Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
0.65 Mb.
НазваВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Сторінка3/5
В.Г. КОРОЛЕНКА<>ЗАТВЕРДЖУЮ<>Голова приймальної комісії ПНПУ<><>
Дата конвертації17.10.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5

Процеси гідролізу та амфотерності в хімічному аналізі


Гідроліз солей. Константа та ступінь гідролізу. Обчислення константи гідролізу, ступеню гідролізу та рН солей, що гідролізуються ( солі, утвореної аніоном слабкої кислоти та катіоном сильної основи; солі, утвореної катіоном слабкої основи та аніоном сильної кислоти; солі, утвореної катіоном слабкої основи та аніоном слабкої кислоти). Обчислення рН розчинів солей багатоосновних кислот, що гідролізуються за аніоном. Підсилення та послаблення гідролізу.

Амфотерність гідроксидів. Константи кислотності та основності. Використання амфотерності в якісному аналізі.

Катіони четвертої аналітичної групи (загальна характеристика, характерні реакції та умови їх проведення. Аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи).

Закон дії мас і гетерогенні системи

Хімічна рівновага в гетерогенних системах. Добуток розчинності. Обчислення ДР за розчинністю та розчинності за ДР. Утворення осадів. Вплив різних факторів на повноту осадження. Фракційне (дробне) осадження. Розчинення осадів, їх переведення в осади іншого складу. Катіони V аналітичної групи: загальна характеристика, характерні реакції та умови їх проведення. Аналіз суміші катіонів п‘ятої аналітичної групи.

Реакції комплексоутворення в аналітичній хімії

Комплексні сполуки, їх склад. Рівновага в розчинах комплексних сполук. Фактори, що впливають на комплексоутворення. Розрахунки концентрації комплексоутворювача та лігандів у розчинах комплексних сполук. Використання неорганічних комплексів в хімічному аналізі. Маскування заважаючих йонів. Комплекси з органічними реагентами в аналітичній хімії. Катіони шостої аналітичної групи: загальна характеристика, характерні реакції та умови їх проведення. Аналіз суміші катіонів VI аналітичної групи.

Окисно-відновні реакції в аналітичній хімії. Аніони.

Реакції окиснення-відновлення, окислювально-відновні потенціали. Використання редокс-потенціалів для визначення напрямку окисно-відновних реакцій. Підбір ефективних окиснювачів і відновників для виявлення йонів у розчині. Вплив різних факторів на перебіг окисно-відновних реакцій. Складання рівнянь реакції окиснення-відновлення з використанням підбору коефіцієнтів за електронно-іонним методом. Використання реакцій окиснення-відновлення в аналізі.

Аніони першої аналітичної групи: загальна характеристика, дія групового реагенту, характерні реакції та умови їх проведення. Аналіз суміші аніонів першої аналітичної групи. Аніони другої та третьої аналітичних груп: загальна характеристика, дія групового реагенту на аніони другої аналітичної групи, характерні реакції на аніони другої і третьої аналітичних груп. Аналіз суміші аніонів другої і третьої аналітичних груп.

Суть та класифікація титриметричних методів аналізу. Методи кислотно-основного титрування

Суть титриметричного аналізу, класифікація методів. Вимоги до реакцій у титриметричноиу аналізі. Вираження концентрації розчинів у титриметричному аналізі. Вихідні речовини, вимоги до них. Приготування стандартних і стандартизованих розчинів. Вимірювальний посуд. Загальні прийоми титрування: пряме і зворотне титрування, метод піпетування і метод окремих наважок. Точка еквівалентності. Розрахунки в титриметричному аналізі.

Суть методу кислотно-основного титрування. Ацидиметрія, алкаліметрія. Робочі розчини. Речовини, які застосовують для стандартизації робочих розчинів. Точка еквівалентності, кінцева точка титрування. Теорія індикаторів. Інтервал переходу індикаторів. Показник переходу індикатора рК, показник титрування рТ. Криві титрування. Вибір індикатора для різних випадків титрування: сильної кислоти сильною основою (і навпаки), слабкої основи сильною кислотою (і навпаки), слабкої кислоти сильною основою (і навпаки). Індикаторні похибки. Застосування кислотно-основного титрування. Приклади використання даного методу.

Методи окисно-відновного титрування (редоксиметрії)

Основи методів редоксиметрії. Використання ОВР у кількісному аналізі. Класифікація методів окиснення-відновлення. Редокс-потенціал, вплив концентрації і середовища на його значення. Напрямок протікання реакцій. Константа рівноваги ОВР. Еквівалентна маса окиснювача і відновника. Криві титрування. Фіксування точки еквівалентності. Окисно-відновні індикатори.

Перманганатометрія. Титрування калій перманганатом у кислому і лужному середовищах. Приклади застосування перманганатометричного титрування.

Йодометрія. Суть методу. Робочі розчини, їх приготування і стандартизація. Умови проведення йодометричних визначень. Визначення окиснювачів і відновників йодометричним методом.
1   2   3   4   5

Схожі:

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2012. – 33...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2013. – 33...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на здобуття ІІ вищої освіти / Укладач: доц. Копач О. О
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року програма
Вступний екзамен з географії. Навчальна програма / За ред. Л. М. Булави. – Полтавський національний педагогічний університет імені...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 р. Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка