Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка
38.84 Kb.
НазваСкладові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка
Дата конвертації11.08.2013
Розмір38.84 Kb.
ТипДокументы
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки
студентка Сірік Ю.А.
З розвитком світової економіки та ринкових процесів вагомого значення набуває економічна безпека окремо взятих країн, яка спрямована на забезпечення пропорційного та безперервного економічного зростання, скорочення дефіциту бюджету та державного боргу, зміцнення національної валюти, стримання або зниження темпів інфляції та безробіття, формування ефективної структури економіки, забезпечення соціального захисту та підвищення якості життя населення.

Економічна безпека означає надійну, забезпечену всіма необхідними засобами та інститутами держави захищеність національно-державних інтересів у сфері економіки від внутрішніх і зовнішніх загроз та економічних збитків. Стан економічної безпеки оцінюється за допомогою переліку параметрів, критеріїв та індикаторів, що визначають порогові значення функціонування економічної системи.

Як свідчить досвід багатьох зарубіжних країн, за межами цих значень система втрачає здатність до динамічного розвитку та конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках, стає об'єктом експансії інонаціональних і транснаціональних монополій, посилюється корупція і вплив криміналітетних організацій.

В сучасних ринкових умовах все більшу увагу приділяють зовнішньоекономічній безпеці (ЗЕБ), яка обумовлена взаємодією національної та світової економік, внутрішніх і зовнішніх ринків. ЗЕБ проявляється в: конкурентоспроможності вітчизняних експортерів, внутрішніх виробників, економіки в цілому; показниках зовнішньої торгівлі у структурі ВВП; результатах річних платіжних та торговельних балансів; динаміці і структурі зовнішньоторговельного обороту. Основними критеріями оцінки ЗЕБ є показники експортної та імпортної залежності, порогове значення кожного з яких не повинно перевищувати 50%.

Загальний інфляційний потенціал свідчіть про фінансову безпеку взагалі, приватними проявами якої і є інфляційна, валютна та інші підвиди, пов'язані з бюджетом, банками, ринками цінних паперів. Найголовнішою серед інших, на нашу думку, є інфляційна безпека, яка виявляється у зростанні цін. Вона пов'язана із загальним збалансуванням фінансових потоків і рівновагою в економіці. За розрахунками Європейського центрального банку оптимальним є значення інфляціїї у межах 2–5%. Зростання цін відображає кон'юнктуру на фінансових ринках, ринках валюти, стан бюджетного, торгового та платіжного балансів країни.

Енергетичні проблеми сучасної економіки вимагають виділення в самостійний вид, а саме енергетичної безпеки, що пов'язано як з обмеженістю і подорожчанням джерел енергії, так і з конкурентною боротьбою за контроль над цими ресурсами між підприємствами-виробниками енергоносіїв та енергетичними мережами. На сьогодні енергетична політика у всіх регіонах світу глобалізується і перетворюється в один з головних об'єктів геополітичного та геоекономічного планування. Критеріями оцінки енергетичної безпеки є значення енергоємності виробництва, питомої ваги споживання нафти і газу як промисловістю, так і населенням тощо.

У контексті економічній безпеці також розглядають інвестиційну безпеку, яка передбачає такий рівень національного та іноземного інвестування, що забезпечив би довгострокову позитивну економічну динаміку, реструктуризацію, створення сприятливої інноваційної інфраструктури тахнологічне переозброєння економіки.

Вагоме місце в системі економічної безпеки займає інтелектуальна безпека, однією зі складових якої є інноваційний розвиток. Забезпечення безпеки в цій галузі досягається за допомогою патентного захисту, ліцензування, митного регулювання. У першу чергу оцінюється за допомогою розрахунку рівня витрат на науково-технічні роботи, оптимальним значенням якого є 2%.

Посилення інформатизації та інформаційних технологій в становленні сучасних ринкових умов обумовлює виділення ще однієї складової економічної безпеки – інформаційної. Адже кожне підприємство та держава вцілому повинні забезпечувати належний рівень інформаційної системи та унеможливлювати «витік» конфеденційних даних.

Таким чином, на сьогодні велику роль відіграють глобалізаційні процеси, що відбуваються у світовій економіці. Глобалізація в інтересах провідних західних держав і транснаціональних капіталів прагне ліквідувати національні і навіть регіональні (геополітичні) кордони. Під дією цього держава стає сильним і відповідальним суб'єктом збереження національних інтересів країни перед обличчям сучасних регіональних спілок та інтеграції, ТНК, наднаціональних органів міжнародного планування, регулювання, координації. Від розуміння цього залежить її здатність до захисту політичного та економічного суверенітету, вплив на міжнародні та внутрішньополітичні процеси. На нашу думку, політика забезпечення економічної безпеки повинна бути спрямована на створення такого економічного, політичного та правового середовища, інституційної інфраструктури, які б стимулювали вітчизняні підприємства, інвестиційні процеси та виробництво перспективних конкурентоспроможних товарів.

Науковий керівник: асисистент Кліменко О. В.

Схожі:

Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconРизик, як фактор оцінки небезпек. Фізіологічні критерії безпеки людини
Аналізатори, їх загальна характеристика і значення в забезпеченні життєдіяльності людини
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconАграрні відносини Аналіз рівноваги
Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, складові частини економічної науки
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconАграрні відносини Аналіз рівноваги
Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, складові частини економічної науки
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconФінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності
Сучасні засади фінансово-економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності -рівне, Міжрегіональна академія з проблем безпеки...
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconКритерії економічної безпеки України студент
Економічна безпека країни відображає спроможність усіх державних, правових, господарських інститутів країни захищати інтереси своїх...
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconСучасна практика функціонування системи економічної безпеки підприємства
Наведено стислий зміст практичної ситуація, яка склалася на вітчизняному підприємстві і суттєво знижує рівень його економічної безпеки....
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка icon1. Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, складові частини економічної науки
Зародження економічних знань сягає глибокої дав­нини, як і виникнення самої економіки, що сталося багатьма тисячоліттями раніше....
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconКачан Олена Миколаївна
Розглянуто складову комплексного механізму оцінки економічної безпеки підприємства, що включає розробку кореляційно-регресійної моделі....
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка iconМаркетингова стратегія розвитку потенціалу в системі економічної безпеки швейних підприємств
У статті досліджуються особливості вибору маркетингової стратегії розвитку потенціалу швейних підприємств для покращення їхньої економічної...
Складові економічної безпеки та критерії їх оцінки студентка icon1 Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, складові частини економічної науки
Сторія економічних учень вивчає історичний процес виникнення розвитку і зміни системи економічних поглядів
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка