Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля
27.35 Kb.
НазваКод модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля
Дата конвертації03.03.2013
Розмір27.35 Kb.
ТипДокументы
Назва модуля: Основи підприємницької діяльності (ІКТА-СІ;БІ;ЗІ;УІ;ПР)

Код модуля: МО_6026_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: IV

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 60 год.

                              аудиторні години – 24 (лекції - 8 , практичні – 16)

Лектор - кандидат економічних наук, доцент Мороз Л.І., практичні заняття проводить ас. Гербут М.В. (2010/2011  н.р.).

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати: економічні особливості розвитку ринкової економіки, господарський механізм підприємницьких структур в умовах становлення ринкової економіки України, а також знати основні законодавчі акти, що регулюють їх діяльність; етапи формування та розвитку трудових ресурсів; ведення аналізу результатів роботи та сучасні методи управління підприємницькими структурами.

  • уміти: розраховувати техніко-економічні показники та розв’язувати задачі в галузі використання матеріальних і трудових ресурсів, в галузі бізнес-планування, управління, визначати показники економічної оцінки практичних рішень; приймати оптимальні рішення та оцінювати результати діяльності підприємницьких структур.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • пререквізит: «Мікро-, макро-економіка»

  • кореквізит:   «Економіка та управління підприємством»


Зміст модуля: Характеристика сучасного стану розвитку економіки. Суть економічної науки. Виникнення та еволюція поняття підприємництва. Підприємець, бізнесмен, менеджер. Сутність і функції підприємництва. Складові сфери підприємницької діяльності. Умови та принципи підприємницької діяльності. Економічні ризики у підприємницькій діяльності. Зарубіжний досвід психології підприємництва. Місце й роль підприємництва в ринковій економіці. Ринок та його функції. Закони функціонування ринку і поведінки товаровиробників. Попит, закон попиту. Пропозиція, закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закони, які управляють поведінкою підприємців-товаровиробників. Корисність, гранична корисність. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Основні ринкові ситуації та їх сутність. Форми та методи конкурентної боротьби. Конкурентоспроможність підприємця. Методи оцінки монополізації ринку. Ціни і ціноутворення в підприємницькій діяльності. Фінансовий менеджмент як складова методів менеджменту та сфери підприємницької діяльності. Роль фінансів та фінансового менеджменту в підприємницькій діяльності. Нарахування простих та складних відсотків кредитних угод в підприємництві. Загальна величина виплат з нарахованими відсотками. Споживчий кредит. Визначення точних та звичайних відсотків. Практика нарахування відсотків у різних країнах.
Рекомендована література:

1. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 437 с. 2. Полянко В.В., Круглянко А.В. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 3. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант); Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с. 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2- е вид. доп. і перероб. - Львів: Національний університет „ Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2003. – 352 с. 5. Коваль З.О., Тивончук О.І., Підприємництво і менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009. – 172 с. 6. Основи підприємництва: Навч. посіб. за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. – К: КНТ, 2009. – 64 с. 7. Кучеренко В.Р., Доброва Н.В., Квач Я.П., Осіпова М.М. Основи бізнесу. Практичний курс (зб. вправ, задач, тестів): Навч. посіб. / За ред.. В.Р.Кучеренка. – К: Центр учб. літ-ри, 2010. – 176 с.
Форми та методи навчання: форми – денна;

                                                         методи – лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (20 балів)

  • підсумковий контроль (80 балів)

Мова навчання: українська

Схожі:

Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля icon2. Код модуля: асу 6026 С01 Тип модуля: Обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 ( кредитів ects – 5,0), аудиторні години -48 (лекції – 16, лабораторні роботи 32, практичні...
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля iconКод модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс 3) аудиторні години 48 (лекції – 32, лабор зан. – 16)
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля iconКод модуля: пм 6042 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр: V
Обсяг модуля: загальна кількість годин — 162 (кредитів єктс — 4,5), аудиторні години— 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля iconКод модуля: фгі 6003 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
...
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля icon2. Код модуля: мам 6012 С01 Тип модуля: обов'язковий. Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів єктс – 5), аудиторні години – 80 (лекції – 32, лаб роб. – 16, практ роб. –...
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля iconКод модуля: пл 6025 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Контрастивна лексикологія та фразеологія англійської та української мов
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля iconКод модуля: ох 6018 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180; аудиторні години – 96, в т ч лекції – 48 год., лабораторні заняття – 48 год.; кількість...
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля icon2. Код модуля нпе 6021 С01 Тип модуля обов’язковий Семестр
Обсяг модуля загальна кількість годин – 150 (кредитів єктс – 5) аудиторних годин – 80 (лекцій -48, лабораторні заняття 16, практичні...
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля iconКод модуля: вм 06 7 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 81 (кредитів єктс – 2,5); аудиторні години – 34 (лекцій – 16, практичних занять – 18)
Код модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля iconКод модуля: вм 06 33 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс 1,5); аудиторні години 32 (лекцій 16, практичних занять 16)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка