Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради
1.89 Mb.
НазваРокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради
Сторінка2/16
Дата конвертації02.01.2013
Розмір1.89 Mb.
ТипРічний план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Основні напрями і завдання діяльності методкабінету:

- спрямування діяльності методичного кабінету у 2012-2013 навчальному році на якісне та результативне виконання Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), Статуту Рокитнівського районного методичного кабінету та на реалізацію завдань І етапу проблемної методичної теми «Інноваційні підходи до конкурентоспроможної особистості в умовах компетентісно зорієнтованої освіти», створення власного досвіду роботи з теми;

- залучення до різних форм методичної роботи педпрацівників навчальних закладів І ступеня, підліткового клубу «Азалія», дитячо-юнацької спортивної школи;

  • сприяння системній роботі вчителів щодо підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах районного, обласного Всеукраїнського рівнів через якісну роботу гуртків, спецкурсів, курсів поглибленого вивчення основ наук, факультативних занять;

- відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

- систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

- моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

- вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його

застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

- координація діяльності циклових методичних комісій (об’єднань) району навчальних закладів;

- створення належного психологічного клімату, вивчення і розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів;

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;

- інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

- координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних циклових методичних об’єднань і методичних об’єднань при навчальних закладах;

- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24;

- моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

- моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

- патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

- організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;

- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

- проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

- взаємодія з районними науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі;

- взаємодія з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

СЕРПЕНЬ

з/п

Зміст заходу

Дата проведення

Відповідаль-ний

Форма завершення

Примітка

2.1. Координаційна діяльність методичного кабінету

1.

Підготовка робочих місць РМК до нового навчального року

до 24

методисти

оперативна нарада, інформація
2.

Огляд навчально-методичної бази для прийому дітей на навчання в 1 клас

до 28

В.Стрілець

інформація
3.

Планування методичної роботи з усіма категоріями педагогічних працівників на 2012-2013 н.р.

до 24

Л.Сулковська,

методисти

плани
4.

Планування роботи секційний засідань, методичних об’єднань вчителів

до 20

методисти

плани
5.

Працевлаштування молодих спеціалістів

протягом

місяця

Н.Трохимчук,

гол.спеціалісти

Ж.Дубовець

наказ
6.

Участь працівників РМК в обласній серпневій конференції
Н.Трохимчук,

гол.спеціалісти Л.Сулковська,

методисти

інформація
7.

Організація та проведення районної серпневої конференції
Л.Сулковська,

методисти

наказ
8.

Обробка, облік, формування банку даних бібліотечних фондів ЗНЗ, РМК

до 24

Т.Богданець,

члени комісії

наказ
9.

Випуск «Освітянського вісника № 17»

до 24

Л.Сулковська,

методисти

Інформаційно-методичний вісник
10.

Підготовка методичних рекомендацій щодо проведення Першого уроку:

  • 1-4 класи;

  • 5-11 класи

до 26

В.Стрілець,

Н.Федорович, Г.Мальченко

рекомендації
11.

Коригування плану проходження курсів підвищення кваліфікації при РОІППО

протягом місяця

Ж.Дубовець

план-графік
ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи

1.

Нарада при:

- начальнику відділу

освіти;

- завідувачу РМК;


щопонеділка
щопонеділка


Н.Трохимчук
Л.Сулковська


протокольні доручення

протокольні доручення

РМК
РМК

2.

Інструктивно-методична нарада:

- керівників ЗНЗ;

  • заступників

директорів з НВР;
-заступників директорів з ВР;

-завідувачок ДНЗ;
Н.Трохимчук, головні спеціалісти, методисти
Л.Сулковська,

методисти
Н.Федорович
Н.Черногорпротокольні доручення

протокольні доручення
протокольні доручення

протокольні дорученняРМК
РМК

РМК
РМК

3.

Засідання районної ПМПК

__

Т.Гречко

план засідання,

протоколи

ЦРЛ

ІІІ. Науково-методичне забезпечення

1.

Систематизація інформаційно-методичного матеріалу

до 24

Л.Сулковська,

методисти

Інформаційно-методичний вісник, методичні рекомендації
2.

Секційні заняття

з педпрацівниками

20-24

Л.Сулковська,

методисти

план рекомендації

РЗОШ №3, РНВК-гімн.

3.

Методичні обєднання:

  • вихователів старших груп, фізінструкторів;

  • вихователів молодших груп
Н.Черногор

Н.Черногор

план рекомендації
план рекомендації

Рок.ДНЗ №1

Рок ДНЗ №3

ІV. Представницькі масові заходи

1.

Районна серпнева конференція
Н.Трохимчук, головні спеціалісти, методисти

Ухвала конференції
Примітки до плану1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр), враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, районна рада вирішила
...
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconВідділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет
Завідуюча районним Начальник відділу освіти методичним кабінетом Жовтневої районної у місті
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconВ м. Харкові ради Районний методичний кабінет Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №93 Харківської міської ради Харківської області Шкільний методичний кабінет Сценарій
Ведуча: Сьогоднішня зустріч з вами присвячена одвічній темі – Коханню. Коханню в житті видатних і простих людей, бо кожен з нас може...
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconВідділ освіти районний методичний кабінет
Надаємо Вам для ознайомлення наказ відділу освіти Саксаганської районної у місті ради №10 від 08. 01. 2013
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради районний методичний кабінет
Обладнання: зображення представників різних будівельних професій, картки з завданнями, вірш А. Барто "Про новий будинок"
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconКомунальний заклад «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»
Збірок уміщує матеріали роботи творчої групи вчителів української мови та літератури Немирівських знз з теми «Педагогічні умови розвитку...
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconВідділ освіти Петровської районної в м. Донецьку ради Районний методичний кабінет
Ми всі горді з того, що на Донецькій землі, овіяній легендами від скіфських поселень, козацької слави до сучасної вугільно-металургійної...
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconМетодичний посібник
Овчарук Оксана Олександрівна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради iconПроект річного плану роботи районного методичного кабінету Рокитнівської районної ради

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка