Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни
99.17 Kb.
НазваТема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни
Дата конвертації21.10.2012
Розмір99.17 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Основні знання та вміння
Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, утворити наказовий спосіб дієслова.Основні питання
Основні знання та вміння
Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, утворити теперішній час дієслова.Осно
Основні знання та вміння
Основні знання та вміння
Основні знання та вміння
Основні знання та вміння
Основні знання та вміння
Практичне заняття №1
Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни.
Мета: навчити правильно читати латинські слова, правильно ставити наголос, перекладати найпростіші речення, дати загальні відомості про латинські частини мови, про загальні характеристики іменників. Навчити визначати іменники І відміни за їх суфіксами. Навчити відмінювати іменники І відміни.
Основні знання та вміння:

Знати: латинський алфавіт, правила наголосу, латинські частини мови, загальні характеристики іменників.

Вміти: правильно прочитати латинське слово, поставити наголос, перекласти найпростіше речення, провідмінювати іменники та прикметники І відміни.
Основні питання:

 1. Вимова голосних та приголосних звуків.

 2. Сполучення приголосних.

 3. Поділ на склади. Довгота та короткість складів.

 4. Правила наголосу.

 5. Головні частини мови у латині.

 6. Загальні характеристики іменників.

 7. Латинські відмінки.

 8. Відмінювання іменників І відміни.

 9. Відмінювання прикметників І відміни.Завдання для самостійної роботи:

 1. Використання великої літери.

 2. Gaudeamus.

 3. Латинські крилаті вислови.

 4. Pater noster.Запитання до самоаналізу:

 1. Як вимовляються дифтонги та сполучення приголосних?

 2. Як поділяються слова на склади?

 3. Які склади короткі, а які довгі?

 4. Чим визначається довгота складів? Які частини мови у латині змінюються, а які ні?

 5. Які іменники належать до першої відміни?

 6. Які відмінки існують у латинській мові?

 7. Які закінчення мають іменники І відміни у різних відмінках?

Практичне заняття №2
Тема: Дієслово. Структура латинського речення. Утворення наказового способу дієслів.

Мета: Дати загальні відомості про латинське дієслово, про чотири дієвідміни дієслова. Навчити утворювати наказовий спосіб дієслів. Ознайомити зі структурою латинського речення.
^ Основні знання та вміння:

Знати: загальні відомості про латинське дієслово, про чотири дієвідміни дієслова, правила будови латинського речення.

^ Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, утворити наказовий спосіб дієслова.
Основні питання:

 1. Головні дієвідміни дієслова.

 2. Загальні характеристики дієслова.

 3. Дієвідмінювання допоміжного дієслова sum, esse.

 4. Утворення наказового способу дієслів.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Латинські крилаті вислови.

 2. Переклад текстів з латині.Запитання до самоаналізу:

 1. Які дієслова належать до кожної з дієвідмін?

 2. Як утворюється наказовий спосіб дієслова?

 3. Як дієвідмінюється допоміжне дієслово sum, esse?

 4. Які закінчення мають дієслова у різних особах?Практичне заняття №3
Тема: ІІ відміна іменників та прикметників. Суфікси іменників ІІ відміни. Теперішній час дієслів.
Мета: Дати загальні відомості про ІІ відміну іменників та прикметників. Повідомити суфікси іменників ІІ відміни та їх відміну від суфіксів іменників І відміни. Навчити утворювати теперішній час дієслів.
^ Основні знання та вміння:

Знати: загальні відомості про ІІ відміну іменників та прикметників, про суфікси іменників ІІ відміни та їх відміну від суфіксів іменників І відміни, правила утворення теперішнього часу дієслів.

^ Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, утворити теперішній час дієслова.
Основні питання:

 1. ІІ відміна іменників та прикметників.

 2. Суфікси іменників ІІ відміни.

 3. Суфікси прикметників ІІ відміни.

 4. Теперішній час дієслова.

 5. Утворення теперішнього часу дієслів ІІІ дієвідміни.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Латинські крилаті вислови.

 2. Переклад текстів з латині.Запитання до самоаналізу:

 1. Які іменники належать до ІІ відміни?

 2. У чому відміна суфіксів іменників І відміни від суфіксів іменників ІІ відміни?

 3. Як утворюється теперішній час дієслова?

 4. Як дієвідмінюється допоміжне дієслово sum, esse?

 5. Які закінчення мають дієслова у різних особах?


Практичне заняття №4
Тема: Прикметники І та ІІ відмін. Прикметники у ролі іменників. Найважливіші суфікси прикметників І-ІІ відмін. Словотвір. Найуживаніші префікси. Прийменники у якості префіксів. Минулі часи дієслів.
Мета: Дати загальні відомості про прикметники І та ІІ відмін. Повідомити найважливіші суфікси прикметників І-ІІ відмін. Навчити утворювати субстантивовані прикметники. Дати загальні відомості про найуживаніші префікси. Навчити дієвідмінювати дієслова у минулих часах.
^ Основні знання та вміння:

Знати: загальні відомості про прикметники І-ІІ відмін, про найважливіші суфікси прикметників І-ІІ відмін, правила субстантивації прикметників, загальні відомості про найуживаніші префікси, про прийменники у якості префіксів, основні минули часи дієслова.

Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, провідмінювати словосполучення, що складається з іменника та прикметника І-ІІ відмін, субстантивувати прикметник, продієвідмінювати дієслово у одному з минулих часів.
Основні питання:

 1. І-ІІ відміна прикметників.

 2. Суфікси прикметників ІІ відміни.

 3. Відмінювання іменників на –us, -a, -um та на –er, -a, -um.

 4. Утворення субстантивованих прикметників. Найуживаніші префікси.

 5. Прийменники у якості префіксів.

 6. Правила словотвору.

 7. Головні минулі часи дієслова у латині.

 8. Дієвідмінювання дієслів у минулих часах.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Латинські крилаті вислови.

 2. Переклад текстів з латині.


Запитання до самоаналізу:

 1. Які прикметники належать до І та ІІ відмін?

 2. У чому відміна суфіксів прикметників І відміни від суфіксів прикметників ІІ відміни?

 3. Як утворюються субстантивовані прикметники?

 4. Які прийменники можуть виступати у якості префіксів?

 5. Які головні правила словотвору латинської мови?

 6. Які головні минулі часи існують у латинській мові?

 7. Як утворюються минулі часи у латині?

 8. Які закінчення набувають дієслова при дієвідмінюванні у минулих часах?

Практичне заняття №5
Тема: ІІІ відміна іменників. Іменники чоловічого роду ІІІ відміни. Найуживаніші суфікси.

Мета: Дати загальні відомості про найуживаніші суфікси іменників чоловічого роду ІІІ відміни. Навчити визначати та відмінювати іменники чоловічого роду ІІІ відміни.
^ Основні знання та вміння:
Знати: загальні відомості про найуживаніші суфікси іменників чоловічого роду ІІІ відміни.
Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, визначити та провідмінювати іменник чоловічого роду ІІІ відміни.
Основні питання:

 1. Найуживаніші суфікси.

 2. Іменники ІІІ відміни.

 3. Відмінювання іменників чоловічого роду ІІІ відміни.

 4. Закінчення іменників ІІІ відміни та їх відмінність від закінчень іменників І та ІІ відміни.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Латинські крилаті вислови.

 2. Переклад текстів з латині.Запитання до самоаналізу:

 1. Які найуживаніші суфікси іменників ІІІ відміни?

 2. На які групи поділяються всі іменники ІІІ відміни?

 3. До якої групи належать іменники чоловічого роду?

 4. Які закінчення мають іменники чоловічого роду ІІІ відміни?

 5. Як відрізняються закінчення іменників ІІІ відміни від закінчень іменників І та ІІ відмін?

Практичне заняття №6
Тема: ІІІ відміна іменників. Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Найуживаніші суфікси. Минулі часи дієслів.

Мета: Дати загальні відомості про найуживаніші суфікси іменників жіночого роду ІІІ відміни. Навчити визначати та відмінювати іменники жіночого роду ІІІ відміни. Продовжити знайомство з утворенням минулих часів дієслів.
^ Основні знання та вміння:
Знати: загальні відомості про найуживаніші суфікси іменників жіночого роду ІІІ відміни, правила утворення минулих часів дієслів.
Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, визначити та провідмінювати іменник жіночого роду ІІІ відміни, продієвідмінювати дієслово у одному з минулих часів.
Основні питання:

 1. Найуживаніші суфікси.

 2. Іменники ІІІ відміни.

 3. Відмінювання іменників жіночого роду ІІІ відміни.

 4. Закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни та їх відмінність від закінчень іменників І та ІІ відміни.

 5. Дієвідмінювання дієслів у минулих часах.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Латинські крилаті вислови.

 2. Переклад текстів з латині.Запитання до самоаналізу:

 1. Які найуживаніші суфікси іменників ІІІ відміни?

 2. На які групи поділяються всі іменники ІІІ відміни?

 3. До якої групи належать іменники жіночого роду?

 4. Які закінчення мають іменники жіночого роду ІІІ відміни?

 5. Як відрізняються закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни від закінчень іменників І та ІІ відмін?

 6. Як утворюються минулі часи у латині?

 7. Які закінчення набувають дієслова при дієвідмінюванні у минулих часах?


Практичне заняття №7
Тема: ІІІ відміна іменників. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Найуживаніші суфікси. Іменники І та ІІІ відміни грецького походження. Майбутні часи дієслів.

Мета: Дати загальні відомості про найуживаніші суфікси іменників середнього роду ІІІ відміни. Навчити визначати та відмінювати іменники середнього роду ІІІ відміни. Дати загальні відомості про іменники І та ІІІ відміни грецького походження. Навчити утворювати майбутні часи дієслів.
^ Основні знання та вміння:

Знати: загальні відомості про найуживаніші суфікси іменників середнього роду ІІІ відміни, загальні відомості про іменники І та ІІІ відміни грецького походження, правила утворення майбутніх часів дієслова.

Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, визначити та провідмінювати іменник середнього роду ІІІ відміни, перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, продієвідмінювати дієслово у одному з майбутніх часів.
Основні питання:

 1. Найуживаніші суфікси.

 2. Іменники ІІІ відміни.

 3. Відмінювання іменників середнього роду ІІІ відміни.

 4. Закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни та їх відмінність від закінчень іменників І та ІІ відміни.

 5. Іменники І та ІІІ відмін грецького походження.

 6. Майбутні часи дієслова.

 7. Дієвідмінювання дієслів у майбутніх часах.

 8. Відмінності утворення минулих та майбутніх часів дієслова.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Латинські крилаті вислови.

 2. Переклад текстів з латині.Запитання до самоаналізу:

 1. Які найуживаніші суфікси іменників ІІІ відміни?

 2. На які групи поділяються всі іменники ІІІ відміни?

 3. До якої групи належать іменники середнього роду?

 4. Які закінчення мають іменники середнього роду ІІІ відміни?

 5. Які найуживаніші іменники І та ІІІ відміни існують в латинській мові?

 6. Які майбутні часи має латинське дієслово?

 7. Як утворюються майбутні часи дієслова в латині?

 8. Як відрізняються минулі та майбутні часи дієслова?Практичне заняття №8

Тема: Числівник. Структура простого речення. Четверта відміна іменників. П’ята відміна іменників. Найважливіші суфікси. Крилаті латинські вислови. Додаткові написи. Узагальнення отриманих відомостей з граматики латинської мови.

Мета: Дати загальні відомості про числівники, навчити утворювати кількісні та порядкові числівники, повторити структуру простого речення. Дати загальні відомості про іменники четвертої та п’ятої відмін. Навчити визначати відміну іменника у словнику, відмінювати іменники четвертої та п’ятої відмін. Повторити вивчені відомості з граматики латинської мови, узагальнити їх, повторити крилаті латинські вислови, студентський гімн.

^ Основні знання та вміння:

Знати: загальні відомості про кількісні та порядкові числівники, загальні відомості про іменники четвертої та п’ятої відмін, найважливіші суфікси іменників, загальні відомості з граматики латинської мови, найвідоміші крилаті латинські вислови.

Вміти: перекласти латинське речення, знайти в ньому підмет та присудок, проаналізувати їх, утворити кількісний або порядковий числівник, відмінювати іменники четвертої та п’ятої відмін, визначити відміну іменника та дієвідміну дієслова у словнику.

Основні питання:

 1. Загальні відомості про числівники.

 2. Кількісні числівники та правила їх утворення.

 3. Порядкові числівники та правила їх утворення.

 4. Будова латинського речення.

 5. Загальні відомості про іменники четвертої відмін.

 6. Загальні відомості про іменники п’ятої відмін.

 7. Найважливіші суфікси.

 8. Загальні відомості про іменники.

 9. Загальні відомості про прикметники.

 10. Загальні відомості про дієслова.

 11. Латинські крилаті вислови.

Запитання до самоаналізу:

 1. Які числівники існують в латинській мові?

 2. Як утворюються кількісні числівники?

 3. Як утворюються порядкові числівники в латині?

 4. Чим відрізняється побудова латинського та українського речення?

 5. Які іменники належать до четвертої відміни?

 6. Які іменники належать до п’ятої відміни?

 7. Як відмінюються іменники четвертої та п’ятої відмін?

 8. Чим відрізняється побудова латинського та українського речення?

 9. Як визначити відмінювання іменника за словником?

 10. Як визначити дієвідмінювання дієслова за словником?

 11. Як визначити відміну прикметника за словником?

 12. Як утворюються кількісні та порядкові числівники?

 13. Чим відрізняється граматичний стрій української та латинської мов?

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconУрок української мови. 6 клас Тема: Типи відмін іменників
Мета: 1 Ознайомити учнів з принципом поділу іменників на відміни в українській мові; формувати навички вживання іменників, що належать...

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconПравопис закінчень відмінюваних слів іменник поділ іменників на відміни
За належністю до роду та за відмінковими закінченнями всі іменники поділяються на чотири відміни

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconТема: Загальні відомості з лфк
Тема: Загальні відомості з лфк. Поняття про загальні патологічні стани. Клініко-фізіологічне обгрунтування засобів лфк

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconТема. Відмінювання іменників ж р. з нульовим
Мета: познайомити з особливостями вимови І правопису іменників 3 відміни в О. в. Порівняти О. в. 1, 2, 3 відмін. Розвивати спостережливість,...

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconTeacher of English – Filonenko N. Утворення множини іменників
Множина іменників утворюється додаванням до форми од­нини закінчення -(e)s, яке після дзвінких приголосних І голо­сних вимовляється...

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconРід іменників Мета
Мета: повторити попередній матеріал про іменник як частину мови, ознайомити школярів із поняттям: «рід іменників», «чоловічий рід»,...

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconТема: Відміни іменників
Впишіть у клітинки іменники першої відміни вказаної групи, І у виділеному вертикальному рядку ви прочитаєте назву цієї відміни

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни icon«Старослов’янська мова»
«Словотвір іменників», «Іменник», «Типи відмінювання іменників» за підручниками

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconТест №7 Тема: “ прикметник І варіант Додай до іменників прикметники за формою, за смаком, за кольором: цибуля
Додай до іменників прикметники, що вказують на пове­дінку тварин: горобці лев сорока

Тема: Введення. Загальні відомості про латинську мову. Фонетичний склад. Вимова голосних та приголосних. Іменник та прикметник. Загальні відомості. І відміна іменників. Суфікси іменників І відміни iconВідмінювання іменників ІІІ відміни мета
Мета. Ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників ІІІ відміни; формувати вміння відмінювати ці іменники, виділяти відмінкові...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка