Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові
104.68 Kb.
НазваРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові
Дата конвертації09.10.2012
Розмір104.68 Kb.
ТипРозпорядження
Зміст
2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
Мета Програми
Визначення оптимального варіанту розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Шляхи і способи розв'язання проблем, строки виконання програми.
Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.

проект


СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від ________ 2012 р. N ______

КОНЦЕПЦІЯ

Державної програми розвитку донорства крові

на 2013-2020 роки.
Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма
Донорська кров є національним надбанням країни. Проблема розвитку служби крові має загальнодержавний стратегічний характер, тому що стосується питань безпеки країни. Впровадження у медичну практику сучасних методів лікування, збільшення обсягів високотехнологічних оперативних втручань та зростання кількості потерпілих від аварій та надзвичайних станів потребує від служби крові України збільшення об’ємів заготівлі та забезпечення лікувально-профілактичних закладів безпечними та якісними компонентами і препаратами крові.

Служба крові України представлена мережею установ, закладів і підрозділів, що забезпечують надання трансфузійної терапії. Розгалужена структура, що складається з 27 регіональних центрів служби крові, 29 міських центрів служби крові, 493 відділень трансфузіології через різне підпорядкування та форми власності не дає можливості ефективного управління службою. Більша частина відділень трансфузіології не виконують покладених на них завдань, не проводять навіть первинного фракціонування крові на плазму й еритроцитну масу, а крові заготовляють у середньому 1,3л на день.

Єдиним джерелом отримання компонентів крові є донор. Донорство переживає значний спад, за останні 10 років кількість донорів зменшилась більш, ніж у двічі, причому протягом останніх п'яти років кількість донорів зменшилася на 39%, що спричинило зниження обсягів заготівлі крові. Світова практика показує, що для забезпечення населення держави компонентами та препаратами крові необхідно здійснювати 30-40 кроводач на 1 тис. населення, тоді як сьогодні в Україні проводиться лише 18 кроводач на 1 тис. населення.

У зв'язку із загостренням проблеми інфекційної безпеки донорської крові в Україні щорічно відводяться від кроводач біля 10% донорів і вибраковується більше 5% усієї заготовленої крові. Тому на сьогоднішній день трансфузії компонентів та препаратів донорської крові не можна вважати абсолютно безпечними, а проблема профілактики передачі гемотрансмісивних інфекцій вимагає свого вирішення.

Виробництво препаратів плазми крові в країні підходить до критичної межі, тому необхідно якомога швидше розпочати його реформування та модернізацію. Повинні бути переглянуті структура, фінансово-економічна основа виготовлення та реалізації продукції в службі крові. Необхідно створити технологічно й економічно ефективну, контрольовану систему збору плазми крові для переробки. Істотне відставання від світового рівня в технології та відтворенні виробничих процесів можна реально подолати тільки з використанням міжнародного досвіду.

Виробництво препаратів плазми крові в Україні повинно здійснюватись на підприємстві промислового типу з оптимальним обсягом переробки плазми, що дозволяє досягти самозабезпечення держави в необхідній кількості і номенклатурі препаратів плазми крові.

Існуюча організація роботи служби крові не забезпечує належної якості та інфекційної безпеки компонентів та препаратів крові.

Вирішення проблеми потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування

необхідності її розв'язання програмним методом
Служба крові України позбавлена єдиного контролю, системного керівництва, що унеможливлює керування запасами трансфузійних засобів при необхідності їх оперативного розподілу. В країні не сформована система забезпечення компонентами та препаратами крові при виникненні надзвичайних ситуацій.

Критичний стан, в якому знаходиться служба крові України, спричинили наступні негативні чинники:

 • відсутність нормативної бази, що відповідала б сучасним вимогам, недосконалість законодавства з питань донорства та переробки донорської крові;

 • децентралізована інфраструктура управління закладами служби крові;

 • недостатнє інформаційне забезпечення установ і закладів служби крові;

 • неефективна структура служби крові, яка поєднує функції банків крові й заводів з переробки плазми крові;

 • недостатнє забезпечення служби крові кваліфікованими кадрами;

 • недосконалість та неефективність існуючої системи залучення до донорства населення;

 • неефективність використання донорського потенціалу, низька питома вага донорства компонентів крові;

 • відсутність системи медичного і соціального страхування донорів крові та її компонентів;

 • відсутність централізованої системи збору та збереження у відповідних умовах свіжозамороженої донорської плазми;

 • відсутність стандартизації виробничого процесу в службі крові;

 • неефективний контроль за якістю компонентів та препаратів крові, що виробляються в Україні;

 • недосконалість системи забезпечення інфекційної безпеки компонентів та препаратів крові;

 • відсутність належної системи транспортування донорської крові, її компонентів та препаратів;

 • використання застарілих, не завжди безпечних, технологій переробки крові та виготовлення препаратів плазми крові;

 • децентралізація виробництва препаратів плазми крові за відсутності потужного централізованого виробництва препаратів з донорської плазми призводить до випуску їх дрібними серіями, а жодна станція переливання крові, що переробляє плазму на препарати, не відповідає не тільки міжнародним стандартам, але й вимогам ДСТУ 96.02.44, чинним в Україні.

 • недостатнім залишається науковий супровід вирішення проблем клінічної та виробничої трансфузіології;

 • обмежена номенклатура компонентів крові та препаратів плазми крові, що виробляються;

 • зношене та недостатнє оснащення сучасним високотехнологічним обладнанням закладів служби крові;

 • вкрай обмежене фінансування закладів та підрозділів служби крові;

 • низька ефективність клінічного застосування компонентів та препаратів крові.

В рамках попередньої програми зазначені проблеми не були вирішені у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням, а саме, на 27% від необхідних обсягів фінансування. Вирішення проблем служби крові не передбачено чинними програмами розвитку охорони здоров’я України.

Обов'язковою умовою ефективного забезпечення населення компонентами та препаратами крові є оптимізація мережі служби крові України та створення системного керівництва службою, забезпечення контролю держави за діяльністю закладів і підрозділів служби крові та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в цій сфері, гарантування якості та інфекційної безпеки компонентів та препаратів крові, централізація виробництва препаратів з плазми.

Комплексне розв’язання проблеми забезпечення населення якісними та інфекційно безпечними компонентами та препаратами крові можливе за умови прийняття і виконання Державної програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2012-2016 роки».
Мета Програми
Метою програми є державна гарантія самозабезпечення потреб населення України достатньою кількістю якісних та інфекційно безпечних компонентів та препаратів з донорської крові, постійне удосконалення діяльності закладів служби крові у відповідності до міжнародних стандартів.


Визначення оптимального варіанту розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Можливі кілька варіантів розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає збільшення фінансування для забезпечення діяльності діючої системи спеціалізованих установ і закладів службів крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров'я, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України, інших міністерств і відомств та органів охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які здійснюють взяття, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізацію їх та виготовлених з них препаратів.

Таке фінансування призведе до розпорошування коштів та їх невиправданих витрат значною кількістю зазначених суб'єктів господарювання. В результаті неможливе забезпечення якості та інфекційної безпеки компонентів донорської крові у відповідності до вимог ВООЗ та ЄС. Неможливість впровадження високотехнологічних процесів заготівлі компонентів донорської крові у чисельних підрозділах закладів охорони здоров'я не дозволить досягнути максимального виходу цільових продуктів переробки донорської крові, розширення їх асортименту, мінімізації технологічних втрат. В існуючій системі закладів служби крові у процесі переробки лише 70 тис. літрів плазми зайняті більше 1300 працівників, що призводить до невиправданих витрат робочого часу, енергетичних ресурсів, тоді як при централізації виробництва на заводі для фракціонування 300 тисяч літрів плазми необхідно не більше 150 осіб. Дрібні виробництва по суті гублять унікальний біологічний матеріал, яким є плазма крові донорів.

Другий, оптимальний варіант полягає у реформуванні служби крові України шляхом централізації закладів та підрозділів служби крові в регіонах з метою створення керованої самодостатньої структури, яка зможе гарантувати забезпечення населення безпечними та якісними компонентами та препаратами крові в необхідних обсягах згідно міжнародних стандартів. Об’єднання регіональних закладів та підрозділів служби крові в єдиний центр надання трансфузійної допомоги хворим та потерпілим дозволить ефективно використовувати кадрові, матеріально-технічні та фінансові ресурси, мінімізувати виробничі витрати.

Значного прогресу в функціонуванні служби крові України можна досягти лише у результаті виконання державної цільової програми, підготовленої із урахуванням стандартів ВООЗ та ЄС, сучасних технологій та наукових розробок.


Шляхи і способи розв'язання проблем, строки виконання програми.
Реформування служби крові в Україні здійснюватиметься за наступними

напрямками :
- консолідації дій державних органів усіх рівнів, організацій і громадян у сфері підтримки і розвитку донорського руху;

- удосконалення законодавчої та галузевої нормативної правової бази, що регулює донорство крові та її компонентів, діяльність служби крові, гармонізує її з урахуванням міжнародних зобов'язань України, прийняття в якості стандартів діяльності служби крові регламентуючих документів, рекомендованих до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським Союзом і адаптованих до реальностей в Україні;

- оптимізації мережі державних і комунальних закладів служби крові, відповідних підрозділів закладів охорони здоров'я та їх матеріально-технічного забезпечення;

- забезпечення розвитку та ефективного використання донорських ресурсів країни на основі удосконалення існуючих і впровадження нових сучасних комплексних технологій;

- створення сучасних центрів апаратного донорського плазмаферезу з метою формування запасів плазми – сировини для виробництва сучасних високоефективних препаратів плазми крові;

- централізації високотехнологічних і матеріаломістких складових служби крові: переробки і зберігання компонентів крові, лабораторних досліджень;

- забезпечення високої якості (безпеки й ефективності) засобів і методів гемотрансфузійної терапії на всіх етапах заготівлі, виробництва, збереження, транспортування і клінічного застосування крові, її компонентів і препаратів, удосконалення системи державного контролю їх якості;

- створення індустрії переробки плазми, що відповідає світовим стандартам, для одержання повного асортименту високоякісних препаратів крові на основі модернізації виділених виробництв фракціонування та впровадження передових технологій повного циклу переробки плазми з подвійною вірусною інактивацією;

- запровадження сучасних методів скринінгу донорської крові та її компонентів;

- удосконалення системи підготовки медичного персоналу насамперед для закладів служби крові та закладів охорони здоров’я, що застосовують продукти крові при лікуванні хворих;

- створення системи оперативного управління запасами компонентів та препаратів крові на основі впровадження сучасних інформаційних технологій.

- забезпечення закладів служби крові кваліфікованими кадрами, впровадження принципів безперервної очно-заочної післядипломної освіти
в області виробничої й клінічної трансфузіології лікарів-трансфузіологів і клініцистів інших спеціальностей;

- підтримка науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт зі створення й освоєння технологій виробництва, збереження й транспортування безпечних і ефективних компонентів крові, інформатизації служби крові, розвитку клінічних технологій, у тому числі, методів збереження автологічної крові.

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва з відповідних питань.

Для управління службою крові України, та з метою координації і здійснення контролю за виконанням заходів, передбачених цією Програмою, утворити орган державного управління у складі МОЗ України.

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності.
Реалізація заходів програми дозволить:


 • забезпечити збільшення кількості кроводач з 18 до 25 на тисячу населення;

 • збільшити показники заготівлі крові на одного жителя на рік з 8,9 до 12 мл на рік;

 • знизити відсоток списання (утилізації) еритроцитної маси по завершенню терміну зберігання з 20% до 5%.


Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.
Загальнодержавний рівень вирішення проблеми реформування служби крові в Україні зумовлює обов'язковість централізованого бюджетного фінансування заходів Програми. Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми становить 9768,530 тис. грн.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиме НАМН України в межах видатків, що передбачаються у державному бюджеті МОЗ, іншим розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання Програми за рахунок коштів бюджетів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, інших джерел. У фінансуванні програми можуть бути залучені кошти місцевих бюджетів, зацікавлених суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій, міжнародних фінансових організацій відповідно до чинного законодавства України.

Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань .

Схожі:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconРозпорядженням Кабінету Міністрів України від „ 2004 року № Концепція Державної цільової програми
Концепція Державної цільової програми розвитку метрополітенів України на період 2005-2010 рр. (далі – Концепції), розроблена на виконання...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconДодаток 1 до Програми (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. №371) паспорт державної цільової програми підготовки
Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №502 (Офіційний вісник України, 2007 р.,...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconДодаток 1 до Програми (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. №1077) паспорт державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №502 (Офіційний вісник України, 2007 р.,...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconРішення від " 29 " 12 2011 №423 16 сесії 6 скликання Про затвердження міської програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2012-2016 роки
Езидента України від 12. 12. 2007 №1208/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії віл-інфекції/сніду в Україні» та постанови...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconРішення п’ятнадцятої сесії п’ятого скликання від 11 червня 2008 року №10-15/2008 м. Хмельницький Про виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів в області на 2002-2007 роки
Заслухавши звіт Хмельницької обласної державної адміністрації "Про виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 2010 р. № Концепція державної цільової науково-технічної програми
В умовах науково-технічного прогресу і розвитку економіки існує тенденція до зростання кількості надзвичайних ситуацій з важкими...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconРішення обласної ради «25» 09 2008р. №24/14 звіт про виконання регіональної програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки регіональна програма розвитку донорства крові та її компонентів на
Роки була затверджена рішенням 21 сесії Луганської обласної ради від 24. 01. 2002 року №21/18
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 2007 р. № Концепція державної програми підвищення безпеки дорожнього руху онцепція державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в україні 1
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма та оОбґрунтування потреби у розробленні державної програми підвищення...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. №1579-р
Текст документа: концепція державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2012 р. N концепція державної програми розвитку донорства крові iconПрограма реформування залізничного транспорту на 2008-2015 роки
Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. №651-р
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка