Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок
101 Kb.
НазваТанці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок
Дата конвертації20.10.2012
Розмір101 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Графічна схема словничка
А. наголоси
В. граматика
2. Закінчіть речення, вживаючи подані іменники в родовому відмінку множини.
3. Поставте питання до підкресленого слова, вживаючи питальні слова
Які танці танцюють у полтавських костюмах?
4. Закінчіть речення за поданим зразком. Зверніть увагу на вживання родового відмінку після слова "до".
Г. підсумок
Д. дослідницькі проєкти


ТАНЦІ ТА РЕГІОНИ УКРАЇНИ: 3 МОВНІ ВПРАВИ


ТАНЦІ ТА РЕГІОНИ УКРАЇНИ:

РІВЕНЬ 3
МОВНІ ВПРАВИ


Словничок Граматичні

стор. 1-3 вправи

стор. 4-11

Словничок
Іменники - Nouns
ансамбль ensemble

Аркан Arkan

Березнянка Bereznianka

вишивка embroidery

Волинь Volyn’

Волинянка Volynianka

Гопак Hopak

Гордолянка Hordolianka

ентузіязм enthusiasm

Козачок Kozachok

Коломийка Kolomeyka

пісня song

Повзунець Povzunets’

Поділля Podillya

Подільський гопак Podil's'ky Hopak

Подоляночка Podolianochka

Полісся Polissya

Полька Pol’ka

прерії prairies

природа nature

Тропотянка Tropotianka

Займенники - Pronouns
себе (зі собою) oneself ( with oneself )

Дієслова - Verbs
приїхати to arrive

Прикметники - Adjectives
волинський, -a, e, -i Volynian

густий, -a, -e, -i thick, dense

подібний, -a, -e, -i similar

подільський, -a, -e, -i Podil’sky

поліський, -a, -e, -i Polis’ky

популярний, -a, -e, -i popular

саскачеванський, -a, -e, -i from Saskatchewan

танцювальний, -a, -e, -i pertaining to dance, dancing

темний, -a, -e, -i dark

улюблений, -a, -e, -i favourite

Дієслова - Verbs
бачити to see

привезти to bring, to transport

приймати to receive, to accept, to welcome

танцювати to dance

чути to hear

^ ГРАФІЧНА СХЕМА СЛОВНИЧКА


бачити

привезти

приймати

чути

себе

зі собою

саскачеванський

саскачеванська

саскачеванське

саскачеванські


Аркан

Березнянка

Волинянка

Гопак

Козачок

Коломийка

Повзунець

Подоляночка

Полька

Тропотянка

Гордолянка

Подільський гопак


прерії

природа
ентузіязм


Волинь

волинський

волинська

волинське

волинські


ансамбль

пісня

вишивка


Поділля

подільський

подільська

подільське

подільські


популярний

популярна

популярне

популярні

улюблений

улюблена

улюблене

улюблені

танцювати

танцювальний

танцювальна

танцювальне

танцювальніПолісся

поліський

поліська

поліське

поліські


густий

густа

густе

густі

подібний

подібна

подібне

подібні

темний

темна

темне

темні^ А. НАГОЛОСИ

Поставте наголоси в тексті, користуючись авдіозаписом на комп'ютері.
1. Регіони України, про які ми часто чуємо: Полтавщина, Буковина, Гуцульщина,

Закарпаття.
2. Гопак, Повзунець та Козачок – танці, які танцюють у полтавських костюмах.
3. Вишивка на полтавських сорочках звичайно червона й чорна.
4. Буковинська полька та Гордолянка – популярні танці з Буковини.
5. Вишивка на буковинських костюмах звичайно темна й густа.
6. Аркан та Коломийка – популярні танці з Гуцульщини.
7. Гуцульський костюм має багато кольорів, як і природа Карпат.
8. Березнянка та Тропотянка – популярні закарпатські танці.
9. Закарпатський костюм подібний до гуцульського костюму.
10. Піонери привезли зі собою мову, музику, пісні, танці та костюми з України.
11. Танці з регіонів Волинь, Полісся й Поділля дуже популярні.
12. Волинянка – улюблені пісня й танець з Волині.
13. Головні кольори поліських і волинських костюмів – синій, червоний, білий.
14. Подоляночка та Подільський гопак – улюблені пісні й танці з Поділля.
15. В Україні приймають саскачеванські танцювальні ансамблі з великим ентузіязмом.
Б. ТЕКСТ

Додайте пропущенні слова.
1. Регіони України, про які ми часто чуємо: ____________________, ____________________, ____________________, ____________________.
2. ____________________, ____________________ та ____________________ – танці,

які танцюють у полтавських костюмах.
3. Вишивка на полтавських сорочках звичайно ____________________ й

____________________.
4. Буковинська полька та Гордолянка – ____________________ танці з Буковини.
5. Вишивка на буковинських костюмах звичайно ____________________,

й ____________________.
6. Аркан та Коломийка – популярні танці з ____________________.
7. Гуцульський костюм має багато ____________________, як і

____________________ Карпат.
8. Березнянка та Тропотянка – популярні ____________________ танці.
9. Закарпатський костюм ____________________ до гуцульського костюму.
10. Піонери привезли зі собою ____________________, ____________________,

__________________, ___________________ та ___________________ з України.
11. Танці з регіонів Волинь, Полісся й Поділля дуже ____________________.
12. Волинянка – ____________________ пісня й танець з Волині.
13. Головні кольори поліських і волинських костюмів – ____________________,

____________________, ____________________.
14. Подоляночка та Подільський гопак – улюблені пісні й танці з ________________.
15. В Україні ____________________ саскачеванські танцювальні ансамблі з

великим ____________________.
^ В. ГРАМАТИКА
1. Спаруйте вислови за змістом.
популярне европейське авто "Колесо фортуни"
популярна українська пісня ґольф
популярний гокеїст Гопак
популярна канадська співачка "Джета"
популярний вид спорту в Канаді "Червона Рута"
популярна телегра Селін Діон
популярний український танець Вейн Ґрецький

^ 2. Закінчіть речення, вживаючи подані іменники в родовому відмінку множини.


однина

множина

родовий відмінок

студент

жінка

авто

людина

студенти

жінки

авта

люди

студентів

жінок

авт

людей


1. Багато ____________________ приїхали до Канади зі західньої України.

українець
2. Багато ____________________ в Европі знають три іноземні мови.

люди
3. Іван запросив на вечірку багато ____________________.

друг
4. У світі є багато ____________________, де живуть українці.

країна
5. Гуцульський костюм має багато ____________________.

колір
^ 3. Поставте питання до підкресленого слова, вживаючи питальні слова:

Що? Які? В яких? У чому?
1. Полтавські танці танцюють у полтавських костюмах.


^ Які танці танцюють у полтавських костюмах?


Полтавські танці танцюють у полтавських костюмах.

Полтавські танці танцюють у полтавських костюмах.

Полтавські танці танцюють у полтавських костюмах.

2. Буковинські танці танцюють в буковинських костюмах.

Буковинські танці танцюють в буковинських костюмах.

Буковинські танці танцюють в буковинських костюмах.

Буковинські танці танцюють в буковинських костюмах.

3. Гуцульські танці танцюють в гуцульських костюмах.

Гуцульські танці танцюють в гуцульських костюмах.

Гуцульські танці танцюють в гуцульських костюмах.

Гуцульські танці танцюють в гуцульських костюмах.

^ 4. Закінчіть речення за поданим зразком. Зверніть увагу на вживання родового відмінку після слова "до".
“до” + родовий відмінок

Закарпатський костюм подібний до гуцульського костюму .

костюм

1. Українська мова подібна до словацької ____________________.

мова
2. Степи в Україні подібні до ____________________ в Канаді.

прерії
3. Буковинська музика подібна до угорської ____________________.

музика
4. Дороги в Україні не побідні до ____________________ в Канаді.

дороги
5. Волинський танцець подібний до поліського ____________________.

танець


^ Г. ПІДСУМОК

Прочитайте підсумок вголос. Додайте наголоси.
Закарпатські та гуцульські костюми є дуже подібні. Вишивка на буковинських костюмах звичайно темна й густа, а на полтавських сорочках – червона й чорна. Головні кольори поліських і волинських костюмів – синій, червоний та білий.

Усі регіони України мають свої регіональні танці. На Полтавщині дуже популярні Гопак, Повзунець та Козачок. Буковинська полька та Гордолянка – танці з Буковини. На Гуцульщині танцюють Аркан та Коломийку, а на Закарпатті – Березнянку і Тропотянку. Волинянка і Подоляночка – улюблені пісні й танці з Волині й Поділля.

Додайте пропущенні слова.
Закарпатські та гуцульські костюми є дуже ____________________. Вишивка на буковинських костюмах звичайно ____________________ й ____________________, а на полтавських сорочках – ____________________ й ____________________. ____________________ кольори поліських і волинських костюмів – ____________________, ____________________ та ____________________.

Усі регіони ____________________ мають свої регіональні танці. На Полтавщині дуже популярні Гопак, ____________________ та Козачок. ____________________ ____________________ та Гордолянка – танці з Буковини. На Гуцульщині танцюють ____________________ та Коломийку, а на Закарпатті – ____________________ і Тропотянку. ____________________ і Подоляночка – улюблені пісні й танці з Волині й Поділля.

Ґ. ПИТАННЯ НА РОЗУМІННЯ
1. Назви полтавські танці, які ти знаєш.
2. Які кольори можна бачити на полтавських сорочках?
3. Опиши вишивки на буковинських костюмах.
4. Які танці популярні на Буковині?
5. Чому гуцульський костюм має багато кольорів?
6. Назви кілька закарпатських танців.
7. Що привезли піонери зі собою з України?
8. Де танцюють танець Волинянка?
9. З якого регіону танець Подоляночка?
10. Назви головні кольори поліських та волинських костюмів.
11. Кого приймають з великим ентузіязмом в Україні?

^ Д. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ1. Проведіть інтерв'ю з балетмайстром українського танцювального ансамблю. Довідайтеся, чим подібні і як відрізняються один від одного наступні пари танців:
Аркан Подоляночка Березнянка

Повзунець Волинянка Тропотянка
Поліська полька Козачок

Подільський гопак Коломийка

Приготуйте коляж з інформацією про ці танці. Додайте малюнки або фотографії (по можливості).


2. Приготуйте виставку вишивок костюмів поданих регіонів:
Волинь Гуцульщина

Поділля Закарпаття

Полісся Буковина

Полтавщина


Порівняйте кольори, густоту та загальний вигляд вишивок.

www.spiritsd.ca/ukrainian/ Saskatchewan Learning 2003

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconТанці та регіони україни: рівень 2 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-2 вправи стор. 3-9 Словничок

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconТанці та регіони україни: рівень 4 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок
Місто Канів знаходиться в центральній Україні. Тут могила славного поета І маляра Тараса Шевченка

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconТанці та регіони україни: рівень 1 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-2 вправи стор. 3-9 Словничок
Буковина, Гуцульщина й Закарпаття – в західній Україні, а Полтавщина – в центральній Україні

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconУкраїнці у світі: рівень 4 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-14 Словничок
Дієслова Verbs виїжджати to depart, to leave відбуватися to take place, to happen відрізнятися to differ

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconУкраїнці у світі: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-14 Словничок

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconУкраїнці у світі: рівень 2 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-2 вправи стор. 3-9 Словничок
Українська громада дала Канаді багато славних людей, наприклад: Рамон Гнатишин, Роман Романов, Рейнел Андрейчук, Василь Курилик

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconУкраїнці у світі: рівень 1 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-2 вправи стор. 3-9 Словничок
Україна, американці, канадка, австралійці, континент, американець, саскатунці, Америка, країна, українка, Великобританія, українці,...

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconІльїна Оксана Валеріївна
Загальна частина кримінального права України – вирішити письмово такі задачі: № 10 (стор. 257), № 10 (стор. 267), № 6 (стор. 277),...

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconЗавдання для 7А-7Б класів для самоопрацювання на період припинення занять. Німецька мова
Багатоманітність речовин. Метали І неметали. Читати п. 7-1ч. (стор 51-54). Завдання для самоконтролю. Виконати вправи 1,2,3 стор....

Танці та регіони україни: рівень 3 мовні вправи словничок Граматичні стор. 1-3 вправи стор. 4-11 Словничок iconЗакони розподілу неперервних випадкових величин. [17, стор. 104, 109, 151, 153, 157; 6, стор. 111-122]
Випробування та події. Випадкові події, види випадкових подій. [17, стор. 16; 6, стор. 17; 37, стор. 15]

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка