Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення
139.83 Kb.
НазваСмислові відношення між частинами безсполучникового складного речення
Дата конвертації25.12.2012
Розмір139.83 Kb.
ТипУрок
Миколаївський муніципальний колегіум

Миколаївської міської ради Миколаївської області

Кафедра словесності


Урок української мови

в 9 класі

підготувала вчитель

Коваль Тетяна Сергіївна


Миколаїв 2012 р.
Тема: Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення
Мета: поглибити знання про безсполучникове складне речення та смислові відношення між простими реченнями в його складі; формувати вміння визначати граматичні основи та смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення; виховувати патріотичні почуття, любов до природи рідного краю; розвивати логічне мислення, пам’ять, усне мовлення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, зошити, екран, проектор, дошка
Наочність: схеми, таблиці, роздатковий матеріал, презентація.

Очікувані результати.
Після уроку учні зможуть:

 • визначити безсполучникові складні речення як окремий тип складного речення;

 • з’ясовувати специфіку будови і смислові зв’язки у безсполучниковому реченні;

 • відрізняти безсполучникові складні речення від інших складних речень;

Епіграф:
« Сьогодні я маю право назвати себе щасливим.

Я пізнав творчу радість »

Л.Д. Дмитренко


Хід уроку
І. Організаційний момент

Вступне слово вчителя.

На попередніх уроках ми працювали над темою „ Складне речення ”. (слайд 1)

ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

Мозковий штурм.

 • Які речення називаються складними?Навести приклади.

 • На які види поділяються речення за способами зв’язку між частинами. (сполучникові - інтон. + сполучн., безсполучникові – інтон.)

 • Які типи складних речень ми вже розглянули на попередніх уроках? (сполучникові - Складносурядні і складнопідрядні)

 • Які речення називаються складносурядними? Наведіть приклади.

 • Назвіть розряди сполучників сурядності (єднальні, протиставні, розділові)

 • Назвіть змістові відношення між частинами складносурядного речення (одночасність, послідовність, причина і наслідок, протиставлення, зіставлення, чергування, взаємовиключення)

 • Яке складне речення називається складнопідрядним?

 • Назвіть засоби зв’язку частин складнопідрядного речення. (інтонація, сполучники або сполучні слова)


Вступне слово вчителя.

А на сьогоднішньому уроці ми почнемо працювати над новою темою «Безсполучникове складне речення». Розрахована ця тема на 8 уроків.

Відкрийте зошити, запишіть число, класна робота та тему сьогоднішнього уроку.

ІІІ. Повідомлення теми і очікуваних результатів уроку.

(слайд 2,3)
ІV. Вивчення нового матеріалу.

 • Робота з підручником. Вправа 225 – С.141Пояснення вчителя:

Безсполучниковим складним називається речення, частини якого поєднуються в змістове ціле за допомогою інтонації. Для об'єднання частин у безсполучниковому реченні не використовуються сполучники та сполучні слова.

Основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація, яка об’єднує частини і має широкі можливості для висловлення думки.

 • Виразне читання: прочитати з правильною інтонацією: переліку та пояснення

(Слайд 4)

Настала північ, за вікном шумить спокійно сад, дрімає річка.

Налагодь струни золоті: весна бенкет справляє.
(Слайд 5) Безсполучникові складні речення є синонімічними до сполучникових:

Робитимеш до поту — їстимеш в охоту.

Робитимеш до поту, і їстимеш в охоту.

Якщо робитимеш до поту, то їстимеш в охоту.
1 Дослідження-зіставлення

Прочитати. Визначити в кожному реченні граматичні основи. Пояснити, як об’єднані частини складних речень. Вказати речення сполучникові й безсполучникові. Довести.


 • 1.Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі. (Нар. творч.)

 • 2.Душі здається, що вона могла б все відтворити в ясному свічаді. (М.Рильський.)

 • 3.Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла. (П.Тичина.)

 • 4.Лежачий камінь у траві лежить, вода під камінь, кажуть, не біжить.

 • 5.Лежача в цього каменя душа, нікуди в світ вона не поспіша.

 • 6.Взяв солдат поранене пташа: не черства була його душа.

 • 7.У цю мить догнали вороги – задзвеніли шаблі навкруги.

 • 8.У каменя лежачі є думки про те, що він лежить отут віки.

 • 9.Лежачий камінь у траві лежить, лежачий камінь завжди буде жить.

 • 10.Землі кланяйся низько — до хліба будеш близько.Пояснення вчителя:

(Слайд 4-повернутись)

За характером змістових відношень безсполучникові складні речення поділяються на дві основні групи:

з однотипними(однорідними) частинами, які рівноправні, не підпорядковуються одна одній (таке складне речення співвідноситься із складносурядним; необмежена кількість частин);

з різнотипними(неоднорідними) частинами, у яких одна частина пояснює другу, підпорядковується їй (таке складне речення співвідноситься із складнопідрядним; дві частини).

Частини безсполучникового речення є рівноправними (з однотипними частинами) або відносно залежними (з різнотипними частинами, одне пояснює інше, але питання не ставиться), тому схему креслимо лише квадратними дужками.

(На прикладах Слайду 4)
2 Дослідження-трансформація

 • Прочитати речення, довести, що вони є безсполучниковими складними.

 • Вказати серед них такі, що складаються з однорідних простих речень.

 • Усно перебудувати їх на синонімічні складносурядні речення.

 • Вказати речення з неоднорідними простими реченнями, усно перебудувати їх на синонімічні складнопідрядні.


1. Я відчуваю: день минає. (Г.Алексєєва.)

2. Засинає день у хаті, місяць ходить за ліском, старовинну пісню мати вишиває голоском. (Б.Гірський. )

3.Від хати та до хати, від села і до села почали колядувати - звізда ясна розцвіла. (В.Загороднюк.)

4.Сідає сонце на спочинок, синіє обрій, тануть тіні, дарує казку хтось дитині. (К.Лесьєв-Лесь.)

5.Грім гримить – хліб буде родить.
Пояснення вчителя

Основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація, яка не тільки об’єднує частини, а й виражає смислові відношення.

Мозковий штурм


 • Згадайте які смислові відношення можуть бути між частинами складносурядного речення? А складнопідрядного?

 • Запишіть речення:

   • Настала зима, і почалися люті морози. – послідовн. дії

   • Взимку холодно, а влітку спекотно. – протиставлення

 • Приберемо сполучники. Чи зникли смислові зв’язки між частинами речення? (Ні, але стали менш чіткими)

 • Якщо в сполучниковому реченні смислові зв’язки забезпечують зміст, сполучники та інтонація, то в безсполучниковому тільки зміст та інтонація.

Між частинами безсполучникових речень бувають такі типи смислових відношень: (слайд 6)


Тип відношень

Приклад

Схема
З однотипними частинами
одночасності дій

У прибережних вербах щебече птаство, зелений комиш стоїть нерухомою лавою

[ ], [ ].

послідовності дій

У пробуджену ниву лягають зернини, в своє лоно приймає їх тепла рілля.

[ ], [ ].

зіставлення

Люди до неї говорять — вона не чує.

[ ] – [ ].

протиставлення

Літо дбає — зима поїдає.

[ ] – [ ].

причини

Людство не усвідомить себе як єдине ціле — не буде йому добра.

[ ] – [ ].

наслідку

Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою мені стала.

[ ], [ ].
З різнотипними частинами
пояснювальні

Усі вулиці у Вербівці ніби зумисне обсаджені високими вербами: то поросли вербові кілки пнів.

[ ]: [ ].

часові

Стихла пісня — тихо стало над степом.

[ ] – [ ].

умовні

Робитимеш до поту — їстимеш в охоту.

[ ] – [ ].

причинові

Добре бідному: в нього від багатства голова не болить.

[ ]: [ ].
 • Дослідіть, чи однакові смислові відношення в синонімічних конструкціях. (Слайд 5)


3Дослідження- аналіз


 • Проаналізувати речення. З’ясувати, у яких — кома вживається між однорідними членами, а в яких — між частинами безсполучникового складного речення.

 • Виписати безсполучникові складні речення.  • Сонце піднялось високо, косарі косять далеко, коси дзвенять, коні пасуться.

  • Велика родина – це мама і тато, дідусь та бабуся, братики й сестрички.

  • Пахне огірками і хлібом, десь гукають деркачі й перепілки .

  • Мир у світі таки буде: його хочуть усі люди.

  • Ріс місяць і блід, росли скелі і блідли.

  • Якась добрість з’єднала берег і море, згоду і смуток.

  • Настав ранок, сонце вмило своє ще зелене від сну обличчя й розпустило промені.

  • Пан гуляв у себе в замку – у ярмі стогнали люди.

  • Знаю: з попелу сходять квіти.

 • Виписати безсполучникові складні речення.
 • Охарактеризуйте їх у такому порядку:Схема характеристики безсполучникового складного речення

(Слайд 7 )

 1. Зачитати безсполучникове складне речення.

 2. Група безсполучникового складного речення ( речення з однотипними частинами і речення з різнотипними частинами).

 3. Визначити смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення (одночасність дії, послідовність, зіставлення, протиставлення, наслідкові, причинові, умовні, пояснювальні, часові)).

 4. Дослідити, якому сполучниковому складному реченню воно синонімічне.

 5. Накреслити схему. ( На дошці)


4Творче конструювання


 • Скласти безсполучникові складні речення за поданими схемами-моделями. Виділити в них граматичні основи.


1. [ ], [ ]. 2. [ ], [ ]. 3. [ ] – [ ].

Одночасність послідовність протиставлення
1. Річка тече між зеленими берегами, кучеряві верби купають у воді віти.

2. Придавили морози, земля змерзлася.

3. Літо дбає – зима поїдає.

5 Моделювання з елементами класифікації


 • Відновіть прислів’я та приказки, дібравши їхнє продовження з другого стовпчика.

 • Визначить, які смислові відношення виражають частини безсполучникових складних речень.(Слайд 8)
Літо дбає -

будеш кормиться

Будеш трудиться -

діло майстра боїться

Не даром говориться:

доведеться води напиться

Хочеш багато знати -

зима поїдає

Не плюй в криницю:

вік учись

Вік живи,

треба мало спати

 • Послухайте текст народної усмішки. Чи можна назвати бондаря професіоналом?


Виправдався
Зайшов один чоловік до бондаря і просить:

— Чи не могли б ви, куме, зробити мені бочку на огірки?

— На огірки можу.

Через певний час приходить той чоловік до бондаря і жаліється:

— Ой, куме, що ж ви наробили — весь розсіл з бочки витік.

А той йому:

— А я тут до чого? Ви ж просили зробити бочку на огірки, а налили ще й розсолу...


 • Сформулюйте основну думку тексту, використавши безсполучникове складне речення. Запишіть речення.


(Була б охота – буде гарна робота. Не вмієш – не берись. Доки не впріти, доти не вміти. Роби добре – добре й буде)
V. Узагальнення вивченого

(Слайд 9)

 • Які складні речення називають безсполучниковими? Навести приклади.

 • До яких складних речень безсполучникові складні речення синонімічні? Довести це на прикладах.

 • Які смислові відношення характерні безсполучниковим складним реченням?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

(Слайд 10)

 • Виписати 7 народних висловів у формі безсполучникових складних речень. Визначити смислові відношення, накреслити схеми.

 • (Вис.рівень) Скласти твір у художньому стилі на тему «Чарівний дивосвіт природи», використовуючи безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями.


Вправи

1 Дослідження-зіставлення
Прочитати. Визначити в кожному реченні граматичні основи. Пояснити, як об’єднані частини складних речень. Вказати речення сполучникові й безсполучникові. Довести.


 • 1.Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі. (Нар.творч.)

 • 2.Душі здається, що вона могла б все відтворити в ясному свічаді. (М.Рильський.)

 • 3.Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла. (П.Тичина.)

 • 4.Лежачий камінь у траві лежить, вода під камінь, кажуть, не біжить.

 • 5.Лежача в цього каменя душа, нікуди в світ вона не поспіша.

 • 6.Взяв солдат поранене пташа: не черства була його душа.

 • 7.У цю мить догнали вороги – задзвеніли шаблі навкруги.

 • 8.У каменя лежачі є думки про те, що він лежить отут віки.

 • 9.Лежачий камінь у траві лежить, лежачий камінь завжди буде жить.

 • 10.Землі кланяйся низько – до хліба будеш близько.2 Дослідження-трансформація


 • Прочитати речення, довести, що вони є безсполучниковими складними.

 • Вказати серед них такі, що складаються з однорідних простих речень. Усно перебудувати їх на синонімічні складносурядні речення.

 • Вказати речення з неоднорідними простими реченнями, усно перебудувати їх на синонімічні складнопідрядні.


1. Я відчуваю: день минає. (Г.Алексєєва.)

2. Засинає день у хаті, місяць ходить за ліском, старовинну пісню мати вишиває голоском. (Б.Гірський. )

3. Від хати та до хати, від села і до села почали колядувати – звізда ясна розцвіла. (В.Загороднюк.)

4.Сідає сонце на спочинок, синіє обрій, тануть тіні, дарує казку хтось дитині. (К.Лесьєв-Лесь.)

5. Грім гримить – хліб буде родить.

3 Дослідження-аналіз


 • Проаналізувати речення. З’ясувати, у яких — кома вживається між однорідними членами, а в яких – між частинами безсполучникового складного речення.

1. Сонце піднялось високо, косарі косять далеко, коси дзвенять, коні пасуться.

2. Велика родина – це мама і тато, дідусь та бабуся, братики й сестрички.

3. Пахне огірками і хлібом, десь гукають деркачі й перепілки .

4. Мир у світі таки буде: його хочуть усі люди.

5. Ріс місяць і блід, росли скелі і блідли.

6. Якась добрість з’єднала берег і море, згоду і смуток.

7. Настав ранок, сонце вмило своє ще зелене від сну обличчя й розпустило промені.

8. Пан гуляв у себе в замку – у ярмі стогнали люди.

9. Знаю: з попелу сходять квіти.


 • Виписати безсполучникові складні речення.
 • Охарактеризуйте їх у такому порядку:


Схема характеристики безсполучникового складного речення

1. Зачитати безсполучникове складне речення.

2. Група безсполучникового складного речення (речення з однотипними частинами і речення з різнотипними частинами).

3. Визначити смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення (одночасність дії, послідовність, зіставлення, протиставлення, наслідкові, причинові, умовні, пояснювальні, часові).

4. Дослідити, якому сполучниковому складному реченню воно синонімічне (складносурядному чи складнопідрядному).

5. Накреслити схему.

4 Творче конструювання


 • Скласти безсполучникові складні речення за поданими схемами-моделями. Виділити в них граматичні основи.1. [ ], [ ]. 2. [ ], [ ]. 3. [ ] – [ ].

одночасність послідовність протиставлення

Схожі:

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconДвокрапка між частинами безсполучникового складного речення Мета
Прочитати виразно текст. Яку роль у ньому відіграють безсполучникові складні речення? Які смислові відношення вони передають?
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconПовторити складнопідрядні речення, смислові зв’язки в них, розділові знаки
Побудуй до кожного речення схему, проаналізуй засоби зв’язку між частинами складного речення. Виконай синтаксичний аналіз одного...
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconСкладні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
Тема: Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconКрапка з комою ставиться
Між реченнями, що входять до складного безсполучникового речення, коли вони поширені або всередині їх є розділові знаки
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconТема. Складне речення. Кома між частинами складного речення
Мета: ознайомити учнів з поняттям про складне речення; обґрунтувати вживання розділових знаків; формувати вміння розпізнавати складне...
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconУрок української мови в 9 (11) класі Тема. Безсполучникове складне речення. Смислові
Тема. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення, інтонація, розділові знаки у безсполучниковому складному реченні
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconВивчення безсполучникового складного речення
Дана методична робота дає змогу студентам повторити, поглибити і систематизувати засвоєні раніше знання, уміння і навички та творчо...
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconУрок-милування Безсполучникове складне речення. Змістові зв'язки та інтонація у бср
Мета: Дати загальні уявлення про бср, формувати вміння визначати змістові відношення між частинами бср, удосконалювати
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconРобоча програма з навчальної дисципліни " Типологія складного речення" Галузь: 0203 Гуманітарні науки
Типологія складного речення” для спеціальності 030501 “Українська мова І література”, “Положення про кредитно-модульну систему організації...
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення iconТема: Складносурядне речення
Мета. Навчальна: узагальнити й систематизувати знання учнів про складносурядне речення, засоби зв’язку між його частинами; удосконалювати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка