Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рішенням комітету з конкурсних торгів від "16" червня 2011 року
349.89 Kb.
НазваРішенням комітету з конкурсних торгів від "16" червня 2011 року
Сторінка1/4
Дата конвертації12.08.2013
Розмір349.89 Kb.
ТипРішення
Зміст
Відкриті торги
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2. Інформація про замовника торгів
3. Інформація про предмет закупівлі
4. Процедура закупівлі
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
...
Повний зміст
  1   2   3   4


Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни

Товари

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ з конкурсних торгів
ВІД "16" червня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ Семенова О.О.м.п.

ВІДКРИТІ ТОРГИ


на закупівлю товару

продукти нафтоперероблення рідкі

(Бензини, паливо дизельне)

ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів

с. Циблі - 2011

ДОКУМЕНТАЦІЯ
конкурсних торгів для процедури
закупівлі - відкриті торги

продукти нафтоперероблення рідкі

(Бензини, паливо дизельне)

(код 23.20.1 згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97)
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням комітету з конкурсних торгів від 16 червня 2011 р. № 16/06 Голова комітету  з конкурсних торгів Семенова О.О.

Документація конкурсних торгів оформлюється у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) у формі таблиці, яка складається з 2 колонок. У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а у колонці 2 - вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Документація повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника. Кожна сторінка документації конкурсних торгів повинна бути пронумерована.

Інструкція учасникам конкурсних торгів

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України " Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон)..
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів
- повне найменування

Український державний медико – соціальний центр ветеранів війни

- місце знаходження

Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі, 08455

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Семенова Олена Олегівна, заступник директора з економічних питань, Київська обл. Переяслав-Хмельницький р-н с. Циблі, 08455, тел. (04567) 5-18-76; 4-00-45, факс (04567) 5-35-00.

3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі

Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне) – код 23.20.1 згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

- вид предмета закупівлі

Товар - Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне)


- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

УДМСЦВВ,с. Циблі, Переяслав – Хмельницький район, Київська область, 08455 Обсяг поставки: Бензини моторний А-80 (А-76) – 12 000 л, Бензини моторний А-92 – 2 500 л, Бензини моторний А-95 – 1 500 л, Паливо дизельне – 1 200 л.

Постачальник здійснює за адресою замовника поставку товару

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Вересень - жовтень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримі- нація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Усі документи, що мають відношення до пропозиції з конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи (в тому числі інформація щодо підтвердження відповідності товару вимогам документації), що мають відношення до пропозиції, можуть бути складені як українською, так і російською мовами.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація буде оприлюднена замовником відповідно до статті 10 Закону. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою електронної пошти, факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Зазначена інформація буде оприлюднена замовником відповідно до статті 10 Закону. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник  повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою із зазначенням загальної кількості сторінок у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання на підписання протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до 27 липня 2011 року 11 год. 00хв. за київським часом”. Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог цього розділу, такий конверт не приймається і повертається відправнику. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких були зроблені окремі записи або правки, посвідчуються підписом уповноваженої особи Учасника та скріплені надписом «виправленому вірити». До конверта вкладається опис всіх наданих документів з приміткою «Копія» або «Оригінал». У випадку, якщо згідно з цією документацією передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні мати надпис «З оригіналом згідно» та посвідчені підписом уповноваженої особи учасника.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - форми пропозиції конкурсних торгів. Форма пропозиції конкурсних торгів оформлюється відповідно до Додатку № 1 цієї документації, заповнюється з урахуванням вимог цієї документації та засвідчується підписом уповноваженої особи учасника; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів. Якщо особа виступає від імені учасника згідно зі статутом (чи іншим установчим документом), то учасник надає копію статуту; завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником, або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п., або копію довіреності керівника учасника та інше). Якщо повноваження особи підтверджуються дорученням, учасник надає оригінал доручення;
-документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - відомості, викладені у довільній формі про керівництво та інших осіб, уповноважених представляти інтереси учасника (ім’я, по-батькові, контактний телефон ); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям цієї документації (Додаток № 2); - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником; - основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю, оформлені згідно з Додатком 3 до цієї документації та підписані уповноваженою особою учасника. - інформацію про відповідність запропонованого товару встановленим вимогам, згідно з п.7 розділу III цієї документації. Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених п.2 розділу III цієї документації, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам документації. Пропозиції, які не відповідають умовам цієї документації, відхиляються.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів
  1   2   3   4

Схожі:

Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 29 червня 2011 року №2 голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів (від «02» березня 2011 року) Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 02 червня 2011 року №3 Голова комітету з конкурсних торгів
Комунальне підприємство „Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів від червня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01. 06. 2010 №2289-vi «Про здійснення державних закупівель»...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " 8 " червня 2011 року
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " 6 " червня 2011 року
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. Заст голови комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01. 07. 2010 №2289-vi «Про здійснення державних закупівель»...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року №2 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету конкурсних торгів від "2" червня 2011 року №2
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів від \"16\" червня 2011 року iconРішенням комітету конкурсних торгів від "2" червня 2011 року №2
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка