Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
128.69 Kb.
НазваЗавдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
Дата конвертації03.03.2013
Розмір128.69 Kb.
ТипДокументы
Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
8 клас

І. Виконайте завдання:

1. Охарактеризуйте різновиди художніх образів.

2. Назвіть усі відомі вам фольклорні жанри. В чому, на вашу думку, полягає відмінність між народним переказом і легендою, думою та історичною піснею? Чи є щось спільне між голосінням та народною думою?

3.Кого вважають першим письменником нової української літератури? Чому?

4. Який твір Т.Г.Шевченка розпочинається піснею невільників, що страждають у турецькому полоні? Доведіть, що це пісня патріотів рідної землі.

5. В одній із лірницьких колядок, у якій співається про дозвіл повипускати з пекла грішні душі, даний Ісусом Христом Богоматері, є застереження щодо трьох душ, яких випускати не можна. Серед них таке:

Ще й другу душу не випускати,

Що зневажала батька та матір,

Що зневажала, словом вкорила,

Словом вкорила, судом осудила.

Доведіть на основі відомих вам українських народних дум, що пошана до батька-матері була справжньою святістю для українського народу.

15 б.

ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання.

1. У чому, на вашу думку, полягає головна й принципова відмінність давньоруського епосу «Слово про похід Ігорів» від епічних поем «Пісня про Роланда» та «Витязь в тигровій шкурі»?

2. Птахи і тварини в «Слові про похід Ігорів», їх ставлення до Ігоревого війська. Чому, на вашу думку, воно є саме таким?

6 б.

ІІІ. Дайте чіткі, лаконічні відповіді на запитання.

1. В одному з віршів української поетеси Оксани Пахльовської, написаному після Чорнобильської трагедії, є слова:

О земле, поґвалтована й безсила!

Чому ж ти не прокинулась тоді,

Коли тебе, окрадену, будили?!

Алюзією (відсиланням) до якого відомого вам твору є ці слова сучасної поетеси? Як ви їх розумієте?

2.У якому із відомих вам віршів Т.Г.Шевченка втілена філософія життєвої активності людини? Процитуйте ці рядки.

5 б.
IV. Спишіть речення, розставте необхідні розділові знаки. Випишіть із них в один стовпчик поширені, а в інший непоширені словосполучення та зробіть їх (словосполучень) розбір.

  1. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.

  2. Пишний рум’яний хліб спечений дбайливими руками матусі гордо красувався на столі.

  3. Оновлена заквітчана весняним цвітом земля радісно усміхалася золотавому сонцю.

  4. Наша старенька бабуся сяючи радісною усмішкою стрічала нас біля знайомих воріт.

5 б.

V. Запишіть речення, розставивши, де потрібно, розділові знаки, зробіть їх синтаксичний розбір за членами речення.

Ми з сестричкою пішли до лісу збирати гриби й раптом побачили білочку в пухнастій руденькій шубці. Осінній ліс як барвисте диво. Життя прожити не поле перейти. І сірі мурашки і бджілки в чорно-жовтих оксамитових платтячках і москалики з чорненькими ґудзичками на червоних «мундирах» все очевидно почувши поклик весни повилазило зі своїх зимових схованок.

10 б.

VІ. Виконайте наступні завдання:

1.Поясніть значення фразеологізмів, доберіть до кожного з них по 1-2 фразеологізми-синоніми:

Ні в тин, ні в ворота; мати в тямці; фарбованого лиса бачити; з кондака; ні пари з уст; як кіт наплакав; наговорити сім кіп гречаної вовни; з-під дощу під ринву потрапити.

4 б.

2. Напишіть затранскрибовані слова: и

[р о з в й а з у й у], [л ´ й е ж] (місто), [к ´ й у в е т], [р о ж: е в р’ у й е ц´:а ],

и

[п р е м й е р], [в й е н т´й а н] (місто), [т´м а н´ і й е], [д´ і х’ т´ а р],

и

[б е ш: ч а с н и й ], [с´ м і й е с´ : а ]. Чому, на вашу думку, не однаково передаються на письмі звукосполучення [т´м’] та [с´ м’] в підкреслених словах? З яким мовним явищем це пов’язано?

4 б.

3 Визначте, який тип мовлення відображає дійсність у динаміці, русі, розвитку, а який – в статиці, непорушності? Наведіть приклади обох типів мовлення (по 3-4 речення).

4 б.

4. З’ясуйте, яким спільним значенням поєднане слово синтаксис зі словами: синдром, синдикат, синхронний (процес).

2 б.

(Всього за VI завдання - 14 балів)

Всього: 55 балів

Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
9 клас

І. Виконайте завдання:

1. З’ясуйте, у чому полягає синкретизм і символізм усної народної творчості. Що в ній символізує тополя, верба, сосна, смерека чи ялина, бузина? Чому ці дерева (кущі) ніколи не садили в подвір’ї побіля хати? Назвіть фольклорні чи авторські твори, в яких використано ці рослини у відповідності з народними уявленнями.

2. Поясніть, у чому відмінність між байкою і притчею? Розкрийте суть Христових притч про сівача та про таланти. Доведіть їх непроминальну актуальність на прикладах, власного життєвого досвіду.

3. Повчання Володимира Мономаха його дітям часто називають «заповітом через віки». Чи є обґрунтованою така назва? Що з цього заповіту, на вашу думку, стосується наших сучасників і Вас персонально?

4. Поясніть, які риси характерні для літератури й мистецтва бароко. Як ви розумієте вираз „барокова людина”?

5. З якого твору взяті слова: «…а ще ти м’ягкоспал, периноспал, подушкоспал…, а ще ти м’ясолюбитель, пиволюбитель…, а ще ти кровопрагнитель…» Який художній засіб використовує автор для викриття свого недруга? До якого жанру літератури належить цей твір?

15 б.

ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання.

1. Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що сміх – головний герой поеми І.Котляревського „Енеїда”? Підтвердіть або спростуйте такий погляд уривками з поеми.

2. Чому „Енеїду” І.Котляревського називають енциклопедією української старожитності? Аргументуйте свої твердження цитатами з поеми.

6 б.

ІІІ. Спробуйте уявити себе на кілька хвилин дослідником-першовідкривачем та інтерпретатором давніх текстів. Подумайте, коли такі віршові тексти могли з’явитися. Згадайте стильово-стилістичні ознаки (тему, основну думку, римо-ритмічні та мовні особливості тощо). Складіть і запишіть план усного висловлювання «Аналіз поезії «Про женців» К. Зіновієва.
Добре і женці вміють працювати,

котрі хочуть хліб на зиму надбати. Випаде

чи ні хоч одна третина,

заболить, однак, при схилянні спина. І

палимі теж сонцем у роботі,

аж, бува, цілком потопають в поті. Інший без

води в полі занеможе,

то такому ти дай рятунок, Боже. Руки у

женців чорні, як землиця,

та найгірше те, що чорніють лиця. Іншого

також лиха не минути -

перетерплять все це замість покути. Бачиш,

Боже, сам ти женців страждання,

їх охорони від того карання. 8 б.


ІV. Запишіть текст. Визначте стиль і тип мовлення. Поставте, де потрібно розділові знаки та вставте необхідні букви (чи знаки) в словах, зніміть риски. Зробіть синтаксичний розбір речень та виконайте комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого слова.
Погожий вечір літнього дня. Повітря духм…яне й син…вато/рожеве. Різнобарвні не/сказа…о/гарні фе…єрверки. Люди веселі, діти радісні. З/від/усюди несеться захоплене Дивись! Дивись! Та ще молодече «Слова Україні!». День (Н) (н) езалежності справді величне свято. Для нас юних громадян України величніших напевне немає. А в небі місячний диск як золотий щит над моєю мирною (Д) (д) ержавою…трудівницею.

10 б.

V. Розкрийте значення фразеологізмів:

Не вміти два слова зв’язати;

Точити патоку з рота;

За словом до кишені не лізти;

М’яти слова в роті;

Словом в десятку поцілити;

Ні складу ні ладу немає (в словах);

Говорить п’яте через десяте;

Ти йому про образи, а він тобі – про гарбузи.

В яких із цих фразеологізмів народ зафіксував вимоги до мовлення людини? Які саме вимоги?

5 б.

VI. Поясніть, чому:

а) у словах проміння, знання відбувається подовження приголосних, а в слові гусеня не відбувається?

б) у словах миттю, річчю – приголосні подовжуються, а в слові честю, скатертю - ні?

в) у словах неньці, Люсьці ставимо Ь, а в словах галці, Парасці – не ставимо?

г) слова знань, століть, знарядь пишуться з Ь на кінці, а слова облич, сторіч, роздоріж – без Ь?

ґ) у словах підв’язати, в’якати, з’явився, черв’як пишемо апостроф, а в словах свято, дзвякнути, дзявкнути, морквяний – не пишемо?

д) у словах Шиллер, макинтош, Цимісхій, дизель, Вашингтнон після букв, що входять у «дев’ятку» перед приголосним (на й) пишеться буква И , а в словах Грімм, Діккенс, Кіплінг за цих же умов – буква І ?

е) чим відрізняється вживання Ь знака в українських та в запозичених словах?

є) назвіть ту умову подовження звуків, яка стосується всіх без винятку випадків цього фонетичного явища.
8 б.

VII. Знайдіть помилки в транскрипції, запишіть слова та за транскрибуйте їх правильно:

и е

[б е ж: урний], [ж ч и ш ч а ї ц´ :а], [в´й е ц:а], [л´й е т´с´а], [к´ і х т´ і ], [с м ´ і й е с: а].

3 б.

Всього: 55 балів

Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
10 клас
І. Висловте та обґрунтуйте свою думку.

1. Омелько Кайдаш – трагічний чи комічний персонаж повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

2. Чи може служити родина Балашів із повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» прикладом для наслідування?

3. Чи можна вважати Чіпку Варениченка із роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» шукачем правди і справедливості?

4. Багато читачів зауважують, що українська література ХІХ століття менш тематично та жанрово різнобарвна, ніж європейські й навіть російська літератури. Чи згодні ви з таким твердженням? Якщо так, то доведіть свою думку та поясніть причини такого явища.

5. Якби вам запропонували вибудувати ступінчату піраміду совісті» й розташувати на ній героїв роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», кого б ви помістили на самому вершечку цієї піраміди? Чому?

15 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але арґументовані відповіді на запитання.

1. В якому творі Г.С.Сковороди висловлена ідея «сродної праці»? В чому суть цієї ідеї? Чи актуальна вона для нашого часу і для вас особисто?

2. Хто такі січові стрільці? Який вид народної творчості пов'язаний із цим поняттям? Які твори вам відомі?

3. Як звали діда й прабабу Чіпки Варениченка за батьківською лінією? Як відгукнувся цей генетичний спадок у характері та в домі Чіпки?

4. Хто, з якого приводу й кому казав: «Соблаговоліте … дати мені повелініє о сокрушительном преломленії сієї троєкратно опоганівшої хворостини, яже нині у ранзі лепорта суть, бо самі созерцаєте своїми ясними, хоча і неумитими очесами, яко неумістим єсм із нею в чертог ваш».

8 б.

ІІІ. Поясніть, що таке текст, з’ясуйте його ознаки. Складіть самостійно невеличкий (5-6 речень) текст на цікаву для вас тему.

8 б.
IV. Запишіть речення, знявши риски та розставивши розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір. Виконайте комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого слова.

І хоча не/має нічого вічного в бутті й усе тече змінюючись у потоці часу та є одначе в минулому щось таке що хочеться назвати не/минущим а вічним берегти як святиню й заповісти майбутньому як не/тлінний знак доблесті своїх предків як дар їх нащадкам.

10 б.

V. З’ясуйте значення таких широковживаних нині слів:

Консенсус, спонсор, дилер, менеджер, моніторинг, плюралізм, толерантність, інвестиція, рейтинг, імідж.

5 б.

VI. Запишіть подані нижче слова правильно. Згрупуйте їх за правилами написання:

При/все/людно, по/де/куди, будь/де, само/хідний, сімсот/п…ятдесяти/семи/кілометровий, аби/куди, пів/ящика, пан/(є) (Є) вропейський, над/(д) (Д) еснянський, (Ш) (ш) евченківське слово, (К) (к) київська (Т) (т) раса, місто (С) (с) ухий (Л) (л) иман, (Ф) (ф) ранкова поема, брунатно/сірий, лимонно/кислий, рука/в/руку, рано/по/раненьку, (П) (преображення (Г) (г) господнє.

5 б.

VII. Утворіть іменники від поданих прикметників: глибокий, убогий, безлюдний, теплий, пишний, темний. А тепер утворіть збірні іменники від таких слів: жінки, офіцери, татари, картопля, дуби, варити, шити, багно, сад, мак.

5 б.

Всього: 55 балів

Управління освіти і наукової діяльності

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Завдання
ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2009/2010 н.р.
11 клас
І. З’ясуйте:

1. Що спільного було в усіх модерністичних течіях другої половини ХІХ –початку ХХ століття?

2. Леся Українка, М.Коцюбинський, М.Вороний, О.Кобилянська, В.Стефаник, Б-І. Антонич і український модернізм.

3. У чому суть літературної дискусії 1925-1928 рр.? Позиція в ній Миколи Хвильового, неокласиків.

4. Поезія П.Г.Тичини як яскраве явище українського модернізму.

5. У чому виявилась причетність Одеси до становлення українського модернізму?

15 б.

ІІ. Дайте лаконічні, але обґрунтовані відповіді на запитання.

  1. В якому місті й коли вийшов перший альманах модерністичного спрямування? Яка його назва? Хто був ініціатором і організатором його випуску?

  2. У чому суть полеміки між Іваном Франком та Миколою Вороним, яка породила вірш „І.Я.Франкові”, що вважається поетичним „кредо” українських модерністів? Чи були позиції двох митців слова принципово непримиренними?

  3. Яка, на вашу думку, принципова риса відрізняє творчість українських модерністів від творчості модерністів європейських?

  4. Хто перший сформував засади неоромантизму? У чому його відмінність від романтизму І половини ХІХ ст.?

  5. Кому (чи чому) присвячена новела Миколи Хвильового „Я (Романтика)”? У чому суть цієї посвяти?

10 б.

ІІІ. Розкрийте питання.

Появою яких нових жанрів збагатилась українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття? Охарактеризуйте кожен із них, наведіть конкретні приклади у творчості українських письменників.

8 б.

ІV. Запишіть слова, подані в російському написанні, українською мовою. Поясніть їх правопис.

Либретто, фортиссимо, компьютер, по долинам и по взгорьям, Архимед, Шиллер, шасси, физика, ночью, матерью, квартала, в конце коридора, в Греции, цикада, Цицерон, портьера, предыстория.

5 б.

V. Провідміняйте числівники 107, 589, 1444. Утворіть із ними прикметники з допомогою слів ТОННА, КІЛОГРАМ, КІЛОМЕТР. З одним із цих прикметників складіть речення.

7 б.

VI. Запишіть речення, знявши риски та вставляючи, де потрібно, розділові знаки й літери. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему. Зробіть комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого слова.

Давно огорнуто туманом десятиліть моє голодне дитинство, давно (не)має тих оченят що з надією заглядали мені до рук коли я повертався (з) (зі) (із) своїх мандрівок по забуту кимось у полі картоплину чи ще (ні) ким (не) видерте пташине гніздо а пот...м...янілі вікна рідної хати все дивлять...ся (з) дал...ни мені в душу (з) (під) почорнілої стріхи як (не) забутні мам...ні очі (з) (під) темних скорботних брів.

10 б.

Всього: 55 балів

Схожі:

Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconІі (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2009/2010 н р. 10 клас
Омелько Кайдаш – трагічний чи комічний персонаж повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconПро підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2011/2012 навчальному році На виконання наказу головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 03. 02
«Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (теоретичний тур) у 2011-2012 н р.», відповідно...
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. 17. 12. 2011 p. (10 балів)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. 17. 12. 2011 p
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconНаказ гуон ода від 27. 01. 2012 р. №99 Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2011/2012 навчальному році
«Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2011-2012 н р.», відповідно до спільного...
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2011/2012 н р
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconНаказ гуон ода від 13. 02. 2012 р. №147 Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2011/2012 навчальному році
«Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2011-2012 н р.», відповідно до...
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства клас
Завдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
Завдання ІІ (відбіркового) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка