Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму
65.53 Kb.
НазваУрок 11. Тема: Сполуки Феруму
Дата конвертації22.10.2012
Розмір65.53 Kb.
ТипУрок
Зміст
Ознака для порівняння
Ферум утворює два оксиди –
Об’єкт дослідження
Методи дослідження
Назва досліду
Ознака для порівняння
Урок 11.

Тема: Сполуки Феруму.

Мета: - систематизувати та поглибити знання учнів про фізичні та хімічні властивості, ступені окиснення на властивості Феруму та його сполук;

- удосконалити вміння аналізувати, порівнювати та узагальнювати теоретичний матеріал;

- виховувати почуття взаємодопомоги, поваги до думки інших.

Тип уроку: урок – дослідження.

Обладнання та реактиви: розчини: H2SO4, NaOH, НCl, FeCl3, FeSO4, K4[Fe(CN)]6, K3[Fe(CN)]6, NH4SCN, залізні ошурки, універсальний індикаторний папір, пробірки, спиртівки.

Девіз уроку: Все пізнається в порівнянні.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу.

Прийом «Аукціон знань». Починаємо «продаж» знань про елемент Ферум та просту речовину – залізо, утворену атомами цього елементу.

  • лот №1 – атом Феруму;

  • лот №2 – залізний цвях;

  • лот №3 – препарат «Гематоген»;

  • лот №4 – за доступною ціною продається яблуко;

  • лот №5 – продається звичайна питна вода із водопровідного крану;

  • лот №6 – продається шкала ступенів окиснення Феруму.

ІІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності.

  • В чому особливості будови атома Феруму в порівнянні з раніше вивченими металами?

  • Чи впливають валентні електрони на властивості сполук Феруму, на які саме?

  • Скласти генетичні ланцюги для Fe2+ та Fe3+:

Fe2+→FeО →Fe(ОН)2→FeCl2

Fe3+→Fe2О3→Fe(ОН)3→FeCl3

Звертаємо увагу учнів на тему та девіз уроку, при цьому спонукаємо їх до самостійної постановки завдань уроку.

IV. Узагальнення та поглиблення знань учнів.

1.Обговорення способів добування та властивостей оксидів феруму. Самостійне заповнення порівняльної таблиці «Оксиди феруму»

^ Ознака для порівняння

оксид феруму +2

оксид феруму +3

1.Добування

Fe(ОН)2FeО+Н2О

2Fe(ОН)3Fe2О32О

2.Колір

чорний

бурий

3.Хімічні властивостіа)взаємодія з кислотою

FeО+2НCl→FeCl22

Fe2О3+6НCl→2FeCl3+3Н2

б)взаємодія з лугами

не взаємодіє

Fe2O3+2KOH→2KFeO2+H2O

Утворюється сіль ферит калію

4.Характер оксиду

основний

амфотерний

Із ростом ступеня окиснення основні властивості зменшуються, а кислотні – зростають.

Підведення підсумків. Очікувана відповідь (^ Ферум утворює два оксиди – FeО, що виявляє основні властивості, і Fe2О3, що має амфотерні властивості, тому що взаємодіє з лугами з утворенням солей феритів та з кислотами).

2. Добути гідроксиди феруму та дослідити їх властивості. (інструктивна картка «Добування та вивчення властивостей гідроксидів феруму»):

^ Об’єкт дослідження: ферум(ІІ) гідроксид та ферум(ІІІ) гідроксид.

Мета дослідження: добування ферум(ІІ) та ферум(ІІ) гідроксидів і вивчення їх властивостей.

^ Методи дослідження: науково – теоретичний, експериментальний.

Виконання роботи за двома варіантами%

^ Назва досліду

Гідроксид феруму(ІІ)

І варіант

Гідроксид ферумуІІІ)

ІІ варіант

1.Добування.

Із залізних ошурок (в надлишку) та розбавленого розчину H2SO4 (4 мл) приготувати розчин ферум (ІІ) сульфату. Для прискорення реакції суміш підігріти. Утворений розчин розділити на дві пробірки. До першої додати розчин NaOH. Спостерігати зміни. Утворений осад розділити на три частини.

У пробірку з розчином ферум(ІІІ) хлориду долийте краплями розчин NaOH. Що спостерігаєте? Поділіть вміст пробірки на три частини.

2.Взаємодія з кислотами

До однієї частини прилийте розчин хлоридної кислоти. Що спостерігаєте?

До однієї частини прилийте розчину сульфатної кислоти. Що спостерігаєте?

3.Взаємодія з лугами

До другої частини прилийте розчину лугу. Що спостерігаєте?

До другої частини прилийте розчину лугу. Що спостерігаєте?

4.Стійкість на повітрі (окиснення)

У третій пробірці зверніть увагу на колір осаду. Розмішайте вміст пробірки скляною паличкою. Що змінилось?

Чи відбулися зміни в третій пробірці?

Зазначте зміни, що відбувалися у процесі досліджень. Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонній формах. Звіт оформити у вигляді порівняльної таблиці.

У ході роботи учні в зошиті заповнюють порівняльну таблицю

«Гідроксиди феруму»

^ Ознака для порівняння

оксид феруму +2

оксид феруму +3

1.Добування

FeSО4+2NaOH=

Fe(ОН)2↓+ Na24

FeCl3+3NaOH=

Fe(ОН)3↓+3NaCl

2.Колір

білий

бурий

3.Хімічні властивостіа)взаємодія з кислотою

Fe(ОH)2↓+Н24=

FeSО4+2Н2О

Fe(ОH)3↓+3НCl=

FeCl3+3Н2O

б)взаємодія з лугами

не взаємодіє

Fe(ОН)3↓+3NaOH=

Na3[Fe(OH)6]

в)стійкість на повітрі

не стійкий, окиснюється в більш стійку сполуку 3+

4Fe(ОН)2+O2+2H2O=

4Fe(ОН)3

стійкий, не окиснюється

4.Характер гідроксиду

основний

амфотерний


Підведення підсумків. Очікувана відповідь: (як і всі нерозчинні основи, ферум (ІІ) та (ІІІ) гідроксиди добувають в лабораторії взаємодією розчинів відповідних солей з розчином лугу. Гідроксид феруму(ІІ) виявляє основні властивості, є нестійкою сполукою, на повітрі легко окиснюється в більш стійку сполуку гідроксид феруму (ІІІ), який має слабко виражені амфотерні властивості (з переважанням до основних)

Проблемне питання: Доведіть експериментально, що Fe(ОН)2 сильніша основа ніж Fe(ОН)3?

Очікувана відповідь: (більш сильною основою є Fe(ОН)2, це пояснюється гідролізом солей Fe3+ та за допомогою індикатора)

Узагальнення та систематизація знань.

Використовуючи сполуки Феруму та їх властивості, підберіть необхідні кольори для розфарбування малюнка.Оцінювання роботи учнів на уроці.

Домашнє завдання. робота з міні-підручником (блок «Сполуки феруму»).

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconУрок на тему : Ферум. Залізо. Сполуки Феруму (ІІ) І Феруму (ІІІ) Мета
Мета: поглибити І узагальнити знання учнів про метали побічних підгруп на прикладі Феруму, ознайомити із триадами елементів у VIII...

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconВісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ. Серія хім. 2003. Вип. 43. С. 85-94 Ser. Khim. 2003. No 43. P. 85-94 Аналітична хімія
Феруму(ІІ, ІІІ) з о-фенантроліном зроблено висновок про те, що каталітично-активною формою Феруму є біядерні гідроксо (оксо)- комплекси...

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconУрок з теми «амфотерні сполуки»
Тема. Поняття про амфотерні гідроксиди та оксиди (на прикладі цинк гідроксиду та оксиду)

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconУрок №35 Викладач: Жакунвм розділ 1 Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»
Карбон І силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема. Система живлення дизельних двигунів Урок. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Основні механізми І системи двигуна»
Опис досвіду II. Інформаційна картка

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconНа правах авторства в рамках проведення районного конкурсу «Кращий урок 2009 року»
«Метали. Поширеність Феруму в природі. Залізо. Фі­зичні властивості заліза І його застосування»

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconТема: «Біогенні s-, р- елементи»
Атф, натрія тіосульфат, фізіологічний розчин; солі брому, спиртовий розчин йоду). Сполуки деяких р-елементів є сильними отрутами...

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconОволодіння теоретичними основами органічної хімії як науки, що є базовою для вивчення спеціальних дисциплін біохімії, фізіології тварин, мікробіології
Модуль ІІ. Оксигеновмісні органічні сполуки. Нітрогеновиісні органічні сполуки. Природні органічні сполуки

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconТема: хіміко-токсикологічний аналіз на групу речовин, які ізолюються мінералізацією. “Металеві отрути”
Деяких інших металів, а також сполуки неметалів (миш'яку, сурми). Більшість із перерахованих вище хімічних елементів, сполуки яких...

Урок 11. Тема: Сполуки Феруму iconУрок №1 Тема: Правила техніки безпеки під час роботи в комп’ютерному класі. Урок №2 Тема
Урок №11 Тема: Практична робота № «Початок І закінчення роботи на комп’ютері. Робота на клавіатурному тренажері»

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка