Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Плани практичних занять
481.17 Kb.
НазваПлани практичних занять
Сторінка1/3
Дата конвертації08.08.2013
Розмір481.17 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Тема: «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії»
Склад комісії з розслідування
Як забезпечується пожежна безпека
Основні причини нещасних випадків
6Основні принципи державної
Як здійснюється підготовка працівників
Строк збереження Акта за формою Н-1
Питання для самоперевірки
  1   2   3
Форма навчання – денна.

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

Дисципліна –основи охорони праці.

Графік консультацій – понеділок( за чисельникім), о 13 год., 109 ауд.,корп. «А».

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з курсу

Основи охорони праці»

Змістовий модуль 1

Семінарське заняття №1

Тема: «Правові та організаційні засади охорони праці»

І. Теоретична частина.

1.Закон України «Про охорону праці»

2. Основні законодавчі акти України про охорону праці.

3. Принципи державної політики в галузі охорони праці.

4. Основні положення Закону України «Про охорону праці».

5. Гарантії прав громадян на охорону праці.

ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 1
1. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.

2. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.

3. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків, роки?

а) 14; б) 16; в) 17; г) 19; ґ) 20.
4. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.
5. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;

б) начальник цеху;

в) головний інженер;

г) директор;

ґ) спеціаліст з охорони праці.

6. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

7. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.

8. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.

9. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.
10. Гранична норма при систематичному перенесенні вантажів для жінок старше 18 років, кг:

а) 5; б) 7; в) 12; г) 15; ґ) 20.

11. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.

12. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.

13. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві, осіб?

а) 10; б) 20; в) 30; г) 40; ґ) 50.

14. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б) 0,2; в) 0,3; г) 0,4; ґ) 0,5.
Семінарське заняття №2

І. Теоретична частина.

1.Види і строки проведення інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий).

2.Обов'язки та відповідальність керівників підприємства за організацію навчання і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

3.Схема вступного та первинного інструктажів.

4. Правила документального оформлення

ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 2
1. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.

2. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.

3. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків, роки?

а) 14; б) 16; в) 17; г) 19; ґ) 20.

4. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві й скласти акт Н-1, доби?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 5.

5. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;

б) начальник цеху;

в) головний інженер;

г) директор;

ґ) спеціаліст з охорони праці.

6. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.

7. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

8. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.

9. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.

10. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.

11. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.

12. Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

а) 3; б) 5; в) 10; г) 15; ґ) 20.

13. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.

14. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.

Змістовий модуль 2
Семінарське заняття №3

Тема: «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії»

І. Теоретична частина.

1.Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

2.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та в навчальних закладах.

3.Розслідування та облік професійних захворювань.

4.Розслідування та облік аварій.

ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 3
1. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;

б) начальник цеху;

в) головний інженер;

г) директор;

ґ) спеціаліст з охорони праці.

2. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.

3. Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?

а) скорочена назва нормативного акта;

б) державний орган, що затвердив акт;

в) вид державного нормативного акта;

г) рік затвердження акта;

ґ) порядковий номер акта.

4. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.

5. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.

6. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

7. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.

8. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.

9. Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці:

а) регіональні органи;

б) відомчі органи;

в) громадські організації;

г) профспілки;

ґ) державний нагляд.

10. Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника, м2?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 4,5.

11. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.

12. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше; б) 3 і більше; в) 4; г) 5; ґ) 6.

13. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві, осіб?

а) 10; б) 20; в) 30; г) 40; ґ) 50.

14. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б) 0,2; в) 0,3; г) 0,4; ґ) 0,5.

Семінарське заняття №4

І. Теоретична частина.

1.Виробничі шкідливості та методи захисту людини від їх негативного впливу

2. Класифікація шкідливостей

3.Мікроклімат вироб. приміщень

4. Пил, хім.. речовини,

5.Шум, вібрація, випромінювання.

6.Техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці
ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 4
1. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття заяви;

в) з третього дня;

г) з п'ятого;

ґ) з десятого.

2. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;

б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;

г) психофізіологічних;

ґ) інших.

3. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а) К = Д ∕ Н ; б) К = Д×100 ∕ Т;

в) К = Н×1000 ∕ Т; г) Н×Д ∕ Т; ґ) К= С ∕ Н × 100.

4. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держнаглядохоронпраці;

ґ) голова профкому.

5. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві й скласти акт Н-1, доби?

а)1; б)2; в) 3; г) 4; ґ) 5.

6. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний;

б) первинний на робочому місці;

в) вторинний на робочому місці;

г) цільовий;

ґ) позаплановий.

7. Гранична норма при систематичному перенесенні вантажів для жінок старше 18 років, кг:

а) 5; б)7; в) 12; г) 15; ґ) 20.

8. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.

9. Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці:

а) регіональні органи;

б) відомчі органи;

в) громадські організації;

г) профспілки;

ґ) державний нагляд.

10. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1; б)0,2; в) 0,3; г) 0,4; ґ) 0,5.

11. Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника, м2?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; ґ) 4,5.

12. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;

б) адміністративне;

в) кримінальне;

г) громадське;

ґ) регресний позов.

13. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;

б) на робочому місці;

в) повторний;

г) позаплановий;

ґ) цільовий.

14. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем стосовно питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) комплексні заходи;

г) положення;

ґ) інструкції.

Змістовий модуль 3
Семінарське заняття №5

Тема: «Основи техніки безпеки та пожежної безпеки»

І. Теоретична частина.

1.Електробезпека

2.Класифікація електротравм, їх причини

3.Технічні засоби електробезпеки

4.Розрахунок захисного заземлення

ІІ. Практична частина.

ТЕСТ № 5

1. Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

а) 3; б) 5; в) 10; г) 15; ґ) 20.

2. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1; б) НТ; в) П-5; г) Н-2; ґ) Н-5.
  1   2   3

Схожі:

Плани практичних занять iconІнформація про наявність ("+","-" або немає потреби) Плани семінар-ських занять Плани практичних занять Плани (завдання) лабораторних робіт Завдання для самостійної роботи студентів
Таблиця 10. Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами
Плани практичних занять iconРобоча програма дисципліни "Фінансовий ринок" (плани лекційних та практичних занять) Тема 1 роль фінансового ринку в економіці методичні вказівки до вивчення теми
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Плани практичних занять iconПлани практичних занять

Плани практичних занять iconПрограма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету Львів 2009
Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Плани практичних занять iconПлани практичних занять з дисципліни «Країнознавство» Змістовий модуль №1

Плани практичних занять iconПлани практичних занять
Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні
Плани практичних занять iconПлани семінарських занять “релігієзнавство” (72 год) плани семінарських занять
Процес формування релігієзнавства, його предмет, основні розділи, визнача­льні категорії та методи дослідження
Плани практичних занять iconЗакони освітленості. Точковий і ламбертовий джерела світла
Оптика інститут фізико-математичної І плани практичних занять технологічної освіти
Плани практичних занять iconПлани практичних занять з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”
Тема Теорії розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин
Плани практичних занять iconТематичні плани тематичний план практичних занять
Оцінка величини запасів лікарської сировини на конкретних заростях методом облікових ділянок
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка