Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку
111.84 Kb.
НазваУрок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку
Дата конвертації12.02.2013
Розмір111.84 Kb.
ТипУрок
Маловисківська гімназія
Урок з історії України

в 11 класі

вчителя вищої категорії

Мазур Олени Миколаївни

2012р.

Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р.р.).
Мета уроку:

- систематизувати й узагальнити набуті знання, уміння, навички з даної теми;

- створити цілісну картину подій, явищ і процесів даного історичного періоду,сприяти формуванню уявлень учнів причинно-наслідкових зв’язків окремих фактів історії;

- виховувати толерантне ставлення до опонентів у ході дискусії та спонукати до подальшого поглиблення знань учнів.
Тип уроку: перевірка та облік знань, умінь, навичок.

Обладнання уроку: карта даного історичного періоду, атласи і контурні карти для 11 класу, бланки з тестовими завданнями, документальні джерела, дидактичні картки (для побудови структурно-логічної схеми та визначення послідовності історичних подій).
І етап – Розминка (1-2 хв.)
Форма роботи: інтерактивний діалог.
Головне завдання – створити сприятливий психологічний клімат для творчого розвитку особистості:


 1. парти бажано розташувати, враховуючи подальшу роботу в групах, але не щільно, враховуючи роботу за індивідуальними завданнями;

 2. урок можна почати з висловів філософів або істориків:

"Що скаже історія?", – "Історія, сер, збереше, як завжди".
Джордж Бернар Шоу

Бог не може змінити минуле, проте історики можуть. І, мабуть, як раз тому, що іноді вони роблять цю послугу, Бог терпить їхнє існування.

 

Семюел Батлер

В історії будь-якого народу знайдеться немало сторінок, які були б чудові, якби були правдою.
Дені Дідро

Історія змушена повторюватись, тому що ніхто її не слухає.

 

Лоренс Пітер

Наша історія є історія великих залежностей.

 

Освальд Шпенглер

Після очищення історії від брехні не обов’язково залишається правда, іноді – зовсім нічого.

 

Станіслав Єжи Лец

Ті, хто творить історію, часто заодно й фальсифікують її.

 

Веслав Брудзинський

ІІ етап – Обґрунтування (1 хв.)
Форма роботи: пояснення вчителя
Навчання - знання має цінність лише тоді, коли воно використовується на практиці та усвідомлюється теоретично. Майбутнє відкривається дітям, які критично перевіряють інформацію та вибудовують свої особисті реальності. Отже, головним завданням нашого уроку зробити так, щоб тема уроку стала обґрунтованою.

 1. Тестові завдання - це якісна підготовка до здачі ЗНО.

 2. Документальні джерела - це підготовка до ЗНО та формування історичної компетентності.

 3. Робота з контурними катами - це підготовка до ЗНО та перевірка власних знань.


ІІІ етап – Актуалізація (4 хв.)
Форма роботи – бліц-опитування методом «мікрофон»
Головне завдання даного етапу для учнів – пригадати все, що вони знають з цієї теми. Учні встановлюють рівень власних знань з предмета, до якого можуть додати нові знання:


 1. Запитання загального характеру: Яку тему вивчили? Якими є її хронологічні межі? Які аспекти можна розглядати по даній темі? Яка загальна характеристика цього періоду?

 2. Запитання для уточнення: Що ви мали на увазі, сказавши …? (очікувані відповіді попередньої розмови)

 • про зовнішньополітичну діяльність України?

 • У чому полягає головне завдання відбудови?

 • Яке відношення має процес радянізації до даного періоду?

 1. Запитання,що перевіряють зрозумілість задач:

 • Чи легко відповісти на запитання про порівняння відбудовчих процесів в УРСР та країнах Європи?

 • На які питання необхідно відповісти, перш ніж дати відповідь на питання «з якою метою в повоєнний час сталінське керівництво здійснило ідеологічний тиск на суспільство?


ІV етап – Усвідомлення змісту (6 хв.)

Учень самостійно аналізує інформацію, перевіряє своє особисте розуміння цієї інформації.

Тест

Кожен учень отримує картку для індивідуальної роботи (оцінювання тесту відбувається за 6-бальною шкалою, по 1 балу за кожне запитання).

1. З яких українських земель було депортовано українців під час операції «Вісла»?

а) Лемківщина, Посяння, Підляшшя та Холмщина;

б) Східної Галичини, Західного Поділля, Брацлавщини;

в) Північної Буковини, Хотинщини, Покуття;

г) Закарпаття, Прикарпаття, Південної Бессарабії.
2. Які твердження характеризують державну політику в галузі культури та науки в другій половині 40-их на початку 50-ихх років в УРСР?

а) утвердження як офіційно дозволеної теми любові до України в кіно- і театральному мистецтві;

б) відновлення роботи науково-дослідних установ, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази;

в) створення атмосфери творчої змагальності в літературі й мистецтві;

г) розгортання ідеологічної кампанії боротьби проти «космополітизму».
3. Укажіть особливості розвитку промисловості в 1946-1950 рр.

а) надання США кредитів СРСР згідно з планом Маршалла.

б) матеріальна зацікавленість робітників у розвитку виробництва та якості продукції;

в) першочергова відбудова підприємства важкої промисловості, машинобудування та енергетики;

г) здійснення відбудови на основі прогресивних технологій повоєнного часу;

д) розвиток промисловості здебільшого здійснювався за рахунок викачування ресурсів із сільського господарства.
4. Що було характерним для сільського господарства УРСР після Другої світової війни?

а) зростання виробництва, зумовлене зростанням матеріальної зацікавленості колгоспників;

б) кваліфіковане керівництво на всіх рівнях управління;

в) істотні капіталовкладення в сільське господарство;

г) надмірні хлібозаготівельні плани;

д) відсутність паспортів у селян.
5. Що з переліченого характеризує розвиток культури та науки в УРСР 1946-1953 рр.?

а) зміцнення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ;

б) досягнення в генетиці, підтримані академіком Т. Лисенком;

в) публічне цькування й звинувачення в націоналізмі українських істориків та письменників;

г) створення радянським урядом сприятливих умов для літераторів та театральних критиків, євреїв за національністю;

д) успіхи в електроніці, зокрема створення електронно-обчислювальної машини.

е) визначальна роль Олександра Олеся, М.Вороного, Г.Косинки в розвитку літературного процесу.

6. Що було характерним для економічного й соціального життя населення Західної України в другій половині 40-их початку 50-их рр.?

а) реконструкції старих і будівництво нових промислових підприємств;

б) призначення на керівні посади всіх щаблів партійно-радянської влади місцевих українців;

в) репресії проти місцевого населення, виселення його у глибинні райони СРСР;

г) тимчасове сприяння компартійно-радянської влади греко-католицькій церкві;

д) проведення владою насильницької колективізації сільського господарства;

е) здійснення індустріалізації на досконалій технічній базі та новітніх технологіях.
V етап – Рефлексія (30 хв.)
Учень висловлює своїми словами певну думку. Він стає власником ідеї,коли висловлює її своїми словами. Відбувається обмін думками. Мислити критично легше в атмосфері демократичності. У такій атмосфері розквітає розмаїття поглядів, в такій атмосфері приймають правильні рішення.
Перша форма роботи – усний аналіз вже зданих вирішених тестів, яка відбувається через коротке обговорення в групах (6-8 хв.).
Очікувані результати виконаного тесту:

1. А – учні показують біля карти дану відповідь й аргументують.

2. Г- шляхом «віднімання» неправильних відповідей учні пояснюють історичні терміни та події.

3. Г – пояснюючи правильну відповідь учні повинні побудувати логічний ланцюг історичних подій.

Наприклад: а) це неможливо, бо …

б) неможливо тому, що …

в) неможливо, бо … і т.д.

г) можливе лише в умовах тоталітарного режиму.

4. Г– учні повинні скласти перелік історичних фактів, які б переконали у пральних варіантах відповіді (результат роботи у групах).

5. А, В, Д. - учні повинні логічно пояснити вибір правильної відповіді (результат роботи в групі).

6. А, В, Д – учні повинні поєднати відповідь з роботою біля карти.
Друга форма роботи - побудова за структурно-логічною схемою відповіді (5 хв.).
Перша група отримує завдання охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику даного періоду.

Друга група повинна пояснити економічний розвиток.

Третя група має дати відповідь про соціальну політику.

Четверта група повинна з’ясувати культурні процеси.

Структурно-логічна схема:

Коли відбувались чи проходили факти, події, явища чи процеси?Де вони проходили?
За яких обставин вони проходили?Які події пройшли напередодні?Яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події?Яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони відображали?Випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій?Які альтернативи розвитку існували за таких історичних умов?Як би вчинили ви в такій ситуації?
Третя форма роботи - аналіз історичних джерел (5 хв.).
Учні отримують фрагменти історичних джерел по даному періоду, працюють в групі та готують аргументовану відповідь в такій послідовності:

1. Як називається даний документ?

2. Про яку історичну подію йдеться у джерелі?

3. Про якого історичного діяча йдеться у даному документі?

4. Складіть по 3 тестових завдання , який би схарактеризував історичне джерело.
1 група

З висловлювань громадян: «Життя в Полтаві дуже важке. Дуже багато людей пухне Не знаю, як дожити до врожаю». «Ось дочекалися врожаю, а хліб від нас вивозять в інші країни. Нам знову доведеться голодувати». «Із продуктів нічого не одержую, становище жахливе, а вдіяти нічого не можна. З такою великою сім'єю їхати без грошей нікуди»
2 група

Якось у перерві під час письменницького пленуму, присвяченого боротьбі з українським буржуазним націоналізмом, до мене підійшов Юрій Яновський і сказав: «Абраме, чого ви такий блідий? Не переживайте. Тепер лають мене, а через деякий час лаятимуть Вас. Вивчайте діалектику...» І справді, як інтуїтивно відчув мудрий Юрій Іванович, через деякий час почалась боротьба з інтелігенцією єврейського походження.

3 група

Москва. Кремль. 19 лютого 1954 Вони «не приділяють належної уваги підбору кадрів та їхній політико-ідеологічній підготовці в галузі науки, літератури, мистецтва, де існує ворожа буржуазно-націоналістична ідеологія» і «мають місце українські націоналістичні концепції Зі спогадів українського єврейського письменника А. Кацнельсона.
4 група

Визначний український діяч, патріарх УГКЦ, кардинал з 1956 р. Народився на Тернопільщині. У 1917 р. висвячений на священика. У 1918 р. захистив докторську дисертацію з теології. Володів грецькою, італійською, німецькою, англійською, французькою мовами. Викладав богослов'я у Львівській семінарії. З 1926 р. — член-куратор Українського національного музею у Львові. З 1929 р. стає першим ректором Львівської богословської академії. З 1931 р. — заступник голови Українського католицького союзу Став митрополитом Галицьким. У 1945 р. був заарештований і звинувачений у «ворожій діяльності проти УРСР». Відбув 18 років ув'язнення. 1963 р. на клопотання папи римського Івана XXIII та президента США Дж. Кеннеді був звільнений та висланий за межі СРСР. Прибувши до Рима, він розгортає велику роботу з реорганізації та зміцнення греко-католицької церкви. За його ініціативи в Римі збудовано собор св. Софії в староукраїнському стилі, відкрито Український католицький університет.
Четверта форма роботи - робота з контурними картами (2 хв.).
Учні на індивідуальних листах повинні позначити:

 1. Території, які були приєднані до України в період 1946-1954 роках.

 2. Території, які найбільше постраждали від голоду 1947 року.

 3. Місця діяльності УПА.

 4. Території, які стосувалися операції «Вісла».

За виконану роботу учні отримають 2 бали (максимально по 0,5 балів кожне).
П’ята форма роботи – групова робота за картками, в яких запланована робота з хронологічними завданнями, враховуючи пояснення відповідей (4 хв.):
Картка №1

А) Складіть хронологічну послідовність:

Операція «Вісла», створення першої машини МЕОМ, зміна державних символів, створення Народного комісаріату закордонних справ.

Б) Заповніть пропуск в реченні:

Виступаючи на 7 сесії Верховної Ради УРСР,-------- М.Хрущов заявив,що український народ уперше возз’єднався в єдину Українську державу.»

Картка №2

А) Складіть хронологічну послідовність:

Україна є непостійний членом Ради Безпеки ООН, грошова реформа, приєднання Мукачівської єпархії УГКЦ до Російської православної церкви, загибель Р.Шухевича.

Б) Заповніть пропуск в реченні:

------- українська делегація прибула до Сан-Франциско на установчу конференцію ООН

Картка №3

А) Складіть хронологічну послідовність:

Радянсько-чехословацький договір, скасування карткової системи, запуск першого в УРСР і СРСР атомного реактора, обрання Й.Сліпого митрополитом УГКЦ.

Б) Заповніть пропуск в реченні:

------- Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ «Про виселення з УРСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності…».

Картка №4

А) Складіть хронологічну послідовність:

Післявоєнний голод, приєднання Криму, операція «Вісла», будівництво суцільнозварного мосту через Дніпро.

Б) Заповніть пропуск в реченні:

------- в Львові було скликано псевдособор, який прийняв рішення про скасування Берестейської унії 1596 року.
Шоста форма роботи - аргументація історичних термінів (5-7 хв.):

«радянізація», «депортація», «диспропорція промисловості», «ждановщина», «лисенківщина», «космополітизм».
Сьома форма роботи – аналітичний підсумок з даної історичної тема, в якому слід врахувати як узагальнення так і порівняння (5 хв.):

1. Виділити спільне, суттєве в історичному процесі.

2. Сформулювати тенденцію, провідну ідею даного історичного розвитку.

3. Порівняти історичні події та процеси країн світу та УРСР даного історичного часу.
Підсумки уроку

 1. Загальна схема оцінювання: за усні індивідуальні відповіді, враховуючи також відповідь від групи – 4 бала; оцінювання за письмові види робіт – 8 балів ( 6 балів тест, 2 бали робота з контурною картою).


Домашнє завдання

1) Випереджальне завдання: за допомогою інтернет-ресурсів відшукати відеоматеріали про М.Хрущова, ХХ з’їзд КПРС, переглянути фільм Ю.Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою».

2) В.С.Власов, С.В.Кульчицький Повний курс підготовки до ЗНО. – Київ, 2012. - С.234-252.
Література для підготовки до уроку

1.С.Кульчицький ХХ ст. в історії українського народу // Історія і суспільствознавство в школах України. - №1 – 2011.

2. О.В.Гісем, О.О Мартинюк Новий майстер-клас. Історія України. 11 клас. - Харків: «Ранок», 2011.

3. О.Пометун Методика розвитку критичного мислення на уроках історії. – Київ: «Ранок», 2010.

4. О.І.Пометун, Н.М.Гупан Підручник для 11 класу. Рівень стандарту, академічний рівень. – Київ: «Освіта»,2011.

Схожі:

Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconМетодична розробка уроку з історії України в 11 класі вчителя історії Головко Галини Андріївни Крукеничі, 2012 р. Тема уроку. Радянізація західноукраїнських земель. Мета уроку
Мета уроку: Охарактеризувати процес радянізації на західноукраїнських землях у повоєнні роки
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconУроку: Прояв дії генів у розвитку організмів Вплив генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організму
Методична розробка бінарного уроку для 11 класу старшого вчителя біології вищої категорії Трегуб В. Ю. та вчителя хімії вищої категорії...
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconУрок №8 Тема. Перші князі київської держави мета уроку
Мета уроку. Ознайомити учнів з новою сторінкою історії України так званою києво-руською, або княжою
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconУроку вчителя фізики Стародубівської зош І-ІІІ ст. В. С. Шолойко Тема уроку: Будова атома. Дослід Резерфорда. Мета уроку
Сьогоднішній урок буде дещо незвичайним. На ньому знайдеться місце не лише для сухої, як часом говорять, фізики, а і для історії...
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconКонспект уроку української літератури в 11 класі учителя вищої кв категорії Марецької Л. П. Тема уроку: Провідні мотиви лірики В. Симоненка Мета уроку: Ознайомити старшокласників з найкращими зразками патріотичної
В. Симоненка та стійку громадянську позицію його ліричного героя. Прищеплювати любов до України, спонукати до прагнення мати в житті...
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconСамоаналіз відкритого уроку з англійської мови в 3 класі Письменської сзш вчителя-методиста вищої кваліфікайної категорії Данилюк Ніни Антонівни по темі "My Day"
Учні цього класу непогано володіють навичками індивідуальної та роботи в групах. Все це враховувалось при плануванні уроку та визначенні...
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconІ. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури Клас Дата Тема уроку за програмою : Підсумковий урок
...
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconІ. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури Клас Дата Тема уроку за програмою : Підсумковий урок
...
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconУрок географії в 6 класі Тема уроку: Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери. Мета уроку
Мета уроку: формувати в учнів уявлення про походження вулканів і гейзерів, ознайомити з їх будовою; виявити основні області розповсюдження...
Урок з історії України в 11 класі вчителя вищої категорії Мазур Олени Миколаївни 2012р. Тема уроку: Україна в перші повоєнні роки (1945-1950 р р.). Мета уроку iconКлас: 6 Урок №21 Тема уроку: Чому ми прагнемо віри Мета уроку: Навчити учнів розрізняти зміст понять «духовність» і
Підготувала: вчитель художньо естетичних дисциплін Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка