Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Панас мирний
95.05 Kb.
НазваПанас мирний
Дата конвертації06.02.2013
Розмір95.05 Kb.
ТипДокументы
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПАНАС МИРНИЙ

І варіант

І рівень

1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману.
А). Великий обсяг;

Б). багатоплановість сюжету;

В). невелика кількість персонажів;

Г). настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом

проникнення в найглибші кутки душі.

2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні

А). І. Білик; В). І. Нечуй-Левицький;

Б). І. Франко; Г). М. Павлик.

3. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1905 р.?

А). «Пропаща сила»; Б). «Чіпка»;

В). «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»; Г). «Кріпацька неволя».

4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні».

А).Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

Б). конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;

В). конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;

Г). конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка).

5. Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною».

А). Дочку Максима Галю; В). дружину Грицька Христю;

Б). дружину Максима Явдоху; Г). матір Чіпки Мотрю.

6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

А). Вплив товариства; Г ). злиденне життя;

Б ). нещасливе кохання; Д ). хвороба.

В ). утрата землі;

7. Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»?
А). Чіпку Варениченка; Б). Максима Ґудзя;

В). Грицька Чупруненка; Г). Василя Пороха;

Д). Івана Вареника.

8. Де вперше було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
А). У Львові; Б). у Харкові;
В). у Парижі; Г). у Женеві;
Д ). у Києві.

9. Укажіть справжнє ім'я Панаса Мирного.
А). Павло Губенко; Б). Іван Білик;

В). Григорій Квітка; Г ). Панас Рудченко;

Д). Іван Тобілевич.

10. Визначте розв'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
А). У Чіпки незаконно одбирають землю;

Б). Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;

В). Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;

Г). Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;

Д ). Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.

11. Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
Б). намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
В). прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв’язок явищ і подій;
Г). уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
12. Вкажіть подію і твір, що передували задуму роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А). Реформа 1861 р. і повість «Лихо давнє й сьогочасне»;

Б). мандрівка навесні 1872 р. та враження від неї, описані Панасом Мир­ним у нарисі «Подоріжжя від Полтави до Гадячого»;

В). життя с. Піски як типовий зразок безвиході, до якої потрапили селяни після реформи, що знайшло своє відображення у повісті «Голодна воля»;

Г ). особисті враження та переживання автора, відображені в повісті Панаса Мирного «Чіпка».

ІІ рівень

 1. Кому належать слова: «Що я тепер? Людський попихач. Наймит. Пропало… Все пропало…»?

 2. У кого Чіпка служив у наймах?

 3. За яких обставин і хто вигукує слова: «Так оце та правда! Оце вона!»?

 4. З ким Чіпка пас громадську отару?

 5. Назвіть героїню: «…весела, моторна, працьовита. Вона була сиротою, невеликої вроди, але так запала в серце, що забув і про великий посаг, і про незвичайну красу майбутньої жінки»?

 6. Упізнай персонажа: «Начальство його любили за те, що був до всього здатний, моторний, сильний і розумний»?

ІІІ рівень

1. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Пана­са Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 1. «...бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, А). Галя жила... удвох з старою матір'ю» Б). Оришка

 2. «Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою В). Мотря Жуківна

усмішкою на виду, вона так і вабила до себе» Г). Чіпка Варениченко

 1. «Не багатого роду!» - казала проста свита, наки- Д). Остап Хрущ

нута наопашки. «Та чепурної вдачі», - одмовля-

ла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка...»

4 «Отой волоцюга, блудяга...покинув на Дону жін-

ку з дітьми...»

5 «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар

суха»

2. Вкажіть жанр

Вид епічного твору, головна увага якого зосереджується на розкриті суперечностей і закономірностей суспільного життя, соціальній зумовленості дій і вчинків персонажів, зображенні їх у побутовому середовищі – це …

3. Дайте відповідь

Зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 року («Хіба ревуть воли, як ясла повні») – це…
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПАНАС МИРНИЙ

ІІ варіант

1 рівень

1. Перший друкований твір Панаса Мирного:
А). «Лихо давнє і сьогочасне»
Б). «Лихий попутав»
В). «Лихі люди».
Г). «П’яниця».

2. За жанром «Хіба ревуть воли, як ясла повні» - це...
А).Соціально-побутовий роман.
Б). Історично-соціальний роман.
В). Соціально-психологічний роман.
Г). Соціально-психологічна повість.

3. Максим у творі – це...
А). Товариш Чіпки.
Б). Батько Чіпки.
В). Тесть Чіпки.
Г). Кум Чіпки.

4. Уперше Чіпка та Галя зустрілися...
А). У полі.
Б). На панському дворі.
В). У волості.
Г). На ярмарку.

5. Дружину Максима звали...
А). Оришка.
Б). Марія.
В). Христя.
Г). Явдоха.

6. Порох і Чижик – це...
А). Дрібні волосні чиновники.
Б). Побратими Максима у війську.
В). Товариші Чіпки-злодія.
Г) . Сусіди Грицька Чупруненка.

7. Чіпка остаточно став на шлях злочину...
А). Після вигнання його з земства.
Б). Після одруження з Галею.
В). Після сварки з матір’ю.
Г). Після того, як у нього відібрали землю.

8. Вкажіть причину часових зміщень, поєднання теперішнього і ми­нулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А). Авторський задум, спрямований на композиційне урізноманітнення твору;

Б). Намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;

В). Прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономір­ний зв'язок явищ і подій;

Г). Уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.

9. Особливість реалізму творів Панаса Мирного полягає:

А). У показі реальної дійсності на різних зрізах — соціального, національ­ного, історичного, побутового життя народу, що надає творам життєвої достовірності, панорамності, психологічної вмотивованості ситуацій;

Б). У зображенні людей українського закріпаченого села, які усвідомлю­ють своє рабське становище, хоч і позбавлені будь-яких можливостей волевиявлення;

В) У гостровикривальному ставленні до панів Польських та їх знущань над селянами с. Пісок;

Г) .У своєчасному реагуванні на злободенні соціальні проблеми, сприян­ні моральному перевихованню особистості, запровадженні в книжну лі­тературу сюжетів і характерів з життя простого люду.

10. Друга частина твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні»...
А). Розповідає про боротьбу проти кріпацької неволі.
Б). Розповідає про закріпачення села Піски й долю Максима.
В). Розповідає про поневіряння Чіпки по наймах.
Г). Розповідає про злодійське життя Чіпки Варениченка.

11. Мотря Жуківна – це...
А). Наречена Грицька.
Б). Дружина Максима.
В). Мати Чіпки Варениченка.
Г) . Дружина Чіпки.

12. Хто у творі «пропаща сила»?
А). Колишні кріпаки.
Б). Злочинці.
В). Максим і Чіпка.
Г). Творчій потенціал народу.
ІІ рівень

 1. «Розбишацька дочка» – хто це?

 2. Кого називали Махамедом?

 3. Про кого слова: «Як підстрелена горлиця тіпається, б’ється, тихо туркоче й стогне»?

 4. Хто говорив про Чіпку: «У Чіпки й серце добріше й душа чістіша… А що він п’є? То його лихо п’є »?

 5. Яка з чотирьох частин є екскурсом в минуле?

 6. Про кого йдеться: «От з кого беріть, дітки, примір, як у мирі жити! – не одна, не дві матері радили своїм дочкам і зятям…»?


ІІІ рівень

1. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відповідно до композиції твору.

А «Двужон»; 1.

Б «Дитячі літа»; 2.

В «Польова царівна»; 3.

Г «Тайна-невтайна»; 4.

Д «Жив-жив!». 5.

2. Вкажіть жанр

Твір, у якому суспільно значущі події і соціальні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і переживань – це …

3.Дайте відповідь

Алегорична назва «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: воли – символічний образ уярмленого селянства – не ревли б, якби було що їсти. Умови життя селянства, їх поведінка, розкриття того, що калічило душі, нівечило мораль …Це …

І варіант

1 рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

а

а

в

а

в

д

г

г

в

в

б

2 рівень

1

Чіпка

2

У діда Уласа

3

Галя

4

Грицем

5

Христя

6

Максим

3 рівень

1 завдання
1

в

2

а

3

г

4

д

5

б

2 завд.

Соціально-побутова повість

3 завд.

Тема романуІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

г

в

в

а

г

а

а

в

а

б

в

в

2 рівень

1

Галя

2

Максим

3

Мотря

4

Христя

5

Друга

6

Грицько та Христя

3 рівень

1 завдання

1

В

2

А

3

Б

4

Д

5

Г

2 завд.

Соціально-психологічний роман

3 завд.

Головна ідея роману

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Панас мирний iconУ 70-90-ті роки XIX століття в українську літературу реалізму вступають чимало нових прозаїків Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Франко. В їхніх творах
У 70—90-ті роки XIX століття в українську літературу реалізму вступають чимало нових прозаїків — Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький,...

Панас мирний iconІ. С. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я” Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
С. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я” Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Панас мирний iconUkrainian books for Ruslan Sovinskyy for the ib program at Miles Macdonell Collegiate St ory
Панас Мирний та Іван Білик. Хіба ревуть воли, як ясла повні? (роман). Дніпро. – Київ, 1973

Панас мирний iconBd-5D91B1-84C0-934f-a594-7317-195B-4A3fda 0 панас мирний (1849-1920) хіба ревуть воли, як ясла повні? Частина перша І польова царівна Сталося це одного

Панас мирний iconПанас Мирний (1849 — 1920)
Миргороді на Полтавщині. Незначною була освіта Панаса Рудченка, бо після кількох років навчання в Миргородському парафіяльному, а...

Панас мирний iconПанас мирний (1849-1920)
Сталося це одного чудового весняного дня. Ясне сонце було тепле й приязне. З неба линула пісня жайворонка, в траві сюрчали коники....

Панас мирний iconПанас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Сюжет ні лінії роману
Чіпка, добре задуманий І чітко заґрунтований на полотні до події, що перевернула його життя,— далі виступає вже якоюсь тінню, блідне...

Панас мирний iconДискурс материнства у творчості українських письменників ХІХ хх століття
Багато письменників різних часів зверталися до теми материнства: Тарас Шевченко, Панас Мирний, Леся Українка, Ольга Кобилянська,...

Панас мирний icon1. Розвиток літ жанрів на поч. 20 ст. Нові імена в укр літературному процесі
Продовжували писати Іван Франко, Михайло Старицький, Панас Мирний, Іван Нечуй-Левицький, Іван Карпенко-Карий І поруч з ними на сцену...

Панас мирний iconКонкурсу робіт «Мирний космос» в напрямку «Екологія та космонавтика»
Протокол особистої першості 13-го обласного конкурсу робіт «Мирний космос» в напрямку

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка