Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації
433.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації
Сторінка1/4
Дата конвертації11.01.2013
Розмір433.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»Методичні рекомендації

випускникам ліцею

під час підготовки до державної

кваліфікаційної атестації

м. Черкаси

Автор: Коваленко В.М. – викладач вищої категорії,педагогічне звання «старший викладач» ДНЗ «Черкаського професійного автодорожнього ліцею»


Рецензенти:

Проценко Н.Д. – директор Черкаського ОНМЦ ПТО

Горобець О.М. –директор ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»


Посібник містить методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації.

Рекомендується використовувати під час написання дипломних робіт за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С» учням випускних курсів та консультантам (керівникам і асистентам) із числа педагогічних працівників ПТНЗ.


Підготовлено до друку навчальною частиною ДНЗ «Черкаського професійного автодорожнього ліцею»

Черкаси вул. Онопрієнка, 4

Зміст

 1. Вступне слово до випускника.........................................4

 2. Методичні вказівки.........................................................10

 3. Теми письмових екзаменаційних робіт………………13

4. Зразок виконання дипломної роботи............................17

5. Додатки ............................................................................31

Шановні випускники !

Ось і настав час передвипускної виробничої практики, завершального етапу навчання в ліцеї. Попереду державна кваліфікаційна атестація. Колектив ліцею бажає Вам успіхів.

Державна кваліфікаційна атестація є підсумковим етапом навчальної роботи і проводяться з метою визначення рівня кваліфікації та вашої підготовки до самостійної роботи за вибраною професією. Від того, яку оцінку ти отримаєш під час проходження передвипускної практики на робочому місці, оцінки за дипломну роботу та оцінки за виконання пробної кваліфікаційної роботи, буде залежати рівень розряду, що присвоїть тобі екзаменаційна комісія.

Дипломна робота виконується з метою визначення твого уміння застосовувати отримані теоретичні знання на виробництві. Теми дипломних робіт розробляються викладачами спеціальних дисциплін разом з майстрами виробничого навчання та відповідають навчальним програмам.

Завдання видаються до початку виходу учнів на виробничу практику. Об’єм цієї роботи включає в себе до 30 аркушів тексту та виконання практичного завдання

(креслень, технічних рисунків, таблиць, макетів, наочних посібників та ін.)


Робота складається із наступних розділів:

 1. Вступ.

 2. Основна частина.

 3. Охорона праці.

 4. Використана література

 5. Практичне завдання.

Робота повинна містити:

 • опис призначення, будови, принципу роботи, розташування агрегатів, механізмів, технологічного процесу виконання роботи, вибір та короткий опис обладнання, інструментів, пристосування, приладів, параметрів та режимів ведення процесу, обслуговування, технічних вимог до роботи з використанням знань отриманих в процесі теоретичного навчання;

 • опис фізичних, хімічних та інших властивостей матеріалів, що застосовуються у виробництві;

 • опис передового виробничого досвіду, що забезпечує підвищення продуктивності праці та високу якість продукції;

 • розробку пропозицій, щодо вдосконалення виконання окремих виробничих операцій;

 • виконання необхідних розрахунків;

 • опис передового досвіду організації робочого місця, правил охорони праці;

 • опис практичного завдання;

 • перелік використаної літератури (навчальні посібники, довідники, тощо).

Перший лист роботи залишається чистим, на якому керівник напише рецензію про виконану роботу.

Другий лист - титульний. На ньому олівцем виконується рамка та фломастером або чорнилом чорного кольору робиться надпис.

Третій лист дипломної роботи – це завдання, яке видає викладач.

Четвертий лист – зміст, де вказується перелік питань дипломної роботи та номер листа, на якому це питання бере початок і закінчується.

П’ятий і всі інші листи мають рамку із штампом, де вказується номер листа та викладач напише свої зауваження, якщо вони виникнуть під час перевірки роботи.

Всі надписи в роботі виконуються фломастером, або чорнилом чорного кольору. Креслення та малюнки виконуються олівцем.

Дипломна робота може бути виконана на комп’ютері, у форматі Ф-4. шрифтом Times New Roman, розміром 14, 1,5 абзацем.

Виконану дипломну роботу та практичне завдання необхідно за місяць до початку державної кваліфікаційної атестації здати керівнику ( або асистенту) на перевірку, а за 2-3 дні до засіданні комісії, одержати її в навчальній частині для підготовки до іспита.

Крім цього, на державну кваліфікаційну атестацію необхідно підготувати: щоденник проходження передвипускної виробничої практики, в якому за кожен день виконується короткий звіт про виконану роботу та виставляється майстром - наставником оцінка.

На підприємстві, де учень проходив переддипломну практику, виконав пробну кваліфікаційну роботу, видається виробнича характеристика та наряд із зазначенням пропонованого розряду, які підписуються керівником підприємства і завіряються печаткою.

Щоденник, виробнича характеристика та наряд пробної кваліфікаційної роботи передаються в учбову частину не пізніше ніж за три дні до засідання державної кваліфікаційної комісії.

На своєму засіданні державна кваліфікаційна комісія:

 • заслуховує майстра виробничого навчання, який дає характеристику учню на підставі записів у щоденнику та виробничої характеристики;

 • розглядає наряд про виконання кваліфікаційної роботи;

 • розглядає підсумкові оцінки навчальних досягнень учня;

 • заслуховує пояснення учня по виконаній дипломній роботі;

 • проводить усне опитування учня в межах вимог кваліфікаційної характеристики.

За підсумками результатів виконання пробної кваліфікаційної роботи, дипломної роботи, усного опитування учня, його характеристики та оцінок в щоденнику виробничої практики, екзаменаційної оцінки, виставляється оцінка за державну кваліфікаційну атестацію та приймається рішення про видачу диплома з присвоєнням розряду.

Дорогі випускники! Прийміть до уваги усі вимоги методичних рекомендацій, проявіть старанність та наполегливість в роботі і успіх Вам буде забезпечений.

Методичні вказівки

1. Вступ

В своїй роботі я розкриваю історію сьогодення, перспективи розвитку автомобільного транспорту і його значення для господарства та оборони країни. До революції в Росії не було автомобільної промисловості, якщо не враховувати невеликий Русько-Балтійський вагоноремонтний завод у Ризі, який випускав автомобілі “Руссобалт”, і кілька невеликих заводів та майстерень у Петербурзі, що займалися складанням автомобілів із частин, котрі завозили з-за кордону, або виготовленням кузовів, що встановлювались на шасі автомобілів зарубіжного виробництва. На той час автомобілі здебільшого ввозилися із-за кордону.

2.Основна частина

2.1 Призначення, типи і загальна будова коліс та пневматичних шин автомобіля.

Автомобільні колеса. Колеса забезпечують можливість руху автомобіля а також пом’якшують поштовхи та удари, що виникають під час руху по нерівностях дороги.

За виконавчими функціями колеса поділяються на: ведучі, керовані, комбіновані та підтримувальні.

  1. Технічне обслуговування та ремонт.

В процесі експлуатації автомобіля, особливо у складних дорожніх умовах, колеса і пневматичні шини частково, або повністю виходять із ладу. Порушення балансування коліс супроводжується підвищеним спрацюванням шин і погіршує стійкість автомобіля.

  1. Діагностичне обладнання, пристосування, інструмент та матеріали, що застосовують під час технічного обслуговування і ремонту.

Під час проведення робіт технічного обслуговування і ремонту застосовують стаціонарне, переносне, вмонтоване діагностичне обладнання, різного роду спеціальне пристосування і наступні інструменти та матеріали:

 • Інструмент водія, що додається до автомобіля;

-молоток, - ключ рожковий 12х13,

  1. Передові методи та нові технологічні процеси і пристосування для проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Значний розвиток автомобільного транспорту в нашій країні та за рубежем, викликає ріст інтенсивності руху автомобілів на наших дорогах і шляхах, висуває ряд проблем і вимог, а також зміни технологій та процесів, як в автомобілебудуванні, так і в експлуатації автомобільного рухомого складу.


  1. Розрахунок витрат палива і мастильних матеріалів (відповідно до завдання)

Варіант №30

Для бортових вантажних автомобілів або автопоїздів нормативне значення витрат палива розраховується за таким співвідношенням:

Вн = 0,01 х ( Ноп х П + Нтр х Тр ) х 1 + 0,01 х Д , л,

де Вн – нормативні витрати палива, л.
3.Охорона праці

До експлуатації автомобілів допускаються особи віком не молодші 18 років, які мають посвідчення на право керування транспортними засобами і пройшли інструктаж з охорони праці та безпеки дорожнього руху.
„ЗАТВЕРДЖУЮ”:

Заступник директора з НВР

____________О.О.Філіпова

„___” ____________20___ р.

ТЕМИ

дипломних робіт для учнів групи № ____

п/п

Назва теми

ПІБ учня

1.

2.

3.Кривошипно-шатунний механізм двигунів ЗИЛ-130, КамАЗ-740


Газорозподільний механізм двигунів

ЗИЛ-130, КамАЗ-740


Кривошипно-шатунний механізм двигунів легкових автомобілів „ВАЗ”, „Москвич”


Газорозподільний механізм двигунів легкових автомобілів


Система живлення двигунів КамАЗ-740, ЯМЗ-238


Система живлення двигуна ЗИЛ-130


Система живлення двигунів легкових автомобілів


Система охолодження двигунів ЗИЛ-130, КамАЗ-740


Система охолодження двигунів легкових автомобілів


Система мащення двигунів легкових автомобілів сімейства ВАЗ , ЗАЗ.


Система мащення двигунів легкових автомобілів сімейства “Москвич”, “Волга”


Система мащення двигунів ЗИЛ-130, КамАЗ-740


Акумуляторні батареї


Генератори змінного струму та реле-регулятори


Контактна система запалювання


Контактно-транзисторна система запалювання


Безконтактна система запалювання


Система електричного пуску двигуна


Система освітлення, сигналізація та контрольно-вимірювальні прилади.


Електрообладнання автомобілів ЗИЛ-130,

КамАЗ-5320


Зчеплення автомобілів


Коробки передач автомобілів


Роздавальна коробка та карданна передача


Головна передача автомобілів


Ходова частина автомобілів ЗИЛ-130, КамАЗ-5320


Ходова частина легкових автомобілів


Пневматичні шини та колеса автомобілів


Основні типи рульових механізмів


Рульове керування автомобілів ЗИЛ-130, КамАЗ-5320


Рульове керування легкових автомобілів


Основні типи колісних гальмових механізмів


Гальмова система автомобілів з пневмоприводом


Гальмова система автомобілів з гідроприводом


Гальмова система автомобіля КамАЗ


Кузов та додаткове обладнання автомобіля
Керівник В.М. Коваленко

Випуск 20___ р.

„ЗАТВЕРДЖУЮ”:

Заступник директора з НВР

____________О.О.Філіпова

„___” ____________20___ р.

ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в дев’ятому класі загальноосвітніх навчальних закладів Загальні питання проведення державної підсумкової атестації
Також перевірці під час державної підсумкової атестації підлягає вміння дев’ятикласників належним чином оформлювати роботу
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconМетодичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни " Технологія лікарських засобів"
Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Технологія лікарських...
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconМетодичні рекомендації до проведення Державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області у 2011/2012 н р
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації до проведення...
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconМетодичні рекомендації лікарям до атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії за фахом «Анестезіологія»
Видавнича діяльність кафедри анестезіології та інтенсивної терапії фпдо (2004-2012рр)
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconНаціональний фармацевтичний університет
Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія...
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація
Управління освіти І науки надсилає для використання методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності учнів-випускників...
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconУрок методичні рекомендації щодо вивчення історії України та
Під час підготовки методичних рекомендацій використано творчий досвід відомих педагогів-істориків М. Лисенка, П. Федоренка, М. Запорожця,...
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчальних
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчаль­них закладів, якими...
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconМетодичні рекомендації щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній та вітчизняній сільськогосподарській техніці з урахуванням професійних ризиків
Методичні рекомендації розроблені з метою попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній...
Методичні рекомендації випускникам ліцею під час підготовки до державної кваліфікаційної атестації iconМетодичні рекомендації для підготовки до зимової заліково-екзаменаційної сесії, для студентів заочної форми навчання. Спеціальність «Переклад»
Питання, які з’явилися у студентів під час вивчення даної дисципліни, можна задати викладачу за наступною електронною адресою
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка