Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Регіональна економічна і соціальна географія
39.66 Kb.
НазваРегіональна економічна і соціальна географія
Дата конвертації23.02.2013
Розмір39.66 Kb.
ТипДокументы
Регіональна економічна і соціальна географія
1. Назва дисципліни – Регіональна економічна і соціальна географія

2. Лектор – доцент Редін Вадим Іванович

3. Статус – нормативний

4. Курс – 3,4, семестр – 6,7,8

5. Кількість кредитів – 9; академічних годин – 324 (в т.ч. лекції – 72, практичні роботи – 62, самостійна робота – 190)

6. Попередні умови для вивчення – комплексний курс, що інтегрує у собі базові знання, вміння і навики з багатьох інших географічних курсів і дисциплін, призначений для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Охоплює блоки тематичних лекцій, семінарських і практичних занять, самостійну роботу з різноманітними джерелами географічної інформації (літературними, картографічними, електронними).

7. Опис курсу: Мета курсу: сформувати у студентів цілісний просторово-часовий погляд на сучасні соціально-економічні і політичні процеси в різних країнах і регіонах світу, надати чіткі знання та навики складання їх комплексної соціо-економіко-географічної характеристики.

Задачі курсу: охарактеризувати динаміку, тенденції, закономірності та перспективи соціальних, економічних та політичних процесів у регіонах світу; дати комплексну економіко-географічну характеристику зарубіжних країн світу за регіонально-континентальним принципом; охарактеризувати розміщення продуктивних сил у межах окремих регіонів; визначити особливості просторової організації суспільства; розглянути транспортні й інфраструктурні мережі та системи; провести комплексні соціо-економіко-географічні порівняння різних країн та регіонів світу.

Зміст курсу: Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія», Політична карта світу, Типологія країн світу, Міжнародні організації та союзи, Природно-ресурсний потенціал світу, Населення світу, Світове господарство, Глобальні проблеми людства.

8. Форми та методи навчання – лекції, семінари та практичні роботи згідно програми курсу.

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань здійснюється шляхом проведення контрольних робіт за модульно-рейтинговою системою.

10. Навчально-методичне забезпечення – система розроблених бланків для контрольних робіт. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Регіональні і економічна географія». / В.І. Редін. – Харків, 2009. – 60 с. Підручник: Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

11. Мова викладання – українська.

12. Список рекомендованої літератури:

 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

 2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: ВІД „Академія", 2003. - 688 с.

 3. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - К.: ВЦ „Академія", 2005. – 704 с.

 4. Воронин В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: Учебное пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 237 с.

 5. Економiка зарубiжних країн: Навчальний посiбник для вузiв / А.П. Голiков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз. - К.: Центр учбової лiтератури, 2008. - 463 с.

 6. Економiка зарубiжних країн: Навчальний посiбник для вузiв / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвiнова и А.А. Наумчик; За ред. В.М. Осипова. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 543 с.

 7. Економічна і соціальна географія світу: Підручник. / За ред. С. Кузика. - Львів: Світ, 2003. – 743 с.

 8. Кузик С.П., Книш М. Економічна і соціальна географія Америки: Навч. посібник - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999 - 300 с.

 9. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 каналов углубления. В 3-х томах. Т. 2. Региональный обзор. - Ярославль: Верхневолжское издательство, 1996.

 10. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2-х книгах. Кн. 2. Региональный обзор. - М.: Дрофа, 2003. - 523 с.

 11. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П. Колесова. – М.: Флинта, 2000. – 480 с.

 12. Смаль І.В., Дмитренко О.Г. Економічна і соціальна географія Північної та Латинської Америки: Навч-метод. посібник. - Ніжин: Ред.-видавництвод НДПУ, 2002.- 84с.

 13. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под. ред. проф. В.В. Вольського. - М.: Крон-Пресс, 1998. - 654 с.

 14. Социально-зкономическая география зарубежного мира / Под. ред. проф. В.В. Вольського. - М.: Крон-Пресс, 2002. - 744 с.

 15. Социальная, экономическая и политическая география зарубіжного мира. Регионы и страны: Учебник / Под. ред. С.Б. Лаврова. - М.: Гардарики, 2003. – 928 с.

 16. Страноведение: Учебное пособие: / Рогач П.И., Косяков Н.Е., Гаркавая В.Г., Лукьянчик С.В. - Минск: Издательство Белорусского экономического университета, 2003. - 284 с.

 17. Страны мира. 2006: Справочник / В.В. Агрономов, С.В. Андреев, А.С. Андрианов и И.А. Анипченко; Под общ. ред. С. Лаврова. - М.: Республика, 2006. - 590 с.

 18. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підручник для вищ. навч. закладів. - К.: Либідь, 2001. – 416 с.

 19. Юрківський В.М. Країни світу. Довідник. - К.: Лібра, 2001. - 332 с.

 20. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: Пособие для вузов / Под ред. М.П. Ратановой. - М.: Дрофа, 2004. - 576 с.

Схожі:

Регіональна економічна і соціальна географія icon«Регіональна економічна і соціальна географія» Назва дисципліни – «Регіональна економічна і соціальна географія»
Кількість кредитів 9; академічних годин 324 (в т ч лекції 72, практичні роботи 62, самостійна робота 190)
Регіональна економічна і соціальна географія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економічна І соціальна географія»
«Регіональна економічна і соціальна географія» Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104...
Регіональна економічна і соціальна географія iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія
Регіональна економічна і соціальна географія (Європа, Азія, Австралія та Океанія). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів...
Регіональна економічна і соціальна географія iconМетодичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Регіональна економічна і соціальна географія»
Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Регіональна економічна і соціальна географія». – Харків, 2009. – 60 с
Регіональна економічна і соціальна географія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Економічна І соціальна географія України»
«Економічна і соціальна географія України» Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія,...
Регіональна економічна і соціальна географія icon«Економічна і соціальна географія України» Назва дисципліни «Економічна і соціальна географія України»
Кількість – кредитів – 3; академічних годин – 108 (лекції – 46, практичні роботи – 28, самостійна робота – 34)
Регіональна економічна і соціальна географія iconЕкономічна І соціальна географія україни
Економічна й соціальна географія України в системі географічних наук і дис­циплін. Предмет економічної і соціальної географії України,...
Регіональна економічна і соціальна географія iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Регіональна економічна і соціальна географія. Робоча програма навчальної дисципліни для
Регіональна економічна і соціальна географія iconСписок літератури основна
Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2003....
Регіональна економічна і соціальна географія iconЕкономічна та соціальна географія укра
Предмет економічної й соціальної географії України, актуальність курсу. Економічна і соцiальна географія в системі географічних дисциплін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка