Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Робоча програма з курсу " Історія України " для студентів I курсу I року навчання
238.8 Kb.
НазваРобоча програма з курсу " Історія України " для студентів I курсу I року навчання
Дата конвертації20.10.2012
Розмір238.8 Kb.
ТипРобоча програма
Зміст
Робочу програму склав
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

проф.,д.м.н.І.Р.МИСУЛА

"___"_______2005 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу

Історія України

для студентів I курсу I року навчання

Спеціальність “Фармація” – 71.10201 – провізор

(денна форма навчання)

План навчального процесу.

Курс (або курси) на яких вик

ладається дисципліна


Семе-стр (чи семест-ри)
Всього

Кількість годинСРС


Вид контролю (залік, диф. залік чи іспит)


Аудиторних

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

І


ІI


108


14


-


26


68


Залік


Робочу програму склав викладач кафедри іноземних мов та суспільних наук Бондаренко С.В.

Програма обгорена і схвалена на засіданні кафедри

Протокол №____від 29 серпня 2005 року

Завідувач кафедри доц. Паласюк Г.Б.

Програму обговорено і схвалено на засіданні циклової методичної комісії Навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів

"___" _________ 2005 р., протокол №__.

Голова циклової методичної комісії проф. Файфура В.В.


Тернопіль 2006 р.

Методичні розробки з семінарських занять

Заняття № 1

Тема: УКРАЇНА В СТАРОДАВНЮ ДОБУ.

Кількість годин; 2.

Місце проведення: навчальна кімната №65.

Мета: з'ясувати проблему походження первісної людини, виникнення людини розумної на території України, розуміння основних етапів розвитку первісної доби, зародження землеробства і скотарства у трипільців, як перших праукраїнців.

Перелік тем рефератів, повідомлення, дискусій:

 1. Україна первісна доба.

 2. Періодизація кам'яного віку в історії України.

 3. Феномен трипільської культури.

Студент повинен знати:

1. Основні поняття і термінологію.

2. Відповіді на питання:

 1. Найдавніші племена і держави на території
  України.

 2. Кам'яний вік на території україни та його
  особливості.

 3. Україна в період неоліту та енеоліту.

 4. Трипільська культура на Україні.

 5. Кіммерійці та скіфи войовниче населення на Україні..

 6. Сармати та велике переселення народів.

Студент повинен вміти:

 1. Давати усні відповіді на питання, розв'язувати ситуаційні
  задачі, синтезувати основні положення теми.

 2. Розуміти характерні риси, особливості, причинно-наслідкові
  зв'язки теми.

Форми і методи контролю: усне опитування, розв'язування ситуаційних задач.

Організаційна структура заняття:

1. Розподіл часу:

 1. Організаційна частина - 2 хв.

 2. Вступне слово викладача - 5 хв.

 3. Розгляд питань семінару - 77 хв.

 4. Підведення підсумків семінару - 6 хв.

2. Технічні засоби і матеріальне забезпечення заняття:
експозиції навчального кабінету історії України, карта та
ілюстрації.

Заняття №2

Тема. доба київської держави.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна кімната №65

Мета: дослідити ґенезу стародавніх слов'ян, виникнення давньоруської держави та велич київських князів.

Перелік тем, рефератів, повідомлень, дискусій:

 1. Аскольдове та Володимирове хрещення Русі - порівняльна
  характеристика..

 2. Велич князя Володимира..

 3. «Руська Правда» - перший руський кодекс права..

Студент повинен знати:

 1. Основні поняття і термінологію теми.

 2. Відповіді на питання:

1). Слов'янські племена та їх розселення на території України. 2). Норманська теорія. Князі Аскольд та Дір і заснування Києва. 3). Особливості правління Олега, Ігора та княгині Ольги.

 1. Володимирове хрещення 988 р. та князювання Володимира Великого.

 1. Ярослав Мудрий та його правління.

6) Роздроблення Русі. Руська держава за часів Володимира
Мономаха.

7). Нашестя монголо-татар та зруйнування Києва. Галицько-Волинське князівство.

Студент повинен вміти;

 1. Давати усні відповіді.

 2. Розуміти характерні риси, особливості, причинно-
  наслідкові зв'язки теми.

Форми і методи контролю: усне опитування, розв'язування ситуаційних задач, читання рефератів.

Організаційна структура заняття;

1. Розподіл часу:

1.1. Організаційна частина - 2 хв. 12. Вступне слово викладача - 5 хв. 1.3. Розгляд питань семінару - 77 хв. 1 .4. Підведення підсумків семінару - 6 хв.

2. Технічні засоби і матеріальне забезпечення заняття:
експозиції навчального кабінету історії України, карта та
ілюстрації (див. МАркас, Д.Яворницький, комплект плакатів-
портретів «Гетьмани України»),

Заняття № 3

Тема: україна під владою Литви та Польщі.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна кімната № 65.

Професійна орієнтація студентів: Україна після роздроблення Київської Русі постійно перебувала під владою іноземних держав. Як правило, це були її сусіди, спочатку Литва, а потім і Польща, які володіли західними і центральними регіонами України на протязі багатьох століть. Студенти повинні усвідомити ціну свободи і значення іноземного панування.

Студент повинен знати:

1. Основні терміни і категорії теми.

2. Відповідь на питання:,

 1. Початок литовської експансії в XIV ст.

 2. «Устави на волоки» - кодекс права українців. Суспільно-політичне життя
  XIV - поч. XVI ст.

 3. Західноукраїнські землі в к. XIV - XVI ст.
 1. Князювання Вітовта та утворення Речі Посполитої 1569 р.

 2. Брестська церковна унія та її значення для України 1596 р.

 3. Феномен українського козацтва.

Студент повинен вміти;

1. Дати усну відповідь на питання теми.

2. Аналізувати особливості російської та австро-угорської імперської
присутності в Україні.

3. Синтезувати суть української політичної програми в XIX ст.

Програма самопідготовки студентів:

 1. Іноземне панування і Україна у середньовіччі.

 2. Кревська та Берестейська унії.

3. Українська еміграція в даний період.

Перелік тем рефератів та повідомлень;

1. Князь Міндовг та його просування по Україні.. 2. Грюнвальдська битва та її значення для України.. 3. Кревська унія - шлюб чи дипломатична угода.

Форми і методи контролю: усне опитування, розв'язування ситуаційних задач, обговорення реферату.

Заняття № 4

Тема: Національно-визвольна війна українського народу XVII ст.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна кімната №65.

Професійна орієнтація студентів; Історія Запорізької Січі, її заснування та розвитку є найславетнішою епохою нашої історії. Наші предки, козаки віддали життя у боротьбі за власну незалежність. Студенти повинні домогтися розуміння причин, періодизації, особливостей основних етапів української національної революції, руїни, причини ліквідації та занепаду козацької держави.

Студент повинен знати;

 1. Основні терміни і категорії.

 2. Відповідь на питання:

1). Причини, характер, періодизація та основні етапи української національної революції.

2). Українська козацька держава Б.Хмельницького.

3). Переяславо-Московський договір 1654р. Сутність Березневих статей 1654р. 4). Значення української національної революції.

Студент повинен вміти;

Дати відповідь на питання теми.

Синтезувати особливості діяльності українських політичних партій, сутність українського питання в роки війни, особливості протікання та наслідки української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.

Програма самопідготовки студентів:

 1. Поява козаків в кінці XV ст.

 2. Побут і культура запорожців.

3.Українська еміграція в даний період.

Перелік тем рефератів та повідомлень;

 1. П. Сагайдачний та його походи.

 2. Б.Хмельницький та велич війська запорозького.

 3. Походи Б. Хмельницького.

 4. Форми і меюди контролю: усне опитування, обговорення реферату.

Заняття № 5

Тема: Криза української державності Руїна.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальний кабінет №65

Професійна орієнтація студентів;Боротьба за владу та бажання керувати завжди була притаманною рисою нашого народу. Донести до студентів розуміння того, що тільки єдність і братерство можуть врятувати державу від чужого панування і повного занепаду.

Студент повинен знати;

 1. Основні поняття і категорії.

 2. Відповідь на питання:
 1. Україна після смерті Б. Хмельницького 1657 -1686 рр.

 2. Україна за гетьманування І.Мазепи, Полтавська битва -
  зрада чи визволення з неволі.
 1. Курс Москви на поступове обмеження та ліквідацію
  української державності.

 2. Правобережні та західноукраїнські землі наприкінці
  XVII в першій чверті XVIII ст.

Студент повинен вміти;

 1. Дати усну відповідь на питання теми.

 2. Аналізувати процеси суспільно-політичного, соціально-
  економічного та духовного життя козацької України.


Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.

Програма самопідготовки студентів;

 1. Пилип Орлик та перша українська Конституція.

 2. Ліквідація Січі.

 3. Еміграція в даний період.

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій:

1. І. Брюховецький - гетьман-дишюмат.

2 Ю. Хмельницьки та крах української величі..

3. І. Мазепа — великий гетьман України..

Заняття № 6

Тема: Україна в останній чверті XVII -XVIII ст.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальний кабінет №65

Професійна орієнтація студентів; Період занепаду козаччини складний для України, оскільки несе повне панування сусідніми державами. Основна мета семінарського заняття показати студентам причини захоплення влади в Україні Росією та з'ясувати причини невдач українців у боротьбі за незалежність.

Студент повинен знати:

 1. Основні поняття і категорії.

 2. Відповідь на питання:

1).Україна після смерті І. Мазепи. Пилип Орлик та українська

Конституція.

2). Україна за П. Полуботка.

3). Період безгетьманщини на Україні. Правління Малоросійської

колегії.

4). Кирило Розумовський та українська автономія.

5). Зруйнування Січі Катериною II та ліквідація запорозького

козацтва.

Студент повинен вміти:

 1. Дати усну відповідь на питання теми.

 2. Аналізувати процеси суспільно-політичного, соціально-
  економічного та духовного життя України XVIII ст.

Програма самопідготовки студентів;

 1. Причини двовладдя на Україні та його наслідки.

 2. Суть і значення царської влади на Україні.

 3. Українська культура кінця XVII - XVIII ст.

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій;

 1. П. Полуботок - останній козацький гетьман України.

 2. Кирило Розумовський та його політика щодо України.

 3. Катерина II та Україна.

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.

н

Заняття № 7

Тема: Україна під владою царського самодержавства в XIX ст. Національне відродження.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальний кабінет №65

Професійна орієнтація студентів: В XIX ст. ситуація на Україні змінюється, наступає процесе відродження української свідомості та культурного надбання. Студенти повиння вміти проаналізувати причини експансії Росії на українських землях, а також показати незламність українців в цей період.

Студент повинен знати;

1 .Основні поняття і категорії. 2.Відповідь на питання:

1).Україна в кін. ХУЛІ - на поч. XIX ст.

2). Декабристський рух і Україна 1825 - 1826 рр.

3). Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у відродженні

української культури.

4). Відміна кріпосного права на Україні 1861 р. та прийняття

Емського указу 1876 р.

5). Соціально-економічне та політичне життя України в кін. ХГХ -

поч. XX ст.

Студент повинен вміти:

 1. Дати усну відповідь на питання теми.

 2. Аналізувати процеси суспільно-політичного, соціально-
  економічного та духовного життя України XVIII ст.

Програма самопідготовки студентів:

1. Українське національне відродження кін. XVIII

на Україні та його особливості.

 1. «Весна народів» повстання чи революція?

 2. Гайдамацький рух та Україна.

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій:

1.1.Котляревський та його твір «Енеїда».

2.Кирило-Мефодіївське товариство та його значення для України. 3.Українське національне відродження та утворення перших політичних партій на Україні..

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.

Із

Заняття № 8

Тема: Західно-укршнські землі під владою Австро-Угорщини.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальний кабінет №65

Професійна орієнтація студентів; Австро-угорщина наймогутніша держава середньовічної Європи мала великий вплив на території україни аж до 1917 року. Необхідно вияснити причини незадоволення правління режиму Австро-Угорщини і чому революцію 1848 р. називають Весна народів.

Студент повинен знати:

1. Основні поняття і категорії. 2.Відповідь на питання:

1).3ахідна Україна в кін. XVIII - на поч. XIX ст.

2). Західно-українські землі 1825 -1831 рр. Польське повстання

3). «Руська Трійця» та його роль у відродженні української

культури.

4). Соціально-економічне та політичне життя в ХЕХ ст.

5). Соціально-економічне та політичне життя України в кін. XIX -

поч. XX ст.

Студент повинен вміти:

 1. Дати усну відповідь на питання теми.

 2. Аналізувати процеси суспільно-політичного, «соціально-
  економічного та духовного життя України XIX ст.

Програма самопідготовки студентів;

 1. Марія Терезія та Йосип II та їх реформи.

 2. Поляки та українці взаємовідносини.

 3. Українська еміграція цього періоду.
  Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій;

І.Маркіян Шашкевич та «Руська Трійця». 2.Революціяв Європі та Україна 1848 р.. 3.Польське повстання 1831 р.

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.

15

Заняття № 9

Тема: Ураїна на початку XX ст. Перша світова війна.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальний кабінет №65

Професійна орієнтація студентів: В період поч. 20 ст. Україна переживала складне соціально-економічне становище. Але визрівала політична активність української інтелігенції та свідомість української нації. Основне завдання семінару вияснити причини незадоволення правління режиму царської Росії і чому революцію 1917 р. називають більшовицьким переворотом.

Студент повинен знати;

1. Основні поняття і категорії. 2.Відповідь на питання:

1).Украшці на поч. XX ст.

2). Робітниче повстання 1905 р. і його значення для України.

3). Перша Світова війна і Україна. Причини і наслідки.

4). Центральна Рада і її 4 універсали..

5). Проголошення УНР.

6). Держава гетьмана П. Скоропадського.

7). Уряд Директорії.

8). Громадянська війна і Україна 1918-1921 рр.

Студент повинен вміти:

 1. Дати усну відповідь на питання теми.

 2. Аналізувати процеси суспільно-політичного,
  економічного та духовного життя України XIX ст.

*сощально-

Програма самопідготовки студентів;

 1. Утворення перших політичних партій в Україні та труднощі
  політичного життя в Україні.

 2. Кривава неділя 1905 року та Україна.

 3. Суть Столипінської реформи та Україна.

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій;

1 .Перші українські політичні партії на поч. XXст. 2.3начення столипінської реформи для України. 3.Перша світова війна і Україна.

4. УСС як військова одиниця України.

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.

17

Заняття № 10

Тема: Міжвоєнна Україна під владою сталінського тоталітарного режиму. Західна Україна в 20 -30-х роках.

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальний кабінет №65

Професійна орієнтація студентів; Період НЕПу є початком українізації. Але прихід до влади Й. Сталіна ліквідував проблему українізації і поклав початок ліквідації всього національного українського. Основна мета вияснити причини поразки українців і боротьбі з більшовизмом та прослідкувати етапи розвитку радянізації УРСР.

Студент повинен знати:

1. Основні поняття і категорії. 2.Відповідь на питання:

1).Утворення СРСР та УРСР.

2). Період українізації в 20-х рр..: здобутки та прорахунки.

3). НЕП, як політика капіталізму та причини її ліквідації..

4). Соціально-економічне та політичне життя в 20-х-30-х рр. XX

ст.

5). Період колективізації та індустріалізації в УРСР.

6). Сталінський терор на Україні. Голод 1932 -1933 років.

7). Західно-українські землі в 20-х - 30-х рр. Украшо-польські

відносини. #

Студент повинен вміти;

 1. Дати усну відповідь на питання теми.

 2. Аналізувати процеси суспільно-політичного,
  економічного та духовного життя України XIX ст.

соціально-

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій;

1 .Симон Петлюра та війна з більшовизмом.

2.Українізація та її наслідки..

3.Голод 1933 р: геноцид проти українців.

Програма самопідготовки студентів;

 1. НЕП і його впровадження.

 2. Боротьба за владу в СРСР після смерті Леніна.

 3. Проблеми голодомору в Україні.

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.

19

Заняття № 11

Тема: Україна в роки Другої світової війни та післявоєнний період (1945 -1951).

Кількість годин: 2.

Місце проведення: навчальна кімната № 65

Професійна орієнтація студентів; Друга світова війна найтрагічніша сторінка в історії України і світу. Забравши 55 млн. жертв вона знекровила і спустошила всю Україну. Необхідно домогтися розуміння студентами причин Другої Світової війни, участі і долі в ній українського народу, внеску України в розгром нацистської Німеччини.

Студент повинен знати;

 1. Основні терміни і категорії.

 2. Відповідь на питання:
 1. Початок Другої світової війни. Приєднання Західної
  України до складу СРСР і УРСР.

 2. Сутність і цілі політики фашистського окупаційного
  режиму в Україні.

 3. Партизанський і повстанський рухи.
 1. Звільнення України від німецько-фашистських
  загарбників.

 2. Боротьба УПА 1946 – 1950 рр.

 3. Відбудова промисловості та сільського господарства.

Студент повинен вміти;

 1. Дати усну відповідь на всі питання теми.

 1. Аналізувати причини війни, участь в її розв'язанні двох
  тоталітарних режимів.

3. Показати роль Української Повстанської Армії.
4. Показати шляхи вирішення проблеми примирення.

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій;

 1. Створення та боротьба УПА.

 2. Медична служба в УПА.

 1. Сучасні історики по-різному оцінюють причини другої
  світової війни. Спробуйте викласти свою думку з цих
  проблем, обгрунтувавши її конкретними фактами.
  Тернопільщина в роки другої світової війни

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.

21
Заняття № 12

Тема: Україна в роки „відлиги"', реакції і „застою" (др. пол. 50-х-п.п.80-хрр.) Поглиблення кризи тоталітаризму в СРСР і проголошення незалежності України(1985-1991рр.\

Кількість годин:2.

Місце проведення: навчальна кімната №65.

Професійна орієнтація студентів; Хрущовський період позначився перетвореннями політичного та соціального характеру. Але подальша політика Брежнєва призвела до застою як в політиці так і в економіці. Студенти повинні зрозуміти суть економічних, соціальних і політичних процесів, які відбувалися в Україні в зазначений період.

Студент повинен знати:

 1. Основні поняття і категорії теми.

 2. Відповіді на питання:
 1. Україна на міжнародній арені.

 2. Відбудова: її напрями ірезультати.

 3. Поглинення Західної України.

4) Хрущовська «відлига» та її характер в Україні.

 1. Україна в 1965-1985 рр. Наростання кризових явищ в
  суспільстві.

 2. Політична опозиція 60-80-х рр. Дисиденти.

 3. Перебудова 1985 - 1988 рр. та її наслідки.

 4. Відродження політичного та громадського життя в Україні
  в кін. 80-х рр..

 5. ГКЧП та розвал СРСР.

Студент повинен вміти;

1. Дати усну відповідь на питання теми.

2. Зрозуміти, чому в Україні в роки перебудови негативний
вплив комуністичного режиму проявився особливо гостро.
Чому назріла потреба необхідності радикальних змін.

Програма самопідготовки студентів;

1 .Україна і Хрущов за і проти.

 1. Вбивство С. Бандери.

 2. Справа В. Стуса та його доля.

 3. Основні етапи Горбачовської перебудови за і проти.

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій:

 1. Сталінські депортації населення з Західної України.

 2. Політична опозиція в Україні 60-80-х рр.

 3. ТДМА ім. акад. І.Я. Горбачевського: становлення, розвиток,
  сучасний стан.

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.Заняття № 13

Тема: Відродження української державності. Розвиток незалежної

України (1991 – 2006 рр.). Кількість годин: 4.

Місце проведення: навчальна кімната №65

Професійна орієнтація студентів; В 1991 році Україна здобула незалежність. Цей процес не прийшов до неї даром. Ціною великих зусиль вдалося досягнути цього важкого процесу. Необхідно показати, що здобуття Україною незалежності, закріплене референдумом 1991 р., радикально змінило умови її історичного розвитку.

Студент повинен знати;

 1. Основні поняття і категорії.

 2. Відповіді на питання:

національного відродження.

 1. Перебудова й Україна.

 2. Процеси українського
  Виникнення

політичних партій і рухів.

 1. Проголошення незалежності України.

 2. Розгортання державотворчих процесів.

 3. Проблеми соціально-економічного реформування
  українського суспільства.

 4. Тенденції культурного та духовного життя.

 5. Зовнішня політика незалежної України.

 6. Україна: поступ в XXI столітті.

 7. Помаранчева революція 2004 р. та її наслідки.

 8. Парламентські вибори 2006 року та подальший розвиток України.

Студент повинен вміти;

 1. Дати усну відповідь на всі питання теми.

 1. Аналізувати процес переходу України до незалежності.
  Показати

необхідність глибоких перетворень в усіх сферах і хід їх здійснення. Програма самопідготовки студентів;

 1. Умови української незалежності.

 2. Українська Конституція та її зміст.

 3. Президентство України: політики та влада.

Перелік тем рефератів, повідомлень, дискусій;

 1. Створення і діяльність Народного Руху України.

 2. Процеси національно-культурного відродження на
  Тернопільщині.

3. Змалюйте політичні портрети найголовніших дійових осіб
розбудови Української суверенної незалежної держави.

Форми і методи контролю: усне опитування, обговорення реферату.
Запитання на залік з курсу «Історія України».


 1. Найдавніші племена і держави на території
  України.

 2. Кам'яний вік на території України та його
  особливості.

 3. Україна в період неоліту та енеоліту.

 4. Трипільська культура на Україні.

 5. Кіммерійці та скіфи – войовниче населення України.

 6. Сармати та велике переселення народів.

7. Слов'янські племена та їх розселення на території України. 2). 8. Норманська теорія. Князі Аскольд та Дір і заснування Києва. 3). 9. Особливості правління Олега, Ігора та княгині Ольги.

 1. Володимирове хрещення 988 р. та князювання Володимира Великого.

 2. Ярослав Мудрий та його правління.

12. Роздроблення Русі. Руська держава за часів Володимира
Мономаха.

13. Нашестя монголо-татар та зруйнування Києва. Галицько-Волинське князівство.

 1. Початок литовської експансії в XIV ст.

 2. «Устави на волоки» - кодекс права українців. Суспільно-політичне життя
  XIV - поч. XVI ст.

 3. Західноукраїнські землі в к. XIV - XVI ст.
 1. Князювання Вітовта та утворення Речі Посполитої 1569 р.

 2. Брестська церковна унія та її значення для України 1596 р.

 3. Феномен українського козацтва.

20. Причини, характер, періодизація та основні етапи української національної революції.

21. Українська козацька держава Б.Хмельницького.

22. Переяславо-Московський договір 1654р. Сутність Березневих статей 1654р. 4). Значення української національної революції.

 1. Україна після смерті Б. Хмельницького 1657 -1686 рр.

 2. Україна за гетьманування І.Мазепи, Полтавська битва -
  зрада чи визволення з неволі.
 1. Курс Москви на поступове обмеження та ліквідацію
  української державності.

 2. Правобережні та західноукраїнські землі наприкінці
  XVII в першій чверті XVIII ст.

27. Україна після смерті І. Мазепи. Пилип Орлик та українська

Конституція.

28. Україна за П. Полуботка.

28. Період безгетьманщини на Україні. Правління Малоросійської

колегії.

29. Кирило Розумовський та українська автономія.

30. Зруйнування Січі Катериною II та ліквідація запорозького козацтва.

31. Україна в кін. ХУIIІ - на поч. XIX ст.

32. Декабристський рух і Україна 1825 - 1826 рр.

33. Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у відродженні

української культури.

34. Відміна кріпосного права на Україні 1861 р. та прийняття

Емського указу 1876 р.

35. Соціально-економічне та політичне життя України в кін. ХГХ -

поч. XX ст.

36. 3ахідна Україна в кін. XVIII - на поч. XIX ст.

37. Західно-українські землі 1825 -1831 рр. Польське повстання

38. «Руська Трійця» та його роль у відродженні української

культури.

39. Соціально-економічне та політичне життя в ХЕХ ст.

40. Соціально-економічне та політичне життя України в кін. XIX -

поч. XX ст.

41. Українці на поч. XX ст.

42. Робітниче повстання 1905 р. і його значення для України.

43. Перша Світова війна і Україна. Причини і наслідки.

44. Центральна Рада і її 4 універсали..

45. Проголошення УНР.

46. Держава гетьмана П. Скоропадського.

47. Уряд Директорії.

48. Громадянська війна і Україна 1918-1921 рр.

49. Утворення СРСР та УРСР.

50. Період українізації в 20-х рр..: здобутки та прорахунки.

51. НЕП, як політика капіталізму та причини її ліквідації..

52. Соціально-економічне та політичне життя в 20-х-30-х рр. XX

ст.

53. Період колективізації та індустріалізації в УРСР.

54. Сталінський терор на Україні. Голод 1932 -1933 років.

55. Західно-українські землі в 20-х - 30-х рр. Украшо-польські

відносини.

 1. Початок Другої світової війни. Приєднання Західної
  України до складу СРСР і УРСР.

 2. Сутність і цілі політики фашистського окупаційного
  режиму в Україні.

 3. Партизанський і повстанський рухи.
 1. Звільнення України від німецько-фашистських
  загарбників.

 2. Боротьба УПА 1946 – 1950 рр.

 3. Відбудова промисловості та сільського господарства.

 4. Україна на міжнародній арені.

 5. Відбудова: її напрями ірезультати.

 6. Поглинення Західної України.

65. Хрущовська «відлига» та її характер в Україні.

 1. Україна в 1965-1985 рр. Наростання кризових явищ в
  суспільстві.

 2. Політична опозиція 60-80-х рр. Дисиденти.

 3. Перебудова 1985 - 1988 рр. та її наслідки.

 4. Відродження політичного та громадського життя в Україні
  в кін. 80-х рр..

 5. ГКЧП та розвал СРСР.

 6. Перебудова й Україна.

 7. Процеси українського
  виникнення політичних партій і рухів.

 8. Проголошення незалежності України.

 9. Розгортання державотворчих процесів.

 10. Проблеми соціально-економічного реформування
  українського суспільства.

 11. Тенденції культурного та духовного життя.

 12. Зовнішня політика незалежної України.

 13. Україна: поступ в XXI столітті.

 14. Помаранчева революція 2004 р. та її наслідки.

 15. Парламентські вибори 2006 року та подальший розвиток України.


Джерела інформації:

1. Крип'якевич І. П. Історія України. - Львів, 1990.

2.Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1-2.-К. 1992.

З.Субтельний Орест. Україна. Історія. - К 1993.

4.1сторія України / Керівник авторського колективу Ю.Зайцев. -

Львів, 1996.-488с.

5. Історія УІфаїни / Під редакцією В. А. Смолія. - К 1997. - 423 с.

б.Грушевський Михайло. Ілюстрована історія України. -К. 1990.

7.Довідник з Історії України. Т. 1. - К. 1993

Автор:

викладач Бондаренко С. В.

Затверджена на засіданні кафедри Іноземних мов та суспільних наук

„ " 2006 р.

Переглянуто на засіданні кафедри Іноземних мов та суспільних наук

„ " 2006 р.

Протокол №


Схожі:

Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни " система життєзабезпечення міста 2"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни " менеджмент мг"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент мг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconРобоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу Основи екологічної токсикології
Робоча програма складена на основі Програми курсу „ Основи екологічної токсикології” для студентів географічного факультету спеціальності...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconРобоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу «Загальна та регіональна геодинаміка»
Робоча програма складена на основі Програми курсу Загальна та регіональна геодинаміка для студентів географічного факультету спеціальності...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconМетодичні вказівки до курсу «Історія образотворчого мистецтва» для студентів культурологічного відділення
Робоча програма І методичні вказівки до курсу “Історія образотворчого мистецтва” для студентів-культурологів філософського факультету...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconМетодичні вказівки до курсу «Історія образотворчого мистецтва» для студентів культурологічного відділення
Робоча програма І методичні вказівки до курсу “Історія образотворчого мистецтва” для студентів-культурологів філософського факультету...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconНавчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія України”
В рамках Болонської конвенції, до якої Україна приєдналася, актуального значення набуває самостійна робота студентів. З курсу „Історія...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconХарківська національна академія міського господарства
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної та 5...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconРобоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу „Економетрія" для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 050201 "
Робоча програма І короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу "Економетрія" (для студентів денної І заочної форм навчання...
Робоча програма з курсу \" Історія України \" для студентів I курсу I року навчання iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія" для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка