Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика)
57.53 Kb.
НазваПитання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика)
Дата конвертації09.10.2012
Розмір57.53 Kb.
ТипДокументы

Питання з курсу “Диференціальні рівняння”

(спеціальність – прикладна математика)


Частина 1.

 1. Загальні визначення понять диференціальних рівнянь першого порядку. Поняття розв’язку, загального розв’язку, інтегралу диференціального рівняння першого порядку. Геометрична інтерпретація розв’язків.

 2. Рівняння з відокремлювальними змінними. Однорідні рівняння.

 3. Лінійні рівняння першого порядку. Рівняння Бернулі та Ріккаті.

 4. Рівняння в повних диференціалах. Інтегруючий множник.

 5. Диференціальні рівняння першого порядку, не розв’язані відносно похідної. Параметризація, загальна параметризація. Рівняння Лагранжа та Клеро.

 6. Метод стислих відображень. Теорема про метод стислих відображень.

 7. Теорема про існування та єдиність розв’язку задачі Коші диференціального рівняння першого порядку, що розв’язане відносно похідної.

 8. Теорема про неперервну залежність розв’язків диференціальних рівнянь від параметрів. Теорема про неперервну залежність від початкових значень. Теорема про диференційованість розв’язків.

 9. Теорема про існування та єдиність розв’язку задачі Коші диференціального рівняння, не розв’язаного відносно похідної. Особливі розв’язки.

 10. Диференціальні рівняння вищих порядків. Загальні поняття. Диференціальні рівняння вищих порядків, що інтегруються у квадратурах.

 11. Диференціальні рівняння вищих порядків, що допускають пониження порядку.

 12. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядкв. Загальні поняття. Властивості лінійних однорідних рівнянь. Властивості розв’язків лінійних однорідних рівнянь.

 13. Лінійна залежність та незалежність функцій. Теорема про необхідні умови незалежності функцій. Теорема про достатні умови незалежності розв’язків лінійних однорідних диференціальних рівнянь. Теорема про необхідні та достатні умови лінійної незалежності розв’язків лінійних однорідних диференціальних рівнянь.

 14. Теорема про загальний розв’язок лінійних однорідних диференціальних рівнянь.

 15. Формула Остроградського. Формула Абеля.

 16. Лінійні однорідні диференціальні рівняння з сталими коефіцієнтами. Побудова загального розв’язку.

 17. Лінійні неоднорідні рівняння. Властивості розв’язків лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь.

 18. Теорема про загальний розв’язок лінійного неоднорідного диференціального рівняння.

 19. Метод варіації довільної сталої знаходження частинного розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння.

 20. Метод Коші знаходження частинного розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння.

 21. Метод невизначених коефіцієнтів знаходження частинного розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння.

 22. Системи диференціальних рівнянь. Загальні визначення. Геометрична та механічна інтерпретація розв’язків.

 23. Зведення одного рівняння вищого порядку до системи диференціальних рівнянь першого порядку та навпаки, системи рівнянь до одного диференціального рівняння вищого порядку.

 24. Системи диференціальних рівнянь в симетричній формі. Інтегровані комбінації.

 25. Системи лінійних диференціальних рівнянь. Загальні визначення. Властивості розв’язків однорідних систем.

 26. Лінійна залежність та незалежність розв’язків систем лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь.

 27. Теорема про загальний розв’язок систем лінійних однорідних диференціальних рівнянь.

 28. Формула Якобі.

 29. Системи лінійних однорідних диференціальних рівнянь з сталими коефіцієнтами. Метод Ейлера.

 30. Матричний метод розв’язку лінійних однорідних систем з сталими коефіцієнтами.

 31. Лінійні неоднорідні системи. Властивості розв’язків систем лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь.

 32. Теорема про загальний розв’язок систем лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь.

 33. Метод варіації довільної сталої знаходження частинного розв’язку лінійних неоднорідних систем. Формула Коші.

 34. Метод невизначених коефіцієнтів знаходження частинного розв’язку лінійних неоднорідних систем.


Частина 2.

 1. Лінійні однорідні диференціальні раівняння із змінними коефіцієнтами. Необхідні умови зведення до рівняння з сталими коефіцієнтами.

 2. Лінійні рівняння Ейлера. Рівняння Ейлера-Лагранжа.

 3. Рівняння Чебишева.

 4. Зведення лінійного рівняння другого порядку до канонічного вигляду.

 5. Рівняння Беселя з полуцілим індексом.

 6. Самоспряжений вигляд лінійного рівняння другого порядку. Зведення рівняння Лежандра та рівняння Беселя до самоспряженого вигляду.

 7. Зведення лінійного однорідного рівняння другого порядку до рівняння Ріккаті.

 8. Інтегрування лінійних однорідних рівнянь другого порядку за допомогою звичайних степеневих рядів.

 9. Інтегрування лінійних однорідних рівнянь другого порядку за допомогою узагальнених степеневих рядів.

 10. Побудова розв’язку рівняння Беселя загального вигляду. Функції Беселя першого та другого роду.

 11. Лінійні рівняння другого порядку та коливальні процеси. Вільні коливання.

 12. Лінійні рівняння другого порядку та коливальні процеси. Вимушені коливання. Резонанс.

 13. Коливальні та неколивальні розв’язки в рівняннях другого порядку з змінними коефіцієнтами. Теорема про неколивальність розв’язків диференціального рівняння другого порядку.

 14. Теорема Штурма.

 15. Терема порівняння. Порівняння з диференціальним рівнянням з сталими коефіцієнтами. Використання теореми порівняння при дослідженні рівняння Беселя.

 16. Задача Штурма-Ліувіля на власні числа. Властивості власних чисел та власних функцій. Зліченість власних чисел задачі Штурма-Ліувіля. Ортогональність власних функцій.

 17. Властивості власних чисел та власних функцій. Дійсність власних чисел задачі Штурма-Ліувіля. Додатність власних чисел.

 18. Простота власних чисел задачі Штурма-Ліувіля. Обмеженість власних чисел. Зліченість власних чисел задачі Штурма-Ліувіля. Теорема Стеклова.

 19. Крайові задачі. Зведення неоднорідної крайової задачі до крайової задачі з нульовими крайовими умовами.Єдиність розв’язку неоднорідної крайової задачі.

 20. Функція Гріна. Представлення розв’язку крайової задачі за допомогою функції Гріна.

 21. Метод побудови функції Гріна.

 22. Теорема про представлення розв’язку однорідної крайової задачі за допомогою функції Гріна.

 23. Основні поняття і теореми операційного числення.

 24. Використання методів операційного числення для розв’язку лінійних рівнянь з сталими коефіцієнтами.

 25. Використання методів операційного числення для розв’язку систем лінійних рівнянь з сталими коефіцієнтами.


Частина 3.

 1. Основні визначення теорії стійкості руху.

 2. Точки спокою лінійних стаціонарних систем на площині. Вузол, сідло, фокус, центр.

 3. Точки спокою лінійних стаціонарних систем на площині. Вироджені та дикритичні вузли, особі прямі.

 4. Стійкість та обмеженість лінійних нестаціонарних систем.

 5. Стійкість лінійних систем з сталими матрицями.

 6. Необхідні умови стійкості лінійних стаціонарних систем. Критерії Гурвіца та Михайлова. Дослідження стійкості нульового розв’язку нелінійної системи за лінійним наближенням.

 7. Другий метод Ляпунова. Основні визначення. Перша та друга теореми Ляпунова. Геометрична інтерпретація теорем Ляпунова та Четаєва.

 8. Методи побудови функцій Ляпунова. Побудова функції Ляпунова для лінійних систем. Рівняння коливання маятника.

 9. Лінійні однорідні диференціальні рівняння в частинних похідних першого порядку. Побудова загального розв’язку. Розв’язок задачі Коші.

 10. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння в частинних похідних першого порядку. Побудова загального розв’язку. Розв’язок задачі Коші.

 11. Основи визначення варіаційного числення. Теорема про необхідні умови екстремуму функціоналу загального вигляду.

 12. Рівняння Ейлера.

 13. Необхідні умови екстремуму функціоналів, що залежать від похідних вищих порядків.

 14. Необхідні умови екстремуму функціоналів, що залежать від багатьох функцій.

 15. Достатні умови екстремуму. Теореми про достатні умови сильного та слабого екстремуму.

Схожі:

Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconПрограма курсу "Диференціальні рівняння"
Виникнення теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння у прикладних задачах. Основні поняття та об’єкти
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) icon«Диференціальні рівняння, що допускають зниження порядку» для студентів інженерних спеціальностей
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» на тему «Диференціальні рівняння, що допускають зниження...
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconМетодичні вказівки до курсу "загальна фізика" для студентів спеціальності "Прикладна математика"
...
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconДиференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння вищого порядку, лінійні диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь
Наведемо декілька основних визначень теорії диференціальних рівнянь, що будуть використовуватися надалі
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconНавчальний посібник з курсу вища математика: Частина 2 Київ 2003
Елементи інтегрального числення, функції двох змінних, диференціальні рівняння, числові та функціональні ряди
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconПрограма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст напряму підготовки „Прикладна математика спеціальності «Прикладна математика»
Гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо-професійної програми” підготовки спеціаліста за напрямом підготовки...
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconПрограма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр напряму підготовки „Прикладна математика спеціальності «Прикладна математика»
Гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо-професійної програми” підготовки магістра за напрямом підготовки...
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconТема Питання до практичного заняття
Диференціальні рівнян-ня І поряд-ку: загальні поняття. Диференціальні рівняння з відокремле-ними та відокремлюва-ними змінними
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconЗмістовий модуль 11 звичайні диференціальні рівняння тема 11 Основні відомості про диференціальні рівняння
Лндр другого порядку зі сталими коефіцієнтами І право частиною спеціального вигляду
Питання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика) iconВодні ресурси Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Гідростатика. Гідростатичний тиск. Диференціальні рівняння рівноваги рідини. Основне рівняння гідростатики. Відносна рівновага рідини....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка