Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова)
65.27 Kb.
НазваЗагальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова)
Дата конвертації10.08.2013
Розмір65.27 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Тема: Загальна характеристика класу Ракоподібні (внутрішня будова).
Тема: Загальна характеристика класу Павукоподібні.
Тема: Загальна характеристика класу Комах (зовнішня будова).
Тема: Загальна характеристика класу Комах ( внутрішня будова).
Тема : Загальна характеристика класу Черевоногі молюски.
Тема :Загальна характеристика класу Двостулкові молюски.
Тема : Загальна характеристика класу Головоногі молюски.
Мирчанське навчально – виховне обєднання

«загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок»

Дидактичні матеріали до теми «Тип Членистоногі»

біологія 8 класВиконала :

учитель біології

Крицька Наталія Миколаївна

2012

Тема: Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова).

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_09_01_01.jpg

І. Підпишіть позначені частини зовнішньої будови тіла Ракоподібних:

1 - ………………………………………… 6- ………………………………………….

2-………………………………………….. 7 - ………………………………………….

3 - ………………………………………… 8 - ………………………………………….

4-………………………………………….. 9 - …………………………………………..

5 - ……………………………………….. 10 - ………………………………………..

11 - ……………………………

ІІ. Поясніть, які особливості будови кінцівок річкового рака.

ІІІ. Які органи чуттів є у ракоподібних?

IV. Перерахуйте ознаки, за якими річкового рака відносять до класу Ракоподібні.

V. Поясніть чому річковий рак линяє протягом усього життя.

Тема: Загальна характеристика класу Ракоподібні (внутрішня будова).

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_09_02_01.jpg

І. Підпишіть (назвіть ) позначені частини тіла ракоподібних:

1. …………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………. 6. …………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………… 7. …………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………..

ІІ. Тестове завдання.

 1. Травлення у ракоподібних відбувається:

а) у кишечнику; б) у стравоході; в) у шлунку;

2. органи дихання рака:

а) трахеї ; б) зябра; в) легені;

3. До видільної системи ракоподібних належить:

а)задня кишка; б) зелені залози; в) статеві залози;

4. Зябра річкового рака розташовані біля основи:

а)черевних ніжок; б) грудних ніжок; в) хвоста;

5. Кровоносна система раків:

а)замкнена; б) незамкнена; в) порожниста.

ІІІ. Чому у ракоподібних спостерігається закономірність – чим більші розміри тіла, тим краще розвинені кровоносна і дихальна системи?

Тема: Загальна характеристика класу Павукоподібні.

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_10_02_01.jpg

І. Охарактеризуйте зовнішню та внутрішню будову тіла Павукоподібних.

ІІ. Укажіть правильне твердження поставивши «+», і неправильне «-»:

 1. Тіло павукоподібних укрите хітиновим покривом.

 2. Тіло складається з двох відділів: голови та грудей.

 3. Черевце членисте.

 4. Мають чотири пари ніг.

 5. На голові є вусики.

 6. Дихання трахейно - легеневе.

 7. Кровоносна система замкнена.

 8. Органи виділення – нирки.

 9. Органи виділення – мальпігієві судини.

 10. Перетравлювання їжі відбувається в середині організму тварини.

 11. Павуки – це хижаки.

 12. Павуки є гермафродитами.

ІІІ. Назвіть ознаки, характерні для всіх павукоподібних.

IV. Вкажіть спільні та відмінні риси в будові павука – хрестовика та річкового рака.

V. Які особливості будови павукоподібних є наслідком пристосування до життя на суходолі?

Тема: Загальна характеристика класу Комах (зовнішня будова).

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_11_01_01.jpg

І. Підпишіть ( назвіть ) позначені частини тіла Комах:

1-……………………………………………………. 7 -…………………………………………………………..

2-……………………………………………………. 8-…………………………………………………………..

3-……………………………………………………. 9-……………………………………………………………

4-…………………………………………………… 10 -………………………………………………………..

5 - …………………………………………………. 11-…………………………………………………………

6 - ………………………………………………….. 12 - …………………………………………………………

13 - …………………………………………………..

ІІ. Порівняйте особливості зовнішньої будови членистоногих, відзначте риси подібності та відмінності. Дані занесіть до таблиці.

Ознака для порівняння

Ракоподібні

Павукоподібні

Комахи

ІІІ. Назвіть основні ознаки представників класу Комах.

Тема: Загальна характеристика класу Комах ( внутрішня будова).

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_11_02_01.jpg

І. Підпишіть ( назвіть) підписані частини тіла представника класу Комах:

1-………………………………………………… 7 -………………………………………………….

2-……………………………………………….. 8-……………………………………………………

3 - ………………………………………………. 9 -………………………………………………….

4 - ……………………………………………….. 10 - ………………………………………………...

5 -……………………………………………….. 11-…………………………………………………….

6-……………………………………………………

ІІ. Установіть відповідність між системами органів комах та функціями, які вони виконують:

 1. Опорно – рухова А. перетравлення їжі під впливом травних соків

 2. Нервова Б. здійснення газообміну між організмом і

 3. Статева навколишнім середовищем

 4. Травна В. постачання клітин поживними речовинами

 5. Дихальна Г. захист, опора, рух

 6. Кровоносна Д. відтворення собі подібних ( розмноження)

 7. Видільна Е. видалення рідких продуктів життєдіяльності

Є. зв’язок організму з навколишнім середовищем, забезпечення злагодженої роботи органів і систем

ІІІ. Які особливості будови та процесів життєдіяльності дали змогу комахам пристосуватися до польоту?

Тема : Типи розвитку комах.

1. c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_11_03_01.jpg 2. c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_11_03_02.jpg

І. Уважно розгляньте малюнки. Які типи розвитку комах забражені на них?

І.І. Назвіть та охарактеризуйте стадії розвитку комах на мал.1.

І. ІІ. Назвіть та охарактеризуйте стадії розвитку комах на мал.2.

ІІ . Які переваги має розвиток комах з повним перетворенням над розвитком з неповним?

ІІІ. Заповніть таблиці:

А) «Характерні особливості комах з неповним перетворенням»

Ряд

Представник

Особливості будови

Значення

Б) «Характерні особливості комах з повним перетворенням»

Ряд

Представник

Особливості будови

Значення


Тема : Загальна характеристика класу Черевоногі молюски.

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_08_01_01.jpg

І. Підпишіть (назвіть) вказані частини зовнішньої будови Черевоногих молюсків:

1-……………………………………………….. 5-……………………………………………………………

2-……………………………………………….. 6-……………………………………………………………

3 -………………………………………………. 7 - ………………………………………………………….

4 - ………………………………………………

ІІ. Тіло молюсків покрите мантією, а в більшості – черепашкою. Яку роль відіграють ці покриви у житті молюсків? Як ви гадаєте, чому черепашка морських молюсків має більш товсті стінки чим у молюсків прісних водойм.

ІІІ. Які риси подібності є в будові кільчастих червів та молюсків?

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_08_02_01.jpg

І. Підпишіть (назвіть) вказані частини зовнішньої будови Черевоногих молюсків:

8-……………………………………………….. 14-……………………………………………………………

9-……………………………………………….. 15-……………………………………………………………

10 -………………………………………………. 16 - ………………………………………………………….

11 - ……………………………………………… 17- ………………………………………………………………

12 - ………………………………………………….. 18 -…………………………………………………………….

13 - ………………………………………………….. 19 - ……………………………………………………………..

ІІ. Поясніть особливості дихальної, видільної та кровоносної системи черевоногих молюсків.

ІІI. Які особливості будови тіла характерні черевоногим молюскам?

ІV. Чому у більшості черевоногих тулуб не має певної симетрії ?

Тема :Загальна характеристика класу Двостулкові молюски.

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\4\files\4_08_01_02.jpg

І. Розгляньте зображену на малюнку беззубку, представника класу Двостулкові молюски.

Якими є особливості її будови?

Які частини тіла позначені на малюнку цифрами 1- 7?

ІІ. Порівняйте особливості живлення і травлення черевоногих і двостулкових молюсків.

У чому полягає їх відмінність?

Із чим вона пов’язана?

ІІІ. Що спільного в характері утворення річних кілець у дерев і кілець приросту черепашки у двостулкових молюсків?

Тема : Загальна характеристика класу Головоногі молюски.І. Розгляньте зовнішню будову головоногого молюска (наутилус) та назвіть частини тіла позначені цифрами 1-3.

ІІ. На які органи перетворилась нога головоногих молюсків та як вони пересуваються?

ІІІ. Виберіть правильні твердження:

 1. Молюски високоорганізована та численна група тварин.

 2. Тіло молюсків сегментоване.

 3. У всіх молюсків тіло складається з голови, тулуба і ноги.

 4. Тулуб у молюсків оточений мантією.

 5. Молюски живуть тільки у прісних і солоних водоймах.

 6. Черепашка молюсків утворена из речовин, які виділяє мантія.

 7. Між тулубом і мантією знаходиться мантійна порожнина.

 8. У водних та сухопутніх молюсків дихання зяброве.

 9. У двостулкових молюсків фільтрація води відбувається в двох сифонах.

 10. Усі молюски – роздільностатеві.

 11. Кровоносна система молюсків незамкнена.

 12. Усі головоногі молюски – хижаки.

Схожі:

Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconЗагальна характеристика класу Ссавці. Зовнішня будова ссавців
Методи і методичні прийоми: словесні ( пояснення, розповідь з елементами евристичної бесіди); наочні ( презентація,малюнки, відеоматеріали);...
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconВчитель біології ІІ категорії
Тема: Клас Ссавці. Загальна характеристика, середовище існування, зовнішня будова. Покриви
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconРакоподібні” Ракоподібні
Ракоподібні (Crustacea), раки, клас водяних тварин типу членистоногих; включає підкласи: жаброногі ракоподібні, цефалокариди, максил...
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconЛабораторна робота №5 "Визначення ознак пристосованості у зовнішній будові рака до середовища існування "
Урок біології 8 клас "Загальна характеристика класу ракоподібні. Лабораторна робота №5 "Визначення ознак пристосованості у зовнішній...
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconБудова, функції
Загальна характеристика органів виділення. Вікова фізіологія органів сечовиділення
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconХарактеристика (зразок) учня 10 класу
Характеристика Сидорова Миколи Тимофійовича, 1994 року народження, учениці11 класу зош №12 м. Ровеньки
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconУрок №9 клас Дата
Тема уроку. Загальна характеристика вуглеводів. Моно-, ди- і полісахариди. Будова та властивості глюкози і сахарози. Застосування...
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconРеферат на тему: Загальна характеристика
Загальна характеристика відділу голонасінних. Перевага насінних рослин над споровими. Біологія хвойних. Чергування поколінь у сосни...
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) icon«Загальна характеристика оксидів»
Мета: вивчення поняття «оксиди», як класу бінарних сполук на основі уявлень про ступені окислення
Загальна характеристика класу Ракоподібні (зовнішня будова) iconЗагальна характеристика класу Земноводних
Мета уроку: розкрити особливості зовнішньої та внутрішньої будови жаби у зв’язку із середовищем життя
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка