Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь
423.54 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь
Сторінка1/4
Дата конвертації14.01.2013
Розмір423.54 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова приймальної комісії

Луцького національного

технічного університету

___________В. В. Божидарнік

__”___________2012 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань та критерії оцінки знань і вмінь

з предмета „Іноземна мова” (англійська, німецька, французька) для абітурієнтів, які вступають на всі напрями


Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № ___ від „___”____2012 р.)


Луцьк – 2012

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПРОГРАМА

вступних випробувань із дисципліни „Англійська мова”


Вступний іспит з англійської мови проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до типових програм для загальноосвітніх шкіл України, а також згідно з програмами з іноземних мов для вступників до вищих навчальних закладів та рекомендовано для абітурієнтів нефахових факультетів.

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).

У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-семантичним матеріалом. У розділі „Граматика” перевіряються граматичні навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу випускників загальноосвітніх шкіл. У розділі „Читання” текстові завдання перевіряють не лише розуміння загальної ідеї тексту, країнознавчого матеріалу, а й уміння визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-мовленнєвої діяльності.

Перелік лексичних тем для тестування:

 1. Я, моя сім’я і друзі.

 2. Відпочинок і дозвілля (їжа, напої, одяг, спорт, покупки, хобі).

 3. Людина (зовнішність, характер).

 4. Природа і навколишнє середовище (погода, клімат, екологія).

 5. Свята і традиції (Україна, Великобританія).

 6. Освіта (шкільне життя).

 7. Місце проживання, помешкання (рідне місто, село).

 8. Подорож.

 9. Охорона здоров’я.

 10. Життя суспільства (мистецтво, наука і технічний прогрес).

 11. Засоби масової інформації (преса, телебачення).

 12. Робота і професії (плани на майбутнє).

Перелік граматичних тем для тестування:

Морфологія

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні. Прийменники, еквівалентні українським відмінкам.

2. Артикль. Означений, неозначений. Основні правила вживання.

3. Прикметник. Класифікація, синтаксичні функції прикметників. Способи утворення ступенів порівняння прикметників. Звороти типу: as…as, not so…as, the more…the better.

4. Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення.

5. Займенник, його види (особові, вказівні, питальні, зворотні, підсилювальні, присвійні, сполучні, взаємні, неозначені, заперечні, кількісні).

6. Дієслово, його форми, часи (Indefinite tenses, Continuous tenses, Perfect tenses, Perfect-Continuous tenses), стан (active, passive), модальні дієслова та їхні еквіваленти, неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій, конструкції з неособовими формами дієслова. Умовний спосіб дієслова. Узгодження часів.

7. Прислівник, його види (місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, наслідку), ступені порівняння та синтаксичні функції.

8. Прийменник. Відповідність англійських прийменників українським відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому.

9. Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Складні сполучники.


Синтаксис

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, спонукальні. Порядок слів в англійському реченні. Головні та другорядні члени речення. Конструкція there + to be. Пряма та непряма мова.

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.

Оцінювання тесту

Вірне виконання тесту (30 завдань) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала (20 балів : 10 завдань = 2 бала).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали (30 балів : 10 завдань = 3 бали).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів (50 балів : 10 завдань = 5 балів).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.

Голова предметної комісії доц. Мартинюк А.П.

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПРОГРАМА

вступних випробувань із дисципліни „Німецька мова”


Вступний іспит з англійської мови проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до типових програм для загальноосвітніх шкіл України, а також згідно з програмами з іноземних мов для вступників до вищих навчальних закладів та рекомендовано для абітурієнтів нефахових факультетів.

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання). У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-семантичним матеріалом. У розділі „Граматика” перевіряються граматичні навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу випускників загальноосвітніх шкіл. У розділі „Читання” текстові завдання перевіряють не лише розуміння загальної ідеї тексту, країнознавчого матеріалу, а й уміння визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-мовленнєвої діяльності.

Перелік лексичних тем для тестування:

1. Я, моя сім’я і друзі.

2. Відпочинок і дозвілля (їжа, напої, одяг, спорт, покупки, хобі).

3. Людина (зовнішність, характер).

4. Природа і навколишнє середовище (погода, клімат, екологія).

5. Свята і традиції (Україна, Німеччина).

6. Освіта (шкільне життя).

7. Місце проживання, помешкання (рідне місто, село).

8. Подорож.

9. Охорона здоров’я.

10. Життя суспільства (мистецтво, наука і технічний прогрес).

11. Засоби масової інформації (преса, телебачення).

12. Робота і професії (плани на майбутнє).

Перелік граматичних тем для тестування:

Морфологія

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні. Прийменники, еквівалентні українським відмінкам.

2. Артикль. Означений, неозначений. Основні правила вживання.

3. Прикметник. Класифікація, синтаксичні функції прикметників. Способи утворення ступенів порівняння прикметників. Звороти типу: so…wie, nicht so…wie.

4. Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення.

5. Займенник, його види (особові, вказівні, питальні, зворотні, присвійні, сполучні, неозначені, заперечні, кількісні).

6. Дієслово, його форми, часи (Präsens, Imperfect, Perfect, Futurum, Plus-quamperfect), стан (Activ, Passiv), модальні дієслова та їхні еквіваленти, неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, конструкції з неособовими формами дієслова. Умовний спосіб дієслова. Узгодження часів.

7. Прислівник, його види (місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, наслідку), ступені порівняння та синтаксичні функції.

8. Прийменник. Відповідність німецьких прийменників українським відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому.

9. Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Складні сполучники.
Синтаксис

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, спонукальні. Порядок слів в німецькому реченні. Головні та другорядні члени речення. Конструкція gibt es. Пряма та непряма мова.

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.
Оцінювання тесту

Вірне виконання тесту (30 завдань) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала (20 балів : 10 завдань = 2 бала).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали (30 балів : 10 завдань = 3 бали).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів (50 балів : 10 завдань = 5 балів).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.


Голова предметної комісії доц. Мартинюк А.П.
Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПРОГРАМА

вступних випробувань із дисципліни „Французька мова”

Вступний іспит з французької мови проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до типових програм для загальноосвітніх шкіл України, а також згідно з програмами з іноземних мов для вступників до вищих навчальних закладів та рекомендовано для абітурієнтів нефахових факультетів. Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).

У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-семантичним матеріалом. У розділі „Граматика” перевіряються граматичні навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу випускників загальноосвітніх шкіл. У розділі „Читання” текстові завдання перевіряють не лише розуміння загальної ідеї тексту, країнознавчого матеріалу, а й уміння визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-мовленнєвої діяльності.

Перелік лексичних тем для тестування:

1. Я, моя сім’я і друзі.

2. Відпочинок і дозвілля (їжа, напої, одяг, спорт, покупки, хобі).

3. Людина (зовнішність, характер).

4. Природа і навколишнє середовище (погода, клімат, екологія).

5. Свята і традиції (Україна, Франція).

6.Освіта (шкільне життя).

7. Місце проживання, помешкання (рідне місто, село).

8. Подорож.

9. Охорона здоров’я.

10. Життя суспільства (мистецтво, наука і технічний прогрес).

11. Засоби масової інформації (преса, телебачення).

12. Робота і професії (плани на майбутнє).

Перелік граматичних тем для тестування:

Морфологія

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні.

2. Артикль. Означений, неозначений. Частковий артикль. Артикль перед власними назвами, перед назвами місяців, днів тижня. Відсутність артикля.

3. Прикметник. Класифікація: якісні та відносні прикметники. Рід прикметників.Число прикметників. Узгодження прикметників. Ступені порівняння прикметників. Місце прикметника. Синтаксичні функції прикметників. Займенникові прикметники: вказівні, присвійні, питальні, відносні, неозначені.

4. Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення.

5. Займенник. Особові самостійні займенники. Особові несамостійні займенники. Адвербіальні займенники “en” та “y”. Зворотні займенники. Вказівні, присвійні, відносні, питальні, неозначені займенники.

6. Дієслово. Види дієслів. Три групи дієслів. Дійсний спосіб дієслів. Часи дійсного способу (прості, складні). Узгодження часів дійсного способу. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Вживання часів після “si” умовного. Четвертий спосіб французького дієслова Subjonctif: його форми та вживання. Активний та пасивний стан. Займенникові дієслова. Безособові дієслова. Неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій.

7. Прислівник. Види прислівників (прислівники місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, наслідку). Утворення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Синтаксичні функції: місце прислівника в реченні. Ствердження та заперечення. Обмежувальний вираз “ne … que”.

8. Прийменник. Відповідність французьких прийменників українським відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому. особливості вживання прийменників у французькій мові.

9. Сполучник, його види (прості, складні). Сполучники сурядності та підрядності. Місце сполучників у реченні.

Синтаксис

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, спонукальні. Порядок слів у французькому реченні (розповідному та питальному). Головні та другорядні члени речення. Виділення окремих членів речення. Пряма та непряма мова.

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.

Оцінювання тесту

Вірне виконання тесту (30 завдань) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала (20 балів : 10 завдань = 2 бала).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали (30 балів : 10 завдань = 3 бали).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів (50 балів : 10 завдань = 5 балів).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.

Голова предметної комісії доц. Мартинюк А.П.

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет
ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова приймальної комісії

Луцького національного

технічного університету

___________В. В. Божидарнік

__”___________2012 р.
ПРОГРАМА

вступних випробувань та критерії оцінки знань і вмінь

з предмета „Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська, німецька, французька) для вступників, які вступають на спеціальності

8.000014 „Управління інноваційною діяльністю”, 8.050104 „Фінанси”, 8.050105 „Банківська справа”, 8.050106 „Облік і аудит”, 8.050107 „Економіка підприємства”, 8.050108 „Маркетинг”, 8.050109 „Управління персоналом і економіка праці”, 8.050201 „Менеджмент організацій”, 8.050209 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 8.050208 „Логістика” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
  1   2   3   4

Схожі:

Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь

Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма вступного випробування з фахових дисциплін
Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності «Фінанси і кредит» – виявити...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної та практичної підготовки
«спеціаліста» або «магістра» спеціальності 070801, 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводиться за результатами...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма фахових вступних випробувань
Спеціаліст повинен володіти необхідним обсягом знань також в економічній та ряду галузей знань, суміжних по відношенню до основного...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика»
Критерії оцінки журналістом політичної ситуації, вплив змі на формування політичної влади в Україні
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма вступних випробувань
Програма укладена на основі чинної програми з історії України для загальноосвітньої школи та програми Центру зовнішнього незалежного...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою спеціальності 7
«Програма фахових вступних випробувань», «Вимоги до рівня підготовки вступників», «Література», «Порядок проведення фахового вступного...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма для вступних фахових випробувань до Аграрно-економічного коледжу пдаа з спеціальних дисциплін для вступників
Програма для фахових вступних випробувань до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма для вступних фахових випробувань до Аграрно-економічного коледжу пдаа з спеціальних дисциплін для вступників
Програма для фахових вступних випробувань до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь iconПрограма вступних співбесід за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка