Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна
0.57 Mb.
НазваРобоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна
Сторінка5/7
Дата конвертації22.02.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7


5. План самостійної та індивідуальної роботи студента

Таблиця 4


d-елементи ІІІ, ІV, VВ груп.

Загальна характеристика елементів ІІІ-В групи. Співставлення властивостей цих елементів із властивостями елементів ІІІ-А групи.

Загальна характеристика елементів ІV-В групи, властивості сполук, порівняння з елементами ІV-А групи.

Загальна характеристика елементів V-В групи, властивості сполук, порівняння з елементами V-А групи.

Опитування

29

Лабораторне заняття 7.

р-елементи VІ-A групи та їх сполуки.2
Захист лаб. роботи

29

Практичне заняття 7.

Р-елементи YII- А групи та їх сполуки. Галогени.
2


30

Лекція 8. d-елементи VІ В групи.

Загальна характеристика елементів, властивості та застосування. Молібден як мікроелемент. Оксид і гідроксид хрому (ІІІ). Солі хрому (ІІІ), галуни, хроміти. Хроматна та дихроматна кислоти та їхні солі. Перехід хроматів у біхромати та навпаки. Окисні властивості сполук хрому (VІ). Застосування біхромату калію в аналізі вин. Співставлення властивостей елементів підгрупи хрому із

1
12властивостями елементів VІ-А групи.

d-елементи VІІ В групи.

Загальна характеристика елементів. Оксиди, гідроксиди, солі. Сполуки Мангану

. Окисно-відновні реакції у хімії мангану, вплив середовища на характер продуктів реакцій. Порівняння властивостей однотипових сполук у підгрупі. Манган як мікроелемент. Застосування калій перманганату. Співставлення властивостей елементів підгрупи мангану із властивостями галогенів.


1


Опитування

30

Лабораторне заняття 8.

Р-елементи YII-А групи, їх сполуки.
2
Захист лаб. роботи

30

Практичне заняття 8.

Елементи підгрупи хрому. Елементи підгрупи Мангана.
2
31

Лекція 9. d-елементи VІІІ-В групи.

Загальна характеристика елементів. Огляд властивостей елементів: Ферума, Кобальта, Ніколя та їхніх сполук. Оксиди, гідроксиди, солі. Комплексні сполуки. Залізо як біокаталізатор. Кобальт як мікроелемент.

d-елементи І-В групи.

Підгрупа Купруму. Загальна характеристика елементів. Фізичні та хімічні властивості. Відношення до кислот. Оксиди та гідроксиди. Їх одержання та властивості. Солі. Комплексні сполуки міді, срібла, золота. Мідь як мікроелемент.

d-елементи ІІ-В групи.

Підгрупа Цинку. Загальна характеристика елементів, властивості та застосування. Оксиди та гідроксиди, одержання та властивості. Солі. Гідроліз солей.

210


Опитування

31

Лабораторне заняття 9.

Елементи підгрупи Хрому. Елементи підгрупи Мангану.
2
Зах. лаб. роб.

31

Практичне заняття 9.

Елементи підгрупи Ферума. Елементи підгрупи Купруму.
2

32

Лабораторне заняття 10.

Ферум, Кобальт, Ніколь. Їх сполуки.

2
Захист лаб. роботи

33

Лабораторне заняття 11.

Елементи підгрупи Купруму. Елементи підгрупи Цинку, Кадмію.234

Лабораторне заняття 12.

Контрольна робота. Властивості Р-елементів Y-YII-груп, d-елементи.

Властивості d-елементів.2
Модуль 2

35

Лабораторне заняття 13.

Підсумкове заняття. Складання звіту за результатами проведених експериментальних завдань та його захист.3


Всього годин за 2 семестр

18

18

27

72Всього

54

18

45

126
Види та форми самостійної та індивідуальної роботи.

Рекомендована література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за змістовим модулем (в т.ч. СРС)

1

2

3

4

5

1 семестр

І. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (36 годин)

Робота над лекційним матеріалом

Підготовка і оформлення лабораторних робіт

Підготовка до практичних занять

1. Основні поняття та закони хімії Кдаси неорганічних сполук.

[1] с. 15-21; с173-224.

[2] с. 24-33;

[9]; [10]; [11]

1,22. Будова атома. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва

[1] с. 21-54;

[2] с. 162-219;


3,43. Хімічний зв'язок і будова молекул.

[1] с. 60-94;

[2] с. 220-333;

[

5,64. Основи хімічної термодинаміки.

[1] с. 119-129;

[2] с. 51-63;

[15]

7,85. Хімічна кінетика і рівновага.

[1] с. 139-154;

[2] с. 64-82;

[4] с. 121-133; [15]

9,10

МКР 1

55

Змістовий модуль 2 ( 18 годин)

6. Загальні властивості розчинів неелектролітів.

[1] с.224-234;

[4] с. 147-160;

[2] с. 84-100; [14]

11,127. Розчини електролітів.

[2] с. 101-129;

[1]с.235-259

[4] с. 164-182;

13–148. Електрохімічні процеси.

[1] с. 271-327;

[2] с. 129-159;

[4] с. 182-202

15-18

МКР 2

45

2 семестр

І. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (18 годин)

Робота над лекційним матеріалом

Підготовка і оформлення лабораторних робіт

Підготовка до практичних занять

1. Комплексні сполуки.

[3] с. 107-113;

[2] с. 389-402

232. s-елементи та їх сполуки.

[3] с. 510-537;

[4] с. 324-341

243. р-елементи ІІІ і 1Y групи та їх сполуки.

[3] с. 421-540;

[4] с. 280-355

25–26

МКР-1

50

Змістовий модуль 2 (45 годин)

4. р-елементи Y-VІІ групи та їх сполуки.

[3] с. 309-338;

с. 338-420;

[4] с. 209-279

27-295. d-елементи та їх сполуки.

[3] с. 571-597;

597-618;

618-697.

[4] с. 368-456

30,31

МКР-2

50

Разом балів за обов’язкові види СРС

100


7. Контроль знань студентів денної форми навчання

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової програми за професійним спрямуванням «Хімічна технологія»...
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма з дисципліни Економічна кібернетика статус дисципліни нормативна для спеціальності 050102 Економічна кібернетика
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма з дисципліни «Неорганічна хімія»
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової програми за професійним спрямуванням «Харчова технологія...
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " неорганічна хімія"
Наведені методи та техніка виконання лабораторних робіт із загальної хімії, властивості біогенних елементів та їх найважливіших сполук....
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconМіністерство аграрної політики україни рогатинський державний аграрний коледж неорганічна хімія
Посібник для виконання лабораторних робіт та самопідготовки з дисципліни “Неорганічна хімія”. Викладено теоретичні основи загальної...
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма навчальної дисципліни
Хімія ґрунтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 – Географія
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма з дисципліни " Програмування" статус дисципліни
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма з дисципліни " Програмування" статус дисципліни
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма з дисципліни Дослідження операцій назва статус дисципліни вибіркова
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...
Робоча програма з дисципліни Загальна та неорганічна хімія статус дисципліни нормативна iconРобоча програма навчальної дисципліни біологічна, фізична І колоїдна хімія
Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної І колоїдної хімії»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка