Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

8 Касове виконання державного бюджету за видатками
51.06 Kb.
Назва8 Касове виконання державного бюджету за видатками
Дата конвертації19.12.2012
Розмір51.06 Kb.
ТипДокументы
8.3. Касове виконання державного бюджету за видатками

Концептуальна схема здійснення видатків полягає у такому: після затвердження державного бюджету на відповідний рік Міністерство фінансів України складає помісячний розпис доходів і видатків загального фонду і передає його Державному казначейству України, яке в триденний термін доводить витяг із цього розпису головним розпорядникам коштів для складання та затвердження в установленому порядку кошторисів доходів і видатків установ. Якщо впродовж року до розпису вносяться зміни, то департамент з бюджету Міністерства фінансів повідомляє про це Державне казначейство, яке веде облік цих змін і повідомляє головних розпорядників коштів для подальшого проведення змін кошторисів.

Державне казначейство України щоденно, з урахуванням наявних коштів, готує розпорядження про виділення коштів у розрізі головних розпорядників коштів, яке затверджується Головою Державного казначейства України або його заступником. Кошти виділяються в межах затверджених пропозицій і залишку на рахунках загального фонду державного бюджету.

Головному розпоряднику коштів відкриваються зведені особові рахунки та/або особові рахунки для зарахування виділених коштів. Кошти, виділені відповідно до розпорядження, зараховуються на зазначені рахунки. При цьому кошти, зараховані на зведені особові рахунки на підставі розподілу головного розпорядника коштів, зараховуються на відповідні особові рахунки. Після чого, згідно з розподілом коштів розпорядника ІІ ступеня, ці кошти зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки.

Головний розпорядник упродовж одного робочого дня готує розподіл коштів та/або платіжне доручення на перерахування коштів. Розподіл коштів має бути складений у розрізі територій, підписаний головним розпорядником і скріплений відбитком печатки. Державне казначейство України реєструє розподіли коштів у журналі реєстрації.

Отриманий розподіл та/або платіжне доручення перевіряються Державним казначейством на відповідність вказаних у них сум залишкам на рахунку, затвердженим пропозиціям, кошторисним призначенням і планам асигнувань, зареєстрованим зобов’язанням і наданій мережі. Перевірені розподіли коштів групуються за територіями, після чого складаються реєстри на здійснення видатків.

На підставі розподілу коштів і реєстрів на здійснення видатків складається розпорядження на перерахування коштів, яке реєструється у журналі реєстрації та затверджується Головою Державного казначейства України або його заступником.

На підставі розпорядження про перерахування коштів складається платіжне доручення на переказ коштів державного бюджету. Реєстри на здійснення видатків передаються засобами телекомунікаційного зв’язку відповідним управлінням Державного казначейства.

Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами Державного казначейства України з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників шляхом проведення платежів з цих рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України.

Оплата рахунків розпорядників коштів бюджету здійснюється лише за наявності в обліку органів Державного казначейства їхніх зобов’язань та/або фінансових зобов’язань і залишків коштів на рахунках розпорядників.

Підставою для оплати видатків є платіжні доручення розпорядників коштів і документи, які підтверджують цільове спрямування коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт /крім договорів на оплату комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони, оренди приміщень/, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про закупівлю тощо).

Упродовж 1995–2000 років нормативна база з виконання видаткової частини бюджету постійно вдосконалювалася і доповнювалася.

Це було пов’язано як з розширенням функцій Державного казначейства (обслуговування спеціальних коштів бюджетних установ та організацій, інших клієнтів, рахунки яких відкрито в органах Державного казначейства, але операції за ними не належать до виконання державного бюджету), так і з необхідністю розподілу функцій і відповідальності з питань контролю між учасниками бюджетного процесу.

Наказ Державного казначейства від 22 січня 2001 року № 3 про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками об’єднав у собі всі існуючі на той час вимоги як до органів Державного казначейства, за умови його роботи у статусі клієнта банку, так і до розпорядників бюджетних коштів. У цьому порядку з’явилися нові розділи, пов’язані з новими функціями Держказначейства, зокрема:

— обліком зобов’язань розпорядників бюджетних коштів;

— новим механізмом управління коштами для здійснення видатків за рахунок надходжень на відповідній території.

Крім того, визначено відповідальність органів Державного казначейства за цільове спрямування бюджетних коштів:

— під час здійснення контролю в частині виконання державного бюджету за видатками на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, у тому числі фінансових;

— під час попереднього контролю – у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів.

Також перелічено причини відмов в оплаті рахунків:

— за відсутності затверджених кошторисів видатків і планів асигнувань;

— за відсутності або браку коштів на відповідних рахунках бюджетних установ чи організацій та/або бюджетних і кошторисних призначень, крім установлених випадків;

— у разі обмеження здійснення бюджетних видатків, що встановлюються чинними нормативно-правовими актами України;

— у разі неподання необхідних підтвердних документів для оплати рахунків;

— у разі недотримання або порушення встановленого порядку використання коштів загального та/або спеціального фондів бюджету;

— за відсутності в казначейському обліку прийнятих розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань;

— якщо документи на оплату видатків оформлені неправильно та/або не підтверджують цільове спрямування коштів;

— у разі неподання розпорядниками бюджетних коштів фінансової звітності про виконання кошторисів доходів і видатків та використання бюджетних коштів.

Основною особливістю казначейського виконання державного бюджету за видатками за умови роботи Державного казначейства в статусі учасника системи електронних платежів Національного банку України стане таке:

1) Всі платежі, що будуть проводитися в системі органів Державного казначейства, поділяться на: зовнішні (через кореспондентські рахунки, відкриті в СЕП НБУ) та внутрішні (через внутрішньоплатіжну систему Держказначейства).

2) Всі платежі матимуть адресний характер і здійснюватимуться з конкретних аналітичних рахунків (або навпаки – на них) їхніх власників – учасників бюджетного процесу та інших клієнтів. І це є головною відмінністю від діючої до цього часу системи виконання державного бюджету, за якою платежі здійснюються від імені розпорядників бюджетних коштів через рахунки органів Державного казначейства, відкриті на їхнє ім’я в установах банків.

3) Рахунки відкриються на балансі відповідних органів Держказначейства (на першому етапі – в обласних управліннях) відповідно до вимог нормативних документів Державного казначейства. І це також суттєво відрізняє існуючу до 2001 року систему, за якою рахунки були відкриті на ім’я органів Державного казначейства в установах банків за територіальним принципом (райони, міста, райони у містах, область).

Схожі:

8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconТема Казначейське обслуговування Державного бюджету України Основні терміни та поняття
З ліквідацією Держбанку СРСР касове виконання державного бюджету, тобто управління державними коштами, почали здійснювати безліч...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconЗвіт про виконання обласного бюджету за 2007 рік Керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила
Затвердити звіт про виконання загального фонду обласного бюджету за 2007 рік по доходах у сумі 973146,4 тис гривень і по видатках...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconПостанова від 31 липня 1995 р. N 590 Київ Питання Державного казначейства
У зв’язку із створенням Державного казначейства ліквідувати Управління виконання державного бюджету та Головне управління обслуговування...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconТема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю
Дайте характеристику бюджету в залежності від спiввiдношеняя між складовими елементами — доходами та видатками
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 29. 02. 201 2 №1 62 Про схвалення звіту про виконання
Фінансовий ресурс спеціального фонду обласного бюджету за 2011 рік склався у сумі 186,3 млн грн, видатки проведено в сумі 168,6 млн...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconВиконанню бюджету Новобузького району за I півріччя 2012 року I. Загальна характеристика виконання бюджету
Доходи зведеного бюджету Новобузького району за січень-червень 2012 року по загальному і спеціальному фондах склали 64645,5тис грн.,...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками icon1. Виконання бюджету, виконання плану по податках і зборах до місцевих бюджетів району
Зведений бюджет Кремінського району складається з 19 бюджетів: районного бюджету, міського бюджету, селищного бюджету та 16 сільських...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 21. 12. 11 №474 Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету на 2012 рік На виконання статті 97 Бюджетного кодексу України
Розподілити додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом,...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconЛекція доходи І видатки державного бюджету доходи бюджету. Видатки бюджету. Дефіцит бюджету. Функціонування бюджету
Функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм доходів і видатків. Розглянемо економічну сутність цих...
8 Касове виконання державного бюджету за видатками iconЗакон визначає засади розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм
Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка