Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Конкурсних торгів а. К. Кошевой
0.74 Mb.
НазваКонкурсних торгів а. К. Кошевой
Сторінка1/6
Дата конвертації31.01.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6
Державне підприємство «Дельта-лоцман»

Роботи

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
А.К. Кошевой
За рішенням Комітету з конкурсних торгів

від «17» березня 2011 року

М.П.


ТОРГИ (КОНКУРСНІ ТОРГИ)


на закупівлю:
судна промислові, технічні та допоміжні за кодом ДК 016-97 35.11.3 (розробка проекту, будівництво та поставка лоцманських катерів)

ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
м. Миколаїв – 2011


I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01.06.2010 №2289-VІ «Про здійснення державних закупівель» із змінами і доповненнями (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Державне підприємство «Дельта-лоцман»

місцезнаходження 

м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27, 54001

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Рудявський Дмитро Вадимович начальник служби флоту, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 4, телефон 0512 530-118, телефакс 0512 501-184, e-mail: rudyavskiy@delta-pilot.ua.


3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Судна промислові, технічні та допоміжні за кодом ДК 016-97 35.11.3 (розробка проекту, будівництво та поставка лоцманських катерів).


вид предмета закупівлі 

Розробка проекту, будівництво та поставка лоцманських катерів, 3 од.

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Місце поставки товарів – м. Миколаїв;

обсяг надання послуг – згідно технічних вимог Замовника, викладених у Додатку 3 до цієї Документації конкурсних торгів.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

до 31.12.2012.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
У разі подання пропозицій конкурсних торгів Учасником-нерезидентом, Замовник під час складання Протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів перераховує ціну пропозиції такого Учасника у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, у якій подана пропозиція конкурсних торгів, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у Протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень

до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Посадовими особами Замовника, уповноваженими здійснювати зв'язок з Учасниками, є:

з технічних питань

- начальник служби флоту Рудявський Дмитро Вадимович, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 4 тел. 0512 530-118, факс 0512 501-184, e-mail: rudyavskiy @delta-pilot.ua;

з питань підготовки пропозицій

- начальник відділу організації процедур закупівель Бутрій Марина Геннадіївна, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27 кабінет 205, телефон 0512 501-163.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог п. 2 Розділу ІІІ цієї Документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: «Не відкривати до _________» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

  • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгівнадати завірені Учасником копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та правомочність на укладення договору про закупівлю;

  • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) – надати: 1) заповнену та підписану з боку Учасника Конкурсну форму «Пропозиція» згідно Додатку 1 до цієї Документації конкурсних торгів із обов’язковими до неї додатками відповідно до вимог п.3 Розділу V цієї Документації конкурсних торгів; 2) підписану з боку Учасника Конкурсну форму «Технічні вимоги» згідно Додатку 3 до цієї Документації конкурсних торгів.

  • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям:

1. Підписана Учасником довідка, що містить підтвердження наявності у Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для поставки товару, що є предметом закупівлі. Додатково надається завірена Учасником копія чинного Свідоцтва Учасника про визнання Регістром Судноплавства України (з додатком щодо переліку робіт) або іншими класифікаційними товариствами, які здійснюють контроль за даним видом діяльності, на провадження Учасником діяльності щодо предмета закупівлі.

2. Підписана Учасником довідка про наявність у нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для поставки товару, що є предметом закупівлі, що містить докладну інформацію про наявних у Учасника кваліфікованих спеціалістів з корпусної, механічної та електричної частин. Додатково надати завірену Учасником копію звіту з праці (№1-ПВ) за 2010 рік (вимога щодо надання зазначеного звіту встановлюється для Учасників-юридичних осіб, визначених за переліком органів державної статистики).

3. Підписана Учасником докладна довідка в довільній формі про наявність у Учасника досвіду проектування та будівництва суден з корпусом з алюмінієвих сплавів за формою згідно Додатку 4 до цієї Документації конкурсних торгів. В якості документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів додатково надати не менше 1 відгуку від замовників аналогічного товару.

4. Завірена Учасником копія балансу на 31.12.2009 та на 31.12.2010.

5. Завірена Учасником копія звіту про фінансові результати за 2009 рік та за 2010 рік.

6. Завірена Учасником копія звіту про рух грошових коштів за 2010 рік.

7. Оригінал довідки з обслуговуючого банку Учасника про відсутність (наявність) у Учасника заборгованості за кредитами (станом не раніше 10.04.2011).

  • Інші документи:

1. Заповнена та підписана з боку Учасника Конкурсна форма «Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору» згідно Додатку 2 до цієї Документації конкурсних торгів, що є погодженням Учасника на обов’язкове і безумовне включення до договору про закупівлю, а також виконання основних умов договору, викладених у Додатку 2 до цієї Документації конкурсних торгів.

2. Довідка в довільній формі, яка містить відомості про Учасника: банківські реквізити, юридична та фактична адреси, телефон для контактів, факс; керівництво (посада, прізвище, ініціали, телефон для контактів - для юридичних осіб); тощо.

3. Завірена Учасником копія Свідоцтва про державну реєстрацію Учасника (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

4. Завірена Учасником копія Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб).

  • Документальне підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із статтею 17 Закону:

1. Довідка, що містить підтвердження відповідності Учасника встановленим вимогам згідно із статтею 17 Закону за формою згідно Додатку 5 до цієї Документації конкурсних торгів.

2. Оригінал довідки податкових органів про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) станом на дату не раніше 10.04.2011.

3. Завірена Учасником копія Статуту Учасника в останній (діючій) редакції (для юридичних осіб).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів (зазначається замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconКонкурсних торгів а. К. Кошевой
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону від 01. 06. 2010 №2289-vі «Про здійснення державних закупівель»...
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconКонкурсних торгів а. К. Кошевой
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону від 01. 06. 2010 №2289-vі «Про здійснення державних закупівель»...
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconКонкурсних торгів а. К. Кошевой
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону від 01. 06. 2010 №2289-vі «Про здійснення державних закупівель»...
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconКонкурсних торгів а. К. Кошевой
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01. 06. 2010 №2289-vі «Про здійснення державних закупівель»...
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconКонкурсних торгів а. К. Кошевой
Послуги з технічного обслуговування і ремонту, модернізації і розбирання суден, платформ та конструкцій плавучих
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconКонкурсних торгів а. К. Кошевой
Замовника плавзасобом Виконавця, пристосованим для обслуговування лоцманів на акваторіях, що знаходяться у зоні відповідальності...
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю...
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconІнформація про торги інструкція щодо підготовки учасниками пропозицій конкурсних торгів загальна частина Зміст документації конкурсних торгів Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconКонкурсних торгів В. В. Демидов Документація конкурсних торгів на закупівлю робіт по об’єкту
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Конкурсних торгів а. К. Кошевой iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка