Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області»
118.96 Kb.
НазваКомунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області»
Дата конвертації03.08.2013
Розмір118.96 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Роботу розробила вчитель
Використання комп`ютерно-інформаційних технологій на уроках музики
Використання комп’ютера на уроках Музичного мистецтва здійснюється за такими напрямками
Роwer Point
Значення інтерактивних методів навчання
Надання необхідної інформації


Комунальний навчальний заклад

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Козятинської міської ради

Вінницької області»

Використання

Інформаційно-комп`ютерних технологій
на уроках музичного мистецтва


Роботу розробила вчитель

Музичного мистецтва

Пилявець В. М.

Козятин

2012 рік

Вступ

Головним завданням реформування освіти поставленим у державній національній програмі є запровадження в навчально-виховній роботі нових педагогічних інноваційних технологій. Музична освіта , яка заснована на новітніх педагогічних технологіях, виступає основою творчого розвитку духовної культури особистості. Пошук нових ідей , нових шляхів спонукає звернути увагу на використання практиці викладання музики інноваційних технологій. Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв'язків музики.. Урок музики стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення і т.д. Як же проводити уроки музики, щоб вони були різноплановими, цікавими, корисними і цілком демократичними. Нові можливості для педагогіки мистецтва, полі художнього виховання школярів відкривають технології комп`ютерного інформаційного навчання,метод проектів,елементи дослідницької роботи,колективне взаємонавчання. Особливу роль відіграють на уроках музичного мистецтва інформаційних технології .

Використання комп`ютерно-інформаційних технологій на уроках музики

Комп`ютерні технології в сучасній системі освіти розглядаються ,як один із необхідних засобів професійної діяльності вчителя. Кожен вчитель повинен здійснювати комп`ютерну самоосвіту , застосувати комп`ютер для полегшення своєї праці , економії часу та підвищення якості освіти як ТЗН. Комп’ютер органічно увійшов і в навчально-виховний процес. Процес використання комп’ютерних технологій поєднує дві самостійні, але в той же час взаємообумовлені складові:

а) комп’ютерні технології у викладанні музичного мистецтва;

б) комп’ютерні технології в музичній діяльності школярів.

Запровадження інформаційних технологій на уроках музики забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме:

· фантазії і художньої уяви;

· асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів;

· розуміння поняття ритму в природі і мистецтві;

· відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри.


Сучасні інформаційні технології сприяють засвоєнню знань на основі моделі навчальної комунікації «учитель – комп’ютер - учень», що є ще одним дидактичним засобом організації навчального процесу, підтверджує необхідність вивчення мистецьких дисциплін за допомогою методів алгоритмізації навчальних дій та інтеграції каналів передавання інформації, порядку навчальних дій на основі наочно-ілюстративної системи знань засобами технології мультимедіа. Цей підхід є надзвичайно ефективним у підготовці та проведенні уроків музики.Використання інформаційних технологій дозволяє залучити учнів до такої діяльності:

· створення творчих робіт;

· пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури, творчості композиторів світу тощо;

· оформлення результатів своїх досліджень у вигляді методу проектів за певними темами.    

Використання комп’ютера на уроці створює можливості для розвитку зорової пам’яті, фантазії, формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття. Існує чимало програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного мистецтва. Умовно їх можна поділити на декілька груп:

·                музичний програвач;

·                програма для співу карооке;

·                музичний конструктор;

·                музичні енциклопедії;

·                навчальні програми;

Структура комп’ютерних засобів


Комп`ютерні

засобиПрограми-тексти,

ігрові програми

Енциклопедії

мистецтва

Музичні

редактори

Енциклопедії

живописуНародна

музика

світу

База даних

музичних творів

Зарубіжних композиторів

База даних

музичних творів

Українських

композиторів

База даних

творчості

композиторів


Дидактичний

посібник до підручника

«Музика»

База даних

портретів

композиторів

База даних

«Галерея українського мистецтва»Дидактичний посібник до підручника «Музичне мистецтво»


В епоху інформаційних технологій немає проблем, пов’язаних з пошуком інформації. Головне завдання – навчитися нею користуватися, відбирати, структурувати, пред’являти. Можливості комп’ютерних засобів навчання дозволяють вибирати програми, рекомендовані до використання на уроках музики. У числі таких програм – сучасна мультимедійна енциклопедія Кирила і Мефодія «Шедеври класичної музики», що включає статті та ілюстрації про композиторів і їх твори, відеофрагменти оперних і балетних спектаклів, словник музичних термінів. Енциклопедія популярної музики є ілюстрованою історією вітчизняної та зарубіжної популярної музики. Програма «Соната» з музичної колекції історії культури містить інформацію про композиторів, фрагменти музичних творів, ілюстрації з історії музики, літератури. У програмі «Музичний клас» представлені уроки музичної грамоти, історія музичних інструментів, вправи для закріплення, творчі завдання.

Кожен учитель має опанувати підбір комп’ютерних програм зорієнтований на методику навчання музичному мистецтву в школі. Найбільш популярними з комп’ютерних засобів є програми запису звуку Аudio СD (Nеrо), програми нотного набору і верстки музичного тексту (Finаlе , Sibelius), програми запису та обробки звуку (Sound Forge), програми підготовки презентаційної графіки   (Роwer Point). Нові комп’ютерні технології допомагають учителеві активізувати творчу уяву учнів, розвивають внутрішню музичну пам’ять, зацікавленість музикою.

Використання комп’ютера на уроках Музичного мистецтва здійснюється за такими напрямками:

1) застосування мультимедійного проектора на уроці, в презентаціях, що дає можливість більш ретельного відбору матеріалу, робить візуальний ряд більш якісним і разом з тим дозволяє виносити на екран необхідні терміни, таблиці та схеми;

2) набір і редагування тексту у процесі роботи над рефератами. Комп’ютер дає можливість якісного набору тексту, включаючи його подальшу редакторську правку і верстку з розміщенням репродукцій у тексті;

3) створення презентацій рефератів в програмі Роwer Point, що дозволяє зробити доповідь, виступ учнів більш наочною та цікавою. З її допомогою можна створити презентації до уроку, котрі включають як наочний, так і звуковий матеріал. Використання цієї програми в навчанні полегшує сприйняття інформації, поданої на уроці. Роwer Point може використовуватися у презентаціях педагогічного досвіду вчителя, навчальних програм або окремих розділів, курсів, для різноманітних форм контролю знань (тестування, цифрові диктанти, музичні вікторини).Програма Роwer Point дозволяє поєднати аудіо- та відеоматеріали в єдине ціле. З цих позицій комп’ютер стає універсальним засобом навчання, а зручність його використання допомагає організовувати процес навчання раціонально й ефективно.Цікаво розроблена мультимедійна програма "Музичне Мистецтво" для 1-7 класів. У розділі "Хоровий спів" після вивчення пісні, діти із задоволенням співають караоке. У цій програмі представлено багато казок і легенд для молодших школярів. Усі вони супроводжуються відеосюжетами. Для старших класів класичну музику представлено розповідями про композиторів, їхню творчість.Велику допомогу на уроках музичного мистецтва надають музичні енциклопедії. Синемафонія — це новий жанр сучасного мистецтва, у якому музика симфонічного твору супроводжується відеозображенням. Поступовий перехід від «знаннєвої» парадигми навчання до тієї, що розвиває, супроводжується впровадженням в освітній процес такої особистісно-орієнтованої технології, як метод проектів. Використання у процесі навчання методу проектів   допомагає розкрити процес створення дитиною творчої роботи від задуму до втілення, є можливість побудувати нестандартний урок: урок-мандрівку, малювання в уяві образів, навіяних чарівною музикою та розповіддю педагога, виконання композицій з імпровізуванням, формою, об’ємом, трансформацією кольору, тону, графічного ритму.Впровадження міні-проектів на уроках музичного мистецтва дозволяє інтегрувати знання та вміння з різних областей науки, культури,мистецтва.Важливо ,щоб презентація проводилась як для учнів так і їх батьків, які захоплюються мистецтвом,позитивним є дискусії по темі проектів,викликані різним обсягом знань та досвідом учнів.У результаті використання проектів діти починають нестандартно мислити,вирішують проблемні ситуації, вчаться аналізувати. Метод проектів, як показує досвід, у поєднанні з класно-урочною системою підвищує ефективність розвивальних, освітніх і виховних функцій шкільної освіти. Проектна діяльність учнів завжди спрямована на вирішення проблеми, глибина дослідження якої визначається віковими особливостями учнів, рівнем їх інтелектуального та духовного розвитку.

Значення інтерактивних методів навчання

Завдання інтерактивних технологій, виявлення рівня взаємозв`язку використання інтерактивних форм при вивченні музичного мистецтва, та розвитку пізнавального інтересу до цієї навчальної дисципліни. Доцільно використовувати інтерактивні форми занять під час уроку формування умінь та навичок. Інтерактивні методи навчання засновані на кооперації (співробітництві), за якою учні працюють у невеликих групах. Усі члени групи докладаючи спільних зусиль , прагнуть до взаємної вигоди. Також учитель може поділити клас на групи по 5-6 чоловік, які працюють спільно. Особливо це ефективніше робити при обговоренні кожній групі завдання зі слухання музики ,або єдине завдання для всіх груп у ході вокально-хорової роботи. Критеріями оцінювання є точніша відповідь, чи виконання вокального твору. Також кожна група може самостійно проаналізувати конкретний засіб музичної виразності. В цьому випадку потрібно враховувати думку кожної групи. Особливо елементи інноваційної діяльності вчителя можуть бути задіяні для самостійної роботи вдома. Кожен учень групи виконує завдання , необхідне до роботи всієї групи. Одні учні добирають матеріал о творчості композитора в бібліотеці , в мережі Інтернет. Інші систематизують,підбирають ілюстрації до музичного твору ,готують доповідь і виступають перед класом. Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку музичного мистецтва

  • мотивація

  • оголошення (презентація) теми та очікування навчальних результатів

  • надання необхідної інформації

  • інтерактивна вправа

  • підбиття підсумків ,оцінювання результатів

При застосуванні елемента Мотивація потрібно зацікавити учнів , застосовуючи не складні інтерактивні технології «мозковий штурм», «не закінчені речення». Обов`язково потрібно сфокусувати увагу учнів на проблемі. При Оголошенні теми та очікуванні навчальних результатів потрібно забезпечити учнів розумінням змісту їх діяльності,тобто те ,що вони повинні досягти на уроці і чого від них очікує учитель. Занотувавши на дошці мету уроку , учитель пояснює учням , що вони продовжують вивчати творчість композитора і пропонує пригадати вивчені відомості про нього в молодших класах. Учні повідомляють інформацію. Наприкінці відповідають на запитання «Після цього уроку ми зможимо…».

Надання необхідної інформації дає змогу учням виконувати практичні завдання. Це може бути опанування інформації за допомогою ТЗН або наочності, опрацювання інформації роздавального матеріалу. На уроці учні (з домашніх груп) пропонують інформацію по даній темі. Центральну частину заняття займає Інтерактивна вправа. Мета вправи засвоїти навчальний матеріал,досягти очікуваних результатів уроку. Обов`язковим повинна бути послідовність :

  • інструктаж

  • виконання завдання

  • рефлексія результатів учнями

Особливо ефективно використовувати в центральній частині на уроці музичного мистецтва такі інтерактивні вправи, як «ажурна пилка» , «займи позицію». Підбиття підсумків уроку. Учні усвідомлюють зміст зробленого , узагальнюють знання. Підбиття підсумків уроку за допомогою методів: «Прес», «Сенкан».

Висновок

Завдячуючи впровадженню інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва, з'являється можливість на високому рівні якості проводити «нестандартні» уроки.Якщо послідовно й систематично використовувати на уроках музичного мистецтва комп'ютерні технології, стає легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання особистості в музиці, реалізувати можливості сучасних засобів навчання.Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку музики, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття. Використання  інформаційних технологій сприяє закріпленню інтегрованих знань та формуванню вмінь, набутих на уроках музики,  образотворчого   мистецтва,    літератури,   які надихають на створення   власного   творчого   доробку,  дозволяють учителю музики контролювати художньо-творчий розвиток учня,  формувати   спеціалізовані  знання   у процесі виховання особистості в музиці, реалізуватим можливості сучасних засобів навчання.

 

Література:


1. Затямина Т. Об опыте использования педагогических технологий на уроках музыки: // Музыка в школе. – 2005. – № 5. – С. 28-33.
2. Затямина Т. Компьютерные технологии на уроке музыки // Искусство в школе. – №5. – 2006. – С. 41 - 43.
3. Чебмбержі М. Концептуальні напрямки і динаміка розвитку Київської дитячої Академії мистецтв // Українська культура і мистецтво в сучасному державному процесі: стан, проблеми, перспективи: 3б. наук. праць. – К., 2000.

4. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок.  Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко / За ред. О.І. Пометун – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

5. Клокар Н.І., Чубарук О.В., Вітюк О.П., Концепція діяльності наукової лабораторії інформаційних технологій навчання КОІПОПК // Організація діяльності наукових лабораторій інституту: Науково-методичний посібник / За ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква, 2005 – С.51-55.

6. Обрізан К.М. Програмні засоби навчального призначення // Інформатизації середньої освіти програмні засоби, технології  досвід, перспективи / За ред. В.М.Мадзігона, Ю.О.Дорошенка . – К.: Педагогічна думка, 2003. – С.156-165.

7. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол. за ред. Ю.І.Машбиця. - К.: ІЗМН, 1997.

8.Мистецтво та освіта : Науково – методичний журнал. За ред. Л.Масол. –

Педагогічна думка, м. Київ.№4 (42) 2006р.- С .5-7,17

9. Мистецтво та освіта : Науково – методичний журнал. За ред. Л.Масол. –

Педагогічна думка, м. Київ.№1 (55) 2010р.- С .16-26.

10.Мистецтво в школі : Науково – методичний журнал. За ред. Є.Орлова

ТОВ «Видавнича група «Основа » м.Харьків. №1 -№2 2012 р.

Схожі:

Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconВідділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconАнглійська мова Навчальний заклад
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №102 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconДошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа І – ІІІ ступенів” імені Героя Радянського Союзу А. П. Харківця Корсунь—Шевченківської районної ради Черкаської області
Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування
...
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування
...
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconРішення районної ради 20. 02. 2013 №262-22/vi структура комунального закладу Горьківський нвк «Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» на 2012-2013 навчальний рік
Горьківський нвк «Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» icon2. Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади: з хімії
Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №136 Харківської міської ради Харківської області імені Героя...
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 1 від 10. 08. 2011р. Замовник: Найменування: Середня загальноосвітня школа №4 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
Найменування: Середня загальноосвітня школа №4 – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconКонкурсу «учитель року 2013»
Комунальний заклад освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської...
Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» iconДитина з особливими потребами: рівний доступ до якісної освіти з досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 – дошкільний навчальний заклад»
«Навчально-виховне об’єднання спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка