Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма з курсу "зарубіжна література"
0.69 Mb.
НазваПрограма з курсу "зарубіжна література"
Сторінка6/8
Дата конвертації20.10.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Жан Казотт „Закоханий диявол”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ “СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ”

ЛЕКЦІЇ

==============


 1. Давньогрецька література. Периодизація. Історичне значення. Специфіка розвитку.Зародження жанрів і родів літератури. .Загальна характеристика найбільш відомих поетів, драматургів, романістів. (Гомер, Есхіл,, Cофокл, Евріпід, Сапфо, Алкей, Менандр).

 2. Давньоримська література. Періодизація. Історичне значення. Загальний огляд літератури періоду Республіки, літератури за часів принципату Августа, пізньої імперії. Комедії Плавта, Теренція. Поезія Вергілія, Горація, Овідія Катулла. Романи Петронія “Сатрикон” та Апулея “Метаморфози або золотий осел”.

 3. Середньовічна література. Середні віки як культурно-історична доба. Символіко-алегоричний лад середньовічного художнього мислення. Жанрово- стильова система середньовічної літератури.

 4. Література Відродження у країнах Західної Європи. Вплив античності на формування гуманістичного світосприймання. Становлення ренесансної системи жанрів, формування національної свідомості, національної специфіки. Творчість Петрарки, Бокаччо, Рабле, Маргарити Наварської, французьких поетів “Плеяди”.

 5. Особливості розвитку західноєвропейської літератури у ХУІ-ХУІІ ст. Зміни у жанрово-стильовій системі. Характеристика творчості Сервантеса, Шекспіра, Лопе де Веги.

 6. Західноєвропейська література ХУІІ ст. Барокко. Класицизм. Творчість П. Кальдерона, П.Корнеля, Ж=Б.Мольєра.

 7. Західноєвропейська література ХУІІІ ст. Просвітництво як нова естетична система. Тип героя у просвітницькому романі. Філософські концепції і їх відображення у художніх творах просвітителів. Французьке Просвітництво. Творчість Ф.Вольтера, Д.Дідро, Ж=Ж.Руссо.

 8. Просвітництво в Англії. Г.Фільдінг, Д.Свіфт, Д.Дефо.

 9. Просвітництво у Німеччині. Г.Е.Лессінг.Й.-В.Гете. Ф.Шіллер.СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ НЕМА
ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

.1. Плутарх «Порівняльні життєписи».

2.Давньоримська історіографія. Ціцерон.Цезарь.Саллюстій.

3..Середньовічний лицарський роман.Артурівський цикл.

4.Передвідродження. Джефрі Чосер «Кентерберійські оповідання».

5. Франсуа Війон. Балади.

6.Філософсько-есеїстична проза М.Монтеня .»Досліди». Н. Макіавеллі «Князь», «Мандргагора»

7.. Я.Х.Гріммельсгаузен «Симпліцісімус»

8..Дж.Мільтон «Втрачений рай».

9. Драматургія Бомарше.

1О. Література італійського просвітництва .Карло Гольдоні. Карло Гоцці.

11. Передромантизм. Роберт Бернс.
ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ КУРСУ ПЕРЕДБАЧАЄ НАПИСАННЯ КОЖНИМ З

СТУДЕНТІВ ЧОТИРЬОХ РЕФЕРАТІВ , ОДНІЄЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.ЗАЛІК

ЛІТЕРАТУРА

1.Пащенко В.І.,Пащенко Н.І. Антична література.- К.,Либідь, 2ОО1.

2.Зарубіжна література ранніх епох. Античність.Середні віки. Відродження.К.Вища

шк.,1996.

3. Шаповалова М.,Рубанова Г.,Моторний В..Історія зарубіжної літератури середніх

віків та Відродження, Львів:Світ,1998.

4.Жирмуеская Н.А.,Плавскин З.И.,Разумовская М.В., Ступников И.В. и др История за

рубежной литературы ХУ!! В.- М.,2ОО1.

5. Алексеев М.П.,Жирмунский В.М.,Мокульский С.С.,Смирнов А.А. История западноэвропейской литературы. Средние века и Возрождение.. –М., Высш шк., 2ООО.

6. История зарубежной литературы ХУ!!! Века.-М., МГУ,-1984.

7.АРТАМОНОВ С.Д.,Гражданская З.Т.,Самарин Р.М.История зарубежной литературы ХУ11-ХУ111 в.в.- М.,Просвещение,1973.

ПЕРЕЛІК ХУДОЖНІХ ТВОРІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОЧИТАТИ
ДАВНЬОГРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гомер “Іліада”, “Одіссея”

Есхіл “Прометей закутий”, “Орестея”

Софокл “Цар Едіп”, “Антигона”

Евріпід “Медея”, “Алкеста”, “Іпполіт”

Аристофан “Вершники”, “Жаби”, “Птахи”

ДАВНЬОГРЕЦЬКА ЛІРИКА

Сапфо

Алкей

Анакреонт

ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ,ЕСТЕТИКА

Платон “Діалоги”

Аристотель “Поетика”
ДАВНЬОРИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Вергілій “Енеїда”, “Буколіки”

Горацій “Оди”, “Еподи”, “Сатири”, “Послання”

Овідій “Метаморфози”, “Любовні елегії”, “Скорботні елегії”

Петроній “Сатирикон”

Апулей “Метаморфози або Золотий осел”
ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Ірландський епос

Давньоскандінавський епос.”Едда”. Саги.

Англосаксонський епос “Беовульф”

Французький героїчний епос “Пісня про Роланда”

Німецький героїчний епос “Пісня про Нібелунгів”

Іспанський героїчний епос “Пісня про мого Сіда”

Лицарський роман .”Трістан та Ізольда”, “Парцефаль або повість про Грааль”(Кретьєн

Де Труа, Вольфрам фон Ешенбах)

Алегоричний епос “Роман про Троянду”

Данте Аліг”єрі “Божественна комедія”
ЛІТЕРАТУРА ПЕРЕДВІДРОДЖЕННЯ І ВІДРОДЖЕННЯ

Джефрі Чосер “Кентерберійські оповідання”

Францеско Петрарка “Лірика . “Канцоньєре”

Джованні Бокаччо “Декамерон”

Торквато Тассо “Звільнений Єрусалим”

Лудовіко Аріосто “Шалений Роланд”

Ніколо Макіавеллі “Князь”, “Мандрагора”

Франсуа Війон Лірика .”Малий заповіт”, “Великий заповіт”

Еразм Роттердамський “Похвала Глупоті”

П”єр Ронсар Лірика

Маргарита Наваррська “Гептамерон”

Мішель Монтень “Досліди”

Сервантес “Дон Кіхот”

Шекспір “Гамлет”, “Король Лір”, “Макбет”, “Отелло”, “Сон в літню

Ніч”, “Буря”. Сонети.

Лопе де Вега “Собака на сіні”, “Зірка Севіл”ї”, “Дівчина з глечиком”, “Овеча

Криниця”
ЛІТЕРАТУРА ХУІІ ст. КЛАСИЦИЗМ. БАРОКО.

Ж.-Б.Мольєр “Тартюф , або облудник”, “Міщанин-шляхтич”, “Дон Жуан”

П.Кальдерон “Життя – це сон”, “Дама-примара”, “Поклоніння хресту”

Дж. Мільтон “Втрачений рай”
ЛІТЕРАТУРА ХУІІІ ст. ПРОСВІТНИЦТВО

Аббаи Прево “Манон Леско”

Р. Лессаж “Кульгавий біс”

Дж. Свіфт “Мандри Гулівера”

Д.Дефо “Робінзон Крузо”

Лоренс Стерн “Трістрам Шенді”

Г. Фільдінг “Історія Тома Джонса – знайди”

Ф. Вольтер Філософські повісті. “Кандід”

Д.Дідро “Племінник Рамо”, “Черниця”

Ж-Ж Руссо “Юлія або Нова Елоїза”

П.О. Бомарше “Севільський цирюльник”, “Шалений день або весілля Фігаро”

Г.Е. Лессінг “Драматургія. “Емілія Галотті”.Праці з естетики “Гамбурзька

Драматургія

Й.В.Гете “Страждання юного Вертера”, “Фауст”

Ф.Шіллер “Підступність і кохання”, “Розбійники”

К.Гольдоні “Слуга двом панам”

К. Гоцці “Король – олень”
ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХУІІІ ст. ПЕРЕДРОМАНТИЗМ. “ГОТИЧНИЙ РОМАН”

Річард Брінслі Шерідан “Суперники”, “Школа лихослів”я”

Горас Уолпол “Замок Отранто”

Бекфорд “Ватек”

Анна Радкліф “Удольські таємниці”

Монк Люїс “Чернець”

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК
1.Поняття античної літератури. Специфіка та етапи розвитку античної літератури.

2. Роль міфології у становленні античної літератури.

3.Виникнення родів і жанрів літератури,зв”язок цього процесу із змінами в суспільній

свідомості.

4.Періодизація давньогрецької літератури.

5.Гомерівський епос. “Іліада”, “Одіссея” як взірці епічної поезії.

6.Давньогрецька лірика. Сапфо. Алкей. Анакреонт.

7.Давньогрецька трагедія. Походження і специфіка.

 1. 8.Творчість Есхіла.

9. Творчість Софокла.

1О. Творчість Евріпіда.

11.Стара аттічна комедія. Теорії виникнення.

 1. Комедії Аристофана (на вибір)

 2. Давньоримська література.Специфіка розвитку.

 3. Периодизація давньоримської літератури.

 4. Взаємодія давньоримської з давньогрецькою літераторуою, залежність від неї.

 5. Комедії Плавта і їх специфіка.

 6. Комедії Теренція і їх художні особливості.

 7. Римська література « золотого віку” .

 8. Епічна поезія Вергілія.

 9. Лірика Горація.

 10. Творчість Овідія.

 11. Роман Петронія «Сатирикон»

 12. Роман Апулея «Метаморфози або Золотий осел»

 13. Середні віки як культурно- історична доба.

 14. Художній ідеал Середньовіччя.. Символіко-алегоричний лад середньовічного художнього мислення.

 15. Періодизація середньовічної літератури.

 16. Література Високого Середньовіччя.Жанрово-стильова система.

 17. Героїчний епос Франції.

 18. Героїчний епос Німеччини.

 19. Героїчний епос Іспанії.

 20. Куртуазна література. Лірика провансальських трубадурів.

 21. Лицарський роман, його специфіка та основні цикли.

 22. Міська література. Сатирично-пародійні жанри. Містерії.Міраклі. Фарси. Фабліо.Шванки.

 23. «Божественна комедія» Данте як синтез духовної культури Високого середньовіччя.

 24. Відродження як культурно-історична доба.

 25. Ренесансний гуиманізм.

 26. Роль античності в духовному житті доби.

 27. Становлення та еволюція жанрової системи ренесансної літератури.

 28. Петрарка як перший поет Нового часу. Збірка «Канцон»єре». Жанр сонету.

 29. Дж. Бокаччо як перший прозаїк Нового часу. «Декамерон». Жанр новели у ренесансній літературі.

 30. Відродження у Франції. «Гаргантюа і Пантагрюель» Ф.Рабле.Специфіка жанру. Головні проблеми.Принципи зображення персонажів.

 31. Відродження в Іспанії. Пікареска.Жанр роману, його різновиди.

 32. Роман Сервантеса «Дон Кіхот». Проблематика, поетика, образна система роману.

 33. Конкретно-історичний і загальнолюдський зміст роману «Дон Кіхот».

 34. Становлення і розквіт драматургії в Англії.Еволюція світогляду і творчості Шекспіра.Періодизація творчості.

 35. Шекспір і криза ренесансного гуманізму (на прикладі однієї з трагедій)

 36. Жанр комедії у Шекспіра

 37. Трагікомедії Шекспіра.

 38. Проблематика і специфіка жанру сонету у Шекспіра.

 39. Культурно-історична доба ХУІІ ст.Основні художні напрямки.

 40. Світоглядні засади та характерні художньо-стильові риси літератури бароко.

 41. Література ХУІІ ст. в Іспанії. «Золотий вік» іспанської драматургії.

 42. Творчість Лопе де Веги. Основні принципи його драматургії.

 43. Творчість П.Кальдерона. Метафоричність барокового художнього мислення («Життя – це сон», «Дама-примара», «Стійкий принц», «Поклоніння хресту», на вибір).

 44. Класицизм як художня система. Мвітоглядні та естетичні засади літератури французького класицизму ХУІІ ст.

 45. Драматургія Ж.-Б.Мольєра.

 46. Драматургія П.Корнеля.

 47. Просвітництво як ідейний рух ХУІІІ ст.

 48. Основні художні напрямиии та течії у літературі ХУІІІ ст.

 49. Англійський просвітницький роман .Основні риси просвітницького реалізму.

 50. Д.Дефо і його роман «Робінзон Крузо».

 51. Роман Дж.Свіфта «Мандри Гулівера».

 52. Генрі Філдінг і його романи.”Історія Тома Джонса –знайди”.

 53. Французьке Просвітництво Жанр філософської повісті Вольтера. «Кандід»

 54. Французький фривольний роман: Лесаж “Кульгавий біс”, Монтеск”є “Персидські листи”, Дідро “Нескромні скарби”.

 55. Творчість Й.В.Гете «Фауст»- вершинне досягнення просвітницької художньої думки.

 56. Драматургія Ф.Шіллера. «Підступність і кохання». «Розбійники».

 57. Драматургія Р.Б. Шерідана. (“Суперники”, “Школа лихослів”я”)

 58. “Готичний роман”:Горас Уолпол “Замок Отранто”,Метью Люїс “Монах”, Анна Радкліф “Уодольфські таємниці”, “Італієць”, Бекфорд “Ватек”, Казот „Закоханий диявол”.

 59. “Перед романтизм” як літературне явище на зламі ХУІІІ-ХІХ ст .


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ ”ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ КРИТИКА:СУЧАСНІ НАПРЯМИ І ТЕЧІЇ.” (ДЛЯ МАГІСТРІВ).

ЛЕКЦІЇ

===============

1.Принципи та методи аналізу художнього твору. Методика літературно-критичної праці.

2.Літературна герменевтика. М.Гайдеггер, Ганс-Г.Гадамер..Школа рецептивної естетики Ж-П. Ресвебер. Г.Р.Яусс.

3.Герменевтика і деконструкція. Дискусія Г.-Г.Гадамера і Ж.Дерріди. Конфлікт інтерпретацій. Поль Рікер.

4.Філософсько-естетичні основи європейського модернізму.Ф.Ніцше.Анрі Бергсон.Томас Стерн Еліот. Функція літературної критики.

5.Структуралізм і семіотика. Клод Леві-Строс. Роман Якобсон, Ролан Барт. Від твору до тексту.

6.Поетика відкритого твору Умберто Еко. Текст у тексті. Юрій Лотман.

7.Постструктуралізм та деконструктивізм. Мішель Фуко. Жак Дерріда. Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук.

8.Дискурс модернізму та постмодернізму у сучасній інтерпретації. Фредерік Джеймсон. Теорія іронії Річарда Рорті.

9.Інші новітні школи і напрями у літературно-художній критиці. Феміністична теорія та критика, постколоніальна критика і теорія. Юлія Крістева. Гомі Бгабга. Арун П.Мукгерджі. Саймон Дюрінг.
ЛІТЕРАТУРА

==================
АНТОЛОГІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ ст. ИЛЬИН.ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ.ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ.ПОСТМОДЕРНИЗМ.М,1996,ХАЛИЗЕВ.В.Е.ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРІ.Учеб.М,1999, РЖАВСКАЯ Н.Ф.ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КРИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ,М.1985 А.С.КОЗЛОВ.МИФОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ США.М,1984 ТЕОРИИ,ШКОЛІ,КОНЦЕПЦИИ.ХУДОЖЕСТВЕННІЙ ТЕКСТ И КОНТЕКСТ РЕАЛЬНОСТИ, М. !987 ,ХУДОЖНІ ТВОРИ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК

1.Назвіть основні принципи та методи аналізу художнього твору і дайте їм визначення.

2. Які основні функції літературно-художньої критики?

3. Геременевтика як інтерпретація художнього твору.Основні представники сучасної гермевтичної теорії.

4. Філософсько-естетичні засади європейського модернізму. Основні представники.

5.Структуралізм і семіотика. Від твору до тексту.

6.Постструктуралізм та деконструктивізм.Структура, знак і гра в дискурсі.

7.Дискурс модернізму та постмодернізму в сучасній інтерпретації.

8.Поетика відкритого твору. Текст у тексті.

9.Психоаналітична школа.Основні принципи і представники.

1О. Феміністична теорія та критика.

 1. Постколоніальна критика і теорія.Гамі Бгабга. Арун П.Мукгерджі.Саймон Дюрінг.


ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗАСВОЇТИ
Архетип

Бриколаж

Відкритий твір

Гра

Дискурс

Знак

Інтертекстуальність

Маргінес

Метамова

Наратологія

Парадигма

Рецептивна естетика

Текс (три основні детермінанти:знак, код і дискурс).

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ “НОВІТНІ ШКОЛИ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ І КРИТИЦІ”.


ЛЕКЦІЇ

================
1.Принципи і методи аналізу художнього твору.

2. Методика літературно-критичної праці.

3Філософські основи європейського модернізму Фрідріх Ніцше. Анрі Бергсон. Томас Стернз Еліот

4.Літературна герменевтика М.Гайдеггер, Ганс- Г.Гадамер.

5 Міфологічна критика і психоаналіз. Зігмунд Фройд, Карл- Густав Юнг, Нортроп Фрай.

6. Школа рецептивної естетики Ж.-П. Ресвебер, Г.Р.Яусс

 1. Герменевтика і деконструкція. Дискусія Г.-Г. Гадамера і Ж.Деріди. Конфлікт інтерпретацій Поль Рікер.

 2. Поетика відкритого твору. Умберто Еко. Текст у тексті. Юрій Лотман.

 3. Постструктуралізм та деконструктивізм. Мішель Фуко. Жак Дерріда. Структура, знак, гра в дискурсі гуманітарних наук.

 4. Дискурс модернізму та постмодернізму в сучасній інтерпретації. Фредерік Джеймсон.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconПояснювальна записка «Зарубіжна література»
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного...
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconКалендарно- тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр. ) «Зарубіжна література 5 – 12 класи»
...
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconД. С. Наливайка пояснювальна записка предмет "Зарубіжна література" важлива складова літературної освіти. Об’єктом вивчення курсу є кращі твори зарубіжних
Предмет “Зарубіжна література” – важлива складова літературної освіти. Об’єктом вивчення курсу є кращі твори зарубіжних
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconІгоря Володимировича Козлика редакції журналу „Зарубіжна література в школах України”
Надруковано у виданні: Зарубіжна література в школах України. — К., 2005. — № — С. 2–3
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Зарубіжна література” – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й головні етапи розвитку світового літературного...
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи з курсу "Зарубіжна література" для студентів Інституту журналістики укладач доц. Старченко Т. В. Володіння навчальною програмою з курсу "
На щастя, студенти усвідомлюють, що дає майбутньому журналісту вивчення літератури. Увесь процес навчання спрямований на те, щоб...
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconРеферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
«Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Київ, видавництво «Грамота», 2009, 304 с.), висунутого...
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconЛітература
Бульвінська О.І. “Новий роман” Мілана Кундери: теорія і практика // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. − №11. −...
Програма з курсу \"зарубіжна література\" iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література ХХ століття (шифр І назва навчальної дисципліни)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка