Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Проектування баз і сховищ даних
64.97 Kb.
НазваПроектування баз і сховищ даних
Дата конвертації05.01.2013
Розмір64.97 Kb.
ТипНавчальний посібник
Ситник Н. В.

Проектування баз і сховищ даних

Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 348 с.М.обкл.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-162 від 27.01.03

Ціна: 36,30 грн.
ISBN 966–574–625–1
У навчальному посібнику розкриті теорія проектування баз і сховищ даних та практика їх використання в сучасних інформаційних системах.

Тут подано основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають сутність бази даних і проблеми її проектування, а також детально висвітлено питання інфологічного і даталогічного проектування баз даних. Окремо викладено реляційний підхід до проектування баз даних. Описано технологію створення та ведення клієнтської бази даних засобами СКБД Microsoft Access, розкриті особливості роботи з розподіленими базами даних.

Крім того, у посібнику розглянуто відмінності сховищ даних від баз даних, викладено характеристику побудови моделей сховищ даних та зроблено акцент на питання проектування, зокрема викладена методика вимірного моделювання сховищ даних. Розкриті питання застосування сховищ даних в OLAP-системах та системах Data Mining. Викладено підходи до автоматизації проектування баз і сховищ даних на основі використання CASE-технології.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до курсу «Проектування баз і сховищ даних», має на меті допомогти формуванню фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з проектування баз і сховищ даних, їх створення та ведення із застосуванням засобів сучасних СКБД.

ЗМІСТ
Вступ 3

Розділ 1. Введення в поняття «банки даних».
Основні поняття 5


1.1. Передумови створення та основні переваги
банків даних 5


1.2. Поняття банку даних та його структура 7

1.2.1. База даних 7

1.2.2. Система керування базами даних 10

1.3. Характеристика багатокористувацьких СКБД 11

1.4. Покоління СКБД 15

1.5. Мовні засоби 17

1.6. Адміністрування бази даних 21

1.7. Етапи проектування баз даних 23

Розділ 2. Інфологічне проектування баз даних 27

2.1. Зовнішній рівень — підготовчий етап інфологічного
проектування 27


2.2. Вимоги і підходи до інфологічного проектування 30

2.3. Складові інфологічної моделі 31

2.4. Методика інфологічного проектування 33

2.5. Перевірка повноти і коректності інфологічної моделі 44

2.6. Опис складових інфологічної моделі 47

Розділ 3. Даталогічне проектування баз даних 53

3.1. Поняття даталогічного проектування 53

3.2. Відображення на реляційну модель 54

3.3. Відображення на єрархічну модель 55

3.4. Відображення на мережеву модель 60

3.5. Вибір СКБД 66

Розділ 4. Проектування баз даних на основі
нормалізації 70


4.1. Сутність проектування баз даних на основі
нормалізації 70


4.2. Аномалії ненормалізованого відношення 72

4.3. Теорія нормалізації відношень 73

4.3.1. Перша нормальна форма 73

4.3.2. Друга нормальна форма 74

4.3.3. Третя нормальна форма 76

4.4. Нормальні форми більш високих порядків 78

4.4.1. Нормальна форма Бойса—Кодда 78

4.4.2. Четверта нормальна форма 81

4.4.3. П’ята нормальна форма 83

Розділ 5. Автоматизація проектування баз даних 88

5.1. Загальна характеристика CASE-засобів 88

5.2. Класифікація CASE-засобів 90

5.3. Характеристика методологій моделювання даних 93

5.3.1. Характеристика методології ERD 93

5.3.2. Характеристика методології IDEF1X 96

5.4. Засоби інформаційного моделювання 98

5.4.1. S-Designor — засіб інформаційного
моделювання 98


5.4.1.1. Загальна характеристика S-Designor 98

5.4.1.2. Опис зв’язків між об’єктами
в S-Designor 101


5.4.1.3. Порядок інформаційного моделювання
в S-Designor 103


5.4.1.4. Проектування сутностей та атрибутів 104

5.4.1.5. Встановлення зв’язків 106

5.4.1.6. Створення тригерів і процедур,
що зберігаються 109


5.4.2. ERwin — засіб інформаційного моделювання 109

5.4.2.1. Загальна характеристика ERwin 109

5.4.2.2. Характеристика інструментів ERwin 112

5.4.2.3. Створення логічної моделі даних 113

5.4.2.4. Фізичне проектування засобами ERwin 127

Розділ 6. Створення та робота з базою даних
у середовищі СКБД Microsoft Access 135


6.1. Характеристика СКБД microsoft Access 135

6.2. Типи даних в ACCESS 138

6.3. Створення бази даних 139

6.4. Таблиці в ACCESS 141

6.4.1. Створення таблиць 141

6.4.2. Редагування структури таблиці 145

6.4.3. Введення, редагування та вилучення записів
із таблиці 146


6.4.4. Пошук даних 147

6.4.5. Створення індексів 147

6.4.6. Встановлення зв’язку між таблицями 150

6.5. Запити в Access 156

6.5.1. Типи запитів 156

6.5.2. Запити за зразком 157

6.5.3. Створення запиту-вибірки 160

6.5.4. Запити з обчисленнями 160

6.5.5. Групувальні запити 162

6.5.6. Запити вилучення 163

6.5.7. Запити оновлення 164

6.5.8. Запити для впорядкування записів таблиць 166

6.5.9. Запити з параметрами 166

6.5.10. Перехресні запити 168

6.5.11. Запити на створення нових таблиць 169

6.5.12. Оптимізація запитів 170

6.6. Форми в Access 171

6.6.1. Створення форм на базі однієї таблиці 171

6.6.2. Створення підпорядкованих та зв’язаних
форм 175


6.6.3. Розробка зовнішнього вигляду форм 179

6.6.4. Створення додаткових елементів форми 181

6.6.5. Управління безпомилковим введенням
форм 182


6.6.5.1. Створення прапорців 182

6.6.5.2. Створення групи перемикачів 183

6.6.5.3. Створення полів зі списком 185

6.6.6. Елементи управління, які обчислюються 187

6.6.7. Гіперпосилання у формах 190

6.6.8. Створення макроса у формі 192

6.7. Звіти в Access 193

6.7.1. Порядок створення звітів 193

6.7.2. Створення звітів на базі форми 196

6.7.3. Створення складних звітів 197

6.8. Макроси в Access 198

6.9. Адміністрування та захист в Access 201

6.9.1. Стиснення і відновлення файлів баз даних 201

6.9.2. Шифрування і дешифрування файлів баз даних 202

6.9.3. Створення файлів MDE 203

6.9.4. Підвищення продуктивності бази даних
за допомогою аналізатора швидкості дії 204


6.9.5. Захист даних в Access 204

Розділ 7. Характеристика мови SQL 216

7.1. Загальна характеристика мови SQL 216

7.2. Порівняльна характеристика мови Jet SQL з ANSI SQL 217

7.3. Мова опису даних DDL 219

7.3.1. Оператор CREATE TABLE 220

7.3.2. Опція CONSTRAINT 220

7.3.3. Оператор CREATE INDEX 222

7.3.4. Оператор ALTER TABLE 223

7.3.5. Оператор DROP 224

7.4. Мова запиту даних DQL 224

7.4.1. Оператор SELECT 224

7.4.1.1. Речення FROM 226

7.4.1.2. Речення GROUP BY 226

7.4.1.3. Речення HAVING 227

7.4.1.4. Речення ORDER BY 227

7.4.1.5. Опція WITH OWNERACCESS OPTION 228

7.4.2. Оператор SELECT...INTO 229

7.5. Мова маніпулювання даними DML 229

7.5.1. Оператор INSERT INTO 230

7.5.2. Оператор UPDATE 231

7.5.3. Оператор DELETE 232

7.5.4. Операція JOIN 233

7.5.5. Операція UNION 235

7.5.6. Опис PARAMETERS 237

Розділ 8. Розподілені бази даних 239

8.1. Поняття розподіленої бази даних 239

8.2. Особливості та види розподілених систем 240

8.3. Переваги і недоліки розподілених систем 241

8.4. Стратегії розподілу даних 242

8.5. Характеристика розподілених СКБД 244

8.6. Особливості проектування розподілених баз даних 246

8.7. Вимоги до розподілених систем 247

8.8. Особливості технології роботи з розподіленою
базою даних 250


8.8.1. Управління одночасним доступом до бази даних 250

8.8.2. Трансакції та механізм їх підтримки 252

8.8.3. Управління відновленням розподілених
баз даних 258


Розділ 9. Концепція побудови сховищ даних 260

9.1. Характеристика трансакційних та аналітичних систем 260

9.2. Поняття сховищ даних та передумови їх створення 262

9.3. Основні характеристики сховищ даних 265

9.4. Характеристика основних компонент сховища даних 267

9.5. Архітектура сховищ даних 269

Розділ 10. Моделі сховищ даних та особливості
їх проектування 277


10.1. Багатовимірна модель 277

10.2. Реляційна модель 281

10.3. Відмінності проектування сховищ даних
від проектування баз даних 284


10.4. Підходи до проектування сховищ даних 285

10.5. Визначення основних елементів сховища даних 287

10.5.1. Визначення та вимоги до змінних 288

10.5.2. Визначення ступеня деталізації змінних 290

10.5.3. Визначення та вимоги до вимірів 291

10.5.4. Визначення та вимоги до фактів 294

10.6. Вимірне моделювання сховищ даних 296

10.7. Визначення метаданих при проектуванні
сховищ даних 305


10.8. Автоматизація проектування сховищ даних 311

Розділ 11. Основи побудови інформаційних
систем на базі сховищ даних 319


11.1. Аналітичні системи на базі сховищ даних 319

11.2. Cховища даних і технологія DATA MINING 322

11.3. Основи побудови інформаційних систем
на базі сховищ даних 333

Список літератури 339

Схожі:

Проектування баз і сховищ даних iconТип модуля: обов'язковий. Семестр: VІ. Обсяг модуля
Структури баз даних, реляційна модель даних, er-моделі реляцій­них баз даних, нормалізація баз даних, мова структурованих запитів...
Проектування баз і сховищ даних iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних. Робота з файлами. Основні поняття бази даних. Типи даних. Проектування та створення структури бази даних.»
Зберігання інформації – одна з найважливіших функцій комп’ютера. Одним з самих найпоширеніших способів такого зберігання інформації...
Проектування баз і сховищ даних iconЛекція №2 Інфологічне моделювання бд 6 год Етапи проектування та моделювання бд основи проектування бд
Проектування бд та моделювання. Моделі баз даних, що застосовуються на різних етапах проектування
Проектування баз і сховищ даних iconОхарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних
Об’єктів І їх взаємозв’язків в даній предметній області в основі такої організації лежить певна структура. Для того щоб декілька...
Проектування баз і сховищ даних icon16. Бази даних
Бази даних. Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна, мережева та реляційна). Проектування баз даних. Модель...
Проектування баз і сховищ даних iconКонцепція баз даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи
Система управління базами даних це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Проектування баз і сховищ даних icon11 класс (ИТ) Урок №22 20. 11. 08 Тема урока. Основні характеристики та можливості субд. Сутність проектування баз даних
Тема урока. Основні характеристики та можливості субд. Сутність проектування баз даних
Проектування баз і сховищ даних iconСпецифіка експлуатації клієнт серверних систем, глобальні мережі
Системи баз даних, засновані на архітектурі "клієнт-сервер", є наближенням до розподілених систем баз даних, звичайно, істотно спрощеним...
Проектування баз і сховищ даних iconКурс «Теорія баз даних» Модуль
Модуль Тема: «Теоретичні основи баз даних. Розробка бази даних в Erwin та Power Designer. Клієнт-серверні бд. Створення додатків...
Проектування баз і сховищ даних iconЛабораторна робота №6. Мова програмування запитів до баз даних sql виконав: студент групи ФеІ-21 Осецький Олександр Викладач
В базі даних Mysql міститься одна або декілька таблиць, кожна з яких складається з записів чи рядків. Проектування бд – створення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка