Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Застосування інноваційних технологій у навчанні географії
386.51 Kb.
НазваЗастосування інноваційних технологій у навчанні географії
Сторінка1/3
Дата конвертації04.02.2013
Розмір386.51 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Інноваційні методи навчання та використання опорних схем як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії


ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ

Новітніми підходами до організації навчання у сучасній школі є застосування різноманітних інноваційних технологій.
Творчі здібності характеризуються як властивості особистості, що забезпечують успіх у будь-якій діяльності. Так, на основі педагогічного досвіду дійшли висновку, що ці здібності включають чотири основні компоненти:

 • Мотиваційний (допитливість, творчий інтерес, захопленість, емоційність, прагнення творчих досягнень, особиста значимість творчої діяльності).

 • Комунікативний (уміння сприймати усне і писемне мовлення; відтворювати, самостійно будувати усні і писемні висловлювання).

 • Інтелектуально-логічний (уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, пояснювати, доводити, систематизувати й узагальнювати).

 • Інтелектуально-евристичний (уміння висувати гіпотези, фантазувати, переводити знання та вміння в нові нестандартні ситуації, критично мислити, оцінювати).


Для розвитку творчих здібностей необхідним є:

 • використання різних форм, методів організації навчальної діяльності, орієнтованої на конкретного учня;

 • створення на уроці педагогічних ситуацій, що дають змогу кожному учню виявити ініціативу, самостійність у роботі, та умов для природного самовираження учня;

 • створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;

 • стимулювання учня до висловлювань, використання різних способів використання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь;

 • підтримка учня в його бажанні аналізувати свою роботу та роботу інших на уроці.


Отже, щоб розв’язати проблему перетворення учня з об’єкта педагогічного впливу в суб’єкт навчання, необхідно використовувати творчі завдання, нестандартні уроки, дискусії, ігри тощо.Гра як метод навчання
Значення гри неможливо вичерпати й оцінити розважально-реактивними можливостями. У тому і є її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, у творчість, у терапію, у модель типу людських відносин і проявів у праці.

Гру як метод навчання, передачі досвіду старших поколінь молодшим люди використовували з давніх-давен. Широке застосування гра знаходить у народній педагогіці, у дошкільних і позашкільних установах. У сучасній школі, що робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність використовується в таких випадках:

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну ознаку - чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної діяльності.

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять відбувається за такими основними напрямами:

 • дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрового завдання;

 • навчальна діяльність підкоряється правилам гри;

 • навчальний матеріал використовується в якості її засобу;

 • у навчальну діяльність уводиться елемент змагання, що переводить дидактичне завдання в ігрове;

 • успішне виконання дидактичного завдання пов'язується з ігровим результатом.


Ігрові мотиви й організація ігор
Ігрові форми навчання, як жодна інша технологія, сприяють використанню різних способів мотивації.

1. Мотиви спілкування:

 • учні, спільно вирішуючи завдання, беручи участь у грі, вчаться спілкуватися, враховувати думку товаришів;

 • при рішенні колективних завдань використовуються різні можливості учнів;

 • спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню міжособистісних відносин.

2. Моральні мотиви:

 • у грі кожен учень має виявити себе, свої знання, уміння, свій характер, вольові якості, своє ставлення до діяльності, до людей.

3. Пізнавальні мотиви:

 • кожна гра має близький результат (закінчення гри), стимулює учня до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети (треба знати більше інших);

 • у грі команди чи окремі учні споконвічно рівні (немає відмінників і трієчників, є гравці). Результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здатностей, витримки, умінь, характеру;

 • знеособлений процес навчання у грі здобуває особистісне значення. Учні приміряють соціальні маски, поринають в історичну обстановку й відчувають себе частиною досліджуваного історичного процесу;

 • ситуація успіху створює сприятливе емоційне тло для розвитку пізнавального інтересу. Невдача сприймається не як особиста поразка, а як поразка у грі й стимулює пізнавальну діяльність (реванш);

 • змагальність - невід'ємна частина гри - притягальна для дітей;

 • у грі завжди є якесь таїнство - неотримана відповідь, що активізує розумову діяльність учня, штовхає на пошук відповіді;

 • думка шукає вихід, вона спрямована на рішення пізнавальних завдань. До педагогічних підходів організації дитячих ігор, на наш погляд, необхідно віднести ряд таких моментів.


Ігрові ситуації у своїй роботі використовую на уроках різних типів.

Так, на уроках повторення і узагальнення знань, закріплення умінь, використовую методичний прийом «Рекламне бюро».

Клас, за бажанням учнів, ділиться на «всесвітньо відомі» рекламні кампанії, назви їм придумують самі учні.

Попередньо, за кілька уроків, всім компаніям дається однакове завдання: створити рекламний проспект для материка (7кл), природного явища (6кл), держави (7кл, 10кл) і представити його на «суд світової громадськості» класу.

Кожна компанія зобов'язана при рекламуванні використовувати наочний матеріал по географічному об'єкту (малюнки, схеми, фотографії, газети, журнали і.т.д.). При рекламуванні бажано використовувати ТЗН.

Оціночна рекламна комісія утворюється з числа учнів класу і не носить постійний характер. Комісія у своїй оціночної діяльності керується наступними критеріями, які попередньо повідомляються всьому класу:

 • відповідність рекламного проспекту запропонованої теми,

 • оригінальність подання,

 • розмаїття представленого матеріалу, логічність побудови проспекту, змістовне розкриття рекламованого об'єкта.

Максимально подання триває десять хвилин.

Рекламні кампанії можуть працювати по одній темі, але за різними напрямками.

Наприклад, компаніям пропонується створити рекламний проспект Франції. Першій групі рекомендується підготувати економічний проспект, другій групі - створити культурологічний проспект Франції, і.т.д.

Цей методичний прийом розвиває вміння самостійно працювати, компонувати матеріал, аналізувати його, надавати йому форму і захищати його, а головне - бачити його практичну реалізацію.
На уроках навчання вмінням і навичкам використовую ділові ігри. Наприклад, у сьомому класі при вивченні океанів, пропоную учням такі ситуації:

1. Один з вас буде капітаном, інший - штурманом. Треба вибрати маршрут плавання з Чорного моря до берегів Північної Америки через Атлантичний океан, поставити мету експедиції, розповісти про природу тих місць, де ви побували.

2. Уявіть, що ви зазнали корабельної аварії і врятувалися на плотику. Розкажіть про те, що трапилося.

Ділова гра розвиває у дітей фантазію, але фантазію реальну, засновану на придбаних знаннях, вчить міркувати, говорити, розповідати.
ГРА „МАГІЧНИЙ КВАДРАТ
ОПРОБОВАНА В 7 КЛАСАХ, ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ, ТА В 10 КЛАСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ КРАЇН СВІТУ.

НЕОХІДНО ПІДГОТУВАТИ ЛИСТИ А4, НА ЯКИХ УКАЗАНА ПЕВНА ІНФОРМАЦІЯ.

НАПРИКЛАД ДЛЯ 7 КЛАСУ:


2061

2037

6959

5895

3937

8848

1545

7495

8611

3323

2925

4506

4750

1281

4807

5642
 • 2О61М –Г.ГОВЕРЛА,КАРПАТИ, УКРАЇНА

 • 2037М – Г.МІТЧЕЛ,АПАЛАЧІ, США

 • 8848М – Г.ДЖОМОЛУНГМА,ГІМАЛАЇ, НЕПАЛ І Т.Д.


УЧНЯМ НЕОБХІДНО НАЗВАТИ ГЕОГРАФІЧНІ ОБ*ЄКТИ, ЯКІ УКАЗАНІ В ТАБЛИЦІ ЛИШЕ ЦИФРАМИ.
В 10 КЛАСІ УСКЛАДНЮЮ ЦЮ ГРУ.
ПРИ ВИВЧЕННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВ, УЧНІ ВИКОНУЮТЬ ВИПЕРЕДЖАЮЧЕ ЗАВДАННЯ:

ГОТУЮТЬ РІЗНОСТОРОННЮ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КРАЇНУ І ВИГОТОВЛЯЮТЬ ПРАПОР ЦІЄЇ КРАЇНИ.

ЦЯ ГРА СТАЄ З ПОДВІЙНИМ ДНОМ:

 • У ПЕРШОМУ РІВНІ ЗАПИТАНЬ ВИВІШЕНІ ЦИФРИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПЛОЩУ АБО КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ;

 • У ДРУГОМУ РІВНІ ЗНАХОДЯТЬСЯ САМЕ ПРАПОРИ ДЕРЖАВ.

ДАЮЧИ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ ПЕРШОГО РІВНЯ, УЧЕНЬ ОТРИМУЄ МОЖЛИВІСТЬ ВІДПОВІСТИ ПРАПОР ЯКОЇ КРАЇНИ ВІН БАЧИТЬ.

ГРА ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗАКРІПИТИ ВИВЧЕНИЙ МАТЕРІАЛ, РОЗВИВАЄ ЗОРОВУ І МЕХАНІЧНУ ПАМ*ЯТЬ, СПРИЯЄ РОСТУ ОПІЗНАНОСТІ УЧНІВ.

ГРА „ПІДБЕРИ ПАРУ”
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ГРИ:

УЧЕНЬ, ПРОАНАЛІЗУВАВШИ ІНФОРМАЦІЮ В ДВОХ КОЛОНКАХ, ПОВИНЕН СТРІЛКАМИ З*ЄДНАТИ ВІДПОВІДНІ ПАРИ. ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ ОГОВОРЮЄТЬСЯ.

ЦЮ ГРУ МОЖНА ПРОВОДИТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ.
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ „РЕЛЬЄФ ЄВРАЗІЇ” МОЖНА ЗАПРОПОНУВАТИ ТАКЕ ЗАВДАННЯ:

СЛІД ВСТАНОВИТИ ПАРУ, ТОБТО ВІДПОВІДНІСТЬ ВЕРШИНИ ГІРСЬКІЙ СИСТЕМІ, А САМЕ


ГІРСЬКІ СИСТЕМИ

ВЕРШИНИ

КАВКАЗ

ЕВЕРЕСТ

АЛЬПИ

НАРОДНА

КРИМСЬКІ ГОРИ

ЕЛЬБРУС

УРАЛЬСЬКІ ГОРИ

РОМАН-КОШ

ГІМАЛАЇ

МОНБЛАН


У 8 КЛАСІ, ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ „ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ”, ПРОПОНУЮ НАСТУПНИЙ ВИД ЗАВДАННЯ:


ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

СУЧАСНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА

ПРИДНІПРОВСЬКА ВИСОЧИНА

УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ

СЕРЕДНЬОРОСІЙСЬКА ВИСОЧИНА

І Т.Д.

Гра «ХТО БІЛЬШЕ ЗНАЄ?»
Змагаються дві команди по три – п’ять учнів у кожній. Учитель оголошує тему, наприклад «Азія». Треба записати якомога більше назв річок, озер, міст, країн та інших географічних об’єктів. На виконання завдання відводиться 3-5 хв. Виграє команда, яка запише найбільше географічних назв.
Другий варіант цієї гри такий. Учитель називає якусь літеру, наприклад «Д», і пропонує учням назвати географічні об’єкти, які б починалися з цієї літери. Наприклад: Дністер, Дніпро, Десна і т. ін. чим більше учні називатимуть географічних назв, тим важче буде підбирати нові.
Бали зараховуються обом командам, але виграє та, в якої записано найбільше географічних назв.
Гра «ГЕОГРАФІЧНА МОВЧАНКА»
Участь беруть дві команди. Запрошують двох учнів ( по одному від команди) до карти. Один учень стоїть біля карти, а другий – на такій відстані від неї, щоб йому не видно було на карті написів назв географічних об’єктів. Учень біля карти показує географічні об’єкти (острови, півострови, озера, моря, та ін.). Другий учень називає ці об’єкти. Через деякий час учні міняються місцями. Першу чергу учнів змінює друга і т. д. виграє команда, яка припуститься менше помилок.

Гра «КОРИСНІ КОПАЛИНИ»
Для гри використовуються картки з картону розміром 5*5 см з умовними знаками корисних копалин. Контурна карта України.

Гру можна проводити на уроці за 5-7 хв. до дзвінка.

На стіні вивішують контурну карту України. До карти запрошується учень, який може бути індивідуальним учасником гри або представником від команди. Йому вручають карткуу з умовним знаком, наприклад кам’яного вугілля. Учень має прикріпити картку на карті в місці кам’яновугільного басейну. За кожну правильну відповідь присуджується бал. Перемагає той, хто набере найбільше балів.
ГЕОГРАФІЧНІ ЗАГАДКИ
Біжить, шумить хвилюється, а добіжить – загубиться.

Край видно, але дійти до нього неможливо.

Під склом знаходжусь, на південь і на північ дивлюсь, якщо зі мною підеш, – назад дорогу легко знайти.

Країна без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без води.

Такий великий, що займає весь світ, такий малий, що в щілину пролізе.

Гуде, реве, гілля ламає, пилюку піднімає, з ніг збиває. Чуєш його, та не бачиш.

Без рук, без ніг, а малювати вміє.

Біла скатертина весь світ укрила.

По якій дорозі півроку ходить, а півроку їздить?
Є два брати дужі,

Та ніяк вони не дружать,

Один кружить тільки вправо

Хліборобам на забаву,

Інший вліво повертає –

Суховії приганяє.

Всім відома їхня мати,

Але як братів тих звати?

(Циклон і антициклон)
КРОСВОРДИ
Частина земної поверхні, яку ми бачимо навколо себе на рівному місці.

Лінії у вигляді півкіл, що проведені через полюси.

Прилад для орієнтування.

Перший мореплавець, який здійснив навколосвітню подорож у 1519-1522рр.

Прилад для визначення відносної висоти точок місцевості.

Зменшення зображення земної поверхні.

Найжаркіший материк землі.

Кола, що проведені на глобусі і карті паралельно до екватора.

Найсухіший материк землі.
АНАГРАМИ
Використання анаграм допомагає учню орієнтуватися в назвах географічних об'єктів. Використовую це завдання при закріпленні географічної номенклатури материка тощо. Учням подобається самостійно готувати анаграми, та оцінювати відповіді учнів.

Наприклад:

ДИАН НАПАРА

РАЙБОКАМА ЗОНАМАКА

ЖОРАМА ОКОНОРІ


ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ ГЕОГРАФІЇ.

Групова навчальна діяльність – це форма організації навчання в малих групах учнів, об’єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці з учнями.

Групова форма навчальної діяльності має кілька значних переваг:

 • за той самий проміжок праці обсяг виконаної роботи набагато більший;

 • висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;

 • формується вміння співпрацювати;

 • формується мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми;

 • розвивається навчальна діяльність.

Групова навчальна діяльність не потребує додаткового часу, а навпаки, заощаджує його. Так, для вивчення економічної та соціальної географії світу в 10 класі відводиться одна година на тиждень, а обсяг навчального матеріалу досить значний.

У таких умовах організація навчальної діяльності в малих групах є своєрідним виходом із ситуації.

Вивчаючи тему «Політична карта світу», учні працюють у групах, використовуючи підручник, атлас.

Кожна група одержує конкретне завдання.

Яка відмінність між країною, державою, територією?

Що таке унітарна держава, федеративна, конфедеративна?

Як поділяються держави за формою державного правління?

Як поділяються держави за структурою господарства?

Назвіть колонії на сучасній карті світу?

Користуючись текстом підручника, учні за 5 хвилин формують відповідь на поставлені запитання, і лідер команди доповідає перед класом. Так, учні всього класу за короткий час ознайомлюються з типологією держав. Після цього пояснюю, що найчастіше за критерії поділу держав беруть рівень економічного розвитку, в основу якого покладено визначення валового національного продукту(ВНП). У формі бесіди доводжу сутність ВНП та його відмінність від внутрішнього валового продукту (ВВП).

Після того групам пропонується дослідити тип країн певного економічного розвитку:

Які риси характерні для економіки країн «Великої сімки»?

Характеристика середньо розвинених країн перехідної економіки.

Формування господарств високорозвинених країн.

Особливості розвитку постсоціалістичних країн перехідної економіки.

Спеціалізація господарств країн, що розвиваються.

Працюючи з текстом підручника, учні складають характеристику групи країн і діляться інформацією з однокласниками. Такий спосіб навчання сприяє формуванню навичок роботи з джерелами інформації, вчить учнів самостійно здобувати знання.Вивчаючи економіку певної країни, доцільно запропонувати групам складання структурно-логічних схем.

РОЗРОБКИ УРОКІВ


Тема: Тихий океан. 6 клас

Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології, фізики, хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань.

Обладнання уроку: карта океанів, атласи, картини, підручники, фрагмент відеофільму «Голуба планета».

Тип уроку:інтегрований урок (засвоєння нових знань).

Форма проведення:експедиція.

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

(На аркуші написане слово «океан»). Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН? Отже: Тихий океан - складова частина Світового океану, велетенська природна водойма.

III. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності учнів. (Вступна бесіда)

Як ви думаєте, чому вивчення океанів є важливим завданням? У світі захоплень.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану.

План. Географічне положення, розміри океану. З історії дослідження. Рельєф дна. Клімат та його особливості. Органічний світ океану.

Мета: систематизувати знання учнів про особливості розмірів та природи Тихого океану. Завдання: На основі зібраних даних довести, що природа Тихого океану є дуже різноманітною. З’ясувати причини її різноманітності. Я переконана, що кожен з вас на уроці збере факти й збагатить свої знання про особливості природи Тихого океану.

2. Самостійна робота в групах.

Перша група - «ГЕОГРАФИ» Географічне положення океану щодо екватора і нульового меридіана. Береги яких материків омиває? Де проходять межі між океанами? Яка протяжність океану з півночі на південь і з заходу на схід по екватору? (відстань визначіть у градусах і кілометрах: 1° дуги меридіана =? км; 1° дуги екватора =? км)

Друга група - «ІСТОРИКИ» Коли розпочалося вивчення Тихого океану? Який внесок у вивчення океану зробив Магеллан? Хто ще досліджував океан, і коли це було? Який внесок у вивчення океану зробили наші співвітчизники? Які дослідження проводилися й проводяться протягом XX-XXI століть?

Третя група - «ГЕОМОРФОЛОГИ» Яку тектонічну будову має дно Тихого океану? Які особливості має рельєф дна: шельф, улоговини, підняття, хребти? Які пересічні й найбільші глибини зафіксовано в Тихому океані?

Четверта група - «КЛІМАТОЛОГИ. ФІЗИКИ. ХІМІКИ» В яких кліматичних поясах розташований Тихий океан? В яких напрямах змінюється температура води в океані? Які особливості циркуляції атмосфери над океаном, і які це дає наслідки? Які найбільші теплі й холодні течії утворилися в океані? Які фізичні й хімічні властивості має вода Тихого океану?

Випереджувальні завдання: Фізики. На уроках фізики ми неодноразово говорили про своєрідність розширення води. Під час нагрівання від 0° до 4° С об’єм води зменшується. Ця властивість води відіграє надзвичайно велику роль у житті на Землі. У Тихому океані в прибережних районах на північ і на південь від помірних кліматичних поясів восени, коли верхні шари води починають охолоджуватися, вони стають щільнішими й опускаються на дно. На їх місце знизу піднімається тепліша вода. Але таке переміщення відбувається лише до того часу, поки температура води не знизиться до 4°С. При подальшому зниженні температури верхні шари води не стискуються і не будуть опускатися. Тому у високих широтах верхні води Тихого океану замерзають і перешкоджають промерзанню води до дна. Вода з поверхні океану випаровується, й у верхніх шарах атмосфери пара охолоджується, перетворюється на воду, яка сприяє утворенню атмосферних опадів. Постійно діючі вітри переносять вологі повітряні маси на узбережжя материків, що омиваються Тихим океаном. Хіміки. Хімічні властивості води океану полягають у тому, що вони мають здатність розчиняти в собі хімічні речовини. Вода Тихого океану має гірко-солоний смак. Це можна пояснити тим, що в ній розчинені солі та хімічні елементи. Уміст солей у воді океану становить понад 5 % маси всієї води. Найбільше у воді розчинено солей натрію, калію, магнію, кальцію. Наприклад, частка солей натрію (кухонної солі) у Тихому океані становить 1,89 % від загальної маси води. Солоність води становить від 35 %о в прибережних екваторіальних водах і до 11 - 15 %о в субарктичних та субантарктичних водах. 4. Розв’язання тестових завдань із взаємоперевіркою.

Тести (1 завдання - 2 бали)

1). Площа Тихого океану становить... а) 178,7 млн.км2; б) 180 млн.км2; в) 177,8 млн.км2; 2).Тихий океан омиває береги... а) шести материків; б) п’яти материків.

3) Утворення океанічних течій зумовило... а) циркуляція атмосфери; б) тектонічна будова дна.

4) Найглибшою западиною світу є... а) Перуанський жолоб; б) Маріанський жолоб.

5) Обмілина, що утворилася внаслідок життєдіяльності коралових поліпів, називається... а) кораловим рифом; б) кораловим рифом; в) кораловим морем.

6) Води Тихого океану замерзають... а) по всій акваторії; б) у високих північних і південних широтах.

VII. Домашнє завдання:

§ 14, вчити номенклатуру океану, нанести на контурну карту географічні об'єкти

VIII. Підсумок уроку

Я вас запрошувала до співпраці, будь ласка, дайте оцінку уроку, використовуючи слова: мені сподобалось, я дізнався (лась)...

ТЕМА: « ОКЕАНИ » 7 клас

Навчальна мета: перевірити рівень навчальних досягнень учнів по темі «Океани»; узагальнити та систематизувати знання учнів; закріпити практичні навички роботи з картою; вчити користуватися здобутими географічними знання­ми, джерелами інформації;
Розвиваюча мета: розвивати навички роботи з контурною картою, атласом, додатковою літературою; розвивати навички порівняльного аналізу природи океанів, самостійність логічного мислення.
Виховна мета: бережливе ставлення до одно­го з багатств природи — води; пізнавальну активність і самостійність, бережне ставлення до багатств океанів.
Обладнання: карта світу, карта океанів, контурні карти, атласи, конверти, картки, комп’ютерні програми для 7 класу,маршрут подорожі, вислови, скринька.
Тип уроку: перевірка та оцінюван­ня знань.

Форма проведення: урок-подорож.

Епіграф: „Океан – це постійний рух, любов і вічне життя”

Ж. Верн

Хід уроку:

І. Організаційний етап

( підготовка індивідуальних завдання учнями )

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель:

Ми часто чуємо Земля - блакитна планета. І дійсно якщо на карту Землі подивитись, землі на Землі 1/3. Нашу планету правильніше було б назвати планетою Океан.
Глянь на глобус – голубий:

Океан то Світовий.

Океани він єднає,

Їх чотири в собі має:

Індійський - він самий (ЯКИЙ? )…. ( солоний ) у світі,

Океан Атлантичний славен ( ЧИМ?)своїми …. (хребтами)

Льодовиковий весь час спить під ( ЧИМ?) … ( льодовиками)

А Тихий – не тихий, а зовсім бурхливий, глибокий і самий( який?)

великий)

Учитель:

Запитання: Яке походження слова « океан »?

Учні: Слово „Океан” прийшло від давніх греків, так вони назвали безперервну водну оболонку Землі, що немовби величезна ріка обтікала світ з усіх боків.

Світовий океан – це основна частина гідросфери, в якій зосереджено 96,5% всієї води планети.

Світовий океан – це безмежні простори, з своїми особливостями і властивостями:

- солоністю.

- температурою.

- рухом води.

- природними ресурсами;

- органічним світом;
ІІІ. Узагальнення знань з теми:

Учитель:

А на сьогоднішньому уроці всіх Вас запрошую в завершальну мандрівку по океанам словами відомого письменника Жюля Верна:

«Ви совершите путешествие в страну чудес! Смена впечатлений взволнует ваше воображение. Вм не устанете изумляться виденному,..), Я хочу еще раз окинуть взглядом все, что мной изучено в морских глубинах, не однажы, мною исследованннх! Вы будете участником моих научннх занятий... — и Мировой океан раскроет перед нами свои тайны!»

Ж. Верн.

А ще хочеться, щоб ви в нашій мандрівці були справжніми дослідниками і мали такі ж риси, як герої творів Жюля Верна - мандрівники, вчені, винахідники, дослідники - завжди розумні, вольові, шляхетні й людяні. Вони не знають, що таке вагання, суперечності, сумніви.

Обравши мету, вони йдуть до неї, долаючи всі труднощі й небезпеки. Вони невтомно борються за свободу і справедливість, захищають бідних і знедолених.

Сподіваюся, що кожен з вас зуміє продемонструвати свої знання і дії на уроці і оцінить свої знання за допомогою картки.
Я + ДІЇ НА УРОЦІ

1. Я знаю___________________________

2. Я захоплююсь і захопився__________

3. Я - член експедиції________________

4. Працюю в парі___________________

5. Мої досягнення___________________

6. Моя оцінка. ____

7. Оцінка команди.___
Під час подорожі будьте уважними! Вам потрібно скласти звіт цієї подорожі – це завдання додому.

Запитання:

Діти! А яку мету і завдання ви поставите для цієї подорожі?

Учні: - повторити географічне положення океанів;

- рельєф дна;

- основні закономірності клімату і водних мас;

- своєрідність природи океанів;

- закріпити знання карти;

- звернути увагу на збереження органічного світу і охорону Світового океану.

Учитель:

Так, ми пригадаємо, узагальнимо знання які ви отримали на попередніх уроках. А можливо і дізнаємось щось нове, адже Світовий океан такий загадковий і таємничий, має безліч скарбів, можливо ми їх знайдемо. Звернемо особливу увагу на охорону вод Світового океану.
Завдання ми визначили. А що на вашу думку. Ще потрібно для подорожі?

Учні: ( корабель, команда, командир )Учитель:

А щоб визначити команди і їх склад, це можна зробити побажанню, а ми по картографічному жеребкуванню.

Завдання: кожному учневі я роздаю фрагменти карти з контурами океанів, ви їх складаєте і ви отримаєте назву океану. По назвах океану формуються команди.

(4 команди).

Виберіть капітанів команд.

( учні формують групи, один учень помічник для оцінювання команд.)

КОМАНДИ:

І. Атланти

ІІ. Індіанці

ІІІ. Тихоокеанці

ІY. Арктика
Учитель:

Завдання: за 1 – 2 хвилини складіть римований віршик про свій океан, що підтвердить готовність ваших команд.
Учні:

Яке ж обладнання вам потрібно для подорожі. ( карти, атласи, підручники, додаткова література).


Отже в мандрівку, попутного вам вітру і ніяких перешкод.

Учень:

Пливемо по Дніпру до Чорного моря. Через протоку Босфорд і Дарданели пропливаємо в Средземне море, через Гібралтарську протоку ми випливаємо в Атлантичний океан. Ми бачимо безкраї простори води, пахощі морів, крик чайок.

Прямо по курсу ми бачимо маяк.

Ми наближаємось до Канарських островів.
Учитель:

Запитання:

А що ви знаєте про ці острови?

Це перша наша зупинка, там нас чекають загадкові пошта.


 1. Зупинка « ПОШТОВА »


Учитель:

( в великому конверті )

Послання.

Шановні часники мандрівки!

Карта – друга «мова» географії.

А чи знаєте ви її? Географічне товариство перевірить рівень ваших знань за допомогою завдання.
Завдання: На картках написані назви островів, протоків, заток, морів всіх океанів. Ваше завдання розкласти їх в відповідні конверти з назвами Океанів. І кожна команда вибирає одного учасника який показує географічну номенклатуру на карті відповідно свого океану, учасник іншої команди його запитує. ( прикріплює прапорці відповідного кольору).
1. Японське море. Т

2. Берінґова протока. Т

4. Острів Ісландія. А

5. Мадагаскарська течія. І

6. Бенгальська затока. І

7. Червоне море. І

9. Чорне море А

10. Біле море.А

11. Південнокитайське море. Т

12. Острів Ґренландія. А

13. Гольфстрім. А

14. Перська затока. І

15. Мексиканська затока. А

16. Острів Шрі-Ланка. І

17.Бареневе море Л

18. Півострів Таймир Л

о. Нова Земля Л

о. Вікторія Л

Великий Барєрний риф Т
Учитель. Географічне товариство переконалось, що ви знаєте карту і не заблукаєте, дає дозвіл для подальшої мандрівки.

Рухаюємось далі. Попереду нас цифра 8742 м. Що ця цифра означає в Атлантичному океані?

2. Зупинка ЦИФРОВА
Завдання: вам дані різні цифри, ви повинні визначити що воно означають для Світового океану.( кожній команді роздається однакові завдання)

1820 р. – перше навколосвітнє плавання Магеллана;

11022 м. – Маріанський жолоб;

10 тис. кількість островів в Океанії

178,7 млн.км - площа Тихого океану

14,1 млн. км - площа Пів. Льодовитого океану

42% - солоність Червоного моря

 • 40 С – температура П.Льодовитого океану.

ширина 75 км глибина 700 метрів – течія Гольфстрім
Учитель. Дуже добре і ми рухаємось далі ( стрілкою показано на карті ).

А ось ми бачимо скриньку.

Це незвичайна скринька. А з чим вона повинна бути на вашу думку?
3. Зупинка СКРИНЬКА СКАРБІВ

( в скриньці кольорові камінчики і цікаві запитання до кожної команди балів за правильну відповідь)

Які коштовності можна знайти в океані?

 1. Чи існує море без берегів?

 2. Назвіть кольорові моря.

 3. В яке море Індійського океану не впадає жодна річка?

 4. Як змінюється температура і солоність води в океані?

 5. Який півострів говорить про свою величину?

 6. Форма якого півострова нагадує жіночий чобіток?


Учитель. Скарби знань ми знайшли. І рухаємось далі.

І наближаємось до най, най. най …. Океану. Якого?


 1. Зупинка НАЙ, НАЙ, НАЙ.

Завдання:

Пригадати рекорди і унікальність кожного океану з приставкою най.
5. Зупинка « Царство Нептуна »

„Океан – це постійний рух, любов і вічне життя”

Океан –це особлива планета життя. Відомо, що зараз в океані мешкає біля 160тис. видів тварин і 10тис. видів подорослів. Але це число постійно змінюється, при вивчені і дослідженні знаходять все нових і нових представників органічного світу. Тільки під час експедиції на Челенжері було знайдено 4417 нових видів рослин і тварин.
Відеофільм про органічний світ

Запитання: Які види риб можна зустріти в океані?

Чому з кожним роком все біднішим стає органічний світ океану?

З чим це пов’язано?

Учитель:

Задача:

Яку частину Світового океану щорічно забруднюють танкери, якщо залишки нафти, яку вони викидають у воду, складають 2 млн. тонн, і а одна тонна нафти забруднює 112 км2 поверхні води?

Які зміни може спричинити забруднення нафтою гідросфери?

Учні:

Розв'язання проблеми.

Морська аварія – розлив нафти – зменшення надходження світла - зміна водно – сольового складу – загибель рослин і тварин.

Учитель:

А далі ми припливаємо до суворого, холодного, складного в різних планах океану. І тому пройшовши цей шлях ви отримаєте результат вашої подорожі.


 1. Зупинка ТЕСТОВА

Підсумковий комп’ютерний тест.

Правильна відповідь для тесту.

324422134211
ІY. Підсумок уроку.

Заповнення карток.

Запитання: Чи досягнули Ви мети, яку ми ставили з вами перед початком уроку?

Учні висловлюють свої враження і роблять підсумок уроку.

Оцінювання команд і учнів.
Y. Домашнє завдання: Скласти звіт про мандрівку. Кросворд.

8 клас.Фізична географія України

Тема: Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники та їх вплив на території України.

Мета: сформувати вміння учнів давати загальну характеристику клімату України; розширити знання про кліматотвірні чинники та їх вплив по терені нашої країни;

сприяти розвитку навиків роботи з підручником, картами атласу та іншою додатковою літературою;

розвивати вміння аналізувати, логічно мислити, робити висновки і висловлювати свої думки;

формувати навики самостійної творчої діяльності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні повинні:

давати загальну характеристику клімату;

характеризувати ОС впливу кліматотвірних чинників на клімат України;

називати баричні центри, які формують клімат України;

вивчити поняття «сумарна сонячна радіація», «пряма сонячна радіація», «розсіяна сонячна радіація», «увібрана сонячна радіація», «радіаційний баланс».

Метод навчання: проблемно- пошуковий.

  1   2   3

Схожі:

Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconМетодичні рекомендації до застосування краєзнавчого матеріалу на уроках економічної і соціальної географії у 9 класі
На сьогодні проблеми підвищення якості навчально-виховного процесу є найбільш актуальними і потребують широкого застосування інноваційних...
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconІнститут математики, фізики І технологічної освіти кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання 1
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconПоложення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій; опис бланка диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
З метою стимулювання розроблення і впровадження інноваційних технологій Кабінет Міністрів України постановляє
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconПлан роботи міжшкільного методичного
Впровадження інноваційних технологій у навчанні учнів ”. Аналіз їхньої роботи за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний...
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
К. М. Левківський кандидат історичних наук, професор; В. Л. Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л. О. Котоловець, начальник відділу...
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconУдк дунаєвська Н. В. Застосування інноваційних ікт у професійному навчанні учнів старших класів Постановка проблеми
Ххі століття, а й сама освіта ХХІ століття неможлива без комп'ютерних засобів в епоху інформаційного розвитку суспільства, широкого...
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії icon«Суд над легованими сталями»
Методична мета : Застосування інноваційних і комп’ютерних технологій, створення проблемних ситуацій на уроці спецтехнології
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconФормування соціально активної особистості шляхом використання інноваційних підходів у навчанні та вихованні
Тому мета доповіді – розкрити особливості практичної реалізації низки інноваційних активних форм та методів особистісно орієнтованого...
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії icon«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості» «Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість»
«високими технологіями». Апробація та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є вимогою сьогодення. Свою...
Застосування інноваційних технологій у навчанні географії iconОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти на 2012 рік
Погребняк Віталій Петрович, начальник відділення науково-методичного забезпечення вищої освіти інституту інноваційних технологій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка