Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти
320.2 Kb.
НазваНавчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти
Сторінка1/9
Дата конвертації02.02.2013
Розмір320.2 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
РОЗМОВНА МОВА
В ДІАЛОГАХ


За редакцією
полковника Ю.М.Семенова


Затверджено Начальником Генерального штабу Збройних Сил України
як навчальний посібник для слухачів та курсантів
закладів системи військової освіти

КИЇВ

2012

О.П.Бахарєва, Н.В.Воробйова. Розмовна мова в діалогах. Навчальний посібник. - Київ: НУОУ. - 2012. - 40 с.(2-е видання)


Запропонований посібник призначається для активізації та розвитку навичок діалогічного мовлення в межах побутово-ситуативної тематики.

В 10 темах посібника сконцентровано лексику, орієнтовану на виконання певних комунікативних завдань, що пов’язані з ситуаціями безпосереднього повсякденного спілкування. У кожній темі подано словник найбільш уживаних слів, діалоги-зразки та вправи. До посібника додається аудіокасета.

Навчальний посібник призначено для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти. Він може бути використаний керівним та професорсько-викладацьким складом і ад’юнктами.

Автори будуть вдячні за всі пропозиції щодо вдосконалення поданих матеріалів.

ПЕРЕДМОВАСьогодні, в час постійного зростання міжнаціональних контактів, основним завданням у навчанні іноземної мови стає оволодіння нею як засобом спілкування.

Навчання мовлення проходить паралельно з навчанням інших видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письма), оскільки всі вони органічно поєднані між собою. Це навчання передбачає оволодіння мовним матеріалом та формування механізмів непідготовленого та підготовленого мовлення.

Навички та вміння непідготовленого мовлення, його спонтанність і темп розвиваються, як правило, в діалозі.

Двосторонній характер діалогу передбачає комбіноване тренування мовлення (експресивна сторона) та аудіювання (рецептивна сторона), вироблення негайної реакції на репліку співрозмовника.

Як відомо, існує багато різних вправ, методичних прийомів, що застосовуються у навчанні діалогічного мовлення. Наш посібник пропонує для цього один із них - використання діалогу-зразка.

Робота з діалогом-зразком орієнтована на оволодіння ключовими словами, кліше, розмовними формулами; тренування комунікативної взаємодії між співрозмовниками; оперування мовним матеріалом у діалогічному мовленні; виконання різних трансформацій з текстом діалогу; формування вмінь та навичок складання діалогу за зразком.

При опрацюванні діалогу-зразка можна запропонувати такі вправи:

 • прослуховування діалогу без зорової опори (з попереднім орієнтуванням, ключовими словами);

 • читання діалогу в ролях;

 • переклад з листа з української мови на англійську;

 • відтворення діалогу за окремими (всіма) репліками одного із співрозмовників;

 • відтворення діалогу, використовуючи початок реплік або ключові слова;

 • самостійне розширення реплік у діалозі у відповідності з комунікативним завданням;

 • звуження діалогу до мікродіалогу (одного або декількох);

 • трансформування діалогу шляхом заміни однієї (декількох) реплік;

 • складання діалогу в рамках даної теми, але в іншій ситуації, при іншому характері спілкування, заміні співрозмовників тощо.

Широкий спектр вправ для розвитку навичок діалогічного мовлення пропонують оригінальні методики навчання англійської мови, розраховані на різний рівень підготовки слухачів (“HEADWAY ELEMENRARY”, “HEADWAY PRE-INTERMEDIATE”, “ HEADWAY INTERMEDIATE”, “HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE”). Посилання на ці джерела даються в кінці кожної теми, а їх повний список - в кінці посібника.

INTRODUCING Давайте познайомимосяKey language
to introduce знайомити, представляти

first name ім’я

surname прізвище

country of origin рідна країна

to study навчатися

to work працювати

occupation рід занять

post посада

rank звання

to live жити, проживати

native city (town) рідне місто

address адреса

married одружений

family сім’я

single холостяк

husband чоловік

wife дружина

child (pl. children) дитина (діти)

son син

daughter дочка

to speak English розмовляти англійською

glad радий, задоволений
Dialogue

-Let me introduce myself. I come from Ukraine. My name is Victor Petrenko. And where do you come from and what’s your name?

Дозвольте мені представитися. Я з України. Мене звуть Віктор Петренко. А звідки ви, і як вас звуть?

- My name is Rob Wilson. I’m English.

- Мене звуть Роб Уілсон. Я англієць.

- Glad to meet you. I’m an officer and study at the Military Academy. And what do you do?

- Дуже приємно. Я офіцер, навчаюсь у військовій академії.А чим займаєтесь ви? (Де ви працюєте?)

- I’m a doctor and work at a hospital.

- Я лікар. Працюю в лікарні.

- And I live in Kyiv. It’s my native city and I like it very much.

- Я живу в Києві. Це моє рідне місто і я його дуже люблю.

- Are you married ?

- Ви одружені?

- No, I’m still single. And do you have a large family?

- Ні, я ще холостяк. А у вас велика cім’я?

- No, there are only three of us. My wife, my son and me. Is it your first trip to England?

- Ні, нас троє. Я, моя дружина і син. Ви перший раз їдете до Англії?

- Yes, it is. I’m going to take a two-month training course in a military college.

- Так, вперше. Я їду на 2 місяці на стажування у військовий коледж.

- Oh! Your English is good.

- О! Ви добре розмовляєте англійською.

- Thank you. It is a pleasure to meet you.  

- Дякую. Дуже радий з вами познайомитися.


Exercises:

1. Work in pairs. Ask and answer questions about each other.

2. Present your dialogue based on one of the following situations:

- introducing yourself to your foreign colleague

 • meeting a friend you haven’t seen for a long time

3. Fill in forms.

a) Getting to know you

Name: Date of birth:

(day) (month) (year)

Place of birth: Town: Country:

Nationality:

Home town/village:

:

Number of people in family

Mother Father Number of brothers Number of sisters Anyone else

D D

Father's name: Age:

Mother's name: Age:

Present job:

or

College/University:

Started learning English: (year)

Interests:

Favourite pop singer:

Languages spoken (apart from English):

Main ambition:

Before starting, work out which questions to ask. For example:
What's your name?

When were you born?

Where were you born?

Have you got any sisters?

When did you start lesrning English?

b)
Surname …………… First name……………… Date of birth………………..

Country of origin………...……………………. Occupation…………………

Present address………………………………… Marital status…………………..

Post code…………………… Telephone no. …………………….

Annual income……………………..

4. Say it in English:
1. – Здрастуйте! - Здрастуйте! (формально)

2. – Здоров! - Привіт!

3. – Радий познайомитись. - Я теж.

4. – Як справи? - Дякую, добре (так собі).

5. – До побачення. - До зустрічі.

До завтра.

Пока.

6. – Щиро дякую. - Нема за що.

Пусте. Дрібниці.

Додатково рекомендується:

[1] - с. 6-9.

[2] – c.7-8.

[3] – c. 43.

CATCHING A TRAIN Подорож поїздом
Key language
station вокзал

to travel подорожувати

train поїзд

time-table розклад руху поїздів

arrival прибуття

to leave від’їжджати, вирушати

departure від’їзд, відправлення

booking-office квиткова каса

luggage багаж

carriage вагон

buffet-car вагон-ресторан

compartment купе

left-luggage room камера схову

to catch a train поспіти на поїзд

snack легка закуска

ticket квиток

single ticket квиток туди

return ticket квиток туди й назад

day return ticket ~ в той самий день

period return ticket ~ з відкритою датою
Dialogues

- Excuse me. Could you tell me where the booking-office is ?

- Вибачте, будь-ласка, чи не могли б ви мені сказати, де знаходяться каси?

- Certainly. Just go up the escalator here on your right and you will see it.

- Звичайно. Підніміться по цьому ескалатору праворуч і ви їх побачите.

***

- Good morning. I’ve found out from this time-table that there are several trains to Brighton daily.

- Добрий день. З рокладу я з’ясував, що є кілька поїздів до Брайтона щодня.

- Yes, quite so. The nearest is at 12.20.

- Саме так. Найближчий о 12.20.

- Well, I’ll take it. One ticket, please.

- Добре. Це мені підходить. Один квиток, будь ласка.

- Single or return ?

- В один кінець, чи туди й назад?

- Return, please.

- Туди й назад, будь-ласка.

- Day return or period return ?

- Туди й назад сьогодні, чи назад пізніше?

- I want to come back this evening, so a day return.

- Я хочу повернутися сьогодні ввечері, тобто на сьогодні.

- How do you want to pay ?

- Як ви будете платити?

- Cash, please.

- Готівкою.

- 48.50, please.

- 48.50.

- 20, 40, 50 pounds, here you are.

- 20, 40, ось 50 фунтів.

- Here’s your change and your ticket. The train is leaving from platform 3.

- Ваша здача і квиток . Поїзд відправляється з 3-ої платформи.

- What time does it get in ?

- О котрій годині поїзд прибуває?

- At 13.10.

- О 13.10.

- Is there a buffet-car on the train ? I’d like to have a snack.

- А в поїзді є вагон-ресторан? Мені хотілося б перекусити.

- Unfortunately, no. But you can have your breakfast at a snack bar in the station.

- На жаль немає, але ви можете поснідати в кафе на вокзалі.

- Thank you very much.

- Дуже дякую.

- Not at all.

- Прошу. (Нема за що).


Exercises:

1. Present your dialogue based on one of the following situations:

 • meeting your friend at the railway station

 • asking for information about trains


2. Explain the information :

The train now standing at platform 4 is the 11.04 to Bournemouth, calling at Reading, Basingstoke, Southhampton and Bournemouth.

The next train to arrive at platform 5 will be the 11.05 to Birmingham New Street, calling at Banbury, Leamington Spa, Dorridge, Solihull, Coventry, Birmingham International and Birmingham New Street.

The 11.31 inter-city train to Exeter and Plymouth has been delayed. This train is now running approximately fifteen minutes late and is now due to arrive at platform 1 at 11.46. We apologise to passengers for the delay.

The train now arriving at platform 2 is the 11.10 train to Cardiff Central has been cancelled due to a derailment. Passengers for Carfiff should take the 11.10 London train and change at Didcot.

The inter-city train to Newcastle will arrive at platform 6 at 11. 40. Passengers for York and Newcastle should change at Birmingham New Street.
3. Say it in English:

1. Коли відправляється найближчий поїзд до Лондона?

2. Чи не підкажете ви мені час прибуття/відправлення, будь ласка?

3. Будь ласка, дайте мені два квитки туди й назад у вагон для курців

(для тих, хто не палить).

4. Як ви доїхали? (Непогано)

5. Дозвольте взяти вашу валізу.
Додатково рекомендується:

[1] - с.97-98.

[2] – c.70.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти
Посібник призначено для фахівців, що продовжують вивчати англійську мову після тривалої перерви
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
Г. О. Бойко – доктор технічних наук, професор Державного підприємства «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння»
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
О. О. Кузнецов доктор технічних наук, професор Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
О. О. Кузнецов доктор технічних наук, професор Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
О. М. Загорка доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Київського національного університету оборони...
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconРобота командира гармати
Затверджено командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України як навчальний посібник для командирів артилерійських підрозділів,...
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconРобота старшого офіцера артилерійської батареї
Затверджено командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України як навчальний посібник для командирів артилерійських підрозділів,...
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю "Переклад"
Л. М. Черноватий, В.І. Карабан, Т. В. Ганічева, І. П. Ліпко. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції...
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для вищих навчальних закладів вступ навчальний посібник «Екологічне право України»
Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної...
Навчальний посібник для слухачів та курсантів закладів системи військової освіти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка