Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р
78.41 Kb.
НазваАналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р
Дата конвертації04.08.2013
Розмір78.41 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Кадрове забезпечення викладання української мови в початковій школі
Підвищення кваліфікації педагогів
Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів на базі ІПО
3. Науково-методичний супровід навчального процесу
Методичні рекомендації щодо вивчення української мов в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіт
Підтримка та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду
Робота з обдарованими дітьми
Задачі на 2012
Аналіз

стану і методичного забезпечення викладання української мови

в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н.р.

Л.Я. Гуменюк

Оновлення системи освіти ставить перед педагогом високі вимоги до його кваліфікації, компетентності, професіоналізму, вимагає високого рівня освіти й потреби навчатися впродовж усього життя. Нові вимоги до професійної компетентності вимагають зміни у методичній роботі щодо організації безперервної освіти педагога. Це в значній мірі підвищує роль методичної служби, яка забезпечує підтримку вчителів у рішенні важливих питань:

аналіз інформації, що характеризує рівень предметної компетентності вчителя;

сприяння розвитку мотивації вчителів на особистісно професійний розвиток;

визначення конкретних проблем і напрямок розвитку компетентності, зокрема україномовної;

реалізація різних організаційних форм методичної діяльності;

забезпечення системи діагностики результатів професійної діяльності кожного вчителя як показник рівня розвитку професійної компетентності.

Саме на формування україномовної компетентності вчителя початкових класів, її формування і вдосконалення була спрямована увага кабінету початкової освіти інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету в 2011–2012 навчальному році.

  1. ^ Кадрове забезпечення викладання української мови в початковій школі

Викладання української мови в початковій школі забезпечували безпосередньо вчителі початкових класів, а також учителі середньої і старшої школи, кількість останніх збільшилась за поточний рік, що потребує особистісного переорієнтування з методики викладання української мови в старшій школі на методику викладання мови в початковій школі.

  1. ^ Підвищення кваліфікації педагогів

На принципах диференціації та безперервності будується методична робота у міжкурсовий період для вчителів початкових класів. З цією метою пропонуються різні форми підвищення кваліфікації: проблемно-тематичні курси «Методичні основи викладання української мови в початкових класах» (Л.Я. Гуменюк, методист ІПО; І.М. Прихожанова, ст. викладач кафедри дошкільної та початкової освіти СМГУ; І.М.Ковтун, ст. викладач кафедри української філології СМГУ); «Основи української граматики» (Н.В. Савельєва, ст. викладач кафедри української філології СМГУ), постійно діючі семінари «Використання педагогічних програмних засобів на уроках української мови в початковій школі» (І.Ю. Гладких і Л.Я. Гуменюк, методисти ІПО СМГУ), семінар-практикум «Сучасний урок української мови в початковій школі» (на базі ЗОШ № 37).

На комплексних курсах підвищення кваліфікації обов’язково заплановано лекції щодо методики викладання української мови в початковій школі, забезпечують викладання ст. викладач СМГУ Прихожанова І.М., методист ІПО СМГУ Гуменюк Л.Я. (див. таблицю 1).

Таблиця 1

^ Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів на базі ІПО

з 2008 по 2012р.

Навчальний рік

Курси з поглибленого вивчення української мови для вчителів початкових класів

(210 год.)

Проблемно-тематичні курси

«Основи української граматики»

(36 год.)

Проблемно-тематичні курси

«Методичні основи викладання української мови в початковій школі» (72 год.)

2008–2009

252009–2010

262010–2011

262011–2012
25

25^ 3. Науково-методичний супровід навчального процесу

Працювали педагоги відповідно до Заходів щодо поліпшення вивчення української мови в ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин, рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кабінету початкової та дошкільної освіти ІПО СМГУ за навчальними програми, підручниками та навчально-методичними посібниками, рекомендованими для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою у 2011–2012 навчальному році.

Методичну підтримку вчитель початкових класів може знайти в матеріалах відомих вчених України М. Вашуленка, О. Хорошковської, І. Гудзик та ін. в науково-методичному журналі «Початкова школа», газеті «Початкова освіта» тощо.

^ Методичні рекомендації щодо вивчення української мов в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти:

1) послідовно і системно працювати над реалізацією Державного стандарту початкової загальної освіти, слідкувати за виконанням програми з української мови;

2) основною метою навчання української мови є формування і розвиток комунікативної компетентності з урахуванням можливостей і інтересів молодших школярів, а також формування соціокультурної компетентності;

3) для досягнення зазначеної мети слід звернути увагу на реалізацію наступних завдань:

– забезпечення позитивної мотивації до засвоєння української мови;

– формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності в усній і письмовій формі;

– засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні й достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок;

– збагачення словникового запасу;

– засвоєння української графіки й орфографії, формування фонетико-графічних та правописних умінь та навичок;

– залучення до національної культури українського народу;

– забезпечення інтелектуального, морального, соціокультурного й естетичного розвитку особистості;

4) зміст курсу української мови визначено на основі дидактичних і лінгво-дидактичних принципів:

– мотивація навчального процесу та взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку дитини;

– доступність навчального матеріалу;

– комунікативна спрямованість навчального процесу;

– міжпредметні зв’язки, зокрема врахування спільного в українській і російській мові та відмінностей;

– збереження здоров’я (дотримання норм навчання і відпочинку, застосування ігрових методів навчання, що запобігає втомлюваності дітей);

– зв'язок із життям;

5) у початкових класах визначено такі розділи навчання української мови:

І. Усний курс української мови.

ІІ. Початкове навчання читання й письма.

ІІІ. Відомості з мови та правопису.

Окремий курс становить літературне читання.

6) для забезпечення розвитку комунікативного мовлення рекомендується організовувати позакласну роботу, підчас якої проводяться рольові ігри, інсценізація казок, пальчиковий театр; розігрування дитячих ігор. Добре, якщо учнів беруть участь у підготовці і проведенні народних свят, розучують колядки й щедрівки, веснянки й гаївки та демонструють свої уміння глядачам;

7) у другому класі тексти для читання сприяють розвитку аудіативних вмінь (перший раз читає вчитель і з’ясовує, чи зрозуміли учні прочитане) та умінь усного комунікативного мовлення. Уроки письма (кожен 3-й урок) проводяться окремо і поєднується з розвитком усного і писемного мовлення;

8) вимоги до техніки письма такі самі, як і до письма російською мовою. При цьому треба урахувати вміння, вже сформовані на уроках російської мови, зокрема каліграфічні й ті, що стосуються культури оформлення записів у зошитах. На уроках української мови вони підтримуються, а не формуються як нові, тому каліграфічні хвилинки не проводяться, однак за потреби організовується індивідуальна робота;

9) оскільки на уроках української мови формуються всі види мовленнєвої діяльності школярів, важливо, щоб учитель відводив необхідний час на їх розвиток, навчав працювати з довідниковою літературою, передусім зі словниками.

  1. ^ Підтримка та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду

Перспективний педагогічний досвід – стимулятор творчого пошуку, інноваційної діяльності, професійного зростання вчителя початкових класів. Узагальнення та розповсюдження ППД здійснюється при проведенні різноманітних методичних заходів: міського фестивалю педагогів-новаторів, методичного фестивалю педагогічних ідей «Інновації в початковій школі», в рамках проведення Школи молодого вчителя, семінарах-практикумах.

  1. ^ Робота з обдарованими дітьми

У поточному році продовжувалась робота з обдарованими дітьми. Традиційним вже стало проведення Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. П. Яцика. У цьому році взяло участь у конкурсі 190 учнів 3–4-х класів з шкіл різного типу. Найуспішнішими на міському рівні були учні: Тарасова Жанна, гімн. № 7; Галушка Євгенія, гімн № 2; Ачкіназі Поліна, ЗОШ № 37; Ольшевська Олена, гімн № 5; Єрмакова Анастасія, гімн. № 2; Семенець Аліна, ЗОШ № 37. На всеукраїнському рівні переможців немає.

В інтелектуальній олімпіаді для молодших школярів взяло участь 40 учнів 4-х класів з різних типів шкіл. Велику допомогу в організації та проведенні конкурсу надали педагоги СШ № 3, на базі якої традиційно і проводиться олімпіада. Перше місце посіли учні гімназії № 7, 8, ЗОШ № 38, 60; друге місце – учні гімназії № 2, 5, 10, СШ № 3, 19, 35, 43, 45, 57, 58, ЗОШ № 9, 11, 18, 22, 23, 25, 29, 39, 41, «Школи розвитку», НВК № 1; третє місце – учні ЗОШ № 13, 26, 30, 37, 44, 49, 54, 61, «Маріамполь».

У Всеукраїнській грі з українознавства «Соняшник» взяло участь 660 учнів з різних типів шкіл: гімн. № 8 (32 переможця регіонального рівня, 1 переможець Всеукраїнського рівня); ЗОШ № 17 (3 переможця регіонального рівня); ЗОШ № 36 (1 переможець регіонального рівня), ЗОШ № 39, 40 (1 переможець регіонального рівня), СШ № 43 (21 переможець регіонального рівня), ЗОШ № 49 (5 переможців регіонального рівня), ЗОШ № 50, 60, Хабад.

  1. ^ Задачі на 201213 навчальний рік:

• підвищення методичної та загальної культури вчителя початкових класів, що викладає українську мову;

• створення сприятливих умов для розвитку індивідуальності кожного педагога, розкриття їх творчого потенціалу;

• розвиток творчих здібностей школярів;

• навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;

• узагальнення перспективного педагогічного досвіду;

• реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти,

• мотивація і сприяння впровадженню інноваційних педагогічних технологій у педагогічний процес.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconОновлення навчально-методичного та нормативного забезпечення предмета
Ознайомити з концептуальними підходами до викладання іноземної мови в початковій школі. Визначити пріоритетні завдання на новий навчальний...

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconДовідка про вивчення стану викладання І рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в зош №8
Довідку складено на підставі проведених контрольних робіт, бесід з вчителями, дітьми, відвіданих уроків, перевірки матеріально-технічної...

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconКонкурсу з української мови імені Петра Яцика в 2011-2012 н р
Проведенню Конкурсу передувала організаційно-методична робота педагогічних колективів та міського методичного кабінету. Допомогу...

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconВідділ освіти
«Про проведення моніторингового дослідження стану навчально – методичного забезпечення громадянської освіти у знз запорізької області...

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconДовідка про стан викладання Закону України «Про мови»
Вся ділова документація ведеться державною мовою. В закладі функціонує кабінет української мови, яким завідує Тимошенко Л. В. Навчальні...

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconІндивідуальний план самоосвітньої діяльності педагога-організатора та вчителя української мови та літератури Рибак Н. А. на 2012-2013 н р
Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання української мови та літератури у 2012-2013 н р

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
С. А. Свінтковська, завідувачка науково-методичного центру української мови та літератури ооіув

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconДо вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів
Робота виконана на кафедрі методики викладання української мови та літератури в Національному педагогічному університеті імені М....

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconТема. Зміст І побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі
Методика викладання української мови у вищій школі як наука та її місце в системі наук

Аналіз стану І методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р iconВідділ освіти
Згідно з планом роботи міського методичного кабінету на 2012 рік, з метою вдосконалення І підвищення професійної майстерності вчителів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка