Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка
70.75 Kb.
НазваГендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка
Дата конвертації10.08.2013
Розмір70.75 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Мета дослідження
Результати дослідження.
Відмінності у психології чоловіка і жінкиМиронюк Сергій Леонідович

педагог-організатор

дитячого табору «Лісний» МДЦ «Артек», Україна


ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ:

ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА

Проблема. Гендерна проблематика є новою для сучасної української школи. Гендерне виховання – актуальна проблема сучасності. На попередньому етапі розвитку вітчизняної педагогіки був відсутнім один з важливих аспектів виховання особистості підлітка – гендерний аспект, який передбачає, що відмінності в поведінці й сприйманні юнаків і дівчат зумовлюються не стільки їх фізіологічними особливостями, скільки вихованням. Стать людини є природною основою її індивідуальності.

Мета дослідження. Дослідження гендерних відмінностей при навчанні учня в школі і їх вплив на формування особистості сучасного підлітка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В психолого-педагогічній літературі різні автори по-різному дають визначення понять «гендер» та «виховання», але дуже рідко можна зустріти визначення поняття «гендерне виховання». В процесі аналізу літературних джерел ми встановили, що педагогічна категорія «виховання» вживається в чотирьох значеннях:

 • у широкому соціальному – це виховний вплив на людину всього суспільства і всієї дійсності, який має не лише позитивну спрямованість. Дійсність містить конфлікти й протиріччя; тут особистість набуває не тільки позитивного соціального досвіду, але й негативного;

 • у широкому педагогічному – це виховна діяльність різних освітньо-виховних систем, які керуються педагогічними теоріями;

 • у вузькому педагогічному – це цілеспрямована виховна діяльність педагога з метою досягнення певних виховних цілей;

 • у гранично вузькому – це розв’язання педагогом конкретної індивідуальної проблеми виховання або перевиховання [7,7].

Визначення поняття «гендер» можна знайти такі тлумачення:

 • гендер – це соціальна стать, соціально-детерміновані ролі, ідентичності й сфери діяльності чоловіка і жінки, які залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства [2];

 • гендер – соціальна особливість статі людини на відміну від біологічної статі, соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості людини – чоловіка і жінки в усіх сферах життєдіяльності;

 • гендер – це соціальне розуміння статевих, суспільно-рольових і сутнісних відмінностей, соціальні та соціопсихологічні установки на подолання стереотипів і утвердження рівності між представниками різної статі в усіх сферах життєдіяльності людини [1].

На основі проаналізованих наукових літературних джерел нами було скомпільоване визначення поняття «гендерне виховання». Гендерне виховання – це комплекс виховних заходів, спрямованих на усвідомлення індивідом інформації про соціальне становище, роль і місце чоловіка й жінки у світовому просторі й часі, в національному суспільстві кожної країни.

Результати дослідження. Сьогодні в Україні гостро постала потреба участі сучасної школи в освітній роботі з питань гендерного виховання серед учнів. Подолання цієї проблеми можливе лише за умови комплексного підходу до її вирішення. Гендерно-рольова соціалізація є одним з найважливіших аспектів розвитку особистості, її соціалізації. Недоліки формування гендерних ролей призводять до порушення статевої та гендерної ідентичності, а це, зокрема, може стати причиною проблем у міжстатевих контактах, у сімейному житті, у вихованні дітей.

У процесі дослідження ми встановили, що в школі вчителі неоднаково ставляться до учнів різної статі, хоча самі вчителі й не усвідомлюють цього, тобто відбувається гендерна дискримінація. У названому напрямку дослідження А.Толстокорова визначила такі проблеми шкільної освіти:

 • дівчат менше залучають до участі в позакласній діяльності;

 • жіночі постаті нехтуються в навчальних курсах і підручниках, зокрема з історичних дисциплін;

 • невелика кількість творів письменниць і поетес включена до програми з літератури;

 • інформація з репродуктивного та сексуального здоров’я більше спрямована на дівчат, ніж на хлопців;

 • до занять із комп’ютерною технікою заохочуються переважно хлопці;

 • до сімейного й подружнього життя, а також виконання батьківських функцій активніше готують дівчат, ніж хлопців;

 • у викладанні теоретичних дисциплін, особливо на історичні теми, виокремлюють постаті видатних людей переважно чоловічої статі і нехтують роллю жінок у розвитку людства;

 • на пришкільних майданчиках зазвичай виділяють місце для гри у футбол, волейбол та в інші активні види спорту, в яких переважно задіяні хлопці, а дівчата таких можливостей для фізичних занять не мають [5].

Потрібно відзначити, що одним з головних чинників гендерного виховання підлітка є самосвідомість, яка розглядається, як «цілісне, інтегральне ставлення особистості до себе», і складається з певних взаємопов’язаних структурних елементів. Особливості структури самосвідомості, її будови багато в чому визначають, чи може індивід протистояти тиску соціуму, і чи може він жити у злагоді з собою. Самосвідомість передбачає єдність і тотожність позитивних образів «Я», але вони можуть бути досить неузгодженими між собою та соціумом і сприймати глибокі кризи розвитку особистості, ускладнювати її самовизначення в царині гендерного виховання.

Згідно з дослідженням З.Фройда, тільки за ідеальних умов виховання індивіда переходить у своєму розвитку від однієї психосексуальної стадії до іншої. Найчастіше через різні сімейні обставини люди залишаються на певній стадії, а симптоми фіксації на ній, або, так звані, сліди ранніх стадій, можуть виявлятися і зберігатись у структурі особистості все життя. Формування ставлення до себе як до чоловіка або жінки – це усвідомлення, прийняття власної статевої належності. Стать для формування гендерної самосвідомості є першою сходинкою, початковим етапом, оскільки дитина передусім усвідомлює власне «Я – хлопчик!» або «Я – дівчинка!».

Поряд з самосвідомістю підлітка важливе місце посідає гра, яка є досить своєрідною. Спілкування з однолітками – головний зміст гри у підлітків. Вони із запалом виявляють у ній свої переваги, симпатії й антипатії, самостверджуються, ризикують, змагаються, суперничають, сваряться і миряться, вчаться взаємодіяти й бути партнерами. Головним змістом гри є вибіркове, інтимно-довірливе спілкування. Тут важлива гра, спілкування, дружба. Поряд з іграми-розвагами, інтелектуальними і спортивними іграми виникають захоплення, які не є грою і не є серйозним заняттям. Це може бути збирання гербарію, каміння, «піротехнічні» досліди тощо. Також в цей період відбувається «друге народження» м’якої іграшки. Підлітки люблять дарувати їх один одному, вішати на шкільний рюкзак, класти до кишені або чіпляти на мобільний телефон. Їхня пухнастість, тактильна привабливість цілком відповідають підвищеній чуттєвості підлітка. За допомогою цих іграшок підліток виражає ставлення до себе й однолітків [5].

Розглядаючи під цим кутом проблему гендерного виховання, також необхідно зауважити, що існують певні особливості чоловічого і жіночого характеру, на які вчителю треба звертати увагу, здійснюючи педагогічний процес.

Згідно опрацьованих нами літературних джерел і узагальнених даних ми визначили основні групи відмінностей у психології чоловіка і жінки (табл. 1).

Таблиця 1.

Відмінності у психології чоловіка і жінки

Група

Чоловік

Жінка

1.

Тенденція до незалежності. Чоловік – істота незалежна, домінуюча.

Акцентує взаємозалежність. Жінка – істота узалежнена, яка підпорядковується.

2.

Самовпевнений. Орієнтація на контроль.

Орієнтація на взаємодію, взаєморозуміння.

3.

Переваги в просторових і математичних знаннях.

Переваги у мовленєвих уміннях .

Гендерне виховання як один з базових компонентів виховання особистості передбачає формування у підлітка уявлень про життєве призначення чоловіка і жінки, притаманних їм позитивних якостей характеру; розкриття фізіологічних, психологічних і етичних особливостей юнаків і дівчат; формування уявлень про жіночу та чоловічу гідність, етичний зміст краси дитинства, юності, зрілості, старості, а також справжньої та уявленої краси людини [4].

Критеріями гендерно-вихованої особистості можна вважати:

 • встановлення конструктивних стосунків між юнаками та дівчатами;

 • прагнення до взаємопорозуміння;

 • наявність рис, властивих юнакам: сміливість, майстерність у справі, лицарство, благородність, працелюбність;

 • наявність рис, властивих дівчатам: доброзичливість, жіночість, чуйність, м’якість, терпимість, турбота, любов до дітей [3].

Для того щоб подолати проблему маскулінізації дівчат і фемінізації юнаків, яка склалася останнім часом, вчителю необхідно бути ініціатором позитивного спілкування хлопців і дівчат. Для цього необхідно проектувати партнерську діяльність, організовувати конкурси, бесіди, де можливе виявлення лицарської поведінки хлопців і жіночої поведінки дівчат.

Висновки. Дані дослідження дали можливість уточнити скомпільоване на основі вивчення літератури визначення «гендерне виховання», дослідити гендерні проблеми шкільної освіти і гендерні відмінності при навчанні учнів в школі. В подальшому дослідження з даного питання будуть здійснюватися при написанні курсової роботи «Гендерне виховання в підлітковому віці».

Література

1. Т.В.Ковалко, Л.Є.Колос, Г.В.Гулевська-Черниш. Школа Рівних Можливостей. – К., 2001.

2. Бендас Т.В. Гендерная психология. – СПб., 2006.

3. Лопаткина О.С. Деятельность педагога-воспитателя по формированию гендерной культуры учащихся //Проблемы воспитания. – 2002. - №4.

4. .Толстокорова А. Гендерні проблеми шкільної освіти //Психолог. – 2003. - № 34 – С.8-10.

5. Толстокорова А. Проблеми сімейного виховання: гендерний аспект //Психолог. – 2003. - №10-11. – С. 45-48.

6. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.

7. Бабанский Ю.К. Педагогика. – М., 1983. – С. 7-8.

Схожі:

Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconПсихологічні особливості і формування особистості в підлітковому віці
Біологічні і соціальні фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка icon"Ідеали особистості підліткового віку"
Тому проблемою, яка актуальна в наш час є виявлення міри значущості людей, які можуть відіграти роль "орієнтира" для підлітка, мати...
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconПсихологія особистості
«індивід», «особистість», «індивідуальність». Структура особистості. я-концепція, її складові, формування та вплив на поведінку особистості....
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconУдк 159. 942 Воронюк Ірина В’ячеславівна
Гендерні відмінності емоційної сфери та їх роль у креативній взаємодії вчителя з учнями
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconСамовиховання студентської молоді як проблема формування творчої особистості
Усі ці фактори роблять значний, не завжди позитивний, вплив на особистості юнацького віку. Це означає, що існує необхідність у переконанні...
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconГендерні відмінності при співзалежності
Більш того, на тлі деяких загальних характеристик, співзалежні чоловіки мають І протилежні жінкам риси. У зв'язку з цим актуальним...
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconГлобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов полікультурного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти як важливого інструменту життєдіяльності людини
Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця – «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності...
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconГендерні дилеми сучасного типу раціональності
На цю особливість буття людини в світі звертає увагу сучасна комунікативна філософія. Роблячи своїм об’єктом дію, що передбачає ситуацію...
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconВплив фестивального руху на формування сучасного українського мистецтва
В багатьох випадках на зміну соціалістичному реалізмові прийшов національно-патріотичний. Зрештою від переміни доданків сума мистецької...
Гендерні відмінності: вплив на формування особистості сучасного підлітка iconРозширити й поглибити знання учнів про шкідливий вплив пива, довести,що пивний алкоголізм-це соціальне зло і загроза здоров ю нації, показати,що вживання пива веде до деградації особистості, виховувати негативне ставлення до пива,досягти
Не знаю, що йому заважало стати дельфіном, можливо дефіцит цього продукту. Однак часи змінилися і пиво стало доступним. Коли пиво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка