Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка
61.57 Kb.
НазваПрограма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка
Дата конвертації02.01.2013
Розмір61.57 Kb.
ТипДокументы
Програма
Варіативний модуль

ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВАННЯ ТЕХНІКОЮ МЕРЕЖКИ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10—12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоратив­но-ужиткового мистецтва — вишивкою як видом оздоблення текстильних матеріалів. Мережка — прозора лічильна техніка вишивання. Вироби, оздоблені з використанням цієї техніки, завжди мають вишуканий вигляд.

Вишивання мережок і оздоблення ними виробів передба­чається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект. Виготовляти задуманий виріб можна, поєднуючи поверхнево-нашивні й прозоро-лічильні техніки вишивання.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу пра­вилам безпечної праці, організації робочого місця й санітарно-гігієнічним вимогам.
Тематичний план
пор.


Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про технологію виконання мережки

2

2

Проектування й виготовлення виробу, оздобленого мережкою

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20

Програма
з/п

Кіль­кість годин


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію виконання ме­режки.

Прозорі техніки вишиван­ня. Оздоблення одягу, білиз­ни, інших виробів із текс­тильних матеріалів. Мереж­ка — прозора лічильна тех­ніка вишивання. Компози­ція виробу, оздобленого ме­режкою. Особливості поєд­нання поверхнево-нашив­них і прозоро-лічильних технік під час вишивання виробів. Матеріали та інстру­менти для виконання ме­режки. Найпростіші види мережки: «одинарний пру­тик», «подвійний прутик». Правила безпечної праці під час виконання мереж­ки. Організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги. Оздоблення виро­бів мережкою. Обробка країв виробу торочками, за­кріпленими мережкою «оди­нарний прутик»

Має уявлення про оздоб­лення одягу, білизни прозорими техніками ви­шивання, композицію виробу, оздобленого ме­режкою;

характеризує матеріа­ли, що використовую­ться;

добирає інструменти для роботи;

розпізнає види мережки («одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»); уміє вишивати мережки «одинарний прутик», «по­двійний прутик», «роз­дільний прутик», оброб­ляти краї виробу тороч­ками, закріпленими ме­режкою «одинарний пру­тик»;

дотримується правил безпечної праці й сані­тарно-гігієнічних вимог під час вишивання

2

16

Проектування й виготов­лення виробу, оздобленого мережкою

Формулювання проблеми. Визначення завдань для ви­конання проекту. Робота з інформаційними джерела­ми. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систе­матизація інформації. Роз­робка ескізного малюнка виробу. Створення композиції виробу, оздобленого мережкою. Технологічна по­слідовність виготовлення виробу, виконання мере­жок:

- вишивання закріпок, під­
різання і висмикування ни­ток між закріпками;
- закріплення вишивальної
нитки в мережці;

- обкручування «прутиків»;

- виконання найпростіших
видів мережки;

- поєднання поверхнево-нашивних і прозоро-лічиль­них технік у вишивці;

- обробка країв виробу то­
рочками, закріпленими ме­режкою «одинарний пру­тик»;

- остаточна обробка виро­бу.

Контроль якості виробу. Догляд за вишитими виро­бами. Економічне обгрун­тування виробу. Маркетин­гові дослідження. Розроб­лення реклами

Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяль­ності;

здійснює пошук інфор­мації та виробів-аналогів;

аналізує та системати­зує інформацію;

розробляє ескізний ма­люнок виробу;

створює композицію ви робу, оздобленого мережкою;

добирає матеріали та інструменти для ви­конання роботи; вишиває закріпки;

виконує найпростіші види мережки;

поєднує прозоро-лічиль­ні техніки вишивання з поверхнево-нашивними;

обробляє краї виробу;

оздоблює виріб;

виконує волого-теплову обробку виробу;

контролює якість ви­робу;

організовує робоче міс­це під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці, сані­тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу; розробляє рекламу |

3

2

Презентація проекту й оці­нювання результатів про­ектної діяльності

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінювання ви­готовленого виробу й процесу праці за за­гальними естетичними й функціональними показниками


Орієнтовний перелік об 'єктів праці

Серветки, рушники, доріжки, деталі одягу, скатерті, фіранки, наволочки.

Інструменти, обладнання та приладдя

Голки, ножиці, лезо, сантиметрова стрічка, п'яльця, олі­вець, лінійка.

Матеріали

Тканина (лляна або бавовняна, батист, маркізет), нитки (бавовняні, шовкові, муліне).

Література

  1. Гура ЛІТ. Прикрась свій дім / Л.П. Гура, Л.Є. Жоголь. — К.: Техніка, 1990.

  2. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. — К.: АСК, 2002.

  3. Литвинець Е.М. Голки, нитки, намистинки. — К.: Ве­селка, 1989.

  1. Лена: Рукоделие. — 2008. — № 10, № 11.

  2. СорокинаЛМ. Учись вьішивать. — К., 1989.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconВаріативний модуль технологія геометричного (гострокутного) гуцульського різьблення
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з...

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconТехнологія інкрустації виробів з деревини
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з...

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconТехнологія вишивання стрічками
Для виготовлення виробів цією технікою використовують різноманітні шовкові стрічки, тасьму, а також бісер, нитки для вишивання, добирають...

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconЗагальні відомості технології виконання мережок
Мережки – прозора лічильна техніка вишивання. Оздоблення виробів мережкою було завжди популярне. Орнаменти з використанням мережки...

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconТехнологія плетіння спицями
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програма модуля передбачає за­кріплення знань про...

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconУрок Тема Ознайомлення з будовою швейної машини
Варіативний модуль: Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconТема. Оздоблення виробів. Види лічильної гладі. Техніка виконання. Вправи на вишивання Мета
Гладі, технікою їх виконання; навчити розрізняти види лічильної гладі, виконувати вправи на вишивання видами лічильної гладі; розвивати...

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconКонспекти уроків
Конспекти уроків. Трудове навчання 5-6 клас. Варіативний модуль. Технологія електротехнічних робіт. – Рівне: руг. 2013. 49 с

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconВаріативний модуль технологія бісерного плетіння на дротяній основі
Метою реалізації її змісту є виховання в школярів любові до народних традицій, розвиток їхніх творчих здібностей, худож­ніх смаків,...

Програма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка iconВаріативний модуль технологія соломоплетшня
Крім об'ємного соломоплетіння, можна вивчати способи декорування виробів аплікацією з соломи. Зміст запропонованої програми спрямо­ваний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка