Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні
1.03 Mb.
НазваГоловне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні
Сторінка1/6
Дата конвертації13.01.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6


Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації
Харківський обласний науково-методичний інститут

безперервної освіти


Науково-методичні рекомендації про застосування положень чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Харків 2008

УДК 373

ББК 74. 4 (4 Укр)

С 91
За загальною редакцією;

Л.Д Покроєвої, канд. пед. наук, доцента, ректора Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти,

Михайленко Г. В., заступника начальника Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління загальної середньої освіти
Укладачі:

Луніна В. Ю., завідувач Центру експертизи якості освіти ХОНМІБО;

Татаринов М.В., заступник завідувача Центру експертизи якості освіти ХОНМІБО;

Березанець І. В., Будна С. М., Кукленко О. С., Малікова С. О., Пужайчереда Л. М., Сідорчук В. П., Старченко Л. М., Федченко С. Г., Чуйко Ю. І., методисти Центру експертизи якості освіти; Волкова І. В., завідувач науково-методичної лабораторії з проблем виховання здорового способу життя; Назарчук І. І., Налбат Н. Г., методисти науково-методичної лабораторії з проблем правової освіти та громадянського виховання; Холодова Н. О., АТКУДАВА АНА.

У збірнику надані науково-методичні роз’яснення сучасних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, які присвячені вимогам ведення записів і заповнення сторінок у класних журналах 5 – 11 (12)-х класів. Вони представляють собою уніфіковані підходи до роботи директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів-предметників, класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області з питань здійснення записів у класних журналах основної та старшої шкіл.
Науково-методичні рекомендації про застосування положень чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: ХОНМІБО, 2008. – ---- с.

© КЗ «Харківський обласний науково-методичний

інститут безперервної освіти».

ЗМІСТ
І. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року №496………………………____

ІІ. Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року № 496 ……………………………………_____
1. Перелік нормативно-правових документів, які регламентують ведення записів на відповідних сторінках класних журналів в основній та старшій школах ………………………………………….……………._______
ІІІ. Види оцінювання навчальних досягнень учнів …………………_______

1. Поточне оцінювання ……………………………………………………___

2. Тематична атестація ………………………………………………….....___

2. 1. Виставлення тематичних балів на сторінки класного журналу …....__

3. Семестрове оцінювання ……………………………………………….._____

3. 1. Виставлення семестрових балів до класного журналу………….…_____

4. Річне оцінювання навчальних досягнень учнів …………………...........___

4.1. Виставлення річних балів до класного журналу ……………………____

5. Державна підсумкова атестація як форма контролю навчальних досягнень учнів ………………………………………..................................___

5.1. Виставлення атестаційних балів до класного журналу ……………....___

6. Навчальна практика. Технологія оцінювання навчальної практики........__

7. Вплив балів на річні …………………………………………………........__

8. Загальний вигляд записів у класних журналах наприкінці навчального року …………………………………………………………………………___

9. Про ведення записів у класних журналах класів (груп) з вечірньою (змінною) та заочною формами навчання ………………………………____

10. Облік навчальних досягнень учнів, які здобувають відповідний рівень освіти екстернатом …………………………………………………………___

ІV. Понятійний апарат ……………………………………………………____

V. Додатки ………………………………………………………………_____

І. ІНСТРУКЦІЯ

з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року №496
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

03.06.2008 № 496


Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" (із змінами), від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"; від 14.06.2000 № 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Інструкція), що додається.

2. Увести в дію Інструкцію з 2008/2009 навчального року.

3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті “Освіта України”, розмістити на сайті Міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
Міністр І.О.Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 03.06.2008 року № 496
Інструкція

з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Загальні положення
1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

1.2. Дія Інструкції поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.
2. Порядок ведення класного журналу
Загальні вимоги до ведення класного журналу
Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б клас тощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Записи проводяться чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Класний керівник заповнює розділи: І «Облік відвідування»; V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»; VI «Загальні відомості про учнів»; VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні» та переносить до розділу ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня (учениці), хв - відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.

У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).

Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано).

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).

Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річного балів робиться відповідний запис: вивч. (вивчав (ла)).

При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні.

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.
Контроль за веденням класного журналу
Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.
3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
3.1. Загальні поняття
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня.
Виставлення оцінок до класного журналу
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати.

За бажанням випускників навчальних закладів системи загальної се­редньої освіти як державна підсумкова атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати зовнішнього незалежного оцінювання з конкретного предмету виставляються до журналу у колонку з надписом ДПА.

Прізвища учнів, які виявили бажання зараховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як державну підсумкову атестацію, до протоколів проведення державної підсумкової атестації з предмету не вносяться.

Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)).

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.
3.3. Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики.

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 №1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремим рядком та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з відповідних предметів.
ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів

5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 03.06.2008 року № 496
Метою даних науково-методичних рекомендацій є надання практичної допомоги педагогічним працівникам при оформленні записів на сторінках класних журналів у 5-11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області .

1. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ВЕДЕННЯ записів на відповідних сторінках КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ В ОСНОВНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛАХ
Науково-методичні рекомендації підготовлені з урахуванням чинних нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України:
- Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 року №620 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року №1717»;
- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року №964;
- Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 року №94 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 року за №151/14842;
- Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 року № 431 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 року за № 498/15189;
- Положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль „За досягнення у навчанні”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 року № 584 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 року за № 924/5145 зі змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2007 року № 186 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 року за №279/14970;
- Положення про похвальний лист „За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 року № 579 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 року за № 923/5144 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2007 року № 187 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 року за № 280/14971;
- Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 року №319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 року за №383/15074;
- Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року №496;
- Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 року №240;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2001 року №451 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх типів і форм власності»;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за №806/12680;
- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 року №371 (додатки 1 – 20);
- Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року №1/9-61 про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
- Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2002 року № 1/9-165 про порядок дострокового проведення державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів;
- Лист Міністерства освіти і науки України від 22.03.2001 року № 1/9-124 про атестацію учнів, які навчалися за кордоном;
- Лист-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 05.06.2008 року № 1/9-366 про виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад;
- Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 року № 1/9-651 “Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів”;
- Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах (лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 року №1/9-528);
- Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових навчальних дисциплін (оновлюються щорічно).
ІІІ. ВИДИ оцінювання Навчальних досягнень учнів

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи є поточне, тематичне, семестрове, річне (підсумкове оцінювання як окремий вид не здійснюється, а бал дорівнюється річному).
1. Поточне оцінювання
Поточне оцінювання здійснюється з метою заохочення та стимулювання навчальних досягнень учнів. При цьому поточні бали виставляються до класного журналу на відповідних предметних сторінках і враховуються вчителем при :

 • складанні вчителем індивідуальних завдань для проведення уроків тематичного оцінювання;

 • підготовці диференційованих завдань для поточного контролю знань та вмінь учнів (формування учнівських компетентностей);

 • індивідуальній роботі з учнями з метою корекції знань та вмінь;

 • при виставленні тематичних балів високого, достатнього, середнього та початкового рівнів автоматично за згодою учня.


З предметів інваріантної складової робочого навчального плану та варіативної складової до гранично допустимого навчального навантаження учнів поточне оцінювання може бути обов’язковим.

Відповідальність за якість, своєчасність та об’єктивність оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.
2. Тематична атестація
Чинною Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів не передбачено проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Одночасно у діючих програмах з базових навчальних дисциплін тематичне оцінювання як окремий вид оцінювання та урок передбачено.

У зв’язку з цим, враховуючи особистісно орієнтований підхід у навчанні, учителю, відповідно до календарного планування, затвердженого в установленому порядку, пропонується самостійно обрати форму контролю за навчальними досягненнями учнів.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconДвнз «університет менеджменту освіти» управління освіти І науки рівненської обласної державної адміністрації рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
«Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої...
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconКз «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»
Завдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в 2008/2009 навчальному році
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 15 червня 2011 р. Замовник: Найменування. Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації
Найменування. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Підготовка та написання науково-дослідницьких робіт у системі Малої академії наук України (Методичні рекомендації)
Вошкіна І. А. – завідувач відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рівненщині. Такий досвід пропагується на засіданнях Всеукраїнської школи новаторства для керівних, науково-педагогічних І педагогічних...
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconІнформаційний
Світи І науки житомирської обласної державної адміністрації житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління...
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconХарківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
С р я, ч л Верг л й, ауд єнц я, єп скоп, мутац я, д в з я, ауд тор, р тор ка, к пар с, ант б от к, бургом стр
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconХарківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
Під час нагрівання у вакуумі алмаз (проста речовина елемента Карбону) перетворюється на графіт. Як ви вважаєте, простою чи складною...
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconІнформація про проведення підсумкової колегії Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Славянская, 1 б
Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася підсумкова колегія Управління освіти і науки Луганської...
Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Науково-методичні iconМіністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Щодо створення кабінетів з предмета «Захист
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка