Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Опорний конспект лекцій
1.15 Mb.
НазваОпорний конспект лекцій
Сторінка7/7
Дата конвертації10.02.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Основна література:

 1. Голіков А. П., Дейнека О. Г, Позднякова Л. О., Черномаз П. О. Регіональна економіка та природокористування/за ред. Голікова А. П.: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 352 с. – С. 199 – 212.

 2. Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 384 с. — С. 41-66.

 3. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 328 с. – С. 277- 316.

 4. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка. / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. - 444 с.

 5. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. д. філос. н., проф. В. Г. Воронкової — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2010. — 352 с. – С. 198- 223.

Додаткова література:

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М., 1983.

 2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. – К.: Основи, 1993. – 238 с.

 3. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Редкол. О.М. Маринич (відповід ред.) та ін. – К.: УРЕ ім.. М. П. Бажана, 1989 – 1990. – Т.1-3

 4. Голиков А.П, Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - Київ: Либідь, 1996.- 320 с.

 5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.

 6. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. – Львів: Світ, 1992. – 144 с.

 7. Долішній М.І., Паламарчук М.М., Паламарчук О.М., Шевчук Л.Т. Соціально-економічне районування України. Препр НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 1997. – 50 с.

 8. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. – К.:”Стафед-2”, 2001.

 9. Економіка міст: Україна і світовий досвід. Навч. посібник. / за заг ред В.Макухи. – К.: Основи, 1997. – 243 с.

 10. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. – К., 1999.

 11. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1994.- 472 с.

 12. Заставний Ф.Д. Фізична географія України. - Львів, 1996.- 231 с.

 13. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 98с.

 14. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: Навч. посібник. – К.: РВПС України НАН України, 2005.

 15. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України. - Рівне: ПринтХауз, 2000.- 184 с.

 16. Мазур А.Г. Регіональна економіка: проблеми відтворення та управління. – Вінниця, 2000. – 263с

 17. Мезенцев Н.І., Мезенцев К.В., Суспільно-географічне районування України. К., 2002

 18. Мельник А.Ф. Прогнозування і регулювання економічного і соціального розвитку регіону. -–К.: Наукова думка, 1992.

 19. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

 20. Михасюк І.Р., Побурко Я.О., Яцура В.В. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіону. – К.: ВІПОЛ. 1995.

 21. Навчальний атлас України. - Київ: НВП “Картографія”, 1997.- 40 с.

 22. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. - Київ: Вища школа,1996- 231 с.

 23. Пістун М.Д., Мезенцев К.В., Тьорло В.О. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004.

 24. Регіональне управління: інноваційний підхід: Навч. посібн. / За заг. ред. проф. Бутка М.П. – К., 2006. – 560 с.

 25. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред.. З.С.Варналія. – К., 2005. – 498 с.

 26. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / ДорогунцовС.І., Пітюренко Ю.І., Олійник Я.Б. та інш. – К., КНЕУ, 2005.

 27. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Качан Є.П., Ковтонюк М.О., Петрига М.О. та ін.; За ред. Є.П.Качана. - К.:Вища школа, 1997.-375 с.

 28. Сологуб О.П. Регіональна економіка: потенціал і продуктивність. – К., 1999.

 29. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 608 с.

 30. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин та ін. – К.: Нічлава, 2002. – 690 с.

 31. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.: Вікар, 2001.

 32. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 2000.

 33. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. - К., 1997.

 34. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект. За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. – К.: Міленіум, 2003.

 35. Україна. Атлас. - Київ: НВП “Картографія”, 1996.- 32 с.

 36. Статистичні щорічники України.

1 На сьогодні будова глобальної спільноти досліджується у 3 аспектах: (1) з точки зору рівня розвитку національні економіки поділяються на країни транснаціональної постіндустріальної Півночі, країни високоіндустріального Заходу, країни Нового Сходу, країни сировинного Півдня, конгломерат держав посткомуністичного світу, країни «глибокого Півдня»; (2) з точки зору архітектури глобального простору країни поділяють на центр, периферію і динамічні країни; (3) з точки зору глобальної нерівності виокремлюють групи країн за рівнем доходу.

2 Під ефектом «центру тяжіння» розуміють додаткові надходження інвестицій, можливість отримання вищих прибутків і створення додаткових робочих місць за рахунок розвитку сучасної інфраструктури, здатної обслуговувати значні міжнародні потоки товарів, послуг, інформації, фінансових і технологічних ресурсів.

3 Данилишин Б.М., Олійник Я.Б., Нудельман В.І., Романюк С.А., Філіпенко А.С., Балабанов В.Г., Олещенко В.І. Актуальні проблеми регіональної політики в Україні та шляхи їх розв’язання. //Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 1. - с.14-15.

4 Данилишин Б.М., Олійник Я.Б., Нудельман В.І., Романюк С.А., Філіпенко А.С., Балабанов В.Г., Олещенко В.І. Актуальні проблеми регіональної політики в Україні та шляхи їх розв’язання. //Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 1. - с.10-19.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій ( опорний конспект лекцій)
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни Політологія для студентів напряму підготовки 0918, 0916, 0501, 0502
Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій)
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни «Релігієзнавство», для спеціальностей «Програмне забезпечення автоматизованих...
Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій ( опорний конспект лекцій) з дисципліни
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни Інтелектуальна власність, для всіх спеціальностей хнту
Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни Основи констиуційного права України
Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни
Лекція загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки й накопичення інформаці
Опорний конспект лекцій iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни «Економічна інформатика», для спеціальності 030509 «Облік і аудит», напряму...
Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій)
Укладачі: к філос н., доц. Найдьонов О. Г, к філос н., доц. Романовський О. О., кількість сторінок 125
Опорний конспект лекцій iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни „Обчислювальна математика та програмування ”, для спеціальності 051301 “Хімічна...
Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій)
Укладачі: к. іст н., доц. Кругла Н. А., к філос н., доц. Найдьонов О. Г, к філос н., доц. Романовський О. О., кількість сторінок...
Опорний конспект лекцій iconКонспект лекцій з дисципліни «політична економія»
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка