Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет
87.33 Kb.
НазваВідділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет
Дата конвертації03.08.2013
Розмір87.33 Kb.
ТипПлан проведення
Зміст
Погоджено затверджено
Учасники семінару
Дата проведення
Час проведення
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів
Педагогічним працівникам навчальних закладів
Бібліотекарям навчальних закладів
Рекомендована література
2. Бирюкова Л.П.
5. Колосай Л.А.
6. Малько А., Сергійчук З.
7. Орієнтовна програма занять з формування інформаційної культури школярів[ для1-11 кл.].
10. План занять з основ  бібліотечно-бібліографічних знань школярів
13. Шматоваленко А.В.
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 52

Книги – кораблі думки,

які мандрують по хвилях часу

і бережно несуть

свій дорогоцінний вантаж

від покоління до покоління.
Ф.Бекон


РАЙОННИЙ СЕМІНАР – ПРАКТИКУМ

бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів

«ЧИТАННЯ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ»

h:\в.в\деркач в.в\картинки (школа)\school2506.jpg

Кривий Ріг

2011

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуюча районним Начальник відділу освіти методичним кабінетом Жовтневої районної у місті

ради

К. Нежигай О. Маківка

МЕТА:

  • Активізувати знання учасників семінару з теоретичних основ, розглянути аспекти теорії психології читача і читання;

  • ознайомити учасників семінару – практикуму з досвідом роботи бібліотекаря навчального закладу ;

  • розглянути проблему дитячого читання та шляхи її розв’язання;

  • вчитися знаходити шляхи до формування читацької компетентності школярів у світлі сучасного змісту літературної освіти;

  • збагачувати та розвивати творчий потенціал бібліотекарів району.


УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ: бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів Жовтневого району .

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №52.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 14 квітня 2011 р.

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 10.00 – 13.30

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ - ПРАКТИКУМУ

Час проведення

Назва заходу

Відповідальний

Місце проведення

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БЛОК

10.00 – 10.15

1.Зустріч, реєстрація учасників семінару – практикуму.

Михальченко Л.І., заст. директора з навчально-виховної роботи

Методичний кабінет школи,

ІІ поверх

10.15 – 10.25

2. Відкриття районного семінару –практикуму. Окреслення плану роботи, мети та завдань семінару.

Нежигай К.І., завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти

Методичний кабінет школи,

ІІ поверх

10.25 – 10.40

2. Презентація школи «Школа наша – рідний дім»

Деркач В.В., директор школи

Методичний кабінет школи,

ІІ поверх

ІІ. ТЕОРЕТИЧНО – ПІЗНАВАЛЬНИЙ БЛОК

10.40 – 11.00

Сучасний учень і культура читання

Дрозд Л.В., провідний бібліотекар Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №52

Методичний кабінет школи,

ІІ поверх

11.00 – 11.15

Сучасні аспекти теорії психології читача і читання


Сидоренко Н.В., практичний психолог

Методичний кабінет школи,

ІІ поверх

ІІІ. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

11.25 – 12.10

Бібліотечний урок на тему
«В гостях у казки»

Дрозд Л.В., бібліотекар школи;

Коваленко Л.І., вчитель початкових класів


Каб. №5,

І поверх

12.25 – 13.10

Бібліотечний урок

Гра - подорож
«Країна, якої немає на карті»

Дрозд Л.В., бібліотекар школи;

Калємєнева Н.В., класний керівник 7 –А класу

Каб. №21,

ІІ поверх


ІІІ. РЕФЛЕКСИВНИЙ БЛОК

13.10 – 13.20

Психологічна розминка «Твої успіхи у роботі»

Сидоренко Н.В., практичний психолог

Методичний кабінет школи,

ІІ поверх

13.20 – 13.30

«Вільний мікрофон»

Обмін думками.

Прийняття рекомендацій.

Учасники заходу

Методичний кабінет школи,

ІІ поверх


Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

семінару – практикуму “Читання – шлях до успіху”

Читання – це багатогранне, але цілісне явище, яке пронизує усю систему виховання і освіти. Виховання висококваліфікованого читача – потреба часу. Дитяче читання називають інтелектуальним ресурсом країни, головним резервом людського потенціалу нації. Проте сьогодні спостерігається неузгодженість між реальним рівнем культури читання і об’єктивними вимогами до якості читання, яке може забезпечувати успішну освіту, професійну діяльність і розвиток особистості.

На думку учасників семінару, типовими причинами збайдужіння школярів до книги є трафаретний, нудний аналіз художніх творів на уроках літератури; невміння читати, а ще більш уявляти, співпереживати й осмислювати прочитане; невміння орієнтуватися у світі книги, вибирати щось цікаве для себе; вимога читати за програмою, гонитва за технікою читання; негативний вплив обмеження читацьких інтересів батьків тощо.

Недостатній розвиток читацьких умінь може призвести до серйозних труднощів у навчанні й стати причиною невстигання учнів. А належний рівень сформованості читацьких умінь – запорука життєвого успіху.

Однак, незважаючи на те, що проблема читання привертає увагу педагогів, психологів, бібліотекарів і вихователів, дослідження сформованості читацьких умінь учнів загальноосвітніх навчальних закладів залишається поза увагою українських науковців.

Результати обговорення проблеми дитячого читання, читацьких компетентностей дають можливість сформулювати практичні рекомендації керівникам навчальних закладів, педагогам та бібліотекарям.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Здійснювати пошук позабюджетних джерел комплектування бібліотек навчальних закладів новою науково-популярною, довідковою та художньою літературою.

2. Передбачити розгляд матеріалів семінару на засіданнях шкільних предметних циклових комісій.

3. Включити до розділу річного плану з внутрішкільного контролю вивчення рівня сформованості читацьких та навчально-інформаційних умінь учнів.

4. Забезпечити системний підхід до формування в учнів бібліотечно-бібліографічної грамотності та культури читання через організацію гурткового та факультативного навчання.

5. Провести дослідження рівня готовності вчителів до формування в учнів читацьких та інформаційних умінь учнів та організувати цикл методичних заходів, спрямованих на підвищення інформаційної культури педагогічних працівників.

Педагогічним працівникам навчальних закладів :

1. Учителям початкових класів на уроках систематично проводити роботу щодо підвищення якості читання школярів. Формувати в учнів читацьку самостійність шляхом заохочення учнів до самостійного визначення питань проблемного характеру, висловлення власних гіпотез, міркувань щодо прочитаного.

2. Вчителям-предметникам ширше і сміливіше впроваджувати в практику застосування форм і методів навчання, покликаних забезпечувати формування навичок опрацювання навчальної літератури, вміння інтегрувати інформацію, отриману з друкованих та електронних джерел, залучати учнів до читання наукової літератури, публіцистики, періодичних видань, творів української та світової літератури.

3. Використовувати всі можливості в позаурочний час щодо залучення учнів до читання.

4. Проводити різні форми роботи з батьками, знайомлячи їх із методами, що сприяють розвитку читацьких інтересів дітей.

5. Розробити та активно застосовувати в практичній діяльності систему творчих текстових завдань, спрямованих на формування комунікативних та навчально-інформаційних умінь і навичок.

6. Проаналізувати наявні бібліотечні фонди з метою укладання списків рекомендованої літератури на допомогу вивченню шкільних предметів. Практикувати проведення уроків позакласного читання з природничих та суспільних дисциплін.

Бібліотекарям навчальних закладів:

1. Забезпечити оптимальне інформаційно-бібліографічне забезпечення вивчення навчальних предметів, передбачивши:

- створення бібліографічної бази даних з шкільних предметів (картотеки на допомогу засвоєнню знань, списки літератури для позакласного читання, перелік періодичних видань тощо);

- максимальне охоплення учнівських колективів заняттями з бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури;

- консультування вчителів з питань керівництва читанням учнів та формування в них читацьких умінь;

- активізацію популяризації періодичних видань для учнів;

- інформування педагогічного колективу поряд із інформуванням про нові фахові видання, про дитячу літературу з предмету.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Бібліотечні уроки: [програма] та розробки уроків  / упорядн.: Горбенко Л.Г., методист РМК відділу освіти Шполянської райдержадміністрації; Рябіщук Т.А.– Режим доступу: http://oipopp.edsp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,1029/metodId,838/Itemid,51/
2. Бирюкова Л.П. Программа «Библиотечно-библиографические и информационные знания младшим школьникам»: 1-4 классы // Школьная библиотека. – 2003. - №1. – С.55-57
3. Бородіна Н.В. Орієнтовна тематика бібліотечно-бібліографічних уроків / Н.В.Бородіна // Шкільна бібліотека . – 2007. - № 11. – С.36-37.
4. Горюнова Н.А. Элективные курсы как одна из форм повышения библиотечно-библиографической и информационной культуры учащихся [программа элективного курса «Библиотечно-библиографическая и информационная культура»]// Школьная библиотека. – 2008. - № 6/7. – С. 89-90.
5. Колосай Л.А. Основи інформаційної культури: навчальна програма курсу для 5-го класу// Абетка шкільного бібліотекаря. – К.: Вид. дім "Шкіл.світ”: вид. Л. Галіцина, 2006. – (Б-ка "Шкіл. світу”). – С. 102-105.
6. Малько А., Сергійчук З. Бібліотечно-бібліографічна та інформаційна культура школярів: орієнтовна програма навчання учнів 1-11 класів // Абетка шкільного бібліотекаря. – К.: Вид. дім "Шкіл.світ”: вид. Л. Галіцина, 2006. – (Б-ка "Шкіл. світу”). – С.90-102; Шкільний світ. – 2002. - № 46-47. – С.33-36.
7. Орієнтовна програма занять з формування інформаційної культури школярів[ для1-11 кл.]. -
Режим доступу: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/informkult.html
8. Орієнтовна програма навчання бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури [1-4 класи][лист управління виховної роботи Міністерства освіти України від 09.09.94р № 9/1-143-7]//Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1994. - № 18. – С.17-25; Шкільний світ. -2002. – С.31-33.

9. Основи бібліотечної справи та бібліографії: Тематичний план спецкурсу для 10-11 класів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. -  1998. - № 2. – С.31
10. План занять з основ  бібліотечно-бібліографічних знань школярів //Управління освітою. – 2008. – № 32. – С.16-19. 
11. Сизюхина Г. Как пройти в страну чудес через страшный темный лес: программа «Информационная культура школьника» для 5-9 классов // Библиотека. – 2001. - № 7. – С.46-47.
12. Чулкина Г. Опять уроки?: примерная программа библиотечных уроков в начальной школе // Библиотека в школе. – 2000. - № 6. – С.15
13. Шматоваленко А.В. Програма занять із основ інформаційної культури: [1-4 кл.] / А.В. Шматоваленко // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 10. – С.77-78.
14. Щербак Л.С. План работы кружка «Книголюбы» // Шкільна бібліотека. – 2008. - № 1. – С.93.
15. Єдиний координаційний план проведення занять з формування інформаційної культури: Пілотний проект на базі ЗНЗ №30 м. Херсона.–Режим доступу: http://library.kherson.ua/librarians/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=2                 

Даний список не є вичерпним.

Ми пропонуємо  найбільш вдалі матеріали.               

Схожі:

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconВідділ освіти районний методичний кабінет
Надаємо Вам для ознайомлення наказ відділу освіти Саксаганської районної у місті ради №10 від 08. 01. 2013
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради районний методичний кабінет
Обладнання: зображення представників різних будівельних професій, картки з завданнями, вірш А. Барто "Про новий будинок"
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр), враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, районна рада вирішила
...
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconКомунальний заклад «інноваційно-методичний центр» відділ освіти виконкому дзержинської районної у місті ради комунальний дошкільний навчальний заклад

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconВідділ освіти Петровської районної у місті Донецьку ради Районний методичний кабінет Донецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №111 Підготувала учитель початкових класів Картелян Т. В. місто Донецьк
...
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconВідділ освіти Петровської районної у місті Донецьку ради Районний методичний кабінет Донецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №111 Підготувала учитель початкових класів Картелян Т. В. місто Донецьк
Мета. Навчити дітей акторської майстерності; розвивати в учнів бажання допомагати живим організмам та охороняти навколишнє середовище;...
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № районна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (проект)
Відділ освіти районної державної адміністрації, комунальна установа «Іванівський районний методичний кабінет»
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconВідділ освіти Петровської районної в м. Донецьку ради Районний методичний кабінет
Ми всі горді з того, що на Донецькій землі, овіяній легендами від скіфських поселень, козацької слави до сучасної вугільно-металургійної...
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconВідділ освіти Фастівської районної адміністрації Фастівський районний методичний кабінет
З досвіду роботи вихователя Фастівецького днз «Барвінок» Фастівського району Київської області Перерви Надії Іванівни
Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради районний методичний кабінет iconВідділ освіти Чемеровецької районної державної адміністрації Чемеровецький районний методичний кабінет
Особливу увагу приділено українознавству, поважного ставлення до культурних традицій українського народу, вихованню любові до рідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка