Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку
106.9 Kb.
НазваПлан-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку
Дата конвертації21.10.2012
Розмір106.9 Kb.
ТипПлан-конспект
Зміст
Основні властивості постійних магнітів
Магніт має північний
Однойменні полюси магнітів відштовху­ються, а різнойменні — притягуються.
Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом.
Постійні магніти виготовляють із магнітних матеріалів
У разі нагрівання постійного магніту до певної темпе­ратури його магнітні властивості зникають.
Знайомимося з магнітним полем
Вводимо поняття магнітних ліній
Умовні лінії, уздовж яких у магнітному полі встановлюються осі маленьких маг­нітних стрілок, називають лініями маг­нітного поля
Доводимо, що Земля мас магнітне поле
Дізнаємося про магнітні бурі та магнітні аномалії
IV. Підбиваємо підсумки
V. Оголошення і пояснення домашнього завдання


___________
План-конспект

уроку фізики у 9 класі
Тема уроку: Постійні магніти. Магнітне поле Землі.

Мета уроку: навчальна – ввести поняття магніту, сформувати наукове уявлення про магнітне поле; пояснити походження та властивості магнітного поля Землі.

розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуванні вправ;

виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях і розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: прямі та дугоподібні магніти, цвяхи, залізні ошурки, магнітна стрілки

План уроку

 1. Властивості постійних магнітіів

 2. Магнітні поля

 3. Магнітні лінії

 4. Доводимо, що Земля має магнітне поле

 5. Магнітні бурі та магнітні аномалії

І. Організаційна частина (привітання, перевірка д/з) (2 хв)

Ми вже познайомилися з вами з механічними, тепловими, світловими й електричними явищами. Сьогодні познайомимось з вами з явищами магнітними.

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів (2 хв)

Оголошення теми і мети уроку (слайд №1)

Ще у глибоку давнину була помічена здатність деяких залізних руд притягувати до себе залізні тіла. Давні греки називали шматки такої руди магнітними каменями, імовірно, за назвою міста Магнезія, з якої привозили ту руду. Зараз їх називають природними магнітами.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (20 хв) (слайд №2,3)

Вивчаємо властивості постійних магнітів

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають постій­ні ними магнітами.

Першим ретельно дослідив властивості постій­них магнітів англійський фізик В. Ґільберт. Наведемо основні з них.

Основні властивості постійних магнітів

 1. Магнітна дія постійного магніту є різ­ною на різних ділянках його поверхні. Щоб під­твердити це, зануримо намагнічений сталевий гвинт (постійний магніт) у залізні ошурки. До кінців гвинта притягнеться багато ошурок, а до середини — майже нічого. Ті ділянки поверхні магніту, де магнітна дія виявляється найсильніше, називають полюсами магніту.

 2. Магніт має північний та південний по­люси. Якщо магніт, наприклад, у вигляді шта­би установити на вістря, то він розташується певним чином: один його полюс буде вказувати на північ Землі, а другий — на південь. Звідси й назви полюсів магніту. Північний полюс позначають літерою N, південний — лі­терою S.

 3. Однойменні полюси магнітів відштовху­ються, а різнойменні — притягуються. Якщо до магніту наблизити компас, то північний полюс стрілки компаса притягнеться до південного по­люса магніту, і навпаки.

 4. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Наприклад, якщо намагні­чену за допомогою постійного магніту спицю перекусити кусачками на декілька частин, то кожна з цих частин матиме два полюси: пів­нічний і південний.

 5. Постійні магніти виготовляють із магнітних матеріалів. Постійні магніти чи­нять помітну магнітну дію лише на тіла, які теж виготовлені з магнітних матері­алів. Зазвичай магнітні матеріали містять Ферум, Ніколь, Кобальт і деякі рідкоземельні метали.

 6. У разі нагрівання постійного магніту до певної темпе­ратури його магнітні властивості зникають. Температуру, при досягненні якої постійні магніти втрачають магнітні властивості, називають точкою Кюрі.


Знайомимося з магнітним полем (слайд №4,5)

Під час вивчення електричних явищ йшлося про те, що про­стір навколо зарядженого тіла змінюється — у ньому утворюється електричне поле, яке діє на інші заряджені тіла з деякою електрич­ною силою. У результаті однойменно заряджені тіла відштовхуються, а різнойменно заряджені — притягуються.

Навколо намагніченого тіла теж відбувається певна зміна про­стору, а саме утворюється магнітне поле. Це магнітне поле діє на інше намагнічене тіло з деякою магнітною силою, унаслідок чого ці тіла відштовхуються однойменними полюсами та притягуються різнойменними.

Вивчаючи електричні явища, ми також звертали увагу на те, що незаряджене тіло завжди притягується до зарядженого. Під впли­вом електричного поля зарядженого тіла всередині незарядженого тіла відбувається перерозподіл електричних зарядів, тому ближче до зарядженого тіла завжди опиняються заряди протилежного йому знака.

Під дією магнітного поля всередині тіл також відбуваються зміни. Так, цвях, уміщений у магнітне поле постійного магніту, на­магнічується і сам стає магнітом. Ближче до північно­го полюса постійного магніту утворюється південний полюс цвяха, тому цвях притягується до магніту.
Вводимо поняття магнітних ліній (слайд №6)

Існування магнітного поля в просторі можна виявити кількома способами. Здавна для вивчення магнітних полів використову­ють магнітні стрілки — постійні магніти, що зазвичай мають форму витягнутого ромба. Розташуємо навколо штабового магніту велику кількість маленьких магнітних стрі­лок. Стрілки встановляться (зорієнтуються) впорядковано — їхні осі ніби утворять лінії. Це відбувається тому, що на стрілки діє маг­нітне поле, створене магнітом.

Умовні лінії, уздовж яких у магнітному полі встановлюються осі маленьких маг­нітних стрілок, називають лініями маг­нітного поля або магнітними лініями.

За напрямок ліній магнітного поля бе­руть напрямок, на який указує північний по­люс магнітної стрілки.

За допомогою магнітних ліній зручно зображувати магнітні поля графічно. Домо­вилися креслити магнітні лінії таким чином, щоб їхня густота відбивала інтенсивність маг­нітного поля: чим сильніше магнітне поле, тим частіше креслять лінії.

Дивлячись на зображення ліній маг­нітного поля штабового магніту, можна зробити кілька висновків. По-перше, поза магнітом лінії магнітного поля вихо­дять із північного полюса магніту і входять у південний; по-друге, лінії магнітного поля замкнені, по-третє, магнітне поле є найсиль-нішим навколо полюсів магніту.

Картину магнітних ліній можна поба­чити, скориставшись залізними ошурками. Візьмемо підковоподібний магніт, покладемо на нього пластинку з оргскла і через ситечко насипатимемо на пластинку ошурки. У маг­нітному полі кожний шматочок заліза на магнітиться й ніби перетвориться на ма­леньку магнітну стрілку. Імпровізовані «стрілки» зорієнтуються певним чином. Рисунок, створений ланцюжками ошу­рок, відтворить картину ліній магнітно­го поля, або, як кажуть фізики, спектр магнітного поля
Доводимо, що Земля мас магнітне поле . (слайд №5)

Те, що магнітна стрілка біля поверхні Землі завжди орієнтується певним чином, доводить, що планета Земля має магнітне поле. Стрілка встановлюється вздовж магнітних ліній цього поля. Магнітне поле Землі здавна допомагало зорієнтуватись мандрівникам, морякам, військовим і не лишеїм. Доведено, що риби, морські ссавці й птахи під час своїх мі­грацій орієнтуються за магнітним полем Землі. Так само орієнтуються, шукаючи шлях додому, і деякі тварини, наприклад кішки.

Перші експерименти з вивчення земно­го магнетизму провів Вільям Ґільберт. Він виготовив із постійного магніту кулю і переконався, що вона має два полюси: північний і південний. Розташувавши на цій кулі компас, Ґільберт з'ясував, що північний полюс магнітної стрілки завжди вказує на південний полюс кулі. Цей експеримент до­зволив ученому припустити, що Земля — це великий магніт і що на півночі нашої пла­нети розташований південний магнітний полюс. Подальші дослідження повністю під­твердили гіпотезу Ґільберта.

Аналізуючи картину ліній магнітного поля Землі можна зробити де­кілька висновків

По-перше, поблизу південного географіч­ного полюса Землі розташований північний магнітний полюс, з якого лінії магнітного поля виходять. І навпаки, біля північного географічного полюса Землі розташований південний магнітний полюс, у який лінії магнітного поля входять.

По-друге, магнітний і географічний по­люси не збігаються (вони віддалені один від одного приблизно на 2100 км), тому стрілка компаса вказує напрямок на північ і на пів­день лише приблизно.

По-третє, лінії магнітного поля не па­ралельні поверхні планети. Якщо закріпи­ти магнітну стрілку таким чином, щоб вона могла вільно обертатися як навколо горизон­тальної, так і навколо вертикальної осей, то вона встановиться під певним кутом до по­верхні Землі. При наближенні до магнітного полюса стрілка буде все більше схилятися до вертикалі й на магнітному полюсі встановиться вертикально.
Дізнаємося про магнітні бурі та магнітні аномалії . (слайд №7,8)

Ретельні дослідження показали, що магнітне поле Землі у будь-якій місцевості не є постійним. Так, установлено, що магніт­на стрілка періодично, щодоби, дещо відхиляється. Спостерігаються також невеликі щорічні зміни магнітного поля Землі. Однак іноді трапляються й дуже різкі його зміни. Сильні збурення магнітного поля Землі, що охоплюють всю планету і тривають від одного до кількох днів, називають магнітними бурями. Помічено, що магнітні бурі спостерігаються одночасно зі зростанням сонячної активності.

Магнітні бурі практично не відчуваються здоровими людьми, а от у тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання та захво­рювання нервової системи, вони викликають погіршення самопочуття. Під час магнітних бур магнітна стрілка по­водиться аномально, тобто не встановлюєть­ся в напрямку «північ — південь». Утім, на нашій планеті є певні ділянки, де магнітна стрілка поводиться аномально завжди: на­прямок, що вона вказує, повсякчас не збі­гається з напрямком ліній магнітного поля Землі. Такі ділянки називають магнітними аномаліями. У місцях магнітних аномалій магнітне поле завжди відхилене від норми. Дослідження деяких магнітних аномалій до­зволяють виявляти поклади корисних копа­лин, у першу чергу залізної руди, а в комп­лексі з іншими методами — визначати глибину їх залягання та кількість запасів.

IV. Підбиваємо підсумки (10 хв)

Тіла, які тривалий час зберігають свої магнітні властивості, називають по­стійними магнітами.

Основні властивості магнітів: — магнітна дія магніту найсильні-ше виявляється поблизу його полюсів (північний і південний полюси магніту позначають літерами Мів відповідно)

 • однойменні полюси магнітів відштовхуються, а різнойменні притягуються;

 • неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом;

 • магніти виготовляють із магнітних матеріалів; магніти чинять помітну магнітну дію лише на тіла, які теж виготовлені з магніт­них матеріалів;

 • у разі нагрівання постійного магніту до певної температури (точка Кюрі) його магнітні властивості зникають.

Навколо намагніченого тіла існує магнітне поле. Умовні лінії, уздовж яких у магнітному полі встановлюються осі маленьких маг­нітних стрілок, називають лініями магнітного поля або магнітними лініями. За напрямок магнітних ліній беруть напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки. Лінії магнітного поля являють собою замкнені криві. Поза магнітом вони виходять з його північного полюса і входять у південний.

Планета Земля має магнітне поле, що задає напрямок магнітним стрілкам ком­пасів,— ті встановлюються вздовж ліній магнітного поля Землі. Поблизу південного географічного полюса Землі розташований її північний магнітний полюс; поблизу північного географічного полюса Землі — її південний магнітний полюс.

Зазвичай магнітне поле Землі зазнає незначних періодичних змін, однак у період збільшення сонячної активності спостерігають­ся й різкі зміни магнітного поля. Це явище одержало назву магніт­них бур.

Ділянки на поверхні Землі, де магнітне поле завжди відхилене від норми, називають магнітними аномаліями.

Контрольні запитання (7 хв) (слайд №9)

 • Що таке постійний магніт?

 • Що таке полюси магніту і яку назву має кожний із них?

 • Назвіть властивості постійних магнітів.

 • За допомогою яких дослідів мож­на виявити властивості постійних магнітів?

 • Як розташовуються в магнітному полі магнітні стрілки?

 • Наведіть означення магнітних ліній.

 • Який напрямок взято за напрямок ліній магнітного поля?

 • Як розташовані магнітні полюси Землі відносно географічних?

 • Чим можна пояснити виникнення магнітних бур? Як вони впливають на самопочуття людини?


V. Оголошення і пояснення домашнього завдання (4 хв) (слайд №10)

Опрацювати §

Творче завдання

Складіть мінітвір «Я і магнітне поле Землі…» або

Самостійно дослідити різні речовини й скласти список речовин, які:

- притягуються до магніту;

- не притягуються до магніту;

- послабляють магнітне поле;

- підсилюють магнітне поле.


*За основу теоретичного матеріалу взято підручник для загальноосвітніх закладів «Фізика 9 клас» Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна
http://revolution.allbest.ru/physics/00005474_0.html ;

http://elkin52.narod.ru/texnika/magnit.htm ;

http://www.valtar.ru/Magnets4/School/m_4_21_03.htm;

http://www.astronet.ru:8101/.../chapter6_03.html;

http://wpdom.com/metamir/index.php?mmm=emf.

Схожі:

План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconУрок фізики у 9 класі Тема : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Мета
Оснащення: на столах учнів плоскі прямі магніти, банка з металевими опилками, скріпки, картон, цвяхи; дугові магніти; магнітна стрілка;...
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconТема: Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів
Мета: сформувати в учнів уявлення про магнітні явища; познайомити учнів з властивостями постійних магнітів; сформувати наукове уявлення...
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconПлан-конспект уроку англ. Мови у 9 класі тема уроку : mother english. Навчальна мета уроку
Розкрити перед учнями зміст необхідності вивчення англійської мови, та навчити їх висловлювати свою думку щодо цього
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconКонспект уроку на тему "Механічна робота" Тема уроку: Механічна робота. Мета уроку
Обладнання: гиря, візок, динамометр, пружина, лінійка, набір вантажів, комп’ютер, проектор, екран, підручник з фізики, збірник задач...
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconПлан-конспект уроку з фізичної культури для учнів 5-го класу. Тема уроку : Дружимо з баскетболом. Завдання уроку: Повторити техніку виконання подвійного кроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconПлан-конспект уроку у 11-а класі Клименко Г. В. Тема уроку : Степенева функція Мета уроку : Систематизувати відомості про степеневу функцію, показник якої число
Мета уроку: Систематизувати відомості про степеневу функцію, показник якої число
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconКонспект уроку англійської мови в 7 класі за підручником Карп’юк О. Д. Тема уроку: School subjects. Цілі уроку: Практична
Освітня: Розширити знання учнів про важливість вивчення всіх предметів шкільної програми
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconМетодична розробка уроку з історії України в 11 класі вчителя історії Головко Галини Андріївни Крукеничі, 2012 р. Тема уроку. Радянізація західноукраїнських земель. Мета уроку
Мета уроку: Охарактеризувати процес радянізації на західноукраїнських землях у повоєнні роки
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconПлан-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу. Тема уроку : Чарівний світ футболу. Завдання уроку: Закріпити передачу м’яча внутрішньою стороною стопи
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
План-конспект уроку фізики у 9 класі Тема уроку : Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Мета уроку iconПлан-конспект уроку української літератури в 11 класі Тема уроку: Микола Хвильовий і літературна дискусія 1925-1928 років
Хвильового, його творчістю. Мета вчителя — виховувати у школярів самостійність, нешаблонність мислення, вміння відстоювати свої переконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка