Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Відділ освіти городищенської
394.57 Kb.
НазваВідділ освіти городищенської
Сторінка1/4
Дата конвертації21.10.2012
Розмір394.57 Kb.
ТипМетодичка
Зміст
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення відповідності
Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей
  1   2   3   4
О. Д. Єременко


ВІДДІЛ ОСВІТИ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ВАЛЯВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТ.


УЧИТЕЛЬ Єременко Ольга Данилівна

НАПРЯМ Гуманітарна освіта

ТЕМА Авторські програми, підручники.
Методичні посібники.

КИМ І КОЛИ Педагогічна рада № ______

СХВАЛЕНО від 27 березня 2008 року.

АНОТАЦІЯ

Матеріал, який міститься в цьому посібнику, складено відповідно до програми для класів з поглибленим вивченням української мови „Рідна мова, 8 – 11 кл.: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю / В.Тихоша. – К.: Пед. преса, 2004. – 56 с.”
З-поміж тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді розрізняються: завдання, що складаються із запитання та чотирьох відповідей, з яких одна є правильною; завдання, що складається з невеликого тексту та завдань, відповіді на які треба зазначити в таблицях; завдання на встановлення відповідності між мовним явищем та його тлумаченням, кваліфікацією чи структурою.
Оцінювання здійснюється за такими нормами:


 1. Максимальна кількість балів, яку можна набрати з однієї теми, правильно виконавши всі завдання, становить 12 балів.
 1. За виконання кожного завдання учні можуть одержати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0,5 бала;

 • за відкриті завдання з короткою відповіддю – 1 бал;

 • за завдання на встановлення відповідності – 2 бала.

Методичка призначена для учнів 9 класів з поглибленим вивченням української мови.

З М І С Т

1. Анотація.
2. ТКР № 1. Складне речення.
3. ТКР № 2. Складносурядне речення.
4. ТКР № 3. Складнопідрядне речення.
5. ТКР № 4. Безсполучникове складне речення.
6. ТКР № 5. Складне речення з різними видами зв’язку.
7. ТКР № 6. Лінгвістика тексту.
8. Список використаної літератури.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні

лише одна правильна відповідь.
1.Укажіть рядок, у якому подано правильне визначення синтаксису.

А.Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень.

Б.Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення речень.

В.Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень та речень.

Г.Розділ науки про мову, який вивчає частини мови.

2. Укажіть рядок, у якому мовознавчі терміни безпосередньо стосуються

синтаксису.

А.Означення, абревіація, складносурядне речення, узгодження.

Б.Речення, прилягання, обставина, дієвідміна, період.

В.Додаток, період, словосполучення, підрядний зв’язок.

Г.Прикладка, складне речення, недоконаний вид, керування.


 1. Укажіть рядок, у якому подано повне визначення складного речення.

А.Складним називається речення, у якому його частини мають будову простих речень.

Б.Складне речення – це синтаксична одиниця, що складається з двох і більше частин.

В.Складним називається речення, у якому його частини, що мають будову простих речень, об’єднані в одне комунікативне ціле за змістом та інтонаційно.

Г.Складним називається речення, що являє собою єдине ціле за змістом і граматично.


 1. Укажіть рядок, у якому всі наведені лексеми об’єднані родовим поняттям „сполучні слова”.

А.Хто, чий, чому, якщо, де.

Б.Якби, скільки, тому що, чого, чим.

В.Який, котрий, куди, звідки, поки.

Як, коли, щоб, навіщо, наскільки.


 1. Укажіть рядок, у якому всі наведені слова – сполучники.

А.Щоб, і, якби, через.

Б.Проте, тому що, або, поміж.

В.Однак, хоч, але, аби.

Г.Не, бо, хоча, ж.
6. Складні речення поділяються на:

А.Прості й складні.

Б.Сполучникові й безсполучникові.

В.Означальні й присвійні.

Г.Односкладні й двоскладні.

7. Виділіть складне речення.

А.Село, розкинуте в тісній долині, густо заставлене білими хатами, здавалося білою пелюсткою чудернацької квітки на гнучкому стеблі дороги ( Л. Тараненко ).

Б.Максим зіскочив з ліжка, вимкнув світло, в темряві зодягнув легку куртку і вийшов із вагончика ( Л. Тараненко ).

В.Мабуть, древні народи тому і поклонялися Сонцю, що кожен до кінця днів своїх зберігав дитячу захопленість ним, казковість віри в нього ( Л. Тараненко ).

Г.Сьогодні вранці я прокинулася і, як завжди, подивилася в дзеркало (Л. Тараненко).


 1. Укажіть складне сполучникове речення.

А.Дитя під серцем вже не ворушилося м’яко і ласкаво, а борсалося, боляче штовхаючи в бік…(Л. Тараненко).

Б.Старший прогупав через кімнату і, як був, у брудному мундирі, всівся на її, Оксанчину, постіль з дбайливо вишитим васильками та маками підкрохмаленим підзором

(Л. Тараненко).

В.Лейтенант, що мовчки вислухав її, води в стакані подав (Л. Тараненко).

Г.Навесні Оксанка город взяла, картопельку посадила (Л. Тараненко).
9. Укажіть відповідність між реченням і його характеристикою. А

А.Просте, ускладнене 1. Ксанка заламувала у відчаї руки, Б

однорідними членами. снувала з кутка в куток (Л. Тараненко). В

Б.Просте, ускладнене 2.З верхівки на верхівку перестрибує Г

відокремленим означенням. пустунець-вітер, скісне проміння цідить крізь

В.Просте, ускладнене волого-зеленаву хвою живе світло (Л. Тараненко).

Відокремленою обставиною. 3.Ксанка сиділа на старовинному ліжку з великими

Г.Складне речення. голубими, схожими на глобус, кулями на спинках

(Л. Тараненко).

4.Голова не трималася на в’язах, не спираючись

на подушки (Л. Тараненко).
10. Установіть відповідність між поданими сполучниками та їхніми розрядами.

А.Або, чи, то…то. 1.Підрядні причинові.

Б. Однак, проте, а. 2.Сурядні єднальні.

В.Мов, наче, неначебто. 3.Підрядні порівняльні. А

Г.Бо, тому що. 4.Сурядні протиставні. Б

5. Сурядні розділові. В

Г

11. Установіть відповідність між поданими сполучниками та їхніми розрядами.

А.Що, щоб, як. 1.Допустові.

Б.Як, як тільки. 2.З’ясувальні. А

В.Якби, коли б. 3.Часові. Б

Г.Хоч, дарма що. 4.Наслідкові. В

5.Умовні. Г

Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей

Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 12 -13. Літеру, що відповідає вибраному реченню, позначте в таблиці знаком *.
(А) Коханий мій, єдиний на сім і на тім світі. (Б) Коханий мій, лебедю білий!

(В) Де ж ті вітри ночують, що шумлять над тобою? (Г) Чому вони обминають мене? (Д) Що я постаріла, слаба і немічна? (Е) І ти не впізнав би своєї Ксанки, стеблинки-билинки, в цій бабі, виробленій роботою, притлумленій самотою і гіркими полинами смутку?

( Л. Тараненко )

12. Укажіть речення із звертанням.

А

Б

В

Г

Д

Е

 1. Укажіть складні речення.А

Б

В

Г

Д

Е
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні

лише одна правильна відповідь.


 1. Укажіть рядок, у якому подано правильне визначення складносурядного речення.

А.Складносурядним називається речення, у якому одне просте речення за змістом та граматично залежить від іншого й з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова.

Б.Складносурядним називається речення, у якому прості речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядним сполучником.

В.Складносурядним називається речення, у якому наявний лише один головний член.

Г.Складносурядним називається речення, у якому є три головні члени.
2. Частини складносурядного речення поєднуються за допомогою сполучників

А) єднальних, протиставних, розділових;

Б) часових, причинових, мети;

В) умовних, допустових;

Г) наслідкових, порівняльних.
3. Виділіть складносурядне речення.

А. Щодня, щоночі, молила і кликала до себе (Л. Тараненко).

Б. Дощі, що зарядили над турбазою кілька днів підряд, зосталися ніби відрізані променем сонця на асфальті (Л. Тараненко).

В. Максим обережно відхилив почорнілу хвіртку і ступив на густо всипаний ледь видимим порохом куряви спориш (Л. Тараненко).

Г. Над узорними віялами орляка снується легка-легка павутина, і повітря, здається, тремтить від натужної напруги… (Л. Тараненко).
4. Яке з поданих речень є складносурядним із єднальним сполучником?

А. Максим іде, і опала глиця, сплавлена промінням в жовтавий сяючий килим, порипує під ногами (Л. Тараненко).

Б. Максим розумів, але не міг виборсатися, не міг виплисти на поверхню з-під судомного болю (Л. Тараненко).

В.Ніч – у чорному запиналі, обверчена чорним, де-де приперчена далекими вогниками жару (Л. Тараненко).

Г. Ніч читає в його душі і страх перед смертю, і злу, люту ненависть до окупантів…

(Л. Тараненко).
5. Яке з поданих речень є складносурядним із протиставним сполучником?

А. Максим закушує губи – і кров солонить їх, і не може вийти з хати, не може нічим допомогти (Л. Тараненко).

Б. Дзвінка дивилася на Максима, а очі її повільно наливалися слізьми

(Л. Тараненко).

В. Він навіть зніяковів, угледівши її біля воріт турбази (Л. Тараненко).

Г. Зелень її очей спалахнула, немов омита весняним дощем (Л. Тараненко).
6. Яке з поданих речень є складносурядним із розділовим сполучником?

А. Автобус плавно зрушив з місця, і дорога мовчки лягла під колеса (Л. Тараненко).

Б. Древні, вічно замерзаючі, старі на лавах біля під’їзду провели цікавими поглядами

(Л. Тараненко).

В. На сходах під ноги кинувся сусідський кіт, нявкнув противним басом

(Л. Тараненко).

Г. Чи то день, сонце гнали під лускуватою грубою корою, чи то збуджена уява Максима виною тому…(Л. Тараненко).
7. Між частинами складносурядного речення кома не ставиться, якщо:

А) у простих реченнях, які входять у складносурядне, говориться про швидку зміну подій, явищ;

Б) друге речення містить у собі несподіваний наслідок чи різке протиставлення;

В) у складносурядному реченні є спільний другорядний член, який стосується обох простих речень;

Г) прості речення з’єднані підрядними сполучниками.
8. Яка зі схем відповідає структурі речення?

У мене затремтіли руки, і я не знайшла іншого виходу, як взагалі піти з дому

(Л. Тараненко).

А. [ ], і [ ], (як).

Б. [ ] , і [ ].

В. [ ], і [ (як) ].

Г. ( ), і ( ), [ як ].

Завдання на встановлення відповідності


 1. Укажіть відповідність між реченням та його характеристикою.

А. Складносурядне з єднальним 1.Вдягнеш зимове пальто, а воно

сполучником. відлига, аж капотить (Л. Тараненко).

Б. Складносурядне з розділовим 2.Прийде тепло, і під моє вікно

сполучником. повернеться пара ластівок (Л. Тараненко).

В. Складносурядне з протиставним 3.Шпаки – це імітатори веселі:

сполучником. то іволга у пісні їх дзвенить,

то хлопчик, друзів кличучи, свистить,

то соловейко розсипає трелі…(М.Рильський).

Г. Просте ускладнене речення. 4. Обабіч дороги болото давнє,

очеретом густим заросле… А

(Л. Тараненко). Б

5. Максим сів на стілець і подумав, В

що йому незабаром в армію… Г

(Л. Тараненко).


Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей

Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 10 - 12. Літеру, що відповідає вибраному реченню, позначте в таблиці знаком *.

(А) Я весь час почувалася збудженою і, лежачи серед тиші літнього саду, чекала Павла… (Б) І він приходив. (В) З мокрим волоссям після душу, з крапелинками води на плечах, і в голосі з’являлася незнайома мені приглушеність. (Г) Серце моє вибухало сотнями невеличких сонць, і ті сонця долітали, долинали до кожної клітинки тіла, і перепиняли дихання і, відкинувши сором, я клала руку йому на груди…(Л. Тараненко).


 1. Укажіть просте речення, ускладнене відокремленою обставиною.А

Б

В

Г

 1. Укажіть складносурядне речення.А

Б

В

Г

 1. Укажіть складне речення , у якому одна із частин – неповне речення.А

Б

В

Г

Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання 13 - 15.

Літеру, що відповідає вибраному реченню, позначте в таблиці знаком *.
(А) Ліс підступав зразу за річечкою. (Б) Проминеш міст – і як у зачароване місто втрапиш. (В) Суха хвоя навіть у тіні блищить рудуватим глянцем, важким і сонячним, як в олії. (Г) неба майже не видно за гіллям. (Д) А шишок тьма тьмуща. (Е) Лише встигай збирати. (Є) То вони з мамою нахиляються та в кошелик скидають, а татко знімає з возика граблі і згрібає хвою…(Ж) Шишок багато, та збирати їх важко. (З) Хоча Галинка й відпочиває, і за маслюками та сироїжками побігає, присідаючи та виглядаючи їх з-під голочок, а все одно ледве додому добирається (Л. Тараненко).


 1. Укажіть складне речення.

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З


 1. Укажіть просте ускладнене речення.А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З 1. Укажіть просте неускладнене речення.А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

  1   2   3   4

Схожі:

Відділ освіти городищенської iconОлександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації доводить до Вашого відома та подальшого використання в роботі лист Міністерства...
Відділ освіти городищенської iconОлександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
Найменування. Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області
Відділ освіти городищенської iconРічний план закупівель на 2012 р. Відділ освіти
Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код за єдрпоу 23750063
Відділ освіти городищенської iconЧернівецької області відділ освіти
Головного управління освіти І науки ода від 23. 03. 2012 року №01-31/783 «Про вшанування у 2012 році пам’яті видатних українців»...
Відділ освіти городищенської iconУкраїна погребищенська районна державна адміністрація вінницької області відділ освіти
Відділ освіти Погребищенської райдержадміністрації надсилає лист управління освіти і науки України від 31. 01. 2011 р. №377/09 «Про...
Відділ освіти городищенської iconУкраїна дергачівська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Дергачівської районної державної адміністрації повідомляє про додаткову потребу в педагогічних кадрах станом на 17....
Відділ освіти городищенської iconРозпорядження Городищенської районної державної адміністрації від 21 листопада 2011року №421 Погоджено Затверджено Перший заступник голови Начальник управління праці та райдержадміністрації соціального захисту населення
Надання адміністративної послуги управлінням праці та соціального захисту населення Городищенської райдержадміністрації щодо прийняття...
Відділ освіти городищенської iconДергачівська районна державна адміністрація харківської області відділ освіти
Станом на 22 січня 2013 року, відділ освіти Дергачівської райдержадміністрації надає інформацію щодо потреби в педагогічних кадрах...
Відділ освіти городищенської iconЧернівецької області відділ освіти
Відділ освіти Кіцманської райдержадміністрації доводить до вашого відома, що 20. 05. 2012 року о 11. 45 год в м Кіцмань біля обеліска...
Відділ освіти городищенської iconУжгородська районна державна адміністрація відділ освіти та у справах національностей
Найменування: Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка