Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Права людини згідно конституції україни
40.4 Kb.
НазваПрава людини згідно конституції україни
Дата конвертації26.02.2013
Розмір40.4 Kb.
ТипДокументы
ПРАВА ЛЮДИНИ ЗГІДНО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.
Конституція України 1996 року увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності та демократії, гарант незалежності та соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу. Основні права людини — гарантована міра свободи особи, яка в змозі забезпечити її існування і розвиток. Конституцією України, другим розділом, регламентовано права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Даний розділ Конституції України включає в себе 48 статей.

Конституція України закріплює такі особисті права і свободи:

 • право на життя та право на захист свого життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (от. 27);

 • право на повагу до своєї гідності (ст. 28);

 • право на свободу та особисту недоторканність та право невідкладно знати про мотиви свого арешту або затримання, з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, оскаржити затримання в суді (ст. 29);

 • право на недоторканність житла (ст. 30);

 • право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст.31);

 • право на невтручання в особисте життя, право громадян України знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, право на спростування недостовірної інформації про себе і членів сім'ї та право вимагати вилучення будь-якої інформації та на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації (ст. 32);

 • свободу пересування, право вільного вибору місця проживання та право вільно залишати територію України, право громадян України в будь-який час повернутися в Україну (стаття 33);

 • право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35);

 • право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49);

 • право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50);

 • право на вільне (за взаємною згодою жінки і чоловіка) укладання шлюбу, охорона сім'ї, дитинства, материнства і батьківства (ст. 51);

 • право на судовий захист, право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися до міжнародних органів і установ, членом або учасником яких є Україна, право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55);

 • право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56);

 • право знати свої права і обов'язки (ст. 57);

 • право на звільнення від відповідальності за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення (заборона зворотної сили закону) (ст. 58);

 • право на правову допомогу (ст. 59);

 • право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст. 60);

 • заборона повторного притягнення до юридичної відповідальності (ст. 61);

 • право на презумпцію невинності та на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої безпідставним засудженням (ст. 62);

 • право на звільнення від відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім "і чи близьких родичів, коло яких визначається законом (гарантія проти самообвинувачення) та право на захист у суді (ст. 63).Конституція України передбачає такі політичні права і свободи:

  • право на свободу думки і свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань та право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію (ст. 34);

  • право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на участь у професійних спілках (ст. 36);

  • право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, право обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування - виборче право (ст. 38);

  • право рівного доступу до державної служби, а також служби в органах місцевого самоврядування (ст. 38);

  • право на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 39);

  • право петицій, тобто право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (ст. 40).Конституція України фіксує такі економічні, соціальні, культурні права і свободи:

  • право власності та право громадян України користуватися об 'єктами права державної та комунальної власності (ст.41);

 • право на підприємницьку діяльність (ст. 42); право на працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, право на захист від незаконного звільнення та на своєчасне одержання винагороди за працю (ст. 43);

 • право тих, хто працює, на страйк (ст. 44); право кожного, хто працює, на відпочинок (ст. 45);

 • право громадян України на соціальний захист (ст. 46);

 • право на житло (ст. 47);

 • право на достатній життєвий рівень (ст. 48);

 • право на освіту, право громадян України безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах та право громадян України, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови (ст. 53);

 • право громадян України на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності та на захист інтелектуальної власності (ст. 54).

Права людини — права, які кожний має лише тому, що він є людиною, і якими всі люди володіють однаковою мірою і які є невід'ємними. Вони є соціальними і політичними гарантіями, необхідними для захисту особи від посягань на людську гідність.

Схожі:

Права людини згідно конституції україни iconВитяг із Конституції України стосовно прав людини розділ II права, свободи та обов'язки людини І громадянина стаття 21
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними
Права людини згідно конституції україни iconКонституційні права і свободи людини та громадянина
Конституції України, уміння практичного вико­ристання знань про особисті права та свобо­ди; виховувати активну громадянську позицію,...
Права людини згідно конституції україни iconУ статті 3 Конституції України
Без цього реалізація прав і свобод людини виявилася би проблематичною, а в деяких випадках неможливою. Права і свободи людини визначають...
Права людини згідно конституції україни iconОрганів, покликаних забезпечувати законність, захищати права і свободи людини і громадянина та інтереси держави відповідно до Конституції України та Закону України „Про прокуратуру
Особливе місце у побудові правової держави займає прокуратура, як єдина система органів, покликаних забезпечувати законність, захищати...
Права людини згідно конституції україни iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про мови в Україні" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту Необхідність прийняття Закону України "
Конституції України, згідно з якими права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, державною...
Права людини згідно конституції україни iconПрава людини – права нації
В першому розділі “Права людини – основа свободи” подані матеріали про загальні права людини в Україні, там представлені такі книжки,...
Права людини згідно конституції україни iconВиди звернень громадян та вимоги до їх оформлення
Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави....
Права людини згідно конституції україни iconСтонкус тетяна василівна
Загальної Декларації прав людини, Конвенції про права дитини. Конституції України
Права людини згідно конституції україни iconО. В. Білоскурська
Конституційний обов’язок людини і громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права...
Права людини згідно конституції україни iconТема Якими є права й обов'язки людини в демократичному суспільстві”. Мета: розкрити поняття „ права людини”
Мета: розкрити поняття „ права людини”, „ права дитини”, „Обов'язки людини і громадянина України”
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка