Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Основи геронтології
102.83 Kb.
НазваОснови геронтології
Дата конвертації11.03.2013
Розмір102.83 Kb.
ТипДокументы


ОСНОВИ ГЕРОНТОЛОГІЇ
Укладач(і): _канд. біол. наук, доц. Варенюк Ігор Миколайович______

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Загальні закономірності процесу старіння.

Старіння органів та систем органів.»

Контрольні запитання до змістового модуля № 1

 1. Що вивчає геронтологія? Що таке старіння?

 2. В чому полягає різниця між нормальним, передчасним і сповільненим старінням?

 3. В чому різниця між фізіологічним і патологічним старінням?

 4. Що таке гетерохронність, гетеротопність, гетерокатефтентність і гетерокінетичність процесів старіння?

 5. Зниження адаптаційно-регуляторних можливостей в стані напруженої діяльності при старінні.

 6. Індивідуальні, групові та територіальні варіації розвитку процесу старіння. З чим вони можуть бути пов’язані?

 7. Які зміни в процесі старіння відбуваються з клітинами крові?

 8. Як змінюється в процесі старіння хімічний склад плазми крові? Які це має наслідки на фізіологічні процеси?

 9. Яких змін при старінні зазнає серце?

 10. Що відбувається при старінні з кровоносними судинами? Гетерогенність цих змін.

 11. Які морфологічні зміни спостерігаються при старінні в легенях?

 12. Які функціональні зміни відбуваються в дихальній системі під час старіння?

 13. Стан дихальних шляхів у осіб похилого віку.

 14. Вторинні (опосередковані) зміни у дихальній системі при старінні. Зі змінами яких органів та частин тіла вони пов’язані?

 15. Які морфологічні та функціональні вікові зміни характерні для нирок?

 16. Що відбувається при старінні в сечовому міхурі?

 17. Загальна характеристика вікових змін у травній системі.

 18. Стан зубів у людей похилого віку.

 19. Які морфо-функціональні зміни відбуваються при старінні у шлункові?

 20. Які морфо-функціональні зміни відбуваються при старінні у тонкому і товстому кишечникові?

 21. Яких змін у процесі старіння зазнає печінка?

 22. Які вікові зміни характерні для екзокринної та ендокринної частини підшлункової залози?

 23. Які харчові продукти рекомендується вживати людям похилого віку? Чому?

 24. Які харчові продукти не рекомендується вживати (протипоказані) людям похилого віку? Чому?

 25. Які зміни відбуваються при старінні у кістковій тканині?

 26. Які функціональні порушення мають місце у хребті с тарості? З якими морфологічними змінами вони пов’язані?

 27. Що відбувається при старінні зі скелетними м’язами?

 28. Які процеси старіння спостерігаються в епідермісі та дермі шкіри?

 29. Що відбувається при старінні з сальними та потовими залозами?

 30. Яких вікових змін зазнає волосся?

 31. Опишіть ультраструктурні вікові зміни нейронів.

 32. Що відбувається при старінні з нейрогліальними клітинами?

 33. Які морфо-фізіологічні зміни відбуваються при старінні в головному мозкові? Гетерогенність цих змін у різних відділах головного мозку.

 34. Які морфо-фізіологічні зміни відбуваються при старінні в спинному мозкові?

 35. Яких змін у процесі старіння зазнають ганглії вегетативної нервової системи та периферичні нерви?

 36. Які особливості психічних процесів у похилому віці?

 37. Які вікові зміни відбуваються в епіфізі?

 38. Які зміни відбуваються при старінні в гіпофізі?

 39. Опишіть морфо-функціональні зміни у щитовидній залозі під час старіння.

 40. Опишіть морфо-функціональні зміни у надниркових залозах під час старіння.

 41. Що таке клімактеричний період?

 42. Що відбувається зі статевими залозами в старості?

 43. Як змінюється нейроендокринна регуляція в старечому віці?

 44. Що відбувається при старінні з органом смаку?

 45. Які функціональні зміни відбуваються при старінні з органом зору (очима)?

 46. Які морфологічні зміни мають місце в органі зору при старінні?

 47. Які морфо-функціональні зміни відбуваються під час старіння в органі слуху (вухах)?

 48. Структурно-функціональні зміни колагенових і еластичних волокон та аморфоної речовини сполучної тканини при старінні.

 49. Особливості старіння сполучної тканини у різних органах організму.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

«Старіння клітин. Механізми антистаріння (вітаукта).

Календарний і біологічний вік. Теорії старіння.»

Контрольні запитання до змістового модуля № 2

 1. Який існує зв’язок між ступенем диференціації, здатністю до поділу та процесами старінням клітин?

 2. Що таке первинне і вторинне старіння клітин?

 3. Чи старіють клітини у одноклітинних організмів?

 4. Які ультраструктурні зміни відбуваються при старінні з мітохондріями?

 5. Що відбувається при старінні з лізосомами?

 6. Стан вакуолярної системи клітини (ендоплазматична сітка, апарат Гольджі) при старінні.

 7. Які структурні та функціональні зміни відбувається у плазмалемі при старінні клітини?

 8. Що відбувається з ядром клітини при її старінні?

 9. Яких змін зазнає у процесі старіння гненетичний апарат клітини?

 10. Які існують два способи загибелі клітини?

 11. Які морфологічні зміни відбуваються у клітинах при некрозі?

 12. Які морфологічні зміни відбуваються у клітинах при апоптозі?

 13. Які існують механізми індукції апоптозу?

 14. Яка роль каспаз у процесах апоптозу?

 15. Що таке вітаукт (антистаріння)?

 16. Які існують генотипові механізми вітаукта?

 17. Які ви знаєте фенотипові механізми вітаукта (наведіть 5-6 прикладів)?

 18. Дайте визначення поняттям календарний і біологічний вік.

 19. Як визначається біологічний вік?

 20. Яких принципів потрібно дотримуватися при визначенні біологічного віку у людини?

 21. Які існують дві основні концепції причин старіння та смерті? Поясніть сутність кожної з них.

 22. Опишіть основні механістичні теорії старіння (теорії зношування).

 23. В чому сутність енергетичних теорій старіння?

 24. Опишіть основні теорії старіння, пов’язані з розтратою протягом життя певних субстанцій.

 25. Яка загальна суть аутоінтоксикаційних теорій старіння?

 26. Опишіть основні нейроендокринні теорії старіння.

 27. З чим пов’язують старіння імунні теорії старіння?

 28. Опишіть основні клітинні теорії старіння.

 29. Які існують молекулярні теорії старіння? З якими процесами пов’язує старіння кожна з них?

 30. Опишіть лізосомальну теорію старіння.

 31. Опишіть вільнорадикальну теорію старіння.

 32. З чим пов’язує старіння мутаційна теорія старіння?

 33. Теорія старіння внаслідок накопичення помилок.

 34. Теорії старіння внаслідок надмірної диференціації та спеціалізації.

 35. З якими механізмами пов’язує старіння генно-регуляторна теорія старіння?

 36. В чому сутність теломерної теорії старіння?

 37. Фонтанна (редусомна) теорія старіння.

 38. Яка основна концепція адаптаційно-регуляторної теорії старіння?

 39. Що вивчає танатологія?

 40. Які зміни відбуваються в ороганізмі у процесі вмирання?

 41. Зворотність і незворотність змін, що мають місце при вмиранні.

 42. За яких умов в сучасній медицині людина вважається мертвою?ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

«Тривалість життя та способи її продовження.

Соціальна геронтологія та геріатрія.»

Контрольні запитання до змістового модуля № 3

 1. Дайте визначення термінам видова, екологічна, середня та максимальна тривалість життя.

 2. Чому середня чи максимальна тривалість життя не може бути прийнята за видову?

 3. На які періоди прийнято поділяти постембріональний період життя людини?

 4. Чи вдавалось підвищити тривалість життя за допомогою зниження температури? Який можливий механізм впливу цього фактора?

 5. Чи можна підвищити тривалість життя за допомогою обмеження харчування? Який можливий механізм дії цього фактора?

 6. Які гормони та інші біологічно активні речовини можуть бути застосовані для підвищення тривалості життя?

 7. Генетичні способи продовження тривалості життя.

 8. Чи існує залежність тривалості життя від таксономічної приналежності виду?

 9. Чим може бути обумовлена різниця в тривалості життя у різних видів живих організмів?

 10. За яких умов видова тривалість життя може зростати в ході еволюції?

 11. За яких умов видова тривалість життя може зменшуватись в ході еволюції?

 12. Що вивчає соціальна геронтологія та геріатрія?

 13. Перерахуйте основні хвороби у людей похилого віку.

 14. Особливості протікання цукрового діабету у людей похилого віку. Які існують методи діагностики та лікування цієї хвороби?

 15. Які особливості артеріальної гіпертонії в похилому віці? Чим вони обумовлені?

 16. Які хвороби серця найчастіше зустрічаються в людей старшого віку? Які методи їх діагностики та лікування?

 17. Які особливості протікання, діагностики та лікування хронічного бронхіту в старшому віці?

 18. Які особливості протікання, діагностики та лікування бронхіальної астми в старшому віці?

 19. Що таке емфізема легенів? Чому вона може виникнути в старшому віці?

 20. Чому в осіб похилого віку часто виникає хронічна ниркова недостатність? Як вона діагностується та лікується?

 21. Що таке пієлонефрит? Як він діагностується та лікується?

 22. Чому в осіб похилого віку часто виникає аденома простати? Які існують методи її діагностики та лікування?

 23. Які особливості перебігу, діагностики та лікування холециститу в старшому віці?

 24. Які психічні хвороби найчастіше виникають у осіб похилого віку? Які особливості їх перебігу в старих людей? Які методи діагностики та лікування цих хвороб?

 25. Які хвороби опорно-рухової системи найчастіше виникають у осіб похилого віку? Які методи діагностики та лікування цих хвороб?

 26. Що таке геропротекція? Які існують вимоги до сучасних геропротекторів?

 27. Як застосовуються в якості геропротекторів продукти життєдіяльності бджіл?

 28. Які гормони та тканинні препарати найчастіше застосовуються в якості геропротекторів?

 29. Які адаптогени та ревіталізатори застосовуються для геропротекції? Який можливий механізм їх геропротекторного ефекту?

 30. З чим пов’язаний геропротекторний ефект антиоксидантів?

 31. З чим пов’язаний геропротекторний ефект ентеросорбентів?

 32. З чим пов’язаний геропротекторний ефект імуномодуляторів?

 33. Які вітаміни застосовуються в якості геропротекторів?ПІДСУМКОВА МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Контрольні запитання до підсумкової контрольної роботи

 1. Предмет та завдання геронтології. Що таке старіння?

 2. Нормальне старіння. Передчасне і сповільнене старіння.

 3. Фізіологічне і патологічне старіння.

 4. Гетерохронність, гетеротопність, гетерокатефтентність і гетерокінетичність процесів старіння.

 5. Зниження адаптаційно-регуляторних можливостей в стані напруженої діяльності при старінні.

 6. Індивідуальні, групові та територіальні варіації розвитку процесу старіння. З чим вони можуть бути пов’язані?

 7. Що таке вітаукт (антистаріння)?

 8. Генотипові механізми вітаукта.

 9. Фенотипові механізми вітаукта.

 10. Старіння серцево-судинної системи і системи крові.

 11. Зміни дихальної системи при старінні.

 12. Вікові зміни видільної системи.

 13. Старіння травної системи.

 14. Особливості харчування у похилому віці.

 15. Морфо-фізіологічні зміни опорно-рухової системи в ході старіння.

 16. Старіння шкіри.

 17. Вікові зміни нервової системи.

 18. Особливості функціонування головного мозку та психічних процесів у похилому віці.

 19. Старіння залоз внутрішньої секреції.

 20. Нейроендокринна регуляція в старечому віці.

 21. Вікові зміни органів чуття.

 22. Структурно-функціональні зміни сполучної тканини при старінні.

 23. Загальні закономірності старіння клітин.

 24. Морфо-функціональні зміни в клітинах при старінні.

 25. Загибель клітин: некроз і апоптоз.

 26. Дайте визначення поняттям календарний і біологічний вік.

 27. Проблема визначення біологічного віку людини.

 28. Які існують дві основні концепції причин старіння та смерті? Поясніть сутність кожної з них.

 29. Теорії старіння: теорії зношування та розтрати.

 30. Аутоінтоксикаційні теорії старіння.

 31. Нейроендокринні теорії старіння.

 32. Імунні теорії старіння.

 33. Клітинні та молекулярні теорії старіння.

 34. Лізосомальна теорія старіння.

 35. Вільнорадикальна теорія старіння.

 36. Мутаційна теорія старіння.

 37. Теорія старіння внаслідок накопичення помилок.

 38. Теорії старіння внаслідок надмірної диференціації та спеціалізації.

 39. Генно-регуляторна теорія старіння.

 40. Теломерна теорія старіння.

 41. Фонтанна (редусомна) теорія старіння.

 42. Адаптаційно-регуляторна теорія старіння (Фролькіс та інші).

 43. Видова, екологічна та максимальна тривалість життя.

 44. Періодизація постембріонального розвитку людини.

 45. Вплив факторів зовнішнього середовища на тривалість життя.

 46. Основні експериментальні способи продовження тривалості життя.

 47. Залежність тривалості життя від таксономічної приналежності. Еволюційні аспекти видової тривалості життя.

 48. Що вивчає соціальна геронтологія та геріатрія? Які завдання стоять перед цими розділами геронтології?

 49. Особливості протікання цукрового діабету у людей похилого віку. Які існують методи діагностики та лікування цієї хвороби?

 50. Які хвороби серцево-судинної системи найчастіше виникають у осіб похилого віку? Які методи діагностики та лікування цих хвороб?

 51. Які психічні хвороби найчастіше виникають у осіб похилого віку? Які особливості їх перебігу в старих людей? Які методи діагностики та лікування цих хвороб?

 52. Які хвороби дихальної системи найчастіше виникають у осіб похилого віку? Які методи діагностики та лікування цих хвороб?

 53. Які хвороби видільної системи найчастіше виникають у осіб похилого віку? Які методи діагностики та лікування цих хвороб?

 54. Чому в осіб похилого віку часто виникає аденома простати? Які існують методи її діагностики та лікування?

 55. Які хвороби опорно-рухової системи найчастіше виникають у осіб похилого віку? Які методи діагностики та лікування цих хвороб?

 56. Що таке геропротекція? Які існують вимоги до сучасних геропротекторів?

 57. Охарактеризуйте основні групи геропротекторів.

 58. Що вивчає танатологія? Зміни в організмі в процесі вмирання. Зворотність і незворотність цих змін.

 59. Чи можливо досягти безсмертя?

 60. Перспективи розвитку геронтології.Схожі:

Основи геронтології iconПрограма спецкурсу "основи геронтології"
Вступ. Предмет і задачі геронтології. Історія розвитку геронтології. Її теоретичне і практичне значення. Соціальна геронтологія
Основи геронтології iconГеріатрична допомога населенню україни
Лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології амн україни, кандидат медичних наук
Основи геронтології iconЗакономірності, принципи і методи соціальної геронтології. Історичний розвиток соціальної геронтології як науки
Групи старих людей за станом здоров’я та фактори, що впливають на фізичне здоров’я людей похилого віку
Основи геронтології iconНавчальний посібник «Геронтологія»
...
Основи геронтології iconМедсестринство в геронтології та геріатрії
Тема : Робота медичної сестри в підрозділах геріатричної допомоги (геріатричний кабінет поліклініки, будинок – інтернат для літніх...
Основи геронтології iconМедсестринство в геронтології та геріатрії
Тема : Робота медичної сестри в підрозділах геріатричної допомоги (геріатричний кабінет поліклініки, будинок – інтернат для літніх...
Основи геронтології iconПрограма олімпіади з інформаційних технологій для випускників внз І-ІІ рівня акредитації Математичні основи інформатики Функції
Основи теорії чисел: прості числа, ділення із залишком, найбільший спільний дільник, взаємно прості числа. Основи алгебри: многочлени...
Основи геронтології iconІнститут геронтології амн україни
Своєю історією, природньою красою, поєднанням архітектурних стилів воно щороку приваблює сотні тисяч туристів. Вас зачарує мереживо...
Основи геронтології iconІнститут геронтології амн україни
Своєю історією, природньою красою, поєднанням архітектурних стилів воно щороку приваблює сотні тисяч туристів. Вас зачарує мереживо...
Основи геронтології iconТематичний план практичних занять з предмету «Медсестринство в геронтології та геріатрії» для студентів ІІІ курсу медичного факультету спеціальність 12010102 «Сестринська справа»
Робота медичної сестри в підрозділах геріатричної допомоги (геріатричний кабінет поліклініки, будинок – інтернат для літніх осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка