Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Відділ освіти городищенської
394.57 Kb.
НазваВідділ освіти городищенської
Сторінка4/4
Дата конвертації21.10.2012
Розмір394.57 Kb.
ТипМетодичка
1   2   3   4

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 16 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні

лише одна правильна відповідь.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Лінгвістика тексту вивчає походження слів та їх значення.

Б. Лінгвістика тексту вивчає слова як частини мови.

В. Лінгвістика тексту вивчає структуру тексту у зв’язку з його темою, метою, типом і стилем висловлювання, зв’язки між компонентами тексту.

Г. Лінгвістика тексту вивчає фонетичні процеси в словах, які вживаються в тексті.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Основним поняттям лінгвістики тексту є слово.

Б. Основним поняттям лінгвістики тексту є речення.

В. Основним поняттям лінгвістики тексту є складне синтаксичне ціле (ССЦ).

Г. Основним поняттям лінгвістики тексту є текст.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Текст – це завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об’єднаних між собою за змістом та синтаксично, і служить для вираження зв’язних думок.

Б. Текст – це сукупність мовних засобів, що використовується мовцем за певних умов спілкування.

В. Текст – це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці.

Г. Текст – це чиясь мова, передана абсолютно точно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації висловлювання.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Тема тексту – це мета тексту, заради якої його створено.

Б. Тема тексту – це те, про що йдеться в тексті, його зміст.

В. Тема тексту – це сукупність виражальних засобів.

Г. Тема тексту – це частина тексту, що містить його головну думку.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Головна думка тексту – це мета тексту, заради якої його створено.

Б. Головна думка тексту – це зміст тексту.

В. Головна думка тексту – це підтема тексту.

Г. Головна думка тексту – це тема тексту.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Абзац – це стійке сполучення слів, яке за значенням відповідає одному слову.

Б. Абзац – це фрагмент тексту від нового до нового рядка або до кінця тексту, у якому розкривається зміст підтеми.

В. Абзац – це чітко й стисло сформульована тема тексту.

Г. Абзац – це уривок тексту, який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або виразу, що входять до його складу.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Проміжною ланкою між текстом і реченням є слово.

Б. Проміжною ланкою між текстом і реченням є словосполучення.

В. Проміжною ланкою між текстом і реченням є ССЦ.

Г. Проміжною ланкою між текстом і реченням є абзац.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Замітка, стаття, фейлетон – це типи мовлення.

Б. Оповідання, новела, повість - це типи мовлення.

В. Розповідь, опис, роздум - це типи мовлення.

Г. Науковий, публіцистичний, художній - це типи мовлення.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. З погляду актуального членування в тексті можна виділити підмет і присудок.

Б. З погляду актуального членування в тексті можна виділити другорядні члени речення.

В. З погляду актуального членування в тексті можна виділити вступ, основну частину і висновок.

Г. З погляду актуального членування в тексті можна виділити дане і нове.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Для зв’язку речень у тексті служить дане.

Б. Для зв’язку речень у тексті служить нове.

В. Для зв’язку речень у тексті служить предикативний центр.

Г. Для зв’язку речень у тексті служать другорядні члени речення.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Дане, виділяючись логічним наголосом, містить у собі основне повідомлення.

Б. Нове, виділяючись логічним наголосом, містить у собі основне повідомлення.

В. Підмет, виділяючись логічним наголосом, містить у собі основне повідомлення.

Г. Присудок, виділяючись логічним наголосом, містить у собі основне повідомлення. 1. Укажіть правильне твердження.

А. Складне синтаксичне ціле – це мовлення, зафіксоване на папері, розраховане на зорове сприйняття.

Б. Складне синтаксичне ціле – це граматично організована одиниця мови, яка складається з одного або кількох слів і виражає закінчену думку.

В. Складне синтаксичне ціле – це сукупність усіх правил певної мови, якими користуються мовці у процесі спілкування.

Г. Складне синтаксичне ціле – це група речень, що об’єднані тісним змістовим і граматичним зв’язком і забезпечують більш повний порівняно з реченням розвиток думки. 1. Укажіть правильне твердження.

А. Якщо даним наступного речення стає нове попереднього, то йдеться про паралельний зв’язок між реченнями.

Б. Якщо даним наступного речення стає нове попереднього, то йдеться про послідовний зв’язок між реченнями.

В. Якщо даним наступного речення стає нове попереднього, то йдеться про перспективний зв’язок між реченнями.

Г. Якщо даним наступного речення стає нове попереднього, то йдеться про дистантний зв’язок між реченнями.


 1. Укажіть правильне твердження.

А. Мета художнього опису предмета – забезпечення точності інформації про предмет, його розмір, форму, вагу, колір тощо.

Б. Мета художнього опису предмета – створення загадок.

В. Мета художнього опису предмета – створення образу предмета, підкреслення в ньому найхарактернішого, висловлення певного ставлення до нього.

Г. Мета художнього опису предмета – складання аргументованої оцінки предмета.


 1. Прочитайте текст. Укажіть, яким різновидом опису є цей уривок.


По праву руч від вас збігає вниз шлях, в’ється поміж деревами. По ліву – яри, непролазні хащі, а прямо перед вашими очима розіслалася долина. Над річкою – село з білими хатками та вишневими садками (Панас Мирний).

А. Портрет.

Б. Пейзаж.

В. Інтер’єр.

Г. Опис місцевості.


 1. Прочитайте текст. Які типи мовлення поєднано в ньому?


Олесь не повірив своїм очам: по городі спокійнісінько походжав здоровенний вепр. Він визбирував картоплю, що залишилася після копання. Величезний, вуха – ніби лопухи, ікла, як дві шаблі, з рила стирчать, щетина – наче дріт. Вепр пирхнув, прочистив забиті землею ніздрі і рушив у напрямку лісу (Б. Комар).

А. Розповідь і опис.

Б. Розповідь і роздум.

В. Розповідь, опис і роздум.

Г. Розповідь, опис і оцінка предмета.


Завдання на встановлення відповідності


 1. Установіть відповідність між мовними поняттями та їхніми різновидами.


А. Типи мовлення. 1. Розповідь, опис, роздум.
Б. Форми реалізації 2. Говоріння, писання, читання, А

тексту. слухання. Б

В. Різновиди мовленнє- 3. Змістовність, послідовність, В

вої діяльності. багатство, точність, виразність, Г

Г. Компоненти актуаль- доречність, правильність. Д

Ного членування тексту. 4. Тема (дане), рема (нове).

Д. Основні вимоги до 5. Усний, писемний.

мовлення. 1. Установіть відповідність між визначеннями та поданими термінолексемами.


А. Повідомлення про певні події, 1. Мовлення.
що розгортаються в часі. 2. Спілкування. А

Б. Висловлювання про причини 3. Розповідь. Б

якостей, ознак, подій. 4. Опис. В

В. Висловлювання про певні ознаки, 5. Роздум. Г

властивості предмета чи явища. Д

Г. Сукупність мовних дій, кожна з

яких має власну мету, що випливає

із загальної мети спілкування.

Д. Обмін інформацією, передача певної

інформації однією людиною іншій.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іваничук Р. Яничари. – К.: Веселка, 1993. – 239 с.

2. Тараненко Л. Квиток до Калинівки. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 191 с.


3. Тихоша В. Рідна мова, 8 – 11 кл.: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю.

– К.: Пед. преса, 2004. – 56 с.

4. Шабельник Т.М., Паращич В.В. Українська мова та література. Репетитор. – Харків:

Факт, 2008. – 288 с.
1   2   3   4

Схожі:

Відділ освіти городищенської iconОлександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації доводить до Вашого відома та подальшого використання в роботі лист Міністерства...
Відділ освіти городищенської iconОлександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
Найменування. Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області
Відділ освіти городищенської iconРічний план закупівель на 2012 р. Відділ освіти
Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код за єдрпоу 23750063
Відділ освіти городищенської iconЧернівецької області відділ освіти
Головного управління освіти І науки ода від 23. 03. 2012 року №01-31/783 «Про вшанування у 2012 році пам’яті видатних українців»...
Відділ освіти городищенської iconУкраїна погребищенська районна державна адміністрація вінницької області відділ освіти
Відділ освіти Погребищенської райдержадміністрації надсилає лист управління освіти і науки України від 31. 01. 2011 р. №377/09 «Про...
Відділ освіти городищенської iconУкраїна дергачівська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Дергачівської районної державної адміністрації повідомляє про додаткову потребу в педагогічних кадрах станом на 17....
Відділ освіти городищенської iconРозпорядження Городищенської районної державної адміністрації від 21 листопада 2011року №421 Погоджено Затверджено Перший заступник голови Начальник управління праці та райдержадміністрації соціального захисту населення
Надання адміністративної послуги управлінням праці та соціального захисту населення Городищенської райдержадміністрації щодо прийняття...
Відділ освіти городищенської iconДергачівська районна державна адміністрація харківської області відділ освіти
Станом на 22 січня 2013 року, відділ освіти Дергачівської райдержадміністрації надає інформацію щодо потреби в педагогічних кадрах...
Відділ освіти городищенської iconЧернівецької області відділ освіти
Відділ освіти Кіцманської райдержадміністрації доводить до вашого відома, що 20. 05. 2012 року о 11. 45 год в м Кіцмань біля обеліска...
Відділ освіти городищенської iconУжгородська районна державна адміністрація відділ освіти та у справах національностей
Найменування: Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка