Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів
406.63 Kb.
НазваНавчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів
Сторінка1/4
Дата конвертації26.12.2012
Розмір406.63 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4
Комунальний заклад

«Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16»

НАВЧАННЯ ГРАМОТІ І РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

(опис власного досвіду роботи вчителя початкових класів)
ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ

Костенко Юлії Володимирівни

Вчителя початкових класів

1 категорії

Луганськ 2012
ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 3-8

РОЗДІЛ 1. Формування навиків читання молодших 9

школярів ( з власного досвіду).

1.1. Основи методики навчання читанню молодших 9-10

школярів.

1.2. Формування навику читання у молодших 10-18

школярів ( описання власного досвіду).

РОЗДІЛ 2. Розвиток навиків повноцінного читання 19

молодших школярів.

2.1. Придбання навиків правильного читання. 19-23

2.2. Розвиток навиків швидкого читання. 23-29

2.3. Удосконалення розуміння прочитаного. 29-33

2.4. Вироблення навиків виразного читання. 33-36

ВИСНОВОК. 37

ДОДАТОК ( Методичний посібник «Навчання грамоті через гру»).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У наш час особливо гостро стоїть реалізація принципу гуманізації і демократизації навчального процесу, в основі якого - особовий підхід до навчання і виховання. Демократизація відносин і спілкування з учнями характеризує стиль вчителя. Пріоритетом моєї педагогічної діяльності є учень як особа, а тому головне у роботі - пошук нових форм і методів навчання, сприяючих пробудженню у учнів інтересу до оволодіння новими знаннями, розвитку і становлення дітей, виховання культури спілкування.

Свою діяльність я основую на практичних ідеях В.А.Сухомлінського, Ш.А.Амонашвілі, вчителів-новаторів С.П.Логачевської, С.П.Дашевської і ін. Я зрозуміла, що найголовніше у роботі - пошана до дитини, пробудження у неї інтересу до навчання, впровадження різних його форм.

Основою успішного навчання впродовж всіх шкільних років є особливий вид діяльності людини - повноцінні навички читання. В усіх розвинених країнах стрімко зростає число дітей з тимчасовою затримкою розвитку. Вони поволі і погано читають, рахують, мають невеликий словарний запас, нестійку увагу, слабку пам'ять. Вони можуть вирости людьми з обмеженими здібностями та інтелектом. Внаслідок низького загальноосвітнього рівня ці діти зможуть оволодіти тільки простими спеціальностями. Гірше, того, вузький кругозір, обмеженість культурних інтересів часто призводять до того, що такі люди стають на шлях правопорушень.

Тому стає зрозумілим, яке величезне значення повинен приділяти вчитель початкової школи навчанню читання і яку відповідальність він несе перед учнем, його батьками, вчителями середньої школи.

АКТУАЛЬНІСТЬ вибраної теми визначається поряд чинників.

ПО-ПЕРШЕ, тим, що формування і розвиток навиків читання молодших школярів є найважливішою складовою частиною учбового і виховного процесу

в початковій ланці загальноосвітньої школи, сприяє формуванню всесторонньо розвиненої особи.

ПО-ДРУГЕ, тим, що в нашій країні росте число паганочитающих дітей. Швидкість читання істотно впливає на успішність школярів. Підвищивши швидкість читання, ми можемо значно підвищити їх успішність.

ПО-ТРЕТЄ, у дітей часто читання перетворюється на гіркі тортури. Багато дітей не хочуть і не люблять читати. Кожен вчитель повинен шукати шляхи виходу з даної ситуації. Для цього необхідно вивчати досвід інших педагогів, випробувати нові ідеї, технології навчання і розвитку повноцінного навику читання.

1). При освітленні основних проблем роботи велике значення мала робота Д. Б. Эльконіна “ Як учити дітей читати “.- Москва, 1991.В нїй даються психологічні основи і оригінальна до цього дня перспективна система навчання дітей грамоті.

2). Освітлюючи основи методики навчання молодших школярів читанню, я неодноразово зверталася до систематичного курсу методик викладання російської і української мов в початковій школі. Це, перш за все книги Львова М.Р., Рамзаєвой Т.Г., Светловськой Р.Н. Методика навчання російській мові в початкових класах. - Москва, 1987. І навчальний посібник за редакцією С.I. Дорошенко Методика викладання української мови. - Київ: Вища школа, 1992.

У цьому посібнику висвітлені всі розділи курсу методик викладання української і російської мов в початкових класах. Питання цих курсів розглянути в умовах здійснення реформи загальноосвітньої школи.

3). У наш час гостро стоїть проблема швидкості читання. Над нею працювали і продовжують працювати багато учених, педагоги. У роботі

І.Г. Пальченко Методичні рекомендації по навчанню дітей динамічному читанню і швидкому каліграфічному письму.- Луганськ, 1992. викладена багатопланова методика вироблення навиків скорочитання (включаючи прийоми, розроблені І.Г.Пальченко, І.Т.Федоренко, і ін.), а також систему прийомів, направлених на вироблення стійких навиків орфографічного письма.

4). У контексті формування навику читання у молодших школярів привертає увагу своєю актуальністю і аналізом власного досвіду роботи стаття Ліси О. I. Радість від читання - радість пізнання. Початкова школа. -2000.-

№ 1.с. 24 - 28. і стаття Зайцева В.М.Резерви навчання читанню. - Москва. -1997.

5). Від школи, вчителя, його наполегливості, цілеспрямованості залежить успішність формування інтересу до читання у учнів. Ця тема достатньо повно про багатопланово розкрита в книзі Зайцева В.М. “ резерви навчання читанню “. -Москва, 1997.

6).При освітленні аспектів багатогранної проблеми читання, бажаючи не тільки сформулювати окремі принципові положення, але і запропонувати систему вправ і завдань на вдосконалення навиків, велике значення мали методичні рекомендації “Розвиток навику читання”. - Киів ”Освіта”, 1993.В них достатньо повно і багатогранно розкрита система удосконалення навиків читання в початковій школі.

На початку педагогічної діяльності я опинилась перед важким вибором: Ельконін і Давидов? Бунаєв? Рєпкін? Вашуленко? Кушнір? Хто навчить моїх учнів читати, писати? І коли вже я сама стала мамою, відпрацювала декілька років у школі то зрозуміла, що відповідь на це питання лежить на поверхні - ніхто, окрім мене самої! Будь-яка найсучасніша, найоригінальніша методика є мертвою та не результативною, якщо сам педагог не пропустить її крізь свій розум, душу, серце, якщо він не поповнить її своїм власним розумінням та напрацюванням педагогічного досвіду.

До мене дуже часто звертаються знайомі, друзі та просто батьки, з одним и тим же запитанням: як навчити дитину читати, писати,підготувати її до школи? Спочатку я їм пропонувала купувати дитячу літературу ( посібники). Батьки скаржилися на те,що у багатьох посібниках немає системного викладення матеріалу і, що самотужки вони не можуть навчити дитину читати. З часом я почала розуміти і те, що більшість батьків далекі від педагогіки, не знайомі і не цікавляться науковою методикою навчання читанню, досвідом вчителів – професіоналів і мають дуже мало часу на виховання дітей. Загалом усі вони бажають маті посібник, який би допоміг їм комплексно навчити дитину грамоті і керівник над цім процесом, який би допомагав батькам. Так поступово у нашій школі з’явилася « Школа раннього розвитку дитини.» Цю школу відвідують діти віком 4-6 років. На заняттях проводиться підготовка дітей до школи, даються рекомендації для батьків як грамотно і усестороннє розвивати дитину.

Дитину 5-6 років важко навчити читати і писати . Тому треба зробити так, щоб вона сама цього забажала. Для цього навчання я перетворила у цікаву гру.

При навчанні читати недостатньо сьогодні кілька разів повторювати один і той же текст. Ця робота швидко втомлює дітей одноманітністю. Саме таким дієвим інструментом, за допомогою якого можна зацікавити учнів, викликати інтерес до виучуваного матеріалу, є гра.

Значну увагу приділяю її добору та вдосконаленню. Відповідно до навчально - виховних завдань виготовляю наочні посібники, придумую цікаві ігрові ситуації, намічаю прийоми і способи, які б пов’язували програмний матеріал з грою, визначали необхідний ступень власної участі в ній, розширювали поле ігрової самостійності дітей. Навчаю їх правильного спілкування, дотримання правил.

Щоб одна й та ж сама гра не набридла, через певний час вношу в неї деякі зміни, удосконалюючи завдання, враховуючи засвоєний матеріал, індивідуальні особливості дітей.

Поступово цікава гра, мовленнєва творчість переростають у навчальну працю. Прагну сформувати у дитини чіткі мовні уявлення й поняття, виробити міцні навички та вміння, прищепити прийоми й способи опанування знань.

Гра знімає нервове перевантаження. Саме завдяки ігровим формам занять вдається залучити пасивних учнів до систематичної розумової праці, дати дитині можливість відчути успіх, повірити у свої сили.

Для занятій у « Школі раннього розвитку дитини» я розробила навчальний посібник під назвою «Навчання грамоті через гру». Мета посібника – допомогти у доступній , ігрової формі навчити дитину грамоті, розвити начальні графічні навики і правильну постановку руки.

Матеріали у посібнику підібрані так, що навчаючись з майбутніми школярами грамоті, ми поступово тренуємо у дитині увагу, пам’ять, мислення, уяву, розвиваємо мовлення, розширюємо його кругозір. У посібнику багато завдань на розмалювання та малювання, що благотворно впливають на розвиток мілкої моторики руки та на загальній інтелектуальний рівень.

-При освітленні творчого проекту передбачалося вирішити наступні завдання:

- освітити основи методики навчання читанню і описати власний досвід формування навиків читання у дітей дошкільного віку;

- описати досвід роботи по удосконаленню навиків читання у молодших школярів.

По своїй структурі творчий проект складається із пояснювальної записки, основної частини і висновку.

У пояснювальної записці визначається актуальність вибраної теми, мети і завдання даної роботи. Основна частина складається з двох глав. У першому розділі описується власний досвід по навчанню дітей грамоті і додається навчальний посібник «Навчання грамоті через гру».В другому розділу описується досвід по розвитку повноцінного навику читання у молодших школярів.

Проблема формування і розвитку навику читання була і залишається предметом спеціального дослідження багатьох педагогів, оскільки саме навик читання сприяє повноцінному навчанню в школі і є одним із способів придбання інформації людиною. А також читання, як особливий вид діяльності людини, представляє великі можливості для його усестороннього розвитку.

РОЗДІЛ 1. Формування навиків читання молодших школярів (з власного досвіду).

1.1.ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.

«Методика читання будується в першу чергу на базі тих наукових положень, які розроблені сучасною наукою про мову. Навчання дітей читанню не може протікати поза зв'язком з мисленням учнів, оскільки і самі слова, є письмовими виразниками понять, які нерозривно пов'язані з процесом мислення»

Особливе значення для методики читання має наука - лексикологія. Знання лексикології важливо для розробки методики бесід і методики словарної роботи у зв'язку з розбором читаних текстів.

Окрім лексикології, для розробки питань методики читання має велике значення також граматика. Методика розбору тексту і проведення бесід вимагає граматично правильної побудови питань вчителя і відповідей учнів. Науку про мову учені вважають першою і головною основою методики читання.

Друга основа техніки читання - психологія. «Сучасна психологія розкрила, по-перше, взаємозв'язок між сприйняттям тексту і розумінням читаного і по-друге, розчленувала процес розвитку навику читання на етапи і намітила межі цих етапів оволодіння навиками читання, що вчаться.»

Розглянемо ці ступені.

«Перший ступінь - оволодіння буквеними позначеннями (перше півріччя першого класу).

Другий ступінь - слого-аналітична (складове) читання (друге півріччя першого класу).

Третій ступінь - становлення цілісних синтетичних прийомів читання (другий і третій роки навчання).

Четвертий ступінь - синтетичне читання ( наступні класи )»

Перший ступінь характеризується тим, що одиницею читання є не слово і навіть не склад, а буква. Дитина спочатку опановує буквами і вже потім поєднанням букв в слові.

Характерною межею другого ступеня в розвитку навику читання є те, що одиницею читання служить вже не буква, а склад, причому склад виступає як частина слова. На цьому ступені діти вже можуть починати читати цілими словами.

Третій ступінь характеризується тим, що читаючий прагне перейти до цілісного акту сприйняття слова тексту і розуміння прочитаного. Проте синтез на цьому ступені ще не достатній.

Четвертий ступінь в розвитку навику читання є вже ступенем синтетичного читання. Для неї характерним є не тільки цілісне сприйняття слів, але і з'єднання слів в цілу фразу. У зв'язку з цим різко поліпшується розуміння тексту що вчаться.

Подальше вдосконалення навику читання йде вже по лінії розвитку навику виразного читання.

Третя основа методики читання є - педагогіка. У ній розкриваються основні принципи навчання: свідомість, наочність, активність учнів в навчанні, міцність засвоєння знань, систематичність, послідовність, доступність і посильність навчання для учнів. У ній же знайде вчитель і прямі вказівки про те, як працювати над творами різних жанрів, щоб читання було могутнім засобом не тільки утворення учнів, але і виховання всесторонньо розвиненої особи.

1.2 Формування навику читання у молодших школярів

(з власного досвіду).

Настав час коли дитина переступить поріг школи. Одні діти відвідують школу до вступу в перший клас, займаються у «Школі раннього розвитку», а інщи потрапляють в школу лише першого вересня. Попереду десять довгих і важких літ навчання. Бажано, щоб ці роки для кожної дитини були роками радощів незалежно від того, які здібності і індивідуальні можливості вона має. Джерелом такої радості може і повинна стати книга.

Працюючи з книгою дитина вчиться з першого шкільного дня на всіх уроках. Нам, вчителям, необхідно навчити учнів читати свідомо, виразно,швидко. Це одне з першочергових завдань вчителів початкових класів. Читання нерозривно пов’язане з письмом. У більшості випадків, якщо учень добре читає, він і грамотно пише. Якщо учень вміє визначати головну думку твору, робить висновки з прочитаного, тобто вміє логічно мислити, то йому легше дається навчання.

Останнім часом я працюю над проблемою «Удосконалення навиків читання і емоційного сприйняття тексту»,використовую методику І.Федоренко, І.Пальченко і інших педагогів-новаторів.

Перед собою я ставлю такі цілі:

1.Зробити процес навчання, наскільки можливо, цікавим і раціональним.

2.Систематично використовувати вправи для розвитку мовного апарату дитини, перешкоджати можливим відхиленням.

3.Сполучати розумове, моральне, естетичне, художнє і трудове виховання.

Як правило, до нас приходять різні діти: одні - мріють про школу, інші - бояться її і хочуть залишатися завжди непомітними. Тому, перше моє завдання - сподобатися дітям не тільки як вчитель, а, можливо, як друг, з яким можна поговорити, пограти, посміятися. Налагоджую довірчі відносини з батьками. Провожу заняття для батьків. Знайомлю їх з методикою навчання грамоті, детально учу їх працювати з посібником «Навчання грамоті через гру», даю свої рекомендації до процесу навчання, відповідаю на всі питання. Намагаюсь, щоб на другу зустріч зі мною діти і батьки ішли із задоволенням.

Після того, як емоційна сторона відпрацьована, виникає друга проблема: як же стимулювати бажання навчитися читати, писати і як правильно для цього побудувати учбовий процес.

Дитину 5-6 років важко навчити читати і писати . Тому треба зробити так, щоб вона сама цього забажала. Для цього навчання я перетворила у цікаву гру.

При навчанні читати недостатньо сьогодні кілька разів повторювати один і той же текст. Ця робота швидко втомлює дітей одноманітністю. Саме таким дієвим інструментом, за допомогою якого можна зацікавити учнів, викликати інтерес до виучуваного матеріалу, є гра.

Значну увагу приділяю її добору та вдосконаленню. Відповідно до навчально - виховних завдань виготовляю наочні посібники, придумую цікаві ігрові ситуації, намічаю прийоми і способи, які б пов’язували програмний матеріал з грою, визначали необхідний ступень власної участі в ній, розширювали поле ігрової самостійності дітей. Навчаю їх правильного спілкування, дотримання правил.

У багатьох дітей артикуляційний апарат не розвинений, говорять вони тихо, невиразно. Тому намагаюсь кожний урок починати з скоромовки. Скоромовку підібрала на кожну букву алфавіту. Дітям це завдання дуже подобається.

Для вдосконалення вимови необхідно систематично практикувати вправи з розвитку мовлення учнів. Погане мовлення породжує нерозбірливе читання,що знижує рівень розуміння прочитаного. Треба прагнути,щоб мовлення кожного учня було чітким, розбірливим, досить голосним і, звичайно, правильним щодо норм орфоепії.

Практикую:

Промовляння голосних у різних сполученнях: і-и, е-і, а-е, а-у, у-е,

и-у, і-а-е, о-у-і, и-у-і;

- голосних у сполученні з приголосними: ри-ир, тр-три, тр-тра, кар-арк;

- голосних у наголошеній і ненаголошеній позиціях;

- приголосних у сполученні з голосними;

- біг по доріжці: ши-ша-шо-шу-ше; дже-ждо-жду-жда;

2) вимову складів: пошепки – повільно- швидко: ла-ра-ру-ло, рі-ре-ли-лу,ре-лі-ри-ла;

3) артикуляцію голосних і приголосних у реченнях.

Уроки з розминки, артикуляції, краще починати з виділення голосом голосних звуків. Як правило, діти ці звуки вже знають і не тільки їх, тому треба використовувати їх знання не зупиняючись на досягнутому. На кожному уроці, починаючи з першого, оперую майже всіма буквами алфавіту, але працюю тільки з однією або декількома.

Перший ступінь оволодіння навиком читання - оволодіння буквеними позначеннями. На перших заняттях вивчаємо тільки голосні. Коли діти їх вивчать, поступово починаємо вивчати приголосні. Для кращого запам'ятовування букв рекомендую батькам використовувати наступні прийоми:

а) щодня показувати дитині нові букви, читати звук, а не називати букви: « Подивися, це буква «М» ( а не «ЕМ»), це буква «Н» ( а не «ЭН»)».Звертати увагу дитини на елементи букв, наприклад: «Р» складається з елементу палички і дуги.

б) Попросити дитину провести пальцем по елементах букви.

в) Коли ви познайомите дитину зі всіма буквами, треба щодня переглядати з ним букви ( ви показуєте дитині букву, він дивиться на неї 3-5 секунд, а потім називає її).

г) Прагніть відразу працювати з декількома буквами ( а, би, в; б,в,а; б,а,в.).

д) Разом ліпити букви з пластиліну або робити їх з дроту.

На цьому етапі навчання доцільно проводити різні ігри, направлені на розпізнавання букв.

Практикую такі ігри:

d:\документы на d\копии\20080505\image7.bmp


Другий ступінь - слогоаналітичеська, тобто вчимося читати склади. Беремо голосну і додаємо до неї різні приголосні.

На цьому етапі вчимося зв'язувати 2 букви в один склад . Для цього спочатку я навчаю дітей зливати голосні: «Сьогодні мі з вами прочитаємо перше слово. Воно схожий на пісеньку, яку вам співала ваша мама, коли ви були маленькими і вередували. Ми теж повинні навчитися співати цю пісеньку». Діти хором за вчителем вчаться злито вимовляти злиття голосних “А-а-а-а-а-а.”

Після цього етапу можна приступати до навчання злиття приголосних з голосними. Проте, перед цим корисно навчитися співати або протягувати приголосні : М-м-м-м-м-м-м-м-м-, в-в-в-в-в-в-. Злиття С+Г починаємо з приголосних звуків, які можна проспівати або протягнути. ”Давайте зробимо як корова: м-м-м-м-му-му, а заразом як козочка м-м-м-м-ме і т.д.

На наступних уроках діти вже починають працювати самостійно. Окрім читання букв, приєднують голосний звук.

Ч З М Т Б В П Р Д

ЧІ СІ МІ ТІ БІ ВІ ПІ РІ ДІ

Як тільки діти навчаться складати звуки в склади, використовую наступну таблицю №1 (складову).
а

е

и

о

у

ы

ю

б

ба

бе

би

бо

бу

бы

бю

в

ва

ве

ви

во

ву

вы

вю

г

га

ге

ги

го

гу

гы

гю

д

да

де

ди

до

ду

ды

дю

ж

жа

же

жи

жо

жу

жи

ю

з

за

зе

зи

зо

зу

зы

зю

к

ка

ке

ки

ко

ку

кы

кю
  1   2   3   4

Схожі:

Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconВправи для формування навичок читання в молодших школярів
Формування в дітей навичок читання — одне з найважливіших завдань початкової школи. Як мінімум два компоненти містить у собі сформована...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconВиразне читання ліричних творів за самостійно складеною партитурою
Мета. Вчити школярів правильно, виразно читати ліричні твори, складати їх партитуру; поглибити знання основ теорії віршування.;розвиток...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconКомплекс психологічних вправ, спрямованих на розвиток комунікативних здібностей молодших школярів
Спеціально підібраних психологічних вправ направлених на розвиток комунікативної сфери молодших школярів, яка включає в себе повідомлення...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconРозвиток діалогічного мовлення молодших школярів
Діалогічне мовлення школярів необхідно збагачувати новими словами. На уроках учитель повинен проводити словникову роботу, постійну...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconКреативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
Впровадження інноваційних технологій, зокрема інтерактивних методів навчання, сприяє розвитку самостійної творчої активності молодших...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconВправи, що сприяють виробленню навичок оптимального читання
Але головною причиною, на мою думку, є відсутність системи формування читацької діяльності школярів, навичок свідомого, оптимального...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconФормування у молодших школярів вмінь розв’язувати задачі на спільну роботу
Мартиновою та Т. О. Шевченко подано системи завдань з навчання молодших школярів розв’язування задач цього виду; М. О. Бантовою,...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconПлан роботи «технопарку»
...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconКз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 Робота з дитячою книжкою Позакласне читання
Особливо актуальною стала проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів, оскільки саме сформованість навичок самостійної...
Навчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів iconУдк 376. 54 Петро Тадеєв становлення І розвиток законодавства США у галузі навчання обдарованих школярів
У статті досліджено становлення І розвиток законодавчих ініціатив у галузі навчання обдарованих школярів у США впродовж XX століття....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка