Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України
83.49 Kb.
НазваСхідна і Центральна Європа. Країни сусіди України
Дата конвертації05.02.2013
Розмір83.49 Kb.
ТипДокументы
Седова С.І., учитель географії,

учитель-методист

Тема: Східна і Центральна Європа. Країни – сусіди України

Мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положення України; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, ПРП, особливості населення країн-сусідів України; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розвивати практичні уміння працювати з картами Атласу і матеріалами підручника; виховувати розуміння об’єктивності і інтеграційних процесів в Європі.

Обладнання: фізична та політична карти Європи, атласи, підручники, «візитки» та презентації країн-сусідів України, комп’ютер, відеопрезентер, мультимедійний екран.

Тип уроку: учнівська конференція комплексного застосування ЗУН.

Місце проведення: читальний зал.

Хід уроку:

Організаційний момент. Попередня установка на комп’ютер презентацій учителя та учнів з теми «Країни-сусіди України», підготовка обладнання – комп’ютер, відеопрезентер, мультимедійний екран.

Прийом «Географічний диктант» (робота в парах за варіантами, взаємоперевірка) - Завдання 1. Допишіть пару (країну або столицю)

На екрані – слайд з завданням для 2-х варіантів

В-1

В-2

Приклад: Україна - Київ

Приклад: Москва - Росія

 1. Фінляндія -

 2. Греція -

 3. Копенгаген -

 4. Ісландія -

 5. Андорра -

 6. Швейцарія -

 7. Мінськ -

 8. Чехія -

 9. Словенія -

 10. Рига -

 11. Люксембург -

 12. Румунія -

 1. Норвегія -

 2. Португалія -

 3. Амстердам -

 4. Ірландія -

 5. Монако -

 6. Австрія -

 7. Кишинів -

 8. Словаччина -

 9. Хорватія -

 10. Таллінн -

 11. Іспанія -

 12. Угорщина -

Завдання 2. (Працюють двоє учнів – Кончак Дарина, Хакірова Лана). Скласти мозаїку – «країни-сусіди України», показати через відеопрезентер.

Завдання 3. (Працюють двоє учнів –Мєдвєдєва Нелля, Сочилін Артем). На контурній карті підписати країни-сусіди України. Перевірка завдання: показ карти через відеопрезентер, аналіз правильності виконання роботи.

Актуалізація знань:

 • Назвіть основні риси геополітичного положення України

 • Які країни Європи є найбільшими торговельними партнерами України?

Новий матеріал Презентація учителя «Східна і Центральна Європа»

Загальна характеристика субрегіонів.

 • Країни Східної Європи – це колишні республіки СРСР: Україна, Росія, Білорусь, Молдова.

 • Країни Центральної Європи (7 країн): Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія.

Усі країни Центральної і Східної Європи є республіками і унітарними державами (крім РФ). Проте вони суттєво відрізняються одна від одної географічним положенням (ГП), розмірами, природно-ресурсним потенціалом (ПРП) та макроекономічними показниками.

ГП: Найбільшою за площею і кількістю населення є Росія, найменшою – Словенія. Серед країн субрегіонів найвигідніше транзитне положення займає Україна.

ПРП: За запасами паливних ресурсів виділяються Росія, Україна, Польща, Румунія; залізних руд – Росія, Україна, Румунія, Словаччина, бокситів – Угорщина. Великі запаси земельних і рекреаційних ресурсів; в Росії – лесові і водні ресурси.

Населення: Кількість населення Центральної і Східної Європи більше, ніж в інших Європейських субрегіонах, проте спостерігається стрімке скорочення населення у зв’язку з низькою народжуваністю і високою смертністю, особливо в країнах СНД.

Природний приріст – (-0.5/-0.3‰) – в Україні, Болгарії, Угорщині, Росії; найвищі (+0.1‰) – у Польщі, Чехії, Словаччині. Населення має строкатий етнічний склад; однорідний – в Польщі, Угорщини.

Рівень урбанізації – найвищий в Чехії (74%), найменший – у Молдові (41%). Багато агломерацій, але переважають невеликі за кількістю населення міста.

Успішні моделі трансформації економіки:

 • Шокова терапія (Польща)

 • Еволюційна стратегія (Угорщина)

 • Змішана модель (Україна)

Господарство Східної і Центральної Європи:

Майже всі країни субрегіонів пройшли перехідний етап від планової до ринкової економіки, але йшли вони різними шляхами, обирали різні моделі трансформації економіки. (Доповіді учнів)

 • «Шокова терапія» - Польща – велика швидкість здійснення ринкових реформ, майже повна відмова від регулювання цін і багатьох соціальних програм, швидка приватизація, боротьба з інфляцією та ін.. Позитивні наслідки – швидкий перехід до ринкової економіки; негативні – різке зубожіння населення (70% - за межею бідності).

 • «Еволюційна стратегія» - Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія – реформи здійснювалися поступово. Як наслідок – досягнення стабільності у зростанні макроекономічних показників і високого рівня іноземних інвестицій.

 • «Змішана модель» - Болгарія, Румунія, Молдова, Росія, Україна – використовувалися елементи як «шокової терапії», так і «еволюційної стратегії», унаслідок чого реформи затягнулися на тривалий час.

Аналіз схем, графіків підручника (с.149-150)

 • За показником ВВП абсолютний лідер – Росія, потім – Польща, Україна. Найнижчий рівень ВВП – у Молдові.

 • За прогнозами МВФ, країни Центральної Європи випереджають нині країни Східної Європи за показниками ВВП на душу населення. Така тенденція збережеться у найближчі 5 років.

Серед країн Центральної і Східної Європи немає єдності. Країни входять у склад ЄС, СНД. Останніми роками більш високими темпами розвивалися не тільки галузі промисловості, а й сфера послуг. Зміни відбуваються й у структурі та обсягах виробництва АПК. Енергетика багатьох країн орієнтована на вугілля, та імпортні нафту і газ.

Промисловість. Розвивається металургія, яка орієнтується як на власну сировину (кольорова металургія), так і на імпортну (чорна). Машинобудування представлено в усіх країнах, але найбільш розвинене воно у Чехії та Росії. Зросла частина наукоємної продукції. Хімічна промисловість значно відстає від західноєвропейських країн за технологіями виробництва.

Сільське господарство. В основному забезпечує потреби населення у продуктах харчування. Тваринництво переважає в Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі; рослинництво – в інших країнах. Унаслідок різноманітності ґрунтово-кліматичних умов, рослинництво характеризується різною спеціалізацією – це пшениця, кукурудза, овочі, фрукти, виноград, жито і картопля.

Сфера послуг. Швидко розвивається транспорт, туризм. Проблема – значна зовнішня заборгованість країн субрегіону.

Зовнішньоекономічна діяльність. Економічний розвиток країн Центральної і Східної Європи супроводжується їхньою подальшою інтеграцією в ЄС. Створена також «Вишеградська група» країн – Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща. Ці країни є членами НАТО. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) – Румунія, Болгарія. Більшість країн є членами СОТ. Ініціатива «Східне партнерство» - Білорусь, Молдова, Україна та країни Закавказзя – співробітництво з ЄС.

Практична робота № 3 (продовження - с.172, підручник)

Характеристика зв'язків України з країнами-сусідами

 1. Проаналізуйте обсяги експорту та імпорту України і країн-сусідів, користуючись статистичними даними додатків – усно.

 2. Складіть таблицю статей експорту та імпорту між Україною і країнами-сусідами, користуючись текстом підручника, картами атласу і додатковою інформацією.

Країни-сусіди

Товари і послуги, які країни-сусіди експортують в Україну

Товари і послуги, які країни-сусіди імпортують з України


Візитні картки країн-сусідів України.

Презентації учнів – «Співробітництво України з країнами-сусідами»

1 група – Україна – Росія, Білорусь;

2 група – Україна – Польща, Словаччина;

3 група – Україна – Угорщина, Румунія, Молдова.

Підсумки уроку: Україна розвиває добросусідські відносини з країнами на взаємовигідних основах.

Домашнє завдання:

 • прочитати §30, відповісти усно на запитання (с.153)

 • В §§ 31, 32, 33 – опрацювати розділи «Зовнішньоекономічна діяльність», заповнити таблицю (с.172 – практична робота № 3)

 • повторити країни і столиці Європи

 • Творче завдання – за бажанням, с.172 (1, 9)

Додаток 2.1 Таблиця для перевірки завдання 1 - Допишіть пару до країни / столиці

В-1

В-2

Приклад: Україна - Київ

Приклад: Москва - Росія

 1. Фінляндія - Гельсинки

 2. Греція - Афіни

 3. Копенгаген - Данія

 4. Ісландія - Рейк’явік

 5. Андорра - Андорра ла Велья

 6. Швейцарія - Берн

 7. Мінськ - Білорусь

 8. Чехія - Прага

 9. Словенія - Любляна

 10. Рига - Латвія

 11. Люксембург - Люксембург

 12. Румунія - Бухарест

 1. Норвегія - Осло

 2. Португалія - Лісабон

 3. Амстердам - Нідерланди

 4. Ірландія - Дублін

 5. Монако - Монако

 6. Австрія - Відень

 7. Кишинів - Молдова

 8. Словаччина - Братислава

 9. Хорватія - Загреб

 10. Таллінн - Естонія

 11. Іспанія - Мадрид

 12. Угорщина - Будапешт

Оцінювання: за кожну правильну відповідь – 1бал, максимально – 12 балів.

Відомість для оцінювання роботи учнів

10-Б клас ТЕМА: Східна і Центральна Європа. Країни – сусіди України

Презентації учнів – «Співробітництво України з країнами-сусідами

Група 1. Україна – Росія, БілорусьПІБ

Оцінка

I II III IV V

1

2

3

4

5

6

7

8Група 2. Україна – Польща, СловаччинаПІБ

Оцінка

I II III IV V

1

2

3

4

5

6

7

8Група 3. Україна – Угорщина, Румунія, МолдоваПІБ

Оцінка

I II III IV V

1

2

3

4

5

6

7

8Примітка: I - самооцінка II – оцінка групи III – оцінка інших груп

IV – оцінка учителя V – загальна оцінка

Схожі:

Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconІндекс сприйняття корупції 2009 Південно-східна Європа, Східна Європа та Центральна Азія
Сприйняття Корупції 2009 (іск) показує, що корупціє залишається серйозною проблемою для всього регіону. У всіх країнах включених...
Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconЦентральна та східна Європа 2
Ці аспекти збільшили вразливість економіки Румунії, а уповільнення структурних реформ консервує на низькому рівні продуктивність...
Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconГіссенський центр «Східна Європа» (GiZo), магістерська програма: Міждисциплінарні дослідження в галузі Східної Європи Гіссенський центр «Східна Європа»
Гіссенський центр «Східна Європа» (GiZo) – це регіональний науково-дослідний та навчальний центр з вивчення Східної Європи при Гіссенському...
Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconКраїни призначення Східна Європа

Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconТехнічне завдання Розробка та реалізація тренінгового курсу з питань розробки,моніторингу та оцінки проектів для співробітників Фонду Східна Європа (Україна), Фонду Східна Європа (Молдова) та Установи Нова Євразія (Білорусь) Опис Замовника
Ова Євразія (Білорусь) (унє) є неприбутковими організаціями, які підтримуються Фондом Євразія та іншими державними та приватними...
Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconЕрсте Банк та Фонд Східна Європа запропонували спільний продукт –фінансування для соціальних підприємців

Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconКаганов Ю. О. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х – 1991 рр. — Запоріжжя: Просвіта, 2009. — 252 с

Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconСенич Марія Володимирівна Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Ключові слова: міжнародна безпека, Центрально-Східна Європа, етнічні конфлікти, регіональний сепаратизм
Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconПрограма " Державне управління та місцеве самоврядування на шляху до Європи. Передача досвіду центральна Європа Україна"
Державне управління та місцеве самоврядування на шляху до Європи. Передача досвіду центральна Європа – Україна”
Східна і Центральна Європа. Країни сусіди України iconДводенному семінарі «Компенсація викидів вуглецю: як це працює та як може допомогти в фінансуванні вашого проекту»
Фонд Східна Європа, Дніпропетровська обласна рада та Дніпропетровська тпп запрошують взяти участь у
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка