Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні
26.67 Kb.
НазваОсобисті права і свободи людини та громадянина в Україні
Дата конвертації11.08.2013
Розмір26.67 Kb.
ТипДокументы
Тема: Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні

Рік написання 2010

ПЛАН

Список використаної літератури 1


Список використаної літератури
 1. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – 224 с.

 2. Баймуратов М. Актуальні проблеми національної імплементації Україною норм міжнародних конвенцій // Юридична Україна. –2003. – №1. – С.33-37.

 3. Грищук О. Гідність людини: юридичні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип.37. – С.14.

 4. Добрянський С. Поняття прав людини: деякі питання загальної теорії // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. наук. праць. – Випуск 3. – Харків, 2002. – С. 141 – 150.

 5. Добрянський С. Права та свободи людини: класична доктрина та сучасна концепція (до порівняльної характеристики) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 36. – Львів, 2001. – С.1 – 7.

 6. Дотримання прав людини в Україні у 2000 році / Харківська правозахисна група. – Х.: Фоліо, 2001. – 64 с.

 7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года //СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. –М., 1989. – С.159-173.

 8. Карпачова Н.І. Виступ в Верховній Раді України. Версія для друку [Електронний ресурс] Режим доступу: http: www.onbudsman.kiev.ua.

 9. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод в Україні: Доповідь уповноваженого Верховної Ради з прав людини. – К.: Омбудсман України, 2006. – 409 с.

 10. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С.Головатий. – К.: Укр. Правн.Фундація – Право, 1996. – 544 с. – С.9.

 11. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник / Під ред. М.І. Хавронюка. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – С.156.

 12. Кравченко В.В. Конституційне право України. – К., 2006. – 568.

 13. Коробцова Н.В. Защита чести и достоинства – конституционная гарантия прав граждан Украины // Права людини в умовах реформування правової системи України (до 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. молодих учених та аспірантів / За ред. М.І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 1998. – С.74-76.

 14. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. – М.: Норма, 2004. – С.57.

 15. Орзих М. Конституционная свобода и равенство людей // Юридический вестник. –1997. – №2. – С.48.

 16. Права человека и политическое реформирование (юридические, этические, социально-психологические аспекты) / Под ред. Е.А.Лукашевой. – М.: Институт государства и права РАН, 1997. – 151 с.

 17. Рабінович П. Вільність і рівноправність людини у Конституції України // Юридичний вісник. –1997. – №2. – С.47-48.

 18. Рабінович П. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції // Український часопис прав людини. – 1994. – №1. – С.14-22.

 19. Рабінович П. Приватне і публічне право як діалектична єдність // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С.3-5.

 20. Рабінович П. Про критерії відповідності національної практики нормам Конвенції про захист прав і основних свобод людини //Українське право. – №1. –2000. – С.149-151.

 21. Рабінович П. Проблеми юридичного забезпечення прав людини (загальнотеоретичний аспект) // Український часопис прав людини. – 1999. – №2. – С.16-23.

 22. Світова конференція ООН з прав людини: Віденська декларація та програма дій // Права людини в Україні. – К.: Українська правнича фундація, 1994. – С.128-154.

 23. Толстой Ю.К. К теории правоотношения / Ю.К.Толстой – Ленинград: Изд-во Ленинградского государственного университета, 1959. – 85 с.

 24. Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации деятельности / В.А.Туманов. – М.: Норма, 2001. – 304 с.

Федюк Л.В. Класифікація особистих немайнових прав у цивільному праві / Л.В.Федюк  // Право України. – 2005р. – №6. –

Схожі:

Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconГромадянські (особисті) права і свободи людини
Громадянські (особисті) права і свободи людини це ті права, які мають забезпечити особисті потреби людини, її особисте життя. Це...
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconКонституційні права і свободи людини та громадянина
Конституції України, уміння практичного вико­ристання знань про особисті права та свобо­ди; виховувати активну громадянську позицію,...
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconПрава людини згідно конституції україни
Основні права людини — гарантована міра свободи особи, яка в змозі забезпечити її існування і розвиток. Конституцією України, другим...
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconЗакон І право підготувала Дужняк Н. М
Мета: ознайомити учнів зі статтями Конституції України про особисті права і свободи громадян, розкрити їх зміст; поглибити знання...
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconВитяг із Конституції України стосовно прав людини розділ II права, свободи та обов'язки людини І громадянина стаття 21
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconОсновні права свободи людини і громадянина. Створення буклету «Права та обов ¢ язки людини» засобами
Тема: Основні права свободи людини і громадянина. Створення буклету «Права та обов¢язки людини» засобами Microsoft Word
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні icon1. Поняття і зміст міжнародних фінансових зобов'язань
Економічні, соціальні і культурні права та свободи людини і громадянина в Україні
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconПрава людини – права нації
В першому розділі “Права людини – основа свободи” подані матеріали про загальні права людини в Україні, там представлені такі книжки,...
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconОрганів, покликаних забезпечувати законність, захищати права і свободи людини і громадянина та інтереси держави відповідно до Конституції України та Закону України „Про прокуратуру
Особливе місце у побудові правової держави займає прокуратура, як єдина система органів, покликаних забезпечувати законність, захищати...
Особисті права і свободи людини та громадянина в Україні iconТема. Україна це наша доля
Мета. Закріпити знання учнів про права і свободи людини в Україні, розвивати вміння аргументувати значущість конституційних обов’язків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка