Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману
95.05 Kb.
НазваІ рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману
Дата конвертації06.02.2013
Розмір95.05 Kb.
ТипКонтрольна робота
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПАНАС МИРНИЙ

І варіант

І рівень

1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману.
А). Великий обсяг;

Б). багатоплановість сюжету;

В). невелика кількість персонажів;

Г). настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом

проникнення в найглибші кутки душі.

2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні

А). І. Білик; В). І. Нечуй-Левицький;

Б). І. Франко; Г). М. Павлик.

3. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1905 р.?

А). «Пропаща сила»; Б). «Чіпка»;

В). «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»; Г). «Кріпацька неволя».

4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні».

А).Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

Б). конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;

В). конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;

Г). конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка).

5. Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною».

А). Дочку Максима Галю; В). дружину Грицька Христю;

Б). дружину Максима Явдоху; Г). матір Чіпки Мотрю.

6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

А). Вплив товариства; Г ). злиденне життя;

Б ). нещасливе кохання; Д ). хвороба.

В ). утрата землі;

7. Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»?
А). Чіпку Варениченка; Б). Максима Ґудзя;

В). Грицька Чупруненка; Г). Василя Пороха;

Д). Івана Вареника.

8. Де вперше було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
А). У Львові; Б). у Харкові;
В). у Парижі; Г). у Женеві;
Д ). у Києві.

9. Укажіть справжнє ім'я Панаса Мирного.
А). Павло Губенко; Б). Іван Білик;

В). Григорій Квітка; Г ). Панас Рудченко;

Д). Іван Тобілевич.

10. Визначте розв'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
А). У Чіпки незаконно одбирають землю;

Б). Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;

В). Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;

Г). Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;

Д ). Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.

11. Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А). авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
Б). намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
В). прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв’язок явищ і подій;
Г). уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
12. Вкажіть подію і твір, що передували задуму роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А). Реформа 1861 р. і повість «Лихо давнє й сьогочасне»;

Б). мандрівка навесні 1872 р. та враження від неї, описані Панасом Мир­ним у нарисі «Подоріжжя від Полтави до Гадячого»;

В). життя с. Піски як типовий зразок безвиході, до якої потрапили селяни після реформи, що знайшло своє відображення у повісті «Голодна воля»;

Г ). особисті враження та переживання автора, відображені в повісті Панаса Мирного «Чіпка».

ІІ рівень

 1. Кому належать слова: «Що я тепер? Людський попихач. Наймит. Пропало… Все пропало…»?

 2. У кого Чіпка служив у наймах?

 3. За яких обставин і хто вигукує слова: «Так оце та правда! Оце вона!»?

 4. З ким Чіпка пас громадську отару?

 5. Назвіть героїню: «…весела, моторна, працьовита. Вона була сиротою, невеликої вроди, але так запала в серце, що забув і про великий посаг, і про незвичайну красу майбутньої жінки»?

 6. Упізнай персонажа: «Начальство його любили за те, що був до всього здатний, моторний, сильний і розумний»?

ІІІ рівень

1. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Пана­са Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 1. «...бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, А). Галя жила... удвох з старою матір'ю» Б). Оришка

 2. «Сама - невеличка, метка й жвава, з веселою В). Мотря Жуківна

усмішкою на виду, вона так і вабила до себе» Г). Чіпка Варениченко

 1. «Не багатого роду!» - казала проста свита, наки- Д). Остап Хрущ

нута наопашки. «Та чепурної вдачі», - одмовля-

ла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка...»

4 «Отой волоцюга, блудяга...покинув на Дону жін-

ку з дітьми...»

5 «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар

суха»

2. Вкажіть жанр

Вид епічного твору, головна увага якого зосереджується на розкриті суперечностей і закономірностей суспільного життя, соціальній зумовленості дій і вчинків персонажів, зображенні їх у побутовому середовищі – це …

3. Дайте відповідь

Зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 року («Хіба ревуть воли, як ясла повні») – це…
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПАНАС МИРНИЙ

ІІ варіант

1 рівень

1. Перший друкований твір Панаса Мирного:
А). «Лихо давнє і сьогочасне»
Б). «Лихий попутав»
В). «Лихі люди».
Г). «П’яниця».

2. За жанром «Хіба ревуть воли, як ясла повні» - це...
А).Соціально-побутовий роман.
Б). Історично-соціальний роман.
В). Соціально-психологічний роман.
Г). Соціально-психологічна повість.

3. Максим у творі – це...
А). Товариш Чіпки.
Б). Батько Чіпки.
В). Тесть Чіпки.
Г). Кум Чіпки.

4. Уперше Чіпка та Галя зустрілися...
А). У полі.
Б). На панському дворі.
В). У волості.
Г). На ярмарку.

5. Дружину Максима звали...
А). Оришка.
Б). Марія.
В). Христя.
Г). Явдоха.

6. Порох і Чижик – це...
А). Дрібні волосні чиновники.
Б). Побратими Максима у війську.
В). Товариші Чіпки-злодія.
Г) . Сусіди Грицька Чупруненка.

7. Чіпка остаточно став на шлях злочину...
А). Після вигнання його з земства.
Б). Після одруження з Галею.
В). Після сварки з матір’ю.
Г). Після того, як у нього відібрали землю.

8. Вкажіть причину часових зміщень, поєднання теперішнього і ми­нулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А). Авторський задум, спрямований на композиційне урізноманітнення твору;

Б). Намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;

В). Прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономір­ний зв'язок явищ і подій;

Г). Уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.

9. Особливість реалізму творів Панаса Мирного полягає:

А). У показі реальної дійсності на різних зрізах — соціального, національ­ного, історичного, побутового життя народу, що надає творам життєвої достовірності, панорамності, психологічної вмотивованості ситуацій;

Б). У зображенні людей українського закріпаченого села, які усвідомлю­ють своє рабське становище, хоч і позбавлені будь-яких можливостей волевиявлення;

В) У гостровикривальному ставленні до панів Польських та їх знущань над селянами с. Пісок;

Г) .У своєчасному реагуванні на злободенні соціальні проблеми, сприян­ні моральному перевихованню особистості, запровадженні в книжну лі­тературу сюжетів і характерів з життя простого люду.

10. Друга частина твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні»...
А). Розповідає про боротьбу проти кріпацької неволі.
Б). Розповідає про закріпачення села Піски й долю Максима.
В). Розповідає про поневіряння Чіпки по наймах.
Г). Розповідає про злодійське життя Чіпки Варениченка.

11. Мотря Жуківна – це...
А). Наречена Грицька.
Б). Дружина Максима.
В). Мати Чіпки Варениченка.
Г) . Дружина Чіпки.

12. Хто у творі «пропаща сила»?
А). Колишні кріпаки.
Б). Злочинці.
В). Максим і Чіпка.
Г). Творчій потенціал народу.
ІІ рівень

 1. «Розбишацька дочка» – хто це?

 2. Кого називали Махамедом?

 3. Про кого слова: «Як підстрелена горлиця тіпається, б’ється, тихо туркоче й стогне»?

 4. Хто говорив про Чіпку: «У Чіпки й серце добріше й душа чістіша… А що він п’є? То його лихо п’є »?

 5. Яка з чотирьох частин є екскурсом в минуле?

 6. Про кого йдеться: «От з кого беріть, дітки, примір, як у мирі жити! – не одна, не дві матері радили своїм дочкам і зятям…»?


ІІІ рівень

1. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відповідно до композиції твору.

А «Двужон»; 1.

Б «Дитячі літа»; 2.

В «Польова царівна»; 3.

Г «Тайна-невтайна»; 4.

Д «Жив-жив!». 5.

2. Вкажіть жанр

Твір, у якому суспільно значущі події і соціальні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і переживань – це …

3.Дайте відповідь

Алегорична назва «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: воли – символічний образ уярмленого селянства – не ревли б, якби було що їсти. Умови життя селянства, їх поведінка, розкриття того, що калічило душі, нівечило мораль …Це …

І варіант

1 рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

а

а

в

а

в

д

г

г

в

в

б

2 рівень

1

Чіпка

2

У діда Уласа

3

Галя

4

Грицем

5

Христя

6

Максим

3 рівень

1 завдання
1

в

2

а

3

г

4

д

5

б

2 завд.

Соціально-побутова повість

3 завд.

Тема романуІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

г

в

в

а

г

а

а

в

а

б

в

в

2 рівень

1

Галя

2

Максим

3

Мотря

4

Христя

5

Друга

6

Грицько та Христя

3 рівень

1 завдання

1

В

2

А

3

Б

4

Д

5

Г

2 завд.

Соціально-психологічний роман

3 завд.

Головна ідея роману

Схожі:

І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconПоетика німецького романтичного роману
Тем До проблеми генезису жанру романтичного роману (2 год.) Становлення роману як жанру в німецькій літературі: жанрові різновиди...
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconНаказ №208 Про переведення студентів денної форми навчання соціально-психологічного факультету на наступний курс навчання
За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р перевести студентів І, ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання...
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconКонтрольна робота Геометричні перетворення Варіант 1 Користуючись рисунком, укажіть пряму, яка симетрична прямій вс
Користуючись рисунком, укажіть пряму, яка симетрична прямій вс відносно осі абсцис
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconПоложення про психологічну службу мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького загальні положення 1
Овного процесу в університеті та діє з метою охорони психічного, психологічного здоров’я студентської молоді, створення оптимальних...
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconІнструкція про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади гумнс україни в місті Києві
Про затвердження Інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади територіальних органів...
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconРозділ сучасні уявлення про соціально-психологічний клімат колективу
Розділ вивчення соціально-психологічного клімату в колективі досліджуваного підприємства
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconМ. В. Гоголь видатний російський і український письменник
«Мертвих душ» і повторити особливості жанру роману і поеми; розвивати аналітичне мислення, уміння робити самостійні висновки; виховувати...
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconМнемонічні властивості жанру
Це робить мнемосхему постмодерного роману дуже складною, але попри всі включення, провідну роль у його розвитку відіграє все-таки...
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconРекомендації щодо здійснення соціально-психологічного супроводу дітей та учнівської молоді з девіаціями поведінки
Одним із напрямів діяльності навчальних закладів є впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування...
І рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману iconОберіть одну правильну відповідь. Укажіть пристрої введення даних
Укажіть, у яких форматах можуть зберігатися шаблони, створені засобами Microsoft Word
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка