Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Засоби з контролю якості знань студентів
0.83 Mb.
НазваЗасоби з контролю якості знань студентів
Сторінка1/10
Дата конвертації22.10.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументы
Зміст
Початковий контроль знань Варіант – 1
LiHCO3; Ni(OH)2; H2SO3; Pb(NO3)2
H3PO4; LiHCO3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фізичної та неорганічної хімії


Реєстр. №______________


ЗАСОБИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(завдання поточного контролю)

з дисципліни _Фізична хімія_

для студентів І курсу

напрям підготовки: 6.050801- Мікро і нанотехнології

(галузь знань- 0508- Електроніка)

факультету кібернетики

Херсон 2008

Засоби з контролю якості знань студентів (завдання поточного контролю) з дисципліни Фізична хімія для студентів І курсу, напрям підготовки: 6.050801- Мікро і нанотехнології (галузь знань- 0508- Електроніка), факультету кібернетики
Укладачі: Друзяк З. В., Погоріла О.В., Єфімцев В.П., кількість сторінок 80.


Затверджено

на засіданні кафедри фізичної та неорганічної хімії

Протокол № 11 від 03.04. 2008 р.
Зав. кафедри ________________
проф. Міщенко Г.В.

Передмова
Методичні вказівки включають завдання для поточного контролю знань при вивченні курсу „Фізичної хімії”. Частина розроблених завдань має тестовий характер з використанням розрахунків. Контроль передбачено застосовувати після лекції та обговорення теми на лабораторному практикумі. Методичні вказівки використовуються викладачами кафедри, як засоби контролю якості знань студентів. Рекомендовано застосовувати переважно на лабораторних заняттях або при захисті лабораторних робіт. За кожним студентом перед виконанням контрольного заходу закріплюється певний варіант. Методичні вказівки включають не менше 12 варіантів завдань з кожної теми, що забезпечує необхідну самостійність кожного студента при одночасному проведенні контрольного заходу.

^ Початковий контроль знань Варіант – 1

 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) NH4Cl + AgNO3

б) Na2S + H2S

в) P2O5 + H2O

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

H2CO3; CuS

 1. Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Cr(NO)3; K2CrO4; Cr(OH)3

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

^ LiHCO3; Ni(OH)2; H2SO3; Pb(NO3)2

 1. Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину хлоридної кислоти, що є в надлишку, додати розчин, який містить 17г аргентум нітрату?


Початковий контроль знань Варіант – 2

 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl3 + KOH

б) NH3 + HNO3

в) CaCl2 + NaPO4

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Na2SiO3; Mg(HCO3)2;

 1. Визначити ступінь окиснення атома Сульфуру в наступних сполуках:

Na2S; K2SO4; SO2

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

MnSO4; Al(OH)3; H2Cr2O7; LiHS

5. Алюміній нітрат кількістю речовини 1 моль піддали взаємодії з калій гідроксидом масою 196г. Скільки грамів осаду утвориться після закінчення взаємодії?
Початковий контроль знань Варіант – 3

 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) NaOH + H3PO4

б) Cu((NO3)2 + H2S

в) FeSO4 + Ba(NO3)2

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

ZnCl2; Ca(HCO3)2

 1. Визначити ступінь окиснення атома Фосфору в наступних сполуках:

РН3; Na3РO4; Р2O3

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

CrOH(NO3)2 ; H2SO3 ; FeCl2 ; LiOH

 1. Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину, який містить 49г сульфатної кислоти додати розчин, що містить 49г барій хлориду?


Початковий контроль знань Варіант – 4


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) СаО + Н2О

б) AgNO3 + AlCl3

в) BaHPO4 + Ba(OH)2

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

СаСО3; Fe(NO)3

 1. Визначити ступінь окиснення атома Брому в наступних сполуках:

HBr; NaBrO4 ; BrF3

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Zn(OH)2; HMnO4; Ca3(PO4)2; KHCO3

 1. Скільки грамів сульфатної кислоти може прореагувати з 4,8г магнію. Який об`єм (н.у.) водню внаслідок цього утвориться?

Початковий контроль знань Варіант – 5

 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Zn + H2SO4

розбав.

б) Сu(OH)2 + H2S

в) NaHCO3 + NaOH

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

NiSO4; NH4Cl

 1. Визначити ступінь окиснення атома Купруму в наступних сполуках:

Сu2О; СuО; СuСl2.

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Cr2(SO4)3; HNO2; Ca(OH)2; K2CrO4

 1. Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 5,4г алюмінію і 16г сірки?


Початковий контроль знань Варіант – 6


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl3 + NaOH

б) ZnO + CaO

в) CuSO4 + Fe

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Mg(NO3)2; K2CO3

 1. Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

KMnO4; Mn(NO3)2; MnO2.

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Fe2(SO4)3; AlOHCl2; KHCO3; HCl.

 1. До розчину, який містить 6,8г АlСl3 додали розчин, який містить 5г КОН. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Початковий контроль знань Варіант – 7

 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Pb(NO3)2 + K2S

б) Al2(SO4)3 + BaCl2

в) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

KHSO4; Pb(NО3)2.

 1. Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Na2CrO4; K2Cr2O7; KCrO2.

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Cu(OH)2; H3PO4; NaHS; Ca(ClO4)2.

5. Яка маса Фосфору потрібна для одержання фосфатної кислоти H3PO4 масою 29,4г?

Початковий контроль знань Варіант – 8

 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) BаСl2 + H2SO4

б) K2O + СО2

в) Са(ОН)2 + Н3РО4

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

MgCO3 ; Na2SO4.

 1. Визначити ступінь окиснення атома Стибію в наступних сполуках:

SbCl3; Sb2S3; NaSbО3.

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

НСlO3; Sr(OH)2; NaCrO4; КНСО3.

 1. Для нейтралізації 2,45г сульфатної кислоти додали 2,0 г натрій гідроксиду. Яка маса солі утворилася?


Початковий контроль знань Варіант – 9


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) AgNO3 + HCl

б) Mg + H2SO4

в) NiCl2 + NaOH

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

FeS; Na2SiO3

 1. Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

MnSO4; MnO2; K2MnO4

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Pb(NO3)2; H2S; Cu(OH)2; BiOH(NO3)2

 1. Для нейтралізації 4,9 г сульфатної кислоти додали 5,6 г калій гідроксиду. Яка маса солі утворилася?


Початковий контроль знань Варіант – 10


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) KHCO3 + KOH

б) FeCl2 + H2S

в) Ca(OH)2 + P2O5

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Sn(NO)3; Fe2(SO4)3

 1. Визначити ступінь окиснення атома Брому в наступних сполуках:

HBr; NaBrO3; KBrO

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

HCN; CrOHNO3; NaHCO3; Al(OH)3

5. Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину, який містить 9,8 г сульфатної кислоти додати розчин, що містить 9,8 г барій хлорид?
Початковий контроль знань Варіант – 11


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Fe(NO3)3 + KOH

б) Mg + HCl

в) CaO + CO2

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

^ H3PO4; LiHCO3

 1. Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

K2Cr4; Na2Cr2O7; Cr(NO3)3

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

HCl; ZnOHNO3; NiCl2; Sr(OH)2

 1. Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 2,7г алюмінію і 8г сірки?Початковий контроль знань Варіант – 12


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) K2O + H3PO4

б) CuSO4 + NaOH

в) ZnSO4 + Ba(NO3)2

 1. Написати рівняння одержання наступних речовин:

H2SO4; LiOH

 1. Визначити ступінь окиснення атома Нітрогену в наступних сполуках:

NO; NaNO2; HNO3

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

MnCl2; HYO3; Ca(OH)2; KHS

 1. К розчину, який містить 13,6г алюміній хлориду, додати розчин, який містить 10 г калій гідроксиду. Обчисліть масу осаду, що утворився.


Початковий контроль знань Варіант – 13


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Na2CO3 + CaCl2

б) Сu(NO3)2 + H2S

в) Zn + CuSO4

 1. Написати рівняння одержання наступних солей:

Ca3(PO4)2; BaSO4

 1. Визначити ступінь окиснення атома Феруму в наступних сполуках:

FeO; Fe(SO4)3; K2FeO4

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

AgNO3; HClO3; Sr(OH)2; NiOHCl

5. Яка маса Фосфору потрібна для одержання фосфатної кислоти масою 19,6 г?


Початковий контроль знань Варіант – 14


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Ba(OH)2 + HNO3

б) Fe2(SO4)3 + KOH

в) Al2O3 + NaOH

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин: CuS; Ca(HCO3)2

 2. Визначити ступінь окиснення атома Селену в наступних сполуках:

H2Se; SeO2; H2SeO4

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Na2SiO3; H3PO4; LiHCO3; Zn(OH)2

 1. Скільки грамів сульфатної кислоти може прореагувати з 6,5г цинку. Який об`єм (н.у.) водню внаслідок цього утвориться?


Початковий контроль знань Варіант – 15


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

б) Pb(NO3)2 + Na2S

в) H2SO4 + BaCl2

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

MgCO3; Na2SO4

 1. Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

MgSO4; MnO2 ; HMnO4

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

ZnSO4; H2S; CuOHNO3; Co(OH)2

 1. Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину, який містить 10 г НСl, додати розчин, що містить 20 г AgNO3?Початковий контроль знань Варіант – 16


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Fe(SO4)3 + Ba(NO3)2

б) Ca(OH)2 + CO2

в) Fe + CuSO4

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Mg(NO3)2; K2CO3

 1. Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Na2CrO4; K2Cr2O7; KCrO2

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

NaHCO3; H2CrO4; Fe2(SO4)3; Al(OH)3

 1. Скільки грамів хлоридної кислоти може прореагувати з 9,6 г магнію. Який об`єм (н.у.) водню внаслідок цього утвориться?


Початковий контроль знань Варіант – 17


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeS + HCl

б) P2O5 + Ba(OH)2

в) AgNO3 + AlCl3

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

CuSO4; Ni(OH)2

 1. Визначити ступінь окиснення атома Сульфуру в наступних сполуках:

K2S; H2SO3; BaSO4

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Na2CO3; (NH4)2HPO4; Fe(OH)3; HNO3

 1. До розчину, який містить 10г сульфатної кислоти додали 9г натрій гідроксиду. Яку реакцію середовища має одержаний розчин?


Початковий контроль знань Варіант – 18


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Pb(NO3)2 + KI

б) Ca(OH)2 + H3PO4

в) Na2O + N2O3

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

MgO; MnCl2

 1. Визначити ступінь окиснення атома Хлору в наступних сполуках:

HCl; NaClO3; KClO

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

FeSO4; LiOH; CoOHCl; H3PO3

 1. Яка маса барій сульфату утвориться при взаємодії розчину, який містить барій хлорид масою 62,4г?


Початковий контроль знань Варіант – 19


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

б) NiCl2 + KOH

в) P2O5 + H2O

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

Zn(OH)2; CuS

 1. Визначити ступінь окиснення атома Феруму в наступних сполуках:

Fe2(SO4)3; FeO; K2FeO4

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Ca3(PO4)2; NaHSO4; HCl; Ca(OH)2

5. Який об`єм ацетилену (н.у.) можна одержати з 1 кг кальцій карбіду СаС2?
Початковий контроль знань Варіант – 20


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl2 + H2S

б) CuSO4 + NaOH

в) СaO + CO2

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

NaHCO3 ; NH4OH

 1. Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

MnSO4; MnO2; K2MnO4

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

KNO3; Ti(OH)2; HCl; CrOHSO4

 1. Яку масу кухонної солі можна одержати з 530г натрій карбонату?


Початковий контроль знань Варіант – 21


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Zn(NO3)2 + KOH

б) CaO + H2O

в) CaCl2 + H2CO3

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

H2SO3; Mg(OH)2

 1. Визначити ступінь окиснення атома Фосфору в наступних сполуках:

Na3PO4; P2O3; PH3

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Na2CrO4; HClO; (NH4)2CO3; Sr(OH)2

5. У циліндр з водою опустили 5г кальцію. Який об`єм (н.у.) газу утвориться?

Початковий контроль знань Варіант – 22


 1. Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) CrO3 + NaOH

б) NH3 + H2SO4

в) K2SiO3 + HCl

 1. Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

Al(OH)3; H2S

 1. Визначити ступінь окиснення атома Нітрогену в наступних сполуках:

NH3; HNO2; NaNO3

 1. Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Fe2(SO4)3; KHSiO3; Ba(OH)2; H3PO3

 1. До розчина, який містить 10г сульфатної кислоти додали 9г натрій гідроксиду. Розрахуйте масу солі, яка утворилася.


Початковий контроль знань Варіант – 23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Засоби з контролю якості знань студентів iconЗасоби з контролю якості знань студентів
Засоби з контролю якості знань студентів з дисципліни „Економіка підприємства” (модульна контрольна робота)

Засоби з контролю якості знань студентів iconЗасоби контролю знань студентів засоби проведення поточного контролю знань студентів
Для самоконтролю знань студентів у процесі самопідготовки у зошитах домашньої роботи пропонується підготувати до занять завдання...

Засоби з контролю якості знань студентів iconЗасоби з контролю якості знань студентів
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна інформатика»

Засоби з контролю якості знань студентів iconМіністерство освіти І науки україни
Засоби з контролю якості знань студентів з дисципліни «Експертиза сировини І продукції»

Засоби з контролю якості знань студентів iconМіністерство освіти І науки україни
Засоби з контролю якості знань студентів з дисципліни «Вторинна переробка сировини»

Засоби з контролю якості знань студентів iconМіністерство освіти І науки україни
Засоби з контролю якості знань студентів з дисципліни «Первинна переробка сировини»

Засоби з контролю якості знань студентів iconХерсонський національний технічний університет
Методичні рекомендації та засоби з контролю якості знань студентів з дисципліни «Дослідження операцій»

Засоби з контролю якості знань студентів iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
Засоби з контролю якості знань студентів з дисципліни “ Фізика І хімія полмерів”

Засоби з контролю якості знань студентів iconМіністерство освіти І науки України
Засоби з контролю якості знань студентів (тести – вибірковий контроль матеріалу за темами) з дисципліни «Ділова українська мова»

Засоби з контролю якості знань студентів iconМіністерство освіти І науки україни
Засоби з контролю якості знань студентів (тести, поточний, підсумковий контроль І т д.) з дисципліни „Стандартизація І сертифікація...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка