Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Проблеми та перспективи сучасної психології
316.65 Kb.
НазваПроблеми та перспективи сучасної психології
Сторінка1/3
Дата конвертації24.12.2012
Розмір316.65 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

Конференції


1
**********

Запорізька міська громадська організація «Істина»
20 березня 2010 року проводять
Всеукраїнську науково-практичну конференцію
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”
Передбачається робота таких секцій:

 1. соціальна педагогіка та соціальна психологія;

 2. психологія праці та управління;

 3. медична психологія;

 4. індустріально-організаційна психологія;

 5. економічна психологія;

 6. вікова психологія;

 7. практична психологія;

 8. психологія сімейних відносин


Організаційний внесок — 50 грн.

Заявку, тези доповіді, відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску необхідно надіслати електронною поштою до 5 березня 2010 р.
Адреса:

Запорізький обласний центр молоді Запорізької обласної ради,

вул. Патріотична, 49, м. Запоріжжя, 69000

Телефон: 066 783 00 85

E-mail: psihology.conference.istina@gmail.com

www.istina-zp.org.ua

2
**********

Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Харківський національний

економічний університет

Університет менеджменту освіти

Кафедра соціології і психології

управління ХНЕУ

Факультет менеджменту і психології УМО АПН України
26-27 березня 2010 року проводять
II Всеукраїнську науково-практичну конференцію
CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”
Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Особистість як об'єкт соціально-психологічного управління

Напрями роботи секції:

 1. вивчення і формування мотиваційних, пізнавальних, емоцій-во-льових психофізіологічних властивостей людини;

 2. вплив середовища на формування і розвиток особистості;

 3. формування особистості через навчання та діяльність;

 4. розвиток виробничої та соціальної активності людини з урахуванням закономірностей організації її психічного життя;

 5. внутрішній потенціал саморозвитку особистості.

Секретар секції — Дубровна Ірина Володимирівна

моб. тел.: 097- 547-86-06

Секція 2. Проблеми формування та використання соціально-психологічних технологій управління персоналом організації

Напрями роботи секції:

 1. використання соціальних і психологічних теорій для дослідження діяльності виробничої організації;

 2. сучасні передумови використання соціально-психологічних технологій управління персоналом;


 3. 3
  розвиток інструментів соціально-психологічного управління персоналом;

 4. мотивація, рекрутинг, лідерство, культура організації;

 5. проблеми соціально-психологічного оцінювання потенціалу особистості;

 6. використання соціально-психологічних технологій у процесі формування компетентності персоналу.

Секретар секції — Полубєдова Альона Олександрівна

моб. тел. 066-659-97-33

Секція 3. Соціальне партнерство і формування інтелектуального капіталу виробничої організації

Напрями роботи секції:

 1. дослідження процесу соціалізації працівника сучасної виробничої організації;

 2. інтелектуальний, людський, соціальний капітал виробничої організації;

 3. ділове і соціальне партнерство, соціальний контроль у менеджменті;

 4. соціально-психологічний клімат колективу як інструмент формування інтелектуального капіталу виробничої організації;

 5. комунікативні процеси в організації як основа ефективної реалізації соціально-психологічних технологій управління персоналом.

Секретар секції — Голубєв Станіслав Миколайович

моб. тел. 050-167-06-99

Секція 4. Соціально-педагогічні технології управління навчальним закладом

Напрями роботи секції:

 1. соціально-економічні засади управління навчальним закладом: реалізація освітньої політики в управлінні; фандрайзинг в управлінській діяльності керівника; формування організаційної культури навчального закладу;

 2. вимоги до особистості керівника сучасного закладу освіти: професійна етика керівника, його управлінська культура, інформаційно-комунікаційна компетентність;


 3. 4
  використання соціально-педагогічних та психологічних технологій в управлінні та у навчально-виховному процесі: освітній менеджмент, у т.ч. адаптивний, інноваційний, стратегічний, педагогічний; громадсько спрямоване управління; моніторингові й маркетингові дослідження в управлінні розвитком персоналу, система підвищення професійної компетентності учасників навчально-виховного процесу, громадська думка у діяльності закладу освіти.


Секретарі секції— Полякова Ганна Анатоліївна,

моб. т. 067-306-79-51;

Бойченко Наталія Михайлівна,

моб. тел. 050-358-39-45
Організаційний внесок — 60 грн. (при реєстрації)

Тези доповідей (статей) та заявки на участь у конференції необхідно подати до 10 березня 2010 р.
Адреса оргкомітету:

Харківський національний економічний університет, пр. Леніна, 9а,

м. Харків, 61001

Університет менеджменту освіти АПН України, вул. Артема, 52а,

м. Київ, 04053
**********

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

імені Михайла Остроградського
21-22 квітня 2010 року проводять
ІІІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих учених

і спеціалістів

5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СУСПІЛЬСТВА”
Напрями роботи конференції:

 1. геометричне моделювання технічних процесів;

 2. комп'ютерні мережі та сучасні інформаційні технології;

 3. проблеми створення нових машин і технологій;

 4. транспорт. Дорожні та будівельні машини;

 5. фізичні процеси гірничого виробництва;

 6. геодезія, землевпорядкування та кадастр;

 7. екологічна безпека;

 8. управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки;

 9. механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні;

 10. бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг;

 11. соціально-політичні науки;

 12. проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.


Матеріали необхідно подати до 5 березня 2010 р.
Адреса оргкомітету:

методично-організаційний відділ, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600

E-mail: nauka_KDU@mail.ru

Телефон: (05366) 3-62-17
**********

Київський міжнародний університет
19-20 березня 2010 року проводить
IX Всеукраїнську науково-практичну конференцію
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА,

ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ”


6
Напрями роботи конференції:

 1. теоретичні, історичні та методичні аспекти підготовки фахівців для вищої школи;

 2. вітчизняний і зарубіжний досвід магістратури у світлі концепції Болонського процесу;

 3. державні стандарти підготовки магістрів;

 4. організація різних форм занять з магістрами, як з майбутніми викладачами;

 5. інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін для магістрів;

 6. організація педагогічної практики магістрів;

 7. інші аспекти у рамках теми конференції.


Заявки приймаються до 16 березня 2010 р.
Теми на конференцію та матеріали для публікацій надсилати на адресу:

секція педагогічної майстерності, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, м. Київ-179, 03179

Телефон: 424-90-20 (*226) — відділ аспірантури, секція педагогічної майстерності

E-mail: asp@kymu.edu.ua
**********

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний

університет ім. Павла Тичини

Інститут природничо-математичної

та технологічної освіти

Кафедра вищої математики
18-19 травня 2010 року проводять
Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

7
ІСТОРІЯ НАУКИ – МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ 2010

НАУКОВІ ШКОЛИ

У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ГАЛУЗІ”
Напрями роботи конференції:

 1. історія розвитку наукових і методичних шкіл з математики;

 2. історія розвитку наукових і методичних шкіл з фізики;

 3. історія розвитку наукових і методичних шкіл з хімії;

 4. історія розвитку наукових і методичних шкіл з біології;

 5. історія розвитку наукових і методичних шкіл з географії.


Організаційний внесок — 60 грн

Заявку необхідно подати до 15 березня 2010 р.
Адреса оргкомітету:

кафедра вищої математики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300

E-mail: udpu-rafedramatemat@rambler.ru

Телефон: 8-04744-5-90-84 — кафедра вищої математики,

Собчук Ірина Михайлівна

www.udpu.org.ua/conf.php
**********

Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний

інститут імені Тараса Шевченка

Тернопільська обласна рада

Тернопільська обласна державна адміністрація
20-21 травня 2010 року проводять
II Міжнародну науково-практичну конференцію


8
ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
Напрями роботи конференції:

 1. методологічні засади вищої освіти. Актуальні проблеми філософії вищої освіти;

 2. модернізація вищої освіти у контексті Болонського процесу;

 3. впровадження інтерактивних та інформаційних технологій у дидактику вищої школи. Сучасні технології навчання у вищій школі;

 4. інноваційні підходи до вдосконалення виховного процесу у вищій школі;

 5. моніторинг у вищій освіті;

 6. інноваційні підходи до проблеми управління вищими навчальними закладами;

 7. вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки фахівців у ВНЗ;

 8. питання неперервної освіти в концепціях модернізації освіти та освітніх реформ.


Матеріали та заявки на участь у конференції необхідно подати до

15 березня 2010 р.
Адреса:

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут

ім. Тараса Шевченка, вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл, 47003

Телефон: (03546) 22-4-15

E-mail: nsavelyuk@ukr.net
**********

Подільський державний аграрно-технічний університет

Львівський національний аграрний університет
14-15 квітня 2010 року проводять


9
ПЕРШІ НАУКОВІ КРОКИ — 2010”
Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Механізація сільського господарства.

Секція 2. Інженерна механіка.

Секція 3. Енергетика сільськогосподарського виробництва.

Секція 4. Професійне навчання.

Секція 5. Транспортні технології.

Секція 6. Агрономія.

Секція 7. Ветеринарна медицина.

Секція 8. Біотехнології.

Секція 9. Економіка сільськогосподарського виробництва.
Заявку і текст доповіді необхідно надіслати до 19 березня 2010 р. на адресу оргкомітету або на електронну адресу:

slobodyan_pdatu@mail.ru
Адреса оргкомітету:

ПДАТУ, ІМЕСГ, кімн. 174 а, вул. Шевченка 13, м. Кам'янець -Подільський, Україна, 32300

Телефон: 8 (03849) 2-55-49

www.imesg.kam-pod.org
**********

Управління освіти донецької облдержадміністрації

Слов'янський державний педагогічний університет

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
22-23 квітня 2010 року проводять
Всеукраїнську науково-практичну конференцію
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

ТА СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ”


10
Напрями роботи конференції:

 1. актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу дитини на ранніх етапах соціалізації;

 2. психологічні засади соціального розвитку дитини дошкільного віку;

 3. сучасні педагогічні технології дошкільної освіти;

 4. підготовка фахівців до психолого-педагогічного та соціального супроводу дитини дошкільного віку.


Організаційний внесок 80 грн.

Матеріали та заявки на участь у конференції необхідно надіслати до

10 березня 2010 р. на адресу:
кафедра дошкільної освіти та соціальної педагогіки, Слов'янський державний педагогічний університет, м. Слов'янськ, Донецької обл., 84112

Телефони: 8 (06262) 2-46-06 — деканат факультету дошкільної освіти та практичної психології.

Факс: (06262) 9-19-50

Тел. 8 (06262) 2-43-42 — кафедра дошкільної освіти та соціальної педагогіки.

E-mail: slavdpy-dosp08@mail.ru; kahiani-8@mail.ru

www.slavdpu.dn.ua
**********

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

Українська академія наук

Олімпійська академія України

Національний університет фізичного виховання

і спорту України
8-9 квітня 2010 року проводять
III Міжнародну наукову конференцію молодих вчених
МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЗМ”


11
Напрями роботи конференції:

 1. олімпійська освіта;

 2. педагогічні та психологічні аспекти фізичної культури і спорту;

 3. біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті;

 4. спорт вищих досягнень;

 5. юнацький спорт;

 6. паралімпійський спорт й адаптивна фізична культура;

 7. здоров'я людини, рекреація і спорт для всіх;

 8. медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту;

 9. спортивна медицина і фізична реабілітація


Заявки для участі у конференції та статті необхідно подати до

25 березня 2010 р.
Адреса:

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

вул. Фізкультури, 1, Київ, 03680,

Телефон: + (380 44) 289 40 92

Факс:+ (380 44) 287 54 34

www.uni-sport.edu.ua
**********

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний економічний університет

Факультет економічної інформатики

Університет ЛІОН 2 ім. Люм'єра, Франція

Віденський університет прикладних технічних наук, Австрія

Представництво «Microsoft Україна»

Асоціація «Інформаційні технології України»

Співтовариство ІТ-директорів України

АО «СПАЭРО плюс»
16-17 квітня 2010 року проводять

12
  1   2   3

Схожі:

Проблеми та перспективи сучасної психології iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку педагогіки та психології: проблеми і перспективи» є громадська організація «Східноукраїнська організація«Центр педагогічних досліджень» (м. Харків)
Організатором науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку педагогіки та психології: проблеми і перспективи» є громадська...
Проблеми та перспективи сучасної психології iconЗавдання до самосійної роботи Модуль №1
Ознайомитись з розвитком психології в Україні, з структурою та завданнями сучасної психології
Проблеми та перспективи сучасної психології icon1. Предмет психології : структура, завдання, методи
Тому в даному навчальному курсі з усього багатоманіття проблем психології як науки, виділені конкретні проблеми загальної, вікової...
Проблеми та перспективи сучасної психології iconТема Предмет, завдання та методи сучасної психології Лекція 2 години Мета
Мета: дати уявлення про якісні особливості сучасної психології і про основні напрямки розвитку психологічної карти світу; охарактеризувати...
Проблеми та перспективи сучасної психології icon"Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави"
Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку
Проблеми та перспективи сучасної психології iconСтан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки
Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного...
Проблеми та перспективи сучасної психології iconКурсової роботи «Основні напрями сучасної психології релігії»
Дослідження з психології релігії в радянській релігієзнавчій літературі та їх подальший розвиток
Проблеми та перспективи сучасної психології iconМіністерство освіти і науки України Кам'янець-Подільський національний університет
Кам'янець-Подільський національний університет готує до друку збірник наукових праць Проблеми сучасної психології: збірник наукових...
Проблеми та перспективи сучасної психології iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Еволюція сучасної психології. Історичні основи психології. Сучасні психологічні підходи
Проблеми та перспективи сучасної психології iconПерший Екзаменатор: проф. Воробйов А. М. Питання до екзамену з курсу „Загальна психологія”
Проблеми предмету психології: психічні процеси, властивості, стани, явища, факти. Становлення психології як науки про сутність і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка