Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1»
1.32 Mb.
НазваКонкурсних торгів директор кп «автобаза №1»
Сторінка1/7
Дата конвертації08.01.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7


Комунальне підприємство „Автобаза № 1”


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні комітету з конкурсних торгів

від "22" липня 2011 року

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ –

ДИРЕКТОР КП «АВТОБАЗА №1»
_____________ Качан В.М.

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Предмет закупівлі: Послуги з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів, код 50.20.1

Процедура закупівлі: відкриті торги

м. Кривий Ріг

2011

Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 №2289-VI (надалі-Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Комунальне підприємство «Автобаза № 1».


місцезнаходження:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, 63, каб.1

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Качан Віктор Миколайович – директор КП „Автобаза № 1», голова комітету з конкурсних торгів, тел. (056) 401-25-36.

Тяжева Тетяна Петрівна – інспектор з кадрової роботи, секретар комітету з конкурсних торгів, тел. (056) 401-25-44.

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів, код 50.20.1


вид предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування і ремонту легкових автомобілів.


місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Вересень-грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Якщо під час здійснення процедур закупівлі сторони передавали інформацію в інших формах, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення (у разі підписання керівником), довіреністю, дорученням (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.
На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів та цієї документації, з зазначенням лоту;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до початку конкурсних торгів”.
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, які зазначаються в таблиці відповідно до додатку 1 з урахуванням п.7 розділу 3 документації;

- документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним та іншим критеріям відповідно до п.6 розділу 3 документації.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Як частину пропозиції Учасник подає документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям (стаття 16 Закону), а саме:

- Довідку в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- Довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів у 2010-2011 роках: реєстр укладених договорів у 2010-2011 роках на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів та копії окремих договорів;

- Наявність фінансової спроможності: копії балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (для юридичної особи); оригіналу або копії довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видану після 08.08.2011 (для юридичної та фізичної осіб).

Також відповідно до статті 17 Закону Учасник подає:

- копію Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- оригінал або копію дійсної довідки з Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- копію довідки з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копію паспорту (для фізичних осіб);

- оригінал або копію довідки виданої Департаментом з питань банкрутства Мінекономіки України або відповідним територіальним органом з питань банкрутства про те, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

- оригінал або копію довідки, виданої МВС України або його територіальним відділенням видану про те, що:

* фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

* посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Пропозиція конкурсних торгів повинна містити наступні відомості щодо технічних можливостей учасника:
- наявність діагностичної лінії для ходової частини;

- комп’ютерна перевірка пам’яті електронного блоку автомобілів;

- заміна гальмівної рідини без розгерметизування гальмівної системи;

- діагностика охолоджуючої рідини автомобіля на наявність відпрацьованих газів в ній;

- комп’ютерний стенд для вирівнювання геометрії кузову.

- виконання рихтовочно-покрасочних робіт;

- шиномонтаж;

- можливість балансування коліс, диски яких не мають центрального отвору;

- регулювання геометрії коліс автомобілів різних марок.

Послуги евакуатора.


 
 Роботи (кількість можливих видів послуг)

Од.вим.

1

Баланс.колеса з викор. клейких тягарів

шт.

2

Балансування колеса зі стальним диском

шт.

3

Вакуумування-заповнення А/С системи

посл.

4

Вартість однієї години роботи

год.

5

Діагностика амортизаторів на стенді

посл.

6

Діагностика ефективності гальм

посл.

7

Діагностика технічного стану автомобіля

посл.

8

Завантаження і розвантаження автомобіля на евакуатор

посл.

9

Збереження автомобіля

посл.

10

Заміна б/к автовент.

шт.

11

Зняття міжсервісного інтервалу

посл.

12

Мон-демон.колеса (інші)

шт.

13

Мон-демон.колеса R-13

шт.

14

Мон-демон.колеса R14-18

шт.

15

Мон-демон.покрышки R-13

шт.

16

Мон-демон.покрышки (інші)

посл.

17

Огляд ходової частини автомобіля

посл.

18

Перевірка кутів уст. кол. пер. ,задн. вісі

посл.

19

Перевірка кутів установки коліс пер. вісі

посл.

20

Перевірка пам’яті електронного блоку

посл.

21

Перевірка тиску подачі палива

посл.

22

Підбір фарби

посл.

23

Підкачка колеса

шт.

24

Проїзд евакуатора до місця виклику

посл.

25

Промивка одного інжектора

посл.

26

Проточка гальмівних дисків

посл.

27

Ремонт автокамери R 13

шт.

28

Ремонт автокамери R 14

шт.

29

Ремонт автокамери R15

шт.

30

Ремонт автокамери R16

шт.

31

Ремонт автопокришки R13

шт.

32

Ремонт автопокришки R14

шт.

33

Ремонт автопокришки R15

шт.

34

Ремонт автопокришки R16

шт.

35

Ремонт блоку BSI

посл.

36

Розточка блоку циліндрів

посл.

37

Транспортування по місту

посл.

38

Установка та промір ав-ля на стапелі

посл.

39

Ущільнення мастикою

посл.

40

Шліфовка ГБЦ

посл.

41

Шліфовка колінчатого валу

посл.

 

Фарби

 Назва

Од. виміру

1

Лак для змішування 90М4

шт.

2

Лак для переходів 90М5

шт.

3

Лак для переходів 90М50

шт.

4

Розчинник для фарби 93Е3

шт.

5

Фарба 90А31

л.

6

Фарба 90А32

л.

7

Фарба 90А105

л.

8

Фарба 90А115

л.

9

Фарба 90А136

л.

10

Фарба 90А143

л.

11

Фарба 90А148

л.

12

Фарба 90А149

л.

13

Фарба 90А177

л.

14

Фарба 90А201

л.

15

Фарба 90А306

л.

16

Фарба 90А307

л.

17

Фарба 90А323

л.

18

Фарба 90А329

л.

19

Фарба 90А347

л.

20

Фарба 90А349

л.

21

Фарба 90А352

л.

22

Фарба 90А359

л.

23

Фарба 90А372

л.

24

Фарба 90А378

л.

25

Фарба 90А427

л.

26

Фарба 90А430

л.

27

Фарба 90А503

л.

28

Фарба 90А526

л.

29

Фарба 90А531

л.

30

Фарба 90А532

л.

31

Фарба 90А552

л.

32

Фарба 90А554

л.

33

Фарба 90А563

л.

34

Фарба 90А589

л.

35

Фарба 90А640

л.

36

Фарба 90А696

л.

37

Фарба 90А924

л.

38

Фарба 90А926

л.

39

Фарба 90А927

л.

40

Фарба 90А997

л.

41

Фарба 90М1

л.

42

Фарба 90М99/00

л.

43

Фарба 90М99/01

л.

44

Фарба 90М99/02

л.

45

Фарба 90М99/03

л.

46

Фарба 90М99/04

л.

47

Фарба 90М99/07

л.

48

Фарба 90М99/08

л.

49

Фарба 90М99/21

л.

50

Фарба 90М99/22

л.

51

Фарба 90-1250

л.

52

Фарба 93М10

л.

53

Фарба 93М11

л.

54

Водостійкий папір Р 1000 (230х280)

шт.

55

Водостійкий папір Р 1500

шт.

56

Водостійкий папір Р 2000

шт.

57

Водостійкий папір Р 320 (230х280)

шт.

58

Водостійкий папір Р 400 (230х280)

шт.

59

Водостійкий папір Р 600 (230х280)

шт.

60

Водостійкий папір Р 800 (230*280)

шт.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconІнформація про торги інструкція щодо підготовки учасниками пропозицій конкурсних торгів загальна частина Зміст документації конкурсних торгів Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconКонкурсних торгів В. В. Демидов Документація конкурсних торгів на закупівлю робіт по об’єкту
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 28 березня 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
Комітетом з конкурсних торгів Головного управління мнс україни прийнято рішення про внесення таких змін до документації з конкурсних...
Конкурсних торгів директор кп «автобаза №1» iconРішенням комітету з конкурсних торгів голова комітету з конкурсних торгів Потапова Н. М. М. П. Відкриті торги
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка