Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах
51.91 Kb.
НазваВолочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах
Дата конвертації03.03.2013
Розмір51.91 Kb.
ТипДокументы

Волочій Б.Ю. Передача сигналів в інформаційних системах

_____________________________________________________________________________________________

ЗМІСТ

Передмова .........................................................................................................................3

Вступ .................................................................................................................................5

1. Принципи побудови цифрової системи передачі інформації ..........................11

  1. Джерело інформації ................................................................................................11

  2. Перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий

сигнал ........................................................................................................................14

   1. Представлення неперервного (аналогового) сигналу

послідовністю відліків. Теорема Котельнікова ................................................14

   1. Формування дискретного сигналу ....................................................................17

   2. Кодування дискретного сигналу .......................................................................18

  1. Принцип завадостійкого кодування .....................................................................20

  2. Перенесення інформаційного сигналу в частотний діапазон,

призначений для його передавання .....................................................................26

  1. Формування каналу зв’язку і особливості його функціонування .....................33

   1. Ввід сигналу в лінію зв’язку ..............................................................................33

   2. Принцип багатоканальної передачі сигналів через лінію зв’язку .................34

   3. Лінія зв’язку ........................................................................................................37

   4. Вивід сигналу з лінії зв’язку ..............................................................................38

  2. Приймання цифрового сигналу (постановка задачі) ..........................................40

  3. Узагальнена структурна схема цифрової системи передачі інформації .........41

  4. Тест для самооцінки рівня знань .........................................................................41

2. Математичні моделі сигналів і завад ..................................................................43

2.1. Класифікація сигналів ............................................................................................44

2.2. Часове представлення математичної моделі детермінованих

періодичних сигналів .........................................................................................45

2.2.1. Математична модель періодичної послідовності

прямокутних відеоімпульсів .............................................................................45

2.2.2. Математична модель гармонічного сигналу ....................................................45

2.3. Частотне представлення математичної моделі

детермінованих періодичних сигналів ............................................................47

2.3.1. Характеристики частотного представлення математичної

моделі детермінованих періодичних сигналів .................................................47

2.3.2. Математичний апарат для розрахунку характеристик

частотного представлення математичної моделі

детермінованих періодичних сигналів .........................................................50

2.3.3. Ширина спектру детермінованих періодичних сигналів .................................52

2.4. Частотне представлення детермінованих неперіодичних

сигналів ................................................................................................................53

2.4.1. Математична модель частотного представлення

детермінованих неперіодичних сигналів ..........................................................54

2.4.2. Енергетичний спектр детермінованих неперіодичних сигналів .....................56

2.5. Кореляційна характеристика детермінованих сигналів ......................................58

2.6. Часове представлення математичної моделі неперервних

випадкових сигналів ...........................................................................................61

2.6.1. Властивості неперервних випадкових сигналів ................................................63

2.6.2. Ймовірнісна часова математична модель неперервного випадкового

сигналу .................................................................................................................64

2.6.3. Параметри неперервних випадкових сигналів та їх математична

інтерпретація .......................................................................................................67

2.6.4. Ймовірнісна часова математична модель неперервно-дискретного

випадкового сигналу ...........................................................................................71

2.6.5. Ймовірнісні часові математичні моделі дискретного та дискретно-

неперервного випадкових сигналів ....................................................................71

2.6.6. Кореляційна характеристика неперервних випадкових сигналів ...................71

2.7. Частотне представлення математичної моделі неперервних

випадкових сигналів ........................................................................................75

2.7.1. Зв’язок між спектральною і кореляційною характеристиками

неперервного випадкового сигналу. Теорема Вінера-Хінчина .......................78

2.8. Вузькосмугові випадкові сигнали .........................................................................78

2.9. Тест для самооцінки рівня знань по темі “Детерміновані сигнали”...................80

2.10. Тест для самооцінки рівня знань по темі “Випадкові сигнали”........................81

 1. Інформаційна характеристика та параметри джерел дискретних

повідомлень ...........................................................................................................83

3.1. Кількісна міра інформації для дискретних повідомлень ....................................83

3.2. Інформаційні параметри джерел дискретних повідомлень ................................86

3.2.1. Середнє значення кількості інформації, яка припадає на одне

повідомлення джерела .........................................................................................86

3.2.2. Надлишковість джерела дискретних повідомлень ...........................................89

3.2.3. Продуктивність джерела дискретних повідомлень ..........................................91

3.3. Ентропія джерела залежних повідомлень ............................................................93

3.4. Тест для самооцінки рівня знань ..........................................................................94

4. Завадостійке кодування повідомлень ..................................................................96

4.1. Основні параметри кодів ........................................................................................96

4.2. Оцінка здатності кодів виявляти та виправляти помилки в

передачі окремих цифр .......................................................................................97

4.2.1. Введення поняття “відстань між сигналами” ....................................................97

4.2.2. Представлення параметра “відстань між цифровими сигналами”

по Хемінгу ...........................................................................................................99

4.2.3. Зв’язок мінімальної кодової відстані з властивостями

завадостійкого коду ..........................................................................................101

4.3. Методика проектування завадостійких (коректуючих) кодів

шляхом вибору дозволених кодових комбінацій ..........................................101

4.4. Лінійні систематичні блокові (блочні) коди ......................................................102

4.4.1. Методика проектування лінійних систематичних блочних кодів ................103

4.5. Циклічні коди ........................................................................................................105

4.5.1. Методика проектування циклічних кодів .......................................................105

4.5.2. Механізм виявлення і виправлення помилок в кодових

комбінаціях циклічного коду ...........................................................................107

4.5.3. Еврістичний синтез структурно-функціональних схем кодера

і декодера циклічного коду ..............................................................................109

4.5.4. Синтез структурно-функціональної схеми регістра зсуву,

як функціонального модуля кодера і декодера циклічного коду .................111

4.6. Тест для самооцінки рівня знань .........................................................................113

5. Модульовані сигнали ............................................................................................115

5.1. Амплітудна модуляція гармонічного перенощика ............................................116

5.1.1. Математична модель та параметри АМ-сигналу ............................................116

5.1.2. Різновиди радіосигналів з амплітудною модуляцією ....................................120

5.1.3. Еврістичний синтез структурно-функціональних схем пристроїв

формування та детектування АМ-сигналів ....................................................121

5.2. Кутова модуляція гармонічного перенощика ....................................................131

5.2.1. Фазова модуляція гармонічного перенощика .................................................131

5.2.2. Частотна модуляція гармонічного перенощика ..............................................134

5.2.3. Еврістичний синтез структурно-функціональних схем пристроїв

для формування і детектування ЧМ-сигналів ................................................137

5.3. Методи модуляції гармонічного перенощика цифровим сигналом ................140

5.3.1. Часове представлення цифрових радіосигналів .............................................140

5.3.2. Частотне представлення цифрових радіосигналів ..........................................142

5.3.3. Еврістичний синтез структурно-функціональних схем пристроїв

для формування і детектування цифрових радіосигналів .............................144

5.4. Методи модуляції імпульсного перенощика .....................................................146

5.4.1. Часове і частотне представлення сигналів з модуляцією

імпульсного перенощика...................................................................................146

5.5. Тест для самооцінки рівня знань .........................................................................149

Список літератури, рекомендованої для поглибленого вивчення дисципліни .....151Схожі:

Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconВолочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах
Зрозуміти одну із можливостей безпомилкової передачі інформації в спі, а саме принцип завадостійкого кодування
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconВолочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах
Зрозуміти одну із можливостей безпомилкової передачі інформації в спі, а саме принцип завадостійкого кодування
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconЛекція №7 Неперервні системи (аналогові) обробки (перетворення) сигналів
В системах обробки сигналів можна виділити: вхід, призначений для подачі сигналів, вихід, звідки оброблені сигнали поступають для...
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconКонспект лекцій Тема 3: сигнали І завади в системах передачі інформації (спі) зміст
Головна задача спі – передача інформації на віддаль, здійснюється саме за допомогою сигналів, а завади перешкоджають цій передачі....
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconРозділ модульовані сигнали
Вивчити можливості передачі інформаційних сигналів за допомогою відомих сигналів-перенощиків: гармонічний сигнал, послідовність прямокутних...
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconІнформації в комп’ютерних системах І мережах удк 004. 5 М. Г. Кузнєцова Інститут проблем реєстрації інформації нан україни вул. М. Шпака, 2, 03113 Київ, Україна
Розглянуто особливості забезпечення захищеності інформаційних ресурсів у розподілених інформаційних системах (ріс). Проаналізовано...
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconКабінет міністрів україни
Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та...
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconРеєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих у 2011 році
Корекція електричних сигналів силових кіл електороприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconТема 1 Генератори вимірювальних сигналів
Генератори вимірювальних сигналів (автогенератори) є джерелами сигналів різних форм і частот, призначених для настроювання й регулювання...
Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах iconПерелік питань для підсумкового контролю з дисципліни цифрова обробка сигналів
Цифрова обробка сигналів. Спектральне представлення. Розкладання сигналів на гармонічні функції
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка