Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
59.36 Kb.
НазваПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Дата конвертації01.01.2013
Розмір59.36 Kb.
ТипПоложення

Додаток 5

до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Форма № 3-ПДВ

ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


  1. Найменування податкового органу, до якого подається заява  1. Інформація про платника податку на додану вартістьІндивідуальний податковий номер платника Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)


Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника  1. Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком “” або “” згідно із статтею 184 розділу V Кодексу)˜ Підпункт “а” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділом V Кодексу. Дата сплати податкових зобов’язань “ ___” ____________ 20__року

˜ Підпункт “б” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – особа прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу. Дата сплати податкових зобов’язань “ ___” ____________ 20__року

˜ Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, частина друга статті 6 Указу – особа реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість

˜ Підпункт “г” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом
12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту (непотрібне закреслити)

˜ Підпункт “ґ” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – установчі документи особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними

˜ Підпункт “д” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи банкрута

˜ Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання)

˜ Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – особу звільнено від сплати податку за рішенням суду

˜ Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – податкову реєстрацію особи анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду

˜ Підпункт “є” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність

˜ Підпункт “ж” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – в Єдиному державному реєстрі наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (непотрібне закреслити)

˜ Підпункт “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника ПДВ

˜ Підпункт “и” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання
Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду “___”___________ 20___року.*

* Заповнюється у разі повторного подання заяви. Аркуш 1

Продовження додатка 5

  1. До заяви додаються:


Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво

Копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва в кількості

________________________________________ ______________________ “____”_____________ 20___ року

(П.І.Б.) (підпис) (дата)

М.П.
5. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

(заповнюються службовими особами податкового органу)

Прийнято рішення про анулювання реєстрації

Дата анулювання реєстрації платника податку на додану вартість


“____”_______________ _____ рокуВідмовлено в анулюванні реєстрації
Заяву не прийнято до розгляду
Запропоновано подати нову

заяву


Короткий зміст причин, з яких не прийнято рішення про анулювання реєстрації

Прізвище, ім’я, по батькові відповідального за прийняття рішення про анулювання податкової реєстрації платника
Підпис Дата
Прізвище, ім’я, по батькові працівника, який уводив дані про анулювання податкової реєстрації платника до автоматизованої системи
Підпис Дата


Аркуш 2

Схожі:

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Перелік приміщень (об’єктів, підрозділів, відділень, цехів тощо) та відокремлених підрозділів, де будуть розміщені засвідчені копії...
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Номер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V кодексу
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Номер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V кодексу
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Номер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V кодексу
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Номер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V кодексу
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Номер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка