Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка
255.06 Kb.
НазваОсобливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка
Сторінка1/3
Дата конвертації10.01.2013
Розмір255.06 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Особливості оцінювання контрольних робіт

Пояснювальна записка

Дидактичні матеріали відповідають програмовим вимогам з відповідних навчальних предметів і дають можливість здійснювати диференційований, індивідуальний підхід до оцінювання навчальних досягнень школярів. Дозволяють розвивати і вдосконалювати всі мислительні вміння учнів і сформувати компетентності учнів як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

Різнорівневі контрольні роботи враховують три типологічні групи навчальних можливостей учнів (високий, середній, низький).

Завдання початкового рівня ( або1 – 2 завдання) розраховані на перевірку рівня сформованості теоретичних знань і переважно є тестового характеру. Оцінюються найменшою кількістю балів, оскільки спрямовані на елементарне відтворення.

Завдання середнього рівня складності (або 3 – 4 завдання ) дозволяють перевірити рівень сформованості практичних навичок, вміння діяти за аналогією і є ілюстрацією засвоєних теоретичних знань. Оцінюються в залежності від кількості мислительних операцій та дій, необхідних для їх виконання.

Завдання достатнього рівня ( або 5 – 6 ) зорієнтовані на перевірку вміння застосовувати набуті знання і навички в потрібній ситуації, працюючи самостійно або з незначною допомогою вчителя. Оцінюються вищими балами, ніж попередні, оскільки є частково – пошуковими.

Завдання вищого рівня ( або 7 – 8 завдання ) дають можливість перевірити рівень володіння системою знань і вмінь, які охоплюються засвоєним матеріалом різного рівня узагальнення, вимагають від учня аргументувати свою відповідь, застосовувати відомі способи діяльності у нових ситуаціях, потребують додаткових знань і вмінь або логічного мислення. Передбачають максимум самостійності від учня. Оцінюються найвищими балами, оскільки вимагають пошукової діяльності і творчого підходу до виконання.

Запропонована система оцінювання дає можливість оцінити навіть найменші мислительні процеси і дії, що необхідні для вирішення завдань. Таблиці оцінювання зручні для швидкої і якісної перевірки рівня навчальних досягнень учнів і сприяють підвищенню об’єктивності.

В залежності від дібраних завдань та особливостей конкретного класного колективу завдання роздруковуються з розрахунку на кожного учня індивідуально або для парної роботи, а також з можливістю виконання завдань просто на аркушах із друкованою основою чи в контрольних зошитах.

Дата проведення тієї чи іншої контрольної роботи визначається календарним плануванням з даного предмету.

Список підручників, згідно яких підібрані дані контрольні роботи, додається.


Список підручників.

 1. Білецька М.А., Вашуленко М.С. «Рідна мова» 3, 4 клас.

 2. Богданович М.В. «Математика» 3,4клас.

 3. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. «Я і Україна. Довкілля» 3, 4 клас.

 4. Савченко О.Я. «Читанка» 3 клас.


Список використаної літератури


 1. Дидактична мозаїка: цікаве довкілля. Уклад. Л.М.Римар, Ю.Є.Бардакова. – Х.: Вид.група „ Основа”, 2005. – ( Б-ка журналу „ Початкове навчання” ; Вип..12 (24)).

 2. Добірка журналів „Розкажіть онуку”, 2000 – 2005.

 3. Журнал „Початкова школа”, „Барвінок”, „Пізнайко”, „Малятко”, 2004 – 2007.

 4. Збірник завдань для перевірки рівня сформованості знань з математики «TIMSS».

 5. Лабащук О.В., Скіпакевич О.В. Дидактичні матеріали з української мови. 4 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – 60с.

 6. Робота з обдарованими дітьми. Сходинки творчого зростання. 1 – 4 класи: Посібник для вчителя / Упор. Гордіюк Н.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 152с.

 7. Рябова С.І. Збірник задач і тестів з математики. 1 – 4 клас: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

 8. Савченко О.Я. Урок у початкових класах / Навчально – методичний посібник. – К.: Освіта, 1993.

 9. Сапун Г. Збірник диктантів і завдань для тематичного опитування з української мови у початкових класах. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 176с.

 10. Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 1 – 4 класів. – Х.: Вид. група „Основа”, 2007. – 208с.

 11. Формування економічного мислення молодших школярів. Методичні знахідки вчителів початкових класів з поглибленим вивченням основ економіки / Упор.: О.В. Палига, М.В. Джус. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 136с.

 12. Школьник Ю. Світ рослин. Повна ілюстрована енциклопедія /Пер. Т. Єгорової / - К.: Країна Мрій, 2006. – 272с.Контрольна робота № 1.

В - 1

1 – рівень

1. Обчисли.


78 + 13

84 – 36

5 + 15

5 - 27

36 : 4 + 24

4 + 5

( 56 – 24 ) : 4

56 – 24 : 4


2.Розвяжи рівняння.


х + 18 = 42

20 – х = 16


3.Накресли два відрізки: перший довжиною12см, а другий у 3 рази коротший.

2 – рівень

1. Знайди чверть від чисел.


А) 36;

Б) 16;

В) 28.


2. У шкільному саду посадили 5 кущів смородини, а порічок – у 2 рази більше. Скільки всього кущів посадили?

3. Постав знаки <,>,=.


5 * 4

35 : 5 * 36 : 4


3 – рівень

1. Різницю чисел 81 і 45 зменшити в 4 рази.

2. Трьом покупцям відсипали з мішка по 4 кг цукру, після чого в мішку залишилося 49кг. Скільки кілограмів цукру було в мішку спочатку?( Розв’яжи виразом).

4 – рівень

1. У бідоні 4л води, а в бочці – у 8 разів більше. Скільки літрів води в трьох таких бочках?

2. Постав дужки так, щоб отримати правильну відповідь.

32 : 8 – 4 + 15 = 23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контрольна робота № 1.

В - 2

1 – рівень

1. Обчисли.


47 + 25

52 – 18

5 - 7

5 + 16

45 : 5 + 35

2 - 6

27 – 6 : 3

( 27 – 6 ) : 3


2. Розв’яжи рівняння


30 + х = 46

х – 18 = 17


3. Накресли два відрізки: перший довжиною 2см, а другий у 3 рази довший.

2 – рівень

1. Знайди третину від чисел.


А) 27;

Б) 9;

В) 18.


2. Квочка висиділа 20 курчат, а індичка – у 5 разів менше. На скільки менше висиділа індичка, ніж квочка?

3. Постав знаки <,>,=.


40 : 5 * 32 : 4

5 * 4


3 – рівень

1. Суму чисел 19 і 26 зменшити у 5 разів.

2. З бідона у дві каструлі відлили по 5л меду, після чого у ньому залишилося ще 32л меду. Скільки меду було у бідоні спочатку?( Розв’яжи виразом).

4 – рівень


1. У каструлі вміщається 25л води, а в мисці – у 5 разів менше. Скільки літрів у 6 таких мисках?

2. Постав дужки так, щоб отримати правильну відповідь.

90 – 25 + 15 : 5 = 82

3 клас

Контрольна робота №1

Тема: «Повторення вивченого в другому класі»

Шкала оцінювання контрольних завдань

Та критерії оцінювання навчальних досягнень
Рівень завдань


Максимальна к-сть набраних балів

35

1

2

3

4

№ з-ння

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2
К-сть балів

8

2

2

3

3

2

2

4

4

5
Рівень знань

П.р.

С.р.

Д.р.

В.р.

К-сть набраних балів

1-4

5-8

9-12

13-14

15-17

18-20

21-22

23-24

25-26

27-29

30-32

33-35

35

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Контрольна робота №1

4 клас

Блок А

1. Як правильно прочитати 804? 1. Вісім тисяч чотири;

 2. Вісімсот чотири;

 3. Чотириста вісім.

2. У якому числі є 7 одиниць третього розряду і 6 одиниць першого розряду? 1. 76;

 2. 706;

 3. 760;

 4. 607.

3. Яке твердження є правильним? 1. 968<698;

 2. 968<689;

 3. 968>689;

 4. 968=689.

4. Яка з даних сум дорівнює 342? 1. 300+400+2;

 2. 300+40+2;

 3. 300+4+2;

 4. 30+40+2.

5. Скільки всього десятків в числі 480? 1. 8;

 2. 80;

 3. 48;

 4. 480.

6. Розглянь записану послідовність: 990, 1, 989, 2, 988, *, *, *.

Які три числа потрібно вписати замість зірочок, щоб продовжити послідовність? 1. 3, 987, 4;

 2. 4, 987, 5;

 3. 987, 3, 986;

 4. 987, 4, 986.

7. Розглянь малюнок. Кожен маленький квадратик дорівнює одиниці. У кожній смужці по 10 маленьких квадратиків. У кожному великому квадраті – по 100 маленьких. Яке число показано на малюнку?
 1. 16;

 2. 358;

 3. 538;

 4. 835.Блок Б.

1. Пиріг розрізали на 8 рівних частин. Петро з’їв 3 шматочки. Яку частину пирога з’їв Петро? 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. .

2. Маса дині 6кг. Скільки кілограмів становить дині? 1. 12кг;

 2. 2кг;

 3. 3кг.

3. Знайди число, якщо його становить 17. Розв’язок запиши.
4. Запиши результати, що відповідають умові:

числа 50; числа 100; числа 84; числа 33; числа 90.

5. На котрому малюнку зафарбовано половину кружечків?

6.
Блок В
Обчисли.


289

108
816 : 2

832 : 8
28

26
273 : 39

420 :84
Таблиця оцінювання знань

до контрольної роботи №1

4 клас

  1   2   3

Схожі:

Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Навчання фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах має бути диференційованим, що означає множинність та варіативність...
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт
Навчання фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах має бути диференційованим, що означає множинність та варіативність...
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconПоложення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін Львів-2009 Загальні положення
Це положення регламентує порядок оцінювання залишкових знань студентів Національного університету «Львівська політехніка» (надалі...
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі початкової загальної освіти
Методичні рекомендації щодо оцінювання контрольних робіт під час моніторингу якості філологічної освіти з української мови учнів...
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconТестові завдання з української мови пояснювальна записка
Тести також є проміжним етапом у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання
Особливості оцінювання контрольних робіт Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка