Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії
146.13 Kb.
НазваАльтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії
Дата конвертації24.01.2013
Розмір146.13 Kb.
ТипДокументы
Альтернативні види палива та енергії.
Види енергії Джерело енергії

1.Теплова енергія згорання палива

2.Електрична енергія електричний струм

3.Механічна енергія рухоме або стиснуте

(кінетична, потенціальна) тіло

4. Сонячна енергія Сонце

5. Біологічна енергія живі організми

6. Біохімічна енергія реакції в живих організмах (біомаса)

7. Вітрова енергія вітер .)

8. Теплова енергія океану температура океану

9. Енергія приливів і відливів рух води

10. Енергія морських течій рух води

11. Енергія річок рух води

12. Атомна енергія розщеплення атому
Потенціал відновлюваних (екологічно чистых) джерел енергії в Україні (джерело – Інститут відновлюваної енергетики НАН України).

Вид

Річний технічно досяжний потенціал

Річне заміщення природного газу

млрд. кВт-ч

млн. тонн умовного палива

млрд. куб. метров

Вітроенергетика

41,7

15,0

13,04

Сонячна енергетика

28,8

6,0

5,22

Геотермальная енергетика

105,1

12,0

10,43

Біоенергетика

27,7

10,0

8,70

Гідроенергетика

162,8

20,0

17,40

Енергетика довкілля

154,7

18,0

15,65

Всього

520,8

81,0

70,44Як бачимо, альтернативна енергетика може складати більше третини всього енергоспоживання в Україні, і навіть при умові виконання Енергетичної стратегії до 2030р відносно одного лише споживання енергоресурсів этот показник может скласти майже 27% (у Євросоюзі до 2020 г. – 20%).

Вітроенергетика - галузь енергетики пов'язана з використанням енергії вітру для виробництва електроенергії. Ми так звикли до сонця, що навіть не замислюємося, що то за диво – світанок і день, що настає за ним ... Лише в рідкісні хвилини нас осяває думка про те, що все суще на Землі зобов’язане своїм існуванням великому світилу. Це воно світить і гріє, годує й напуває, руйнує й будує… і є нескінченною згадкою для людини.Талановитий дослідник сонячно-земних зв’язків О.Л. Чижевський написав: “Безперечно, що головним збудником життєдіяльності Землі є випромінювання Сонця”.

На всіх етапах розвитку суспільства вдосконалення техніки та створення нових знарядь праці супроводжувалися стрімким зростанням видобутку енергії та освоєння її нових джерел. Довгий час це була винятково енергія м’язів, потім дрова, вода, вітер, тепер вугілля, нафта, газ. Характерно, що кожне нове відкриття в галузі перетворення енергії призводило до інтенсивного і різноманітного її використання. Апетит людства зростав, як кажуть, “під час їди”.

Більшість розвинутих країн посилено займається технологією нетрадиційних, або відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) – Сонця, вітру, припливів, тепла землі тощо. Вони не можуть стати справжніми замінниками нафти, газу, вугілля чи ядерної енергії, яка повинна використовуватися в поєднанні з традиційними. При цьому вони можуть відігравати важливу роль для регіонів із сприятливими кліматичними та іншими умовами.Оцінки спеціалістів свідчать що більш чи менш широкого практичного застосування нетрадиційних джерел енергії можна чекати на початку наступного тисячоліття.

Головною причиною, що стримує розвиток відновлюваних джерел енергії, виявляється необхідність високих капітальних затрат. Але жоден вид енергії не обходиться так дорого, як її недостача, що актуально сьогодні.Найвизначнішим заходом здійсненим на Україні в галузі використання сонячної енергії, є створення сонячної електростанції в с. Леніно Кримської обл. Потужністю 55МВт (СЕС-5).

Питанням розвитку енергетики надається першочергового значення, бо це не тільки головна проблема, але і важливий соціально-політичний аспект сучасного світу. Найбільш гостра проблема джерел. Щороку збільшення витрат енергії перевищує зростання населення Землі, і це є закономірним. Процес індустріалізації призводить до додаткових витрат матеріалів, що в свою чергу викликає збільшення витрат енергії. Є й інші причини. Зокрема, постійне зниження родючості ґрунтів потребує все більшої кількості добрив, на виробництво яких теж витрачається енергія. Можна було б навести ще чимало прикладів, але висновок буде один: людству необхідно все більше та більше енергії, отримати яку за рахунок традиційних джерел в недалекому майбутньому буде важко чи взагалі неможливо. Отже, необхідно шукати інші варіанти енергетичного забезпечення цивілізації.

Все необхіднішою стає заміна існуючих технологій на екологічно чисті, що гарантують виживання людства та збереження біосфери, так як енергетика загрожує екологічною катастрофою. Енергетика, що ґрунтується на спалюванні природних запасів вугілля, нафти, газу, урану стає пагубною для людства. Окрім того, запаси природних копалин та дешевого урану вичерпуються. Передбачається що до нинішнього року потреба щодо природних ресурсів сягне 25млрд.тонн, і прогнозується, що запасів хімічного палива людству вистачить на 150 років. Атомна енергетика, крім небезпеки експлуатаційного характеру, має невирішену проблему захоронення й утилізації ядерних відходів.

Ще зовсім недавно деякі надії покладалися на водневу енергетику. Природні запаси чистого водню зовсім незначні, водночас у сполуках водень широко розповсюджений. Розроблено різноманітні способи одержання водню як хімічним шляхом, так і на основі електролізу води. Екологічна чистота водневої енергетики призводить до не екологічності одержання електроенергії при добуванні водню.

Розроблюються проекти використання сонячної енергії. Енергія сонця, при попаданні на Землю перетворюється на тепло . Ставиться завдання максимального використання її до того, як вона перетвориться на теплову енергію. Щільність потоку сонячної радіації в космосі становить 1400Вт на м2. Підраховано, що при відрахуванні витрат на випаровування та фотосинтез кількість сонячної радіації що досягає поверхні Землі, майже у 7 тисяч разів перевищує кількість всієї необхідної нині енергії.

Сонячну енергію планується перетворити в електричну шляхом створення космічних станцій. На думку К.П.Феонтістова для одержання потужності 10млн. КВт необхідні сонячні батареї приблизно 100 км2. У мікрохвильовому діапазоні енергію можна буде трансформувати на Землю..

Використання геотермальної енергії


Геотермальна електростанція в Valencia, Negros Oriental,
Філіпіни

Геотермальна енергія з успіхом використовується в
Росії, Грузії, Ісландії, США.Перше місце по виробленню електроенергії з гарячих гідротермальних джерел займає США. У долині Великих Гейзерів (штат Каліфорнія) на площі 52 км діє 15 установок, потужністю понад 900 МВт.«Країна льодовиків», так називають Ісландію, ефективно використовує гідротермальну енергію своїх надр. Тут відомо понад 700 термальних джерел, які виходять на земну поверхню. Близько 60% населення користується геотермальними водами для обігріву житлових приміщень, а в найближчому майбутньому планується довести це число до 80%. При середній температурі води 87°С річне споживання енергії гарячої води складає 15 млн. ГДж, що рівноцінно економії 500 тис. т кам’яного вугілля на рік. Крім того, ісландські теплиці, в яких вирощують овочі, фрукти, квіти і навіть банани, споживають щорічно до 150 тис. м3 гарячої води, тобто понад 1,5 млн. Гдж теплової енергії.Середній потік геотермальної енергії через земну поверхність складає приблизно 0,06 Вт/м2 при температурному градієнті меншому ніж 30 градусів С/км. Однак є райони зі збільшеними градієнтами температури, де потоки складають приблизно 10-20 Вт/м2, що дозволяє реалізовувати геотермальні станції (ГеоТЕС) тепловою потужністю 100 МВт/км2 та тривалістю експлуатації до 20 років.Якість геотермальної енергії невелика і краще її використовувати для опалення будівель та попереднього підігріву робочих тіл звичайних високотемпературних установок. Також використовують це тепло для ферм по розведенню риби та для теплиць. Якщо тепло з надр виходить при температурі більше 150oС, то можна говорити про виробництво електроенергії. Побудовано ГеоТЕС на Філіппінах потужністю більше 900 тис. кВт.Масштаб використання геотермальної енергії визначають декілька факторів: капітальні витрати на спорудження свердловин, ціна яких зростає зі збільшен-ням глибини. Оптимальна глибина свердловин 5 км. Геотермальні води використовують двома способами: фонтанним (теплоносій викидається в навколишнє середовище) та циркуляційним (теплоносій закачується назад в продуктивну товщу). Перший спосіб дешевше, але екологічно небезпечний, другий дорожчий, але забезпечує збереження навколишнього середовища.Можна здійснювати разом з добуванням тепла і добування хімічних елементів та сполук з розсолів, як на дослідному заводі в Дагестані, де добувають сполуки магнію, літію та брому.До категорії гідротермальних конвективних систем відносяться підземні басейни пари чи гарячої води, які виходять на поверхню з землі, утворюючи гейзери, фумароли, озера багнюки тощо. Їх використовують для виробництва електроенергії за допомогою методу, що ґрунтується на використанні пари, яка утворюється при випаровуванні гарячої води на поверхні.

Іншим методом виробництва електроенергії на базі високо- та середньотемпературних геотермальних вод є використаня процесу із застосуванням двоконтурного (бінарного) циклу. В цьому процесі вода, отримана з басейну, використовується для нагрівання теплоносія другого контуру (фреону чи ізобутану), котрий має меншу температуру кипіння. Установки, що використовують фреон як теплоносій другого контуру, зараз підготовлені для діапазону температур 75—150°С і при одиничній потужності 10—100 кВт.Також є розробки по отриманню теплової енергії зі штучно утворених тріщин в гарячих сухих породах.Геотермальні системи, де в зонах зі збільшеним значенням теплового потоку розташовуються глибокозалягаючий осадовий басейн (Угорський басейн), температура води — 100 °C.

[ред.] Переваги і недоліки геотермальної енергії


Принципова схема роботи геотермальної електростанції. (А) - перший (паровий) контур; (В) - другий контур (на ізобутані); 1- експлуатаційна свердловина, 2- сепаратор вода/пара, 3- парова турбіна, 4- теплообмінник, 5- насос закачки, 6- нагнітальна свердловина, 7- перегрівач, 8- турбіна на ізобутані, 9- повітряний/водяний конденсатор, 10- конденсатозбірник, 11- насос

Переваги:

  1. Геотермальну енергію отримують від джерел тепла з великими температурами.

  2. Вона має декілька особливостей:

    • температура теплоносія значно менша за температуру при спалюванні палива;

    • найкращий спосіб використання геотермальної енергії — комбінований (видобуток електроенергії та обігрів).

Недоліки:

  1. низька термодинамічна якість;

  2. необхідність використання тепла біля місця видобування;

  3. вартість спорудження свердловин виростає зі збільшенням глибини.

Це джерело характеризується різноплановим впливом на природне середовище. Так в атмосферу надходить додаткова кількість розчинених підземних водах сполук сірки, бору, мишяка, аміаку, ртуті; викидається водяна пара, збільшуючи вологість; супроводжується акустичним ефектом; опускання земної поверхні; засолення земель.

Технології і приклади використання енергії світового океану


Використання енергії океану довгі роки привертало таланти новаторів. І якщо раніше здобуття енергії з океану було теорією, сьогодні вже робляться конкретні кроки по мобілізації багаточисельних технологій для використання величезних ресурсів енергії світового океану. Всі поновлювані енергетичні ресурси океану розподіляються на п’ять категорій: припливи, морські течії, хвилі, різниця температур та різниця солоності води. Потенційно лише приливи і відливи можуть виробляти приблизно 70 трлн. кіловат на рік. Це в чотири тисячі разів більше тих 19 трлн. кВт/год, що виробило все людство торік. Не дивлячись на те, що сьогодні всі ці технології знаходяться на стадії розвитку, зважаючи на доведену надійність, конкурентоспроможність і екологічну чистоту, їх роль лише збільшуватиметься в майбутньому.

Припливи та відливи


На сьогоднішній час, з урахуванням технічних можливостей людства, потужності морських припливів в усьому світі оцінюються у 15 млрд. кВт, тоді як енергія всіх річок — у 850 млн. кВт. Що ж є припливами? Припливи та відливи — це періодичні коливання рівня моря, обумовлені тяжінням Місяця та Сонця. Припливні хвилі переміщаються по поверхні морів та океанів унаслідок обертання Землі з періодом, рівним 24 години (сонячна доба) для сонячної припливної хвилі. Місячна ж доба, протягом якої проходить приплив, довше сонячної на 50 хвилин. Таким чином, за 24 години 50 хвилин бувають два припливи, так звана повна вода, і два відливи — мала вода. Через кожні 6 годин 12,5 хв. відбуваються припливи, які досягають найбільшої величини у вузьких затоках. Найбільшої висоти сягає припливна хвиля в затоці Фанді в Канаді — до 18 м, в затоці Сен-Мало у Франції — до 14 м. Перші експериментальні припливні електростанції (ПЕС), були побудовані ще в 70-х роках ХХ століття. Принцип роботи припливних електростанцій схожий з роботою вітрогенератора, лише замість вітру рушієм турбін є течія. Особливість таких пристроїв — висока передбаченість режиму роботи, адже на відміну від капризного вітру припливи та відливи постійні. Це дуже важливо для інтеграції таких систем в місцеві мережі, що зазнають значних добових перепадів рівня енергоспоживання. Варто відзначити, що до літа 2009 року подібні електростанції

практично не мали комерційної спрямованості
SeaGen — перший у світі комерційний генератор енергії припливів

Проте в липні компанія «Marine Current Technologies» підключила до національних енергомереж Північної Ірландії першу в світі комерційну припливну електростанцію «
SeaGen» потужністю 1,2 мегаватта. Установка складається з двох підводних турбін, що видобувають електрику з потужних припливно-відливних течій затоки Стренгфорд Лоу. За словами інженерів проекту, після того, як «SeaGen» запрацює на повне навантаження, її потужність складе 1,2 МВт. В даний час установка працює в тестовому режимі, видаючи всього 150 кВт, повноцінний запуск планується до кінця року. Ротори турбін «SeaGen» мають 16 метрів у діаметрі та оптимальну швидкість обертання 14 обертів на хвилину. Ротори закріплені на горизонтальній балці, що встановлена на чотирьохточковій опорі. Опора може змінювати висоту над морським дном, піднімаючи установку для ремонту та обслуговування. До речі, компанія «Marine Current Technologies» не збирається зупинятися на досягнутому і планує спорудити 10,5-мегаваттну припливну електростанцію на узбережжі Північного Уельсу в кооперації з однією з німецьких компаній.

Морська течія


Ще одним джерелом електроенергії може слугувати кінетична енергія морських течій. Найбільш потужні течії океану — потенційне джерело енергії. Сучасний рівень техніки дозволяє видобувати енергію з течій при швидкості потоку більше 1 м/с. При цьому потужність від 1 м2 поперечного перерізу потоку складає близько 1 кВт. Перспективним представляється використання таких потужних течій, як Гольфстрім та Куросіо, що несуть відповідно 83 та 55 млн. куб. м/с води з швидкістю до 2 м/с, та течії Флориди — 30 млн. куб. м/с зі швидкістю до 1,8 м/с. Сьогодні для океанічної енергетики також представляють інтерес течії в протоках Гібралтар, Ла-Манш, а також на Курильських островах. Зараз існує безліч проектів по видобутку енергії за допомогою океанічних течій, одна з яких — програма «Coriolis», яка передбачає встановлення в протоці Флорида в 30 км на схід від міста Майамі декількох сотень турбін, кожна з яких буде забезпечена двома робочими колесами діаметром 168 м.Згідно проекту пари робочих коліс розміщуються всередині порожнистої камери з алюмінію, що забезпечує плавучість турбіни. Вся система «Coriolis» загальною довжиною 60 км буде орієнтована по основному потоку течії, ширина її при розташуванні турбін в 22 ряди по 11 турбін в кожному складе 30 км. За підрахунками американських інженерів, будівництво такої споруди обійдеться дешевше, ніж зведення теплових електростанцій. Корисна потужність кожної турбіни з урахуванням витрат на експлуатацію і втрат при передачі на берег складе 43 МВт, що дозволить задовольнити потреби штату Флорида на 10%.

Енергія хвиль


За підрахунками фахівців з Європейської асоціації енергії океану, метровий відрізок хвилі «несе» від 40 до 100 кВт енергії, що придатна до практичного використання. Енергія хвиль виділяється безпосередньо з поверхні хвиль або із змін тиску під поверхнею. Енергія хвиль може вироблятися скрізь. Найкращі місця для розміщення таких електростанцій — західне побережжя Шотландії, північ Канади, південна Африка, Австралія, північно-західне і північно-східне узбережжя США. Енергія хвиль може бути перетворена в електрику як за допомогою берегових установок, так і за допомогою установок у морі недалеко від берега. Останні, зазвичай, розташовуються на глибині, що перевищує 40 метрів. Найбільш просунуті установки використовують гойдаючий рух хвиль для активізації насоса, який генерує електрику. Крім того, спеціально створені мореплавні платформи створюють електроенергію, проводячи хвилі через внутрішні турбіни. Також для здобуття електроенергії з хвиль будуються берегові системи, які виробляють енергію, ламаючи хвилі. Сьогодні в Великобританії планується звести найбільшу в світі (потужність 500 кВт) електростанцію Archimedes Wave Swing (Архімедівське хвилеве гойдання).


Хвильова станція нового проекту Archimedes Wave Swing

Це хвилева станція, верхні частини якої знаходяться на глибині шістьох метрів, нижні — сорока. Її головний елемент — порожнистий циліндр заввишки 30 метрів. Хвиля давить на верхню рухливу частину, яка зрушується вниз, стискуючи газ усередині порожнини циліндра. Хвилева енергія слабшає, і тиск газу повертає турбіну у початковий стан. Човниковий механічний рух ротора перетворюється на електрику за допомогою генератора. Одна така турбіна вагою 800 тонн та вартістю 4 млн. євро може освітити до 500 будинків. Правда, коштувати отримана на ній електрика навіть по розрахунках буде немало — півдолара за кВт/год, це на порядок дорожче за теплову електрику. Але перспективи принадні — за допомогою таких станцій можна отримувати 150 мегаватт з квадратного кілометра, і розробники сподіваються зменшити ціну за рахунок потокового виробництва її конструкційних модулів і потокового ж будівництва.

Перетворення термальної енергії океану


З кінця 20-х років ХХ століття людство почало використовувати гідротермальну енергію, тобто енергію, джерелом якої є різниця температури верхніх та нижніх горизонтів морської води. Процес, званий перетворенням термальної енергії океану (ПТЕО), використовує тепло, що зберігається океанами Землі, для генерування електроенергії. ПТЕО краще всього працює, якщо різниця температур між теплішим поверхневим рівнем океану та холоднішою водою на глибині складає приблизно 20 °C. Ці умови існують в прибережних тропічних водах.


Освоєння теплової енергії океану за програмою Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) входить в національні програми таких країн як США, Франція, Японія, Швеція, Індія.

Принцип роботи такої установки наступний: насоси накачують воду з поверхні моря, де вона має температуру біля +27 °C, у випарник. У випарнику з частковим вакуумуванням утворюється знижений тиск, внаслідок чого вода перетворюється на пару при температурі всього біля 30 °С. Отримана пара обертає лопаті турбін, які сполучені з генераторами. Відпрацьована пара потрапляє в конденсатор, для охолоджування якого подається вода з глибини з температурою 14 °С. Подібні станції з успіхом функціонують на Кубі, а також біля міста Абіджана (Берег Слонової Кістки). Тепла вода тут поступає в турбіни Абіджанськой ГТС з лагуни, що добре прогрівається сонцем, а холодна вода накачується з моря з глибини 500 м. Потужність даної станції складає 14 тис. кВт.

Енергія солоної води


У таких місцях, як гирла річок, де існує стала наявність як прісної, так і морської води, при їх змішанні виділяється досить велика кількість енергії. Впадання річок в море або океан можна використовувати для витягнення значної енергії, яка розсіюється унаслідок змішування прісної та солоної води. Виникаючий градієнт солоності проводить приблизно 2,2 кДж енергії на літр прісної води, що потрапляє потім у солону воду. У 70-ті роки минулого століття була запропонована ідея використовувати цю енергію, створюючи спеціальні електростанції. Принцип їх роботи повинен був базуватися на явищі осмосу із застосуванням напівпроникної мембрани або ж зворотного електродіалізу, що використовує іоноселективні мембрани. Згідно з розрахунками, такі енерговиробляючі пристрої здатні виробляти близько 1 кВт. при швидкості потоку прісної води 1 л/с.

Перспективи технологій


Звичайно, не всі вищеописані технології з перетворення енергії океану на електроенергію знаходяться на однаковому етапі розвитку. Деякі з них досить нові або знаходяться в зародковому стані в порівнянні з іншими поновлюваними джерелами енергії. Сьогодні в світі працює декілька комерційних електростанцій, які використовують енергію хвиль і припливів з продуктивністю до 500 кВт та підключені до електричних мереж. Декілька десятків комерційних проектів з потужностями від 1 до 3 МВт сьогодні вже проходять процес встановлення. В той же час технології по використанню теплової енергії океану, а також енергії солоної води все ще знаходяться на етапі досліджень і розробок. Сьогодні ціла низка країн проявляють чималий інтерес до розвитку перетворення теплової енергії океану (ПТЕО), а Індія та Японія мають експериментальні установки з потужністю до 15 МВт. Що стосується енергії солоної води, декілька провідних дослідницьких інститутів Норвегії та Нідерландів займаються розробкою технологій для використання енергії з використанням технології осмосу. Прототип, як очікується, почне функціонувати в 2011 році. А вихід на повну потужність та комерційний запуск електростанції очікується протягом 5–7 років.


Схожі:

Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії icon„енергія, види енергії
Мета : сформувати в дітей поняття енергії, ознайомити з видами енергії; розвивати логічне мислення під час вивчення теми; продовжувати...
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconЗвіт «День енергії» Емблема дня Інформаційний плакат Інформаційна хвилинка на теми: «Альтернативні джерела енергій»; «Природні ресурси Землі»; «Види енергії у повсякденному житті»
Екологічна катастрофа. Всі ви не раз чули цей вислів. Що він означає? У чому полягає ця катастрофа? Чи вона небезпечна для людства?...
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconОсновним джерелом енергії у світі служать органічні види палива, які в майбутньому потребують заміни у зв’язку з обмеженням запасів корисних копалин
Гранично ясно, що органічні види палива можливо замінити тільки ядерним паливом. Ядерна енергетика освоєна в промислових масштабах....
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconВідомості про будову та принцип функціонування енергосистем
Енергосистеми працюють на принципі перетворення природної енергії у електричну, транспортування останньої до споживачів і перетворення...
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconВиди і правові джерела радіаційної та ядерної безпеки
Роль права як регулятора суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії значно зросла з того часу, коли цей тип енергії...
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconАльтернативні та поновлюючі джерела енергії Есаулова Олена Сергіївна
Дефіцит паливних ресурсів, який зростає висуває на перший план гостру проблему створення І впровадження відновлюваних та поновлюючих...
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconЧи є у нас атомна залежність?
Головним аргументом «ЗА» атомну енергетику є її дешевість. Прихильники атомної енергії наголошують, що альтернативні джерела енергії...
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconДжерела електричної енергії
Мета: Пояснити учням професії егз що таке джерело електричної енергії І для чого воно потрібне в електричному колі
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconПовідомлення учнів про виробництво електричної енергії в Україні. Виробництво електричної енергії на теплових електростанціях(тес). Виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (гес). Атомні електростанції (аес)
Тема. Виробництво, передача електроенергії на відстань до споживачів та її раціональне використання. Проблеми пошуку нових,екологічно...
Альтернативні види палива та енергії. Види енергії Джерело енергії iconПрактична робота 5 Дослідження добової витрати енергії у людини Мета
Мета: оволодіти хронометражно-табличною методикою визначення витрат енергії у людини за добу. Провести дослідження витрат енергії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка