Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Національні стандарти
136.71 Kb.
НазваНаціональні стандарти
Дата конвертації18.02.2013
Розмір136.71 Kb.
ТипДокументы
Національні стандарти:

ДСТУ Козлятник східний. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Суданська трава. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Сафлор. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Еспарцет посівний. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Фенхель. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Буркун кормовий. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Мак олійний. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Льон-кучерявець. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

ДСТУ Гірчиця. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

Стандарти організації України:

СОУ 01.11-37-461:2006. Пшениця яра. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11-37-462:2006. Ячмінь ярий, озимий. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11 – 37-463:2006 Овес. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11-37-464:2006. Кукурудза. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11-37-465:2006 Кормові культури. Люцерна. Технологія вирощування. Основні положення.

СОУ 01.11-37-466:2006 Кормові культури. Стоколос безостий. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11-37-471:2006 Кормові культури. Амарант. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11-37-467:2006 Соняшник. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11-37-468:2006 Льон. Технологія вирощування. Основні положення

СОУ 01.11-37-469:2006 Кормові культури. Конюшина лучна. Технологія вирощування. Основні положення.

СОУ 01.11-37-470:2006 Кормові культури. Пажитниця багаторічна. Технологія вирощування. Основні положення.

СОУ 01.11-37-686:2007 Пирій сизий. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

СОУ 01.11-37-684:2007 Сильфій пронизанолистий. Технологія вирощування. Загальні вимоги.

СОУ 01.11-37-686:2007 Мальви однорічні. Технологія вирощування. Загальні вимоги.
Гармонізовані стандарти:

ДСТУ ISO 939 Прянощі та приправи. Визначення вмісту вологи. Метод захоплювання (ISO 939:1980)

ДСТУ ISO 959-1 Перець горошком чи змелений. Чорний перець. Технічні умови. Ч. 1. (ISO 959-1 : 1998)

ДСТУ ISO 959-2 Перець горошком чи змелений. Білий перець. Технічні умови. Ч. 2. (ISO 959-2 : 1998)

ДСТУ ISO 972 Перець червоний стручковий цілий чи змелений. Технічні умови. (ISO 972 : 1997)

ДСТУ ISO 2254 Гвоздика ціла та змелена (порошкоподібна). Технічні умови. (ISO 2254:1980)
Монографії:

 1. Шпаар Д., Драгер Д., Каленская С., Рахметов Д. и др. Возобновляемые растительные ресурсы. - Санкт-Петербург - Пушкин, 2006.- 1 том. - 415 с.

 2. Шпаар Д., Драгер Д., Каленская С.М., Рахметов Д. Возобновляемые растительные ресурсы. - Санкт-Петербург - Пушкин, 2006. - 2 том.- 382 с.

 3. Д.Шпаар, С.Каленська та ін. Зерновые культуры. Выращивание, уборка, доработка и использование. - ДЛВ. Агродело. Москва 2008. – Т.1 - 335 ст.

 4. Д.Шпаар, С.Каленська та ін. Зерновые культуры. Выращивание, уборка, доработка и использование. - ДЛВ. Агродело. Москва 2008. – Т.2. - 323 с.

 5. Д.Шпаар, С.Каленська та ін. Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування та використання. – К.: Альфа-стевія ЛТД, 2009. – 400 с.

 6. Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г. та інші. Новітні технології біоенергоконверсії / К.: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2010. – 326 с.

 7. Шпаар Д., Драгер Д., Каленская С. и др. Посевной и посадочный матеріал сельскохозяйственных культур , в двух томах – М.: ИД ООО « ДЛВ АГРОДЕЛО» .- 2010.- т.1-238 с, т.2 - 672с.

 8. Каленська С., Рахметов Д., Каленський В., Юник А., Качура Є., Новицька Н. Енергетичні рослинні ресурси. – Каунас, Литовський Аграрний університет. – 2010. – 93 с.


Типові програми начальних дисциплін:

1. Програма навчальної дисципліни "Рослинництво" для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 "Агрономія" у вищих навчальних закладах ІІ – ІУ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. Автори: Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Мокрієнко В.А., Шевчук О.Я. та ін./ Київ: «Аграрна освіта», 2009.- 32 с.

2. Програма навчальної дисципліни “Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур” для підготовки фахівців ОКР “Магістр” за спеціальністю 8.130102 «Агрономія» у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. Автори: Каленська С.М., Новицька Н.В., Качура Є.В. та ін. / Київ: «Аграрна освіта», 2009. – 20 с.

3. Програма навчальної дисципліни “Рослинництво” для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» в вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України за напрямом підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій” зі спеціальності „Інженер-землевпорядник”/ Автори: Каленська С.М., Новицька Н.В., Дмитришак М.Я, Гарбар Л.А./ Київ: «Аграрна освіта», 2009. – 17 с.

4. Програма навчальної дисципліни "Програмування врожаїв" для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 "Агрономія"/ Автори: Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Дмитришак М.Я. та ін./ Київ: «Аграрна освіта», 2009. – 17 с.

5. Програма навчальної дисципліни “Системи сучасних інтенсивних технологій” для підготовки фахівців ОКР "Магістр" спеціальності "Агрономія" у вищих навчальних закладах ΙΙΙ - ΙV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України" К.:"Аграрна освіта ", 2009. – 20 с.
Навчальні посібники:

 1. О.І.Зінченко, А.В.Коротєєв, С.М.Каленська, Г.І.Демидась, В.Ф.Петриченко, В.Н. Салатенко, М.І.Федорчук, В.М.Ткачук, В.Я. Білоножко Рослинництво / Практикум (лабораторно-практичні заняття).- Вінниця: Нова Книга. – 2010. – 536 с.

 2. Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т., Шевніков М.Я. Кормовиробництво: навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації для спеціальностей 5.090.10103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та 5.090.10102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства». - Редакційно-видавничий центр Міністерства агарної політики України. - 16,4 у.д.а.


Довідники:

1. Рекомендований перелік навчального обладнання, устаткування та унаочнення для навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму "Агрономія", "Аграрна освіта", 2010 р. (Гриф надано Мін. АПК України лист № 18-1-28/276 від 10.03.2010) - 196 с.
Брошури:

1. Janulis P., Kalenskaya S., Makarevičienė V., Paulauskas V., Sendžikienė E., Zaleckas А., Kazancev K., Dainienė R. Bodegalai – atsinaujinantys energijos ištekliai. - Lietuvos žemės ūkio universitetas ISBN 978-9955-896-75-3. - Kaunas, 2010. – 28 р.

2. Рекомендований перелік навчального обладнання, устаткування та унаочнення для навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму "Агрономія", "Аграрна освіта", 2010 р. (Гриф надано Мін АПК України лист № 18-1-28/276 від 10.03.2010) - 196 с.

3. Каленська С.М., Лопатько К.Г., Афтанділянц Є.Г., Тонха О.Л., Новицька Н.В., Юник А.В., Качура Є.В. Науково-практичні рекомендації по застосуванню препаратів на основі водних розчинів наночастинок біогенних металів для вирощування озимої пшениці. - Київ, НУБіП України 2010. - 24 с.

4. Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Новицька Н.В. Науково-практичні рекомендації з питань наукового обґрунтування вирощування кукурудзи різноцільового використання. - К., НУБіП України, 2010. - 34 с.
Методичні рекомендації

 1. Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Дмитришак М.Я., Новицька Н.В., Гарбар Л.А., Качура Є.В. Навчальне видання. Рослинництво. Методичні рекомендації та вимоги з підготовки, виконання, оформлення та захисту магістерських робіт за спеціальністю 8.130102-«Агрономія» ОКР Магістр, дослідницька спеціалізація. - Видавничий центр НУБіП України - 1,2 у.д.а.

 2. Каленська С.М., Новицька Н.В., Качура Є.В. "Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння" Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Насіннєзнавство» із спеціальності 8.130102 – Агрономія ОКР Магістр дослідницького і виробничого спрямування. - Видавничий центр "ЛОГОС" , 2009.- 3,6 у.д.а.

 3. Каленська С.М., Новицька Н.В., Нідзельський В.А. “Рослинництво з основами програмування врожаїв сільськогосподарських культур”. - Методичний посібник до виконання курсового проекту для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 090101 - «Агрономія» з ознаками спеціальності «Селекція і генетика сільськогосподарських культур». - Видавничий центр "ЛОГОС" , 2009.

 4. Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Качура Є.В. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи для студентів ОКР "Магістр" з дисципліни "Прогноз і програмування врожаїв с.-г культур", видавничий центр НУБіП України, 2009, 66 с

 5. Каленська С.М., Новицька Н.В. Визначення якості насіння. Робочий зошит до вивчення дисципліни «Насіннєзнавство» для спеціальності 8.130102 – „Агрономія” ОКР «МАГІСТР» дослідницького спрямування. – К.: Видавничий центр «ISB UAAS», 2010. – 40 с.

 6. Каленська С.М., Новицька Н.В. Визначення якості насіння зернових культур. Робочий зошит до вивчення дисципліни «Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння зернових культур» для спеціальності 8.130102 – „Агрономія” ОКР «МАГІСТР». – К.: Видавничий центр «ISB UAAS», 2010. – 36 с.

 7. Каленська С.М., Новицька Н.В. Визначення якості насіння. Робочий зошит до вивчення дисципліни «Насіннєзнавство» фахівцями напрямів підготовки 6.090101 «Агрономія» та «Селекція і генетика». – К.: Видавничий центр «ISB UAAS», 2010. – 40 с.

 8. Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Новицька Н.В., Гарбар Л.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агробіологічного факультету (скороченого терміну) за напрямом підготовки «Агрономія» - 6.090101 з ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» К.: Видавничий центр «ISB UAAS», 2010, м. Київ, вул. Клінічна 25, к 214. – 53 с.

 9. Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Гарбар Л.А., Новицька Н.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агробіологічного факультету (скороченого терміну) за напрямом підготовки «Агрономія» з ознаками спеціальності «Агрохімія та ґрунтознавство» К.: Видавничий центр «ISB UAAS», 2010, м. Київ, вул. Клінічна 25, к 214. – 33 с.

 10. Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Тонха О.Л., Новицька Н.В. та інші. Програма виробничої практики і методичні вказівки до написання звіту студентами ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.090101. – НУБіП України, 2010.

 11. Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Юник А.В., Гарбар Л.А. Методичні вказівки для проведення розрахунків із дисципліни "Програмування врожаїв с.-г. культур" для студентів ОКР "Бакалавр". – НУБіП України, 2010. - 78 с.

 12. Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Дмитришак М.Я., Антал Т.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання із дисципліни "програмування врожаїв". – НУБіП України, 2010. - 62 с.

 13. Каленська С.М., Мокрієнко В.А., Дмитришак М.Я. Методичні вказівки для проведення розрахунків із дисципліни "Прогнозування та програмування врожаїв с.-г культур" для студентів ОКР "Магістр". – НУБіП України, 2010. - 58 с.


Наукові статті

 1. Каленська С.М., Новицька Н.В. Стан та перспективи розширення виробництва сої.- Науковий вісник НАУ, № 141, 2009. – С. 133-137. - 10 год.

 2. Каленська С.М., Новицька Н.В., Гарбар Л.А. Альтернативні способи передпосівної обробки насіння сої. - Агробіологія: Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2009.– Вип. 1 (64).– 158 с. - 13 год.

 3. Головатюк Є.О., Ситар О.В., Таран Н.Ю., Каленська С.М., Новицька Н.В. Ефективність мікробіологічного препарату ризогуміну при вирощуванні сої за різних умов азотного живлення.- Вісник Аграрної Науки, 2009.- 10 год.

 4. Марков І.Л., Каленська С.М., Юник А.В., Новицька Н.В. Оцінка нових енергетичних рослин на стійкість до хвороб в умовах Лісостепу України. - Агроном, 2009, № 1. - С. 140-145. - 10 год.

 5. Каленська С.М., Новицька Н.В. Вплив мінерального живлення та нітрагіну на продуктивність та якість зерна сої в умовах лісостепу України. - Насінництво № 8, 2009 - С.34-38. - 10 год.

 6. Каленська С.М. Продовольча та технологічна безпека за вирощування олійних культур на біопаливо// Науковий вісник НУБіП України.- № 141.- С.46-54 - 40 год.

 7. Каленська С.М., В.М.Плакса. Вплив норм висіву, мінеральних та водорозчинних добрив на ріст і розвиток тритикале ярого // Науковий вісник НУБіП України.- № 141.- С. 123-129 - 30 год.

 8. Каленська С.М., Качура Є.В., Бачинський О.В. Песпективи ячменю ярого як сировини для виробництва біопалива - Науковий вісник НУБіП України. - № 141. - С. 129-133 - 10 год.

 9. Каленська С.М, Черниш П.Г., Зерно і його засмічення Зерно, №12, 2009р. – с.18.

 10. Новицька Н.В.Гарбар Л.А. Альтернативні способи передпосівної обробки насіння сої Збірник праць «Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва», 23-24 вересня 2009, м. Тернопіль, Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН

 11. Гарбар Л.А. Перспективи ріпаку як сировини для виробництва альтернативних видів палива Международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2009", на сайте www.sworld.com.ua

 12. Качура Є.В. Густота продуктивного стеблестоя пивоваренных сортов ярового ячменя в зависимости от норм высева семян на разных фонах азотного питания в условиях правобережной Лесостепи Украины Международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2009", на сайте www.sworld.com.ua

 13. Рахметов Д.Б., Козленко О.М. Фотосинтетична продуктивність перспективних олійних культур в Північному Лісостепу України Науковий вісник НУБІПУ.- К., Видав. центр НУБіП України. – 2009. – Вип.141. – С.175-180.

 14. Рахметов Д.Б., Рахметова С.А. Роль интродукции и селекции в обогащении разнообразия полезных растений Украины Матер.Междун. науч.конф., посвящ. 75-тию ЦБС НАНА. Баку.CBS. – 2009. – ІІ часть. – С.116-126

 15. Рахметов Д.Б., Юрчак Л.Д, Заіменко Н.В. та інш. Екологічна роль біорізноманіття в культурфітоценозах Агроекологічний журнал. – К.:ТОВ «ДІА». – №1. – 2009. – С.46-53.

 16. Рахметов Д.Б. Фізіолого-біохімічні основи інтродукції та селекції рослин в умовах глобальних змін клімату Збірник наукових праць «Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління» Мелітополь: ТДАТУ. – 2009. – С.107-109

 17. Рахметов Д.Б., Корабльова О.А. Интродукция и использование видов рода Nigella Матер. VIII Междун.симпоз. “Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», М.РУДН. – 2009. – с.89-91.

 18. Рахметов Д.Б., Миколайчик В.Г. Особливості формування бульб на вегетативних органах Cyperuss esculentus L. та їх морфологічні особливості у Північному Причорномор’ї Матер. Другої міжнарод наук.конфер. «Інтродукція, селекція та захист рослин. – Донецьк. – 2009. – Том 1. – C.91-95.

 19. Рахметов Д.Б., Шкура О.В. Насінна продуктивність газонних трав залежно від їхніх видових та сортових особливостей Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН» – К.: ВД «ЕКМО», 2009. – Вип.1-2. – С. 220-227.

 20. Рахметов Д.Б., Колодяжная Я.С. Куцоконь Н.К. и др. Трансгенные растения, толерантные к абиотическим стрессам Цитология и генетика. – 2009. - №2. – С.72-93.

 21. Рахметов Д.Б., Баер Г.Я., Стадничук Н.А. и др. Сомаклональная вариабельность в культуре in vitro как источник получения селекционного материала пальчастого проса Eleusine coracana (L.) Gaertn. Физиология и биохимия культурных растений. – 2009. т.41. №2. – С. 140-145

 22. Качура Є.В. Влияние азотного питания и норм высева семян на густоту продуктивного стеблестоя растений ярового ячменя пивоваренных сортов в условиях Правобережной Лесостепи Украины Международная научно-практическая конференция «Новые технологии и техника нового
  поколения для растениеводства и животноводства» Россия, г. Тамбов ГНУ ВИИТиН

 23. Юник А.В. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність льону олійного в Лісостепу України Хімія.агрономія.Сервіс,-вересень 2009. С.32-35

 24. Головатюк Є.О., Ситар О.В., Таран Н.Ю., Каленська С.М.Новицька Н.В. Ефективність мікробіологічного препарату ризогуміну при вирощуванні сої за різних умов азотного живлення Вісник Аграрної Науки, 2009

 25. Марков, Каленська С.М., Юник А.В., Новицька Н.В. Оцінка нових енергетичних рослин на стійкість до хвороб в умовах Лісостепу України Агроном, 2009, № 1. - С. 140-145.

 26. Новицька Н.В. Качество семян – залог успеха Международная научно-практическая интернет-конференция "Современные направления теоретических и прикладных исследований, 2009", с 19 по 26 марта 2009 года на сайте www.sworld.com.ua

 27. Новицька Н.В. Використання нанотехнологій в сільському господарстві Збірник наукових працьV науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку», 26-27 березня 2009 року, Кіровоградський інститут АПВ УААН

 28. Каленська С.М., Новицька Н.В.,Стрихар А.Е. Оптимизация минерального питания сои в условиях Украины Международная научно-практическая Интернет-конференция «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2009» с 15 по 30 июня 2009 г. на сайте www.sworld.com.ua

 29. Новицька Н.В. Вплив наночастинок металів на схожість насіння Международная научно-практическая Интернет-конференция «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2009» с 15 по 30 июня 2009 г. на сайте www.sworld.com.ua

 30. Танчик С.П., Мокрієнко В.А. Формування оптимальної площі асиміляційної поверхні – запорука високих врожаїв зерна кукурудзи / Хімія, Агрономія, Сервіс, № 07-08 (251-252), Київ. – С. 12-15.

 31. Танчик С.П., Мокрієнко В.А., Скалій І.М. Продуктивність змішаних посівів кукурудзи з соєю / Хімія, Агрономія, Сервіс, № 7-8, Київ. – С. 11-12

 32. Мокрієнко В.А., Танчик С.П. Визначення групи стиглості гібридів кукурудзи / Хімія, Агрономія, Сервіс, серпень.№ 13-14, Київ. – С. 26-30

 33. Мокрієнко В.А., Скалій І.М. Строки сівби озимих зернових колосових культур / Хімія, Агрономія, Сер віс, вересень, Київ. – С. 14-17

 34. Танчик С.П., Мокрієнко В.А., Скалій І.М. / Строки збирання кукурудзи на силос і якість корму Хімія, Агрономія, Сервіс, листопад, Київ. – С. 18-21

 35. Мокрієнко В.А., Танчик С.П., Скалій І.М. Новітні елементи в технологіях вирощування сорго/ Хімія, Агрономія, Сервіс, жовтень, Київ. – С. 48-53

 36. Мокрієнко В.А., Дмитришак М.Я., Скалій І.М. Перезимівля озимих культур і захист рослин від несприятливих умов/ Хімія, Агрономія, Сервіс, листопад, Київ. – С. 24-27

 37. Танчик С.П., Мокрієнко В.А. Технологія вирощування льону.- Хімія, Агрономія, Сервіс / листопад, Київ. – С. 32-36

 38. Дмитришак М.Я., Танчик С.П., Мокрієнко В.А. Особливості вирощування сориту/ Хімія, Агрономія, Сервіс, грудень, Київ. – С. 26-31

 39. Каленська С.М. Новицька Н.В. Стрихар А.Е. Стан та перспективи розширення виробництва сої Матеріали Міжнародної конференції в НУБіП України 2009

 40. Новицька Н.В. Выращивание сои в условиях Украины Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения Брагина А.М., 7-8 октября, 2009, УО «БГСХА», г. Горки, Могилевская обл., Бєларусь

 41. Каленская С.М. Новицька Н.В.Стрихар А.Е. Эффективность использования минеральных удобрений при выращивании сои в лесостепи Украины Материалы XV Международной научно-практической конференции «Новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства», 18-19 сентября 2009 г., Россия, г. Тамбов, ГНУ Витин

 42. Каленська С.М.Новицька Н.В.Стрихар А.Е. Вплив мінерального живлення та нітрагіну на продуктивність та якість зерна сої в умовах Лісостепу України Насінництво № 8, серпень 2009

 43. Гарбар Л.А.Новицька Н.В. Вплив удобрення на накопичення сухої речовини посівами ріпаку ярого Международная научно-практическая Интернет-конференция «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2009» с 5 по 17 октября 2009 г. на сайте www.sworld.com.ua

 44. Каленська С.М., Новицька Н.В. Гарбар Л.А. Альтернативні способи передпосівної обробки насіння сої Агробіологія: Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2009.– Вип. 1 (64).– 158 с.

 45. Головатюк Є.О., Ситар О.В., Таран Н.Ю.,Новицька Н.В. Агроекологічні заходи вирощування рослин сої в умовах Київського Полісся Науковий вісник НАУ,№ 129, 2009. – 99-103.

 46. Ситар О.В.Новицька Н.В. Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження Фізіологія та біохімія культурних рослин. – К., 2009. – Т.42.

 47. Танчик С.П,Дмитришак М.Я,Мокрієнко В.А.Скалій І.М. Знайомтесь - сориз Хімія, Агрономія, Сервіс, листопад 2009 Київ – С. 48 -53

 48. Дмитришак М.Я, Гаврилюк В.Н. Болезни сахарной кукурузы Овощеводство и техническое хозяйство, № 12. – С. 40-42

 49. Дмитришак М.Я, Гаврилюк В.Н. Цветок солнца Огородник, № 8. – С. 4-6

 50. Качура Є.В. Густота продуктивного стеблестоя пивоварных сортов ярового ячменя в зависимости от норм высева семян на разних фонах азотного питания в условиях Правобережной Лесостепи Украины Международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы и пути их ершения в науке, транспорте, производстве и образовании, 2009", с 21 по 28 декабря 2009 года на сайте www.sworld.com.ua

 51. Новицька Н.В. Влияние наночастичек металлов на продуктивность сои и пшеницы яровой твёрдой Международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы и пути их ершения в науке, транспорте, производстве и образовании, 2009", с 21 по 28 декабря 2009 года на сайте www.sworld.com.ua

 52. Гарбар Л.А. Вплив рівня азотного живлення на продуктивність ріпаку Международная научно-практическая интернет-конференция "Современные проблемы и пути их ершения в науке, транспорте, производстве и образовании, 2009", с 21 по 28 декабря 2009 года на сайте www.sworld.com.ua

 53. Дмитришак М.Я. Від зернини до хлібини: селекція, вирощування, переробка Передмова до науково – допоміжного покажчика.Жовтень 2009

 54. Гарбар Л.А. Динаміка накопичення сухої речовини посівами ріпаку ярого за різних норм удобрення Науковий збірник, Випуск №6 – Кіровоград, 2009 С.19 – 21

 55. Гарбар Л.А. Вплив удобрення на продуктивність ріпаку ярого Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2009, 88 -92 с.

 56. Гарбар Л.А. Перспективы выращивания рапса в Украине Материалы международной научно – практической конференции, посвященной 100 – летию со дня рождения А.М Браги на, доктора сельскохазяйственных наук, професора, Заслуженого работника высшей школы БССР, - Горки, 2009. – С.27-30.

 57. Гарбар Л.А. Использование рапса как источника альтернативних видов биотоплива Материалы XV международной научно – практической конференции «Новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и жывотноводства 18 – 19 сентября 2009 г., Россия, г. Тамбов, ГНУ ВИИТиН.

Схожі:

Національні стандарти iconНаціональні стандарти України щодо розробляння програмного статку і системної документації

Національні стандарти iconПрограма вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для здобуття освітньо-кваліфікаційного
Тому, враховуючи наші національні традиції та методичні можливості, європейські стандарти знаходять своє модифіковане відображення...
Національні стандарти iconАудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення
Висновки щодо фінансових звітів, складених відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні...
Національні стандарти iconПро затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" наказую : Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2008 р
Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики
Національні стандарти iconВисновок незалежного аудитора
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...
Національні стандарти iconПрограма з іспанської мови як другої іноземної для студентів-романістів І германістів створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов
З огляду на це, враховуючи українські національні традиції та методичні можливості, європейські стандарти знаходять своє модифіковане...
Національні стандарти iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Національні стандарти iconСтандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів I. Загальні положення
Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (далі – стандарти) – це вимоги до процесу, умов та результатів...
Національні стандарти iconРеалії сучасної транспортної енергетики
України №244 від 03. 10. 2007р затверджено нові національні стандарти дсту 4840: 2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні...
Національні стандарти iconСтандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи
Україні. Стандарти, розроблені після 1992 року державами-учасницями "Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка