Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи»
61.57 Kb.
НазваПрограма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи»
Дата конвертації02.01.2013
Розмір61.57 Kb.
ТипПрограма
Програма
Варіативний модуль

ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВАННЯ ТЕХНІКОЮ МЕРЕЖКИ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоратив­но-ужиткового мистецтва — вишивкою як видом оздоблення текстильних матеріалів. Мережка — прозора лічильна техніка вишивання. Вироби, оздоблені з використанням цієї техніки, завжди мають вишуканий вигляд.

Вишивання мережок і оздоблення ними виробів передба­чається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект. Виготовляти задуманий виріб можна, поєднуючи поверхнево-нашивні й прозоро-лічильні техніки вишивання.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу пра­вилам безпечної праці, організації робочого місця й санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
пор.


Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про технологію виконання мережки

2

2

Проектування й виготовлення виробу, оздобленого мережкою

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20

Програма
з/п

Кіль­кість годин


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію виконання ме­режки.

Прозорі техніки вишиван­ня. Оздоблення одягу, білиз­ни, інших виробів із текс­тильних матеріалів. Мереж­ка — прозора лічильна тех­ніка вишивання. Компози­ція виробу, оздобленого ме­режкою. Особливості поєд­нання поверхнево-нашив­них і прозоро-лічильних технік під час вишивання виробів. Матеріали та інстру­менти для виконання ме­режки. Найпростіші види мережки: «одинарний пру­тик», «подвійний прутик». Правила безпечної праці під час виконання мереж­ки. Організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги. Оздоблення виро­бів мережкою. Обробка країв виробу торочками, за­кріпленими мережкою «оди­нарний прутик»

Має уявлення про оздоб­лення одягу, білизни прозорими техніками ви­шивання, композицію виробу, оздобленого ме­режкою;

характеризує матеріа­ли, що використовую­ться;

добирає інструменти для роботи;

розпізнає види мережки («одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»); уміє вишивати мережки «одинарний прутик», «по­двійний прутик», «роз­дільний прутик», оброб­ляти краї виробу тороч­ками, закріпленими ме­режкою «одинарний пру­тик»;

дотримується правил безпечної праці й сані­тарно-гігієнічних вимог під час вишивання

2

16

Проектування й виготов­лення виробу, оздобленого мережкою

Формулювання проблеми. Визначення завдань для ви­конання проекту. Робота з інформаційними джерела­ми. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систе­матизація інформації. Роз­робка ескізного малюнка виробу. Створення композиції виробу, оздобленого мережкою. Технологічна по­слідовність виготовлення виробу, виконання мере­жок:

- вишивання закріпок, під­
різання і висмикування ни­ток між закріпками;
- закріплення вишивальної
нитки в мережці;

- обкручування «прутиків»;

- виконання найпростіших
видів мережки;

- поєднання поверхнево-нашивних і прозоро-лічиль­них технік у вишивці;

- обробка країв виробу то­
рочками, закріпленими ме­режкою «одинарний пру­тик»;

- остаточна обробка виро­бу.

Контроль якості виробу. Догляд за вишитими виро­бами. Економічне обгрун­тування виробу. Маркетин­гові дослідження. Розроб­лення реклами

Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяль­ності;

здійснює пошук інфор­мації та виробів-аналогів;

аналізує та системати­зує інформацію;

розробляє ескізний ма­люнок виробу;

створює композицію ви робу, оздобленого мережкою;

добирає матеріали та інструменти для ви­конання роботи; вишиває закріпки;

виконує найпростіші види мережки;

поєднує прозоро-лічиль­ні техніки вишивання з поверхнево-нашивними;

обробляє краї виробу;

оздоблює виріб;

виконує волого-теплову обробку виробу;

контролює якість ви­робу;

організовує робоче міс­це під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці, сані­тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу; розробляє рекламу |

3

2

Презентація проекту й оці­нювання результатів про­ектної діяльності

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінювання ви­готовленого виробу й процесу праці за за­гальними естетичними й функціональними показниками


Орієнтовний перелік об 'єктів праці

Серветки, рушники, доріжки, деталі одягу, скатерті, фіранки, наволочки.

Інструменти, обладнання та приладдя

Голки, ножиці, лезо, сантиметрова стрічка, п'яльця, олі­вець, лінійка.

Матеріали

Тканина (лляна або бавовняна, батист, маркізет), нитки (бавовняні, шовкові, муліне).

Література

  1. Гура ЛІТ. Прикрась свій дім / Л.П. Гура, Л.Є. Жоголь. — К.: Техніка, 1990.

  2. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. — К.: АСК, 2002.

  3. Литвинець Е.М. Голки, нитки, намистинки. — К.: Ве­селка, 1989.

  1. Лена: Рукоделие. — 2008. — № 10, № 11.

  2. СорокинаЛМ. Учись вьішивать. — К., 1989.

Схожі:

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconТехнологія плетіння спицями (Автор Б. Кузнецова) Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програма модуля передбачає за­кріплення знань про...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconАвтор Я. Мельничук Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи»
«Технології. 10-12 класи». Програмою варіативного модуля «Технологія ручного розпису тканин (батик)» передбачено ознайомлення учнів...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconАвтор: Шульга Тетяна Іванівна,вчитель трудового навчання сш №313 м. Києва Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи»
«Ручне ткацтво (килимарство)» передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – ручне...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техно­логії. 10-11 класи"
Дсп, Лдсп, двп, лдвп, мдф. Ці конструкційні матеріали використовуються в меблевому виробництві та будівництві
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи»
В той же час аксесуари повинні робити інтер’єр кімнати неповторним, оригінальним та стильним. До аксесуарів кімнати відносимо рамки,...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи»
У світі ця техніка дуже поширена і називається «печворк» ( від англ. Patcwork клаптикове шиття). Для виготовлення виробів у цій техніці...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи»
Український народ здавна славиться своєю гостинністю. Українська кухня популярна не лише в нашій країні, але й за кордоном. Такі...
Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи» iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техно­логії. 10-11 класи"
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка